Sunteți pe pagina 1din 3

Seminar nr.

1 Asigurări și reasigurări
Lect. univ. dr. Oana Ionescu

Beneficiile asigurărilor

1. Plata despăgubirilor
Primul și cel mai important beneficiu al unei asigurări este că plătește despăgubiri
indivizilor sau societăților pentru riscurile asigurate.

2. Reducerea incertitudinii veniturilor / resurselor financiare

O asigurare oferă indivizilor / societăților resursele financiare necesare pentru ai ajuta pe


asigurați să revină la starea de dinaintea producerii riscului. Acest lucru ajută la reducerea
incertitudinii resurselor financiare a asiguraților.
De exemplu, dacă o locuință asigurată este distrusă de un incendiu, proprietarul, va
primi de la asigurator despăgubirea ce îl va ajuta să o repare/reconstruiască.

3. Respectarea cerințelor legale

Spre exemplu legislația din Romania cere tuturor proprietarilor de vehicule să


încheie polițe de asigurare de răspundere civilă auto.
De reținut că deși anumite asigurări de răspundere nu sunt cerute expres de legislația
din Romania (exemplu: asigurarea de răspundere civilă generală) îi ajută pe asigurați ca în
cazul în care produc daune terților (materiale sau vătămări corporale) să își acopere
cheltuielile de judecată și eventualele despăgubiri civile pentru care instanțele i-ar găsi
vinovați.Ca atare asigurările de răspunderi ajută asigurații să respecte hotărârile
judecătorești deci indirect să respecte legea.

4. Facilitează un control al riscului prin responsabilizarea persoanelor asigurate

Franșizele și faptul că asigurații trebuie să respecte obligațiile legale în ceea ce


privește mentenanța bunului asigurat îi motivează pe aceștia să țină riscul sub control.

În acest context, controlul riscului implică nu nu numai un beneficiu direct pentru


asigurat, acela de a nu plăti o franșiză prin neproducerea riscul asigurat ci și indirect, prin
faptul că se reduc astfel numărul daunelor, ceea ce conduce implicit la o reducere a
despăgubirilor plătite de asigurător precum și a primelor de asigurare plătite de către
asigurat.

5. Folosirea eficientă a resurselor financiare

Pentru a putea să plătească eventuale daune viitoare orice individ sau societate are 2
variante:
1. Să pună bani deoparte echivalent cu suma asigurată.
2. Să cumpere o asigurare plătind o primă ce reprezintă doar un procent din suma
asigurată; Această variantă este mult mai eficientă din punct de vedere a folosirii resurselor
financiare.

Atunci când sumele asigurate sunt mici (suportabile de individ sau societate) nu s-ar
justifica economic să se încheie asigurări. Spre exemplu probabil că nu este economic să
închei o asigurare pentru o daună produsă unei ferestre, dar pentru întreaga locuință este
mult mai eficient să închei o asigurare decât să pui bani deoparte.

Tipuri de asigurări

1. Asigurări generale (non-viață)


2. Asigurări de viață
În România principalele tipuri de asigurări se pot grupa astfel:
1. Asigurări obligatorii: RCA, PAD
Asigurările obligatorii rezultă din interesul economic și social al întregii comunități
comunități pentru protecția reciprocă și sunt impuse de legislația în vigoare.
2. Asigurări facultative: CASCO, locuință etc., asigurări de viață, sănătate, călătorie,
bunuri, transporturi răspundere civilă etc., sunt asigurări ce nu sunt impuse de lege.

Asigurări obligatorii

1. RCA (răspunderea civilă auto)-asigurare obligatorie pentru persoanele fizice și juridice


care dețin vehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România. RCA acoperă
prejudiciile materiale sau vătămările corporale de care asigurații răspund, în baza legii, față de
terțe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum și pentru cheltuielile făcute de
asigurați în procesul civil.
2. Asigurarea locuinței (PAD) – asigurarea obligatorie a locuinței pentru riscuri de
catastrofă naturală: cutremur, inundație și alunecări de teren.
3. Asigurarea de răspundere civilă și/ sau profesională - legea impune anumitor persoane
(deținători de câini agresivi) sau profesii (avocați, notari, medici, farmaciști, arhitecți, brokeri
de asigurări etc.) să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru daune materiale, vătămări
corporale sau pierderi financiare produse terților.

Asigurări facultative

1. Asigurări CASCO–este o asigurare facultativă pentru autovehicule prin care se pot


asigura riscurile de avarii accidentale, incendiu, explozie, inundație, cutremur, furt etc.
2. Asigurarea locuinței–este o asigurare facultativă ce acoperă asiguratul pentru avariile
sau daunelor ce s-ar datora unor riscuri precum incendiul, explozia, căderea de corpuri,
inundație, cutremur, alunecare de teren, furt etc.
De exemplu: asigurarea facultativă a locuinței acoperă o parte dintre riscurile
asigurării PAD, acestea nu se suprapun.
Presupunem ca are loc un cutremur și un asigurat are încheiate atât polița PAD cât și
cea facultativă de locuință. Suma asigurata pentru polița facultativă de locuință este de
100.000 euro. Dauna este de 50.000euro. Polițele vor plăti dauna în felul următor:
- Polița facultativă plătește restul de 30.000 euro
- Polița PAD plătește 20.000 euro

3. Asigurarea de viață – este o asigurare facultativă ce oferă protecție financiară


beneficiarului (rilor) în cazul decesului asiguratului.

S-ar putea să vă placă și