Sunteți pe pagina 1din 2

5 elemente fundamentale ale unui print publicitar:

1) titlul;

2) sloganul;

3) imaginea / ilustraţia – în regim solitar, 2 full-page sau mixt;

4) textul informativ;

5) iconul produsului publicitat, eventual logoul / sigla / emblema din identitatea instituţiei sau
serviciului promovat.

Instrucţiuni : foloseste criteriile pentru a-ţi stabili ţintele şi pentru a te autoaprecia 4 3 2 1

Conţinut Posterul arată că am înţeles conţinutul foarte bine . Posterul arată că am înţeles conţinutul.
Posterul arată că am înţeles unele parţi din conţinut. Posterul arată că nu am înţeles conţinutul.

Scop şi temă Posterul meu are un scop. Tema posterului meu realizează o importantă şi interesantă
relatare despre subiect. Posterul meu are un scop şi o temă care relatează despre subiect. Posterul meu
are un scop şi o temă legate subiect. Posterul meu

Imagini Imaginile din poster relatează despre conţinut şi contribuie la înţelesul lui. Imaginile relatează
despre conţinut. Unele imagini relatează despre conţinut. Nici una din imagini nu relatează despre
conţinut.

Design Am folosit linii, forme, textură şi culori în mod creativ. Posterul este interesant, atractiv şi plin de
înţeles. Am folosit linii, forme, culori . Posterul este interesant şi atractiv. Am folosit linii, forme, culori.
Posterul este mai degrabă obişnuit (simplu). Am folosit linii, forme, culori. Posterul este sentimental.
Organizare şi echilibru Posterul este echilibrat, toate componentele sale creează un mesaj clar Posterul
este echilibrat, cea mai mare parte din componentele sale sunt legate bine între ele. Posterul este cam
dezechilibrat.Unele componente nu sunt legate de mesaj. Posterul este dezechilibrat, componentele nu
formează un întreg.

Creativitate

Am folosit desene şi texte originale, surprinzătoare şi potrivite pentru a comunica înţelesul posterului.
Am folosit desene şi texte originale şi potrivite în poster. Am încercat să folosesc desene şi texte
originale şi potrivite în poster. Am folosit desene şi texte neoriginale şi nepotrivite în poster.

Reguli Posterul meu nu are greşeli de ortogrfie, gramaticale sau de editare. Posterul meu are una sau
două greşeli minore Posterul meu are câteva greşeli majore de ortografie şi gramaticale care schimbă
sensul. Posterul meu conţine multe greseli care fac să fie greu de înţeles.
Item 4 3 2 1
Scop și Afișul are scop clar Afișul are un scop Afișul are un scop Afișul nu are scop
temă definit și conține o şi o temă care și o temă legate de şi temă legate
relatare interesantă relatează despre subiect subiect
despre subiect. subiect.
Imagini Imaginile din afiș Imaginile Unele imagini Nici una din
relatează despre relatează despre relatează despre imagini nu
conţinut şi contribuie la conţinut. conţinut. relatează despre
înţelesul lui conţinut.

Design Am folosit linii, forme, Am folosit linii, Am folosit linii, Am folosit linii,
textură şi culori în mod forme, culori . forme, culori. forme, culori.
creativ. Posterul este Posterul este Afișul este mai Afișul este
interesant, atractiv şi interesant şi degrabă obişnuit sentimental.
plin de înţeles. atractiv. (simplu).
Organizare Posterul este echilibrat, Posterul este Posterul este cam Posterul este
și echilibru toate componentele echilibrat, cea mai dezechilibrat.Unel dezechilibrat,
sale creează un mesaj mare parte din e componente nu componentele nu
clar componentele sunt legate de formează un
sale sunt legate mesaj. întreg.
bine între ele.
Creativitate Am folosit desene şi Am folosit desene Am încercat să Am folosit desene
texte originale, şi texte originale folosesc desene şi şi texte
surprinzătoare şi şi potrivite în texte originale şi neoriginale şi
potrivite pentru a poster. potrivite în poster. nepotrivite în
comunica înţelesul poster.
posterului.
Reguli Posterul meu nu are Posterul meu are Posterul meu are Posterul meu are
greşeli de ortogrfie, una sau două câteva greşeli una sau două
gramaticale sau de greşeli minore majore de greşeli minore
editare. ortografie şi
gramaticale care
schimbă sensul.

S-ar putea să vă placă și