Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCTIUNI PROPRII

DE S.S.M. PENTRU AMENAJARI INTERIOARE


PREVEDERI GENERALE

Art. 1 Prezentele instructiuni de securitate si sanatate in munca cuprind masuri de prevenire a accidentarilor si imbolnavirilor
profesionale , luand in considerare riscurile specifice la care sunt expusi lucratorii care efectueaza lucrari de renovari , amenajari
interioare , modernizari , reparatii sau instalatii tehnico sanitare .
Art. 2 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca elaborate pentru S.C. KIP CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L. ,
stabilesc masuri necesare pentru eliminarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc asupra lucratorilor , respectiv pentru inlaturarea
posibilitatilor de aparitie a accidentelor de munca si a bolilor profesionale .
Art. 3 Prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca indeplinesc functia de instrument principal in realizarea
instruirilor la locul de munca si periodice , ajuta in procesul de cercetare a accidentelor de munca la stabilirea cauzelor care au condus
la producerea acestora si la stabilirea vinovatiilor , la controlul intern de prevenire si protective , dar si ca act juridic pe baza caruia se
stabilesc si se sanctioneaza abaterile in domeniul securitatii si sanatatii in munca .
Art. 4 Prevederile acestor instructiuni proprii se aplica cumulativ cu toate celelalte reglementari privind securitatea si sanatatea in
munca .
Art. 5 Lucratorii ce urmeaza sa desfasoare activitati de renovari , amenajari interioare , modernizari , reparatii sau instalatii tehnico
sanitare , vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de
reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii si obtinerea fisei de aptitudine pentru postul de lucru solicitat. Examenul medical
se va realiza periodic si ori de cate ori lucratorii acuza simptome generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii .
Art. 6 Conducerea administrativa va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate , precum si
asupra masurilor aplicabile la locul de munca .
Art. 7 Lucratorii vor fi instruiti privind utilizarea echipamentului de munca , respectarea restrictiilor de securitate , inainte de
inceperea activitatii si ori de cate ori se modifica organizarea sau dotarea locurilor de munca .
Art. 8 Lucratorii vor fi instruiti in special asupra necesitatii amenajarii ergonomice a locului de munca si asupra pozitiilor corecte pe
care trebuie sa le adopte in timpul lucrului .
Art. 9 Organizarea si desfasurarea instruirilor de securitate a muncii se vor realiza in conformitate cu prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006 .
Art. 10 Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de
natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, al firmei sau al proceselor de munca.

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Art.11 Posturile de lucru care prezinta riscuri de accidentare vor fi semnalizate corespunzator si se va interzice accesul persoanelor
neautorizate in acele locuri .
Art.12 Pentru lucrari executate la inaltime mica se vor folosi schele simple , executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe care le
vor avea de suportat . Se interzice utilizarea schelelor improvizate sau supraancarcate cu materiale .
Art.13 Deplasarea la posturile de lucru se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite . Acestea , daca exista , vor fi imprejmuite si
semnalizate corespunzator .
Art.14 Schelele , echipamentele de munca , vor fi astfel amplasate si instalate incat sa asigure stabilitatea si imposibilitatea deplasarii
lor necomandata .
Art.15 La terminarea lucrului , locurile de munca se vor lasa in siguranta , fara materiale depozitate pe caile de acces, echipamente de
lucru ramase cuplate la tensiune electrica , curate.
Art.16 Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica cu exteriorul constructiei sau cu incaperi in care
nu exista planseu continuu , se vor ingradi pentru siguranta .
Art.17 Toate locurile de munca trebuie sa fie iluminate corespunzator lucrarilor ce trebuie eexecutate .
Art.18 Evacuarea molozului si resturilor de materiale rezultate in urma lucrarilor efectuate nu se va face prin aruncarea necontrolata de
la etaj , prin ferestre , etc. In acest caz se vor folosi jgheaburi inchise care se vor apropia la cel mult 1 m deasupra solului sau in
buncare de depozitare pentru evitarea producerii prafului .
Art.19 Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tamplaria ,vor fi inchise provizoriu pentru a feri lucratorii de curenti de aer .
Art. 20 In cazul aparitiei neasteptate , in timpul lucrului , a unei emanatii de gaze nocive , inflamabile sau a altor riscuri iminente de
accident de munca sau boala profesionala , lucrul va fi oprit si lucratorii evacuati , pana la luarea masurilor de eliminare a pericolului .
Art. 21 In cazul cand se lucreaza la o constructie pe mai multe nivele si materialele de lucru sunt ridicate cu ajutorul unui scripete
exterior , se interzice aplecarea lucratorului in afara constructiei pentru desprinderea materialelor din carligul fixat pe sfoara care
culiseaza pe scripete . Apropierea incarcaturii in acest caz se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare .
Art. 22 In toate locurile de munca , lucratorii trebuie sa fie dotati cu echipament individual de protectie corespunzator lucrarilor
efectuate , pe care sunt obligati sa-l poarte tot timpul lucrului.
Art.23 Lucratorii trebuie sa dispuna la locurile de munca de apa potabila si de toate celelalte facilitate necesare nevoilor zilnice .
OBLIGATII PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Art. 24 Administratorii prin conducatorii locurilor de munca au in principal urmatoarele obligatii si responsabilitati :
a) sa verifica vizual , la inceperea lucrului starea tehnica a echipamentelor de munca si sa ia masuri pentru remedierea eventualelor
deficiente constatate ;
b) sa repartizeze lucratorii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa ce
au fost instruiti si au semnat fisele individuale de instruire ;
c) sa urmareasca , pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului si a mediului
de lucru ;
d) sa urmareasca respectarea cerintelor de securitate , de catre lucratorii din subordine si sa ia masuri conform legii in caz de abatere ;
e) sa identifice factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala , sa-i faca cunoscuti lucratorilor din subordine si sa ia masuri
imediate in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru lucratori ;
f) sa informeze lucratorii din subordine si sa-i consulte in legatura cu toate aspectele de securitate si sanatate in munca , ce pot sa-i
afecteze ;
g) in cazul producerii unui accident de munca , sa anunte imediat conducerea firmei despre evenimentul produs si sa ia masuri de
acordare a primului ajutor ;
h) sa ia masurile inscrise si aprobate in planul de prevenire si protectie pentru postul de lucru respectiv ;
i) sa opreasca procesul de munca in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru siguranta si sanatatea lucratorilor ;
j) sa nu permita accesul la munca niciunui lucrator in stare de ebrietate , sub influenta substantelor halucinogene , a medicamentelor
contraindicate sau in stare avansata de oboseala.
Art.25 Lucratorii sunt obligati sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu atributiile inscrise in fisa postului , cu procedurile de
lucru , cu instructiunile primite din partea sefului direct , astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat propria persoana cat si
celelalte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca .
In acest sens lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora ;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca , substantele periculoase si celelalte mijloace de productie ;
c) sa nu procedeze la inlaturarea , deteriorarea , dispozitivelor de securitate menite sa-i apere in timpul muncii ;
d) sa aduca la cunostinta sefului direct orice defectiune tehnica sau orice alta situatie care constituie un pericol de accidentare si
imbolnavire profesionala ;
e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident de munca si sa informeze de indata seful direct ;
f) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat ;
g) sa verifica inainte de inceperea lucrului echipamentele de munca ;
h) sa respecte tehnologiile si procedurile de lucru si instructiunile de securitate a muncii pentru lucrarile sau locul de munca in care
sunt repartizati ;
i) sa respecte ordinea si curatenia la locul de munca ;
j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea oricarui eveniment si sa nu schimbe starea de fapt a acestuia
decat daca in acest fel s-ar crea posibilitatea producerii unui alt eveniment .

Lucrari de zidarie interioara , zugravit , vopsit si placari cu gresie sau faianta

Art. 26 Organizarea locurilor de munca sa asigure deplina securitate a muncii atat a executantului cat si a celor din apropiere . Atunci
cand este necesar locul de munca va fi imprejmuit pentru evitarea accidentelor pe o latime de 1,5 m ;
Art. 27 Pentru executarea lucrarilor de zugravit masinile , sculele , uneltele folosite trebuie sa fie in stare buna si sa corespunda
lucrarii executate . In aceasta privinta nu sunt admise improvizatii ;
Art. 28 In timpul executarii lucrarilor se interzice pe cat posibil amplasarea scarilor , schelelor de lucru , materialelor , in dreptul
tablourilor electrice sau pe caile de acces si evacuare . Vor fi pastrate la indemana doar cantitatile de materiale cu care se lucreaza in
acel moment ;
Art. 29 Cand se lucreaza la inaltime mica si se folosesc centuri de siguranta , sculele prinse pe centuri trebuie asigurate incat sa nu
poata cadea din prinzatorile lor ;
Art. 30 Atunci cand pentru lucrari se folosesc schele , podine de lemn , acestea trebuie sa fie bine fixate pe suprafete orizontale sau
nivelate si sa fie sigure in exploatare . Se va verifica daca elementele care compun schela nu au crapaturi periculoase , sparturi ,
putregaiuri , noduri mari sau alte defecte care ar face impropie utilizarea lor ;
Art. 31 Latimea podinelor si schelelor pentru lucrari de zugraveli , vopsit , trebuie sa fie de cel putin 1 m ;
Art. 32 Se interzice aglomerarea oamenilor sau materialelor pe podine sau schele .
Art. 33 In cazul in care nu exista schele exterioare fixe, tencuirea glafurilor ferestrelor trebuie executata de pe schele in consola,
trecute in afara prin golul ferestrei respective sau de pe schele suspendate sistem leagan.
Art. 34 Este interzisa utilizarea pigmentilor vatamatori sanatatii oamenilor - miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru
etc. - la prepararea mortarelor colorate, necesare lucrarilor de tencuire.
Art. 35 La locurile de munca unde se executa lucrari de finisaj in mediu umed, conductorii electrici aflati sub tensiune vor fi
deconectati inainte de inceperea lucrului.
Art. 36 Placajele si orice alte elemente ornamentale grele - aplicate pe ziduri - vor fi bine consolidate cu dispozitive provizorii pana la
intarirea mortarului de legatura.
Art. 37 Materialele necesare acestor tipuri de lucrari ( ciment , ipsos , var , adezivi , vopsea , vopsea lavabila etc. ) se vor pastra in
locuri special amenajate respectandu-se conditiile de depozitare pentru fiecare in parte ;
Art. 38 Varul nestins nu trebuie sa intre in contact cu apa , altfel caldura produsa de stingerea varului poate produce incendierea ;
Art. 39 Sculele , uneltele de mana , trebuie sa fie in perfecta stare . Ele vor fi verificate cu atentie la inceputul lucrului . Cele care nu
corespund vor fi inlocuite sau daca este posibil vor fi reparate ;
Art. 40 Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi netede , bine fixate si vor avea dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si
comoda . Nu trebuie sa prezinte noduri , crapaturi , aschii desprinse ;
Art. 41 Uneltele de percutie , ciocanele , daltile , dornurile , sa fie executate din otel corespunzator , tratate termic , astfel incat sa nu
permita deformari permanente , fisuri , desprinderi de aschii , in timpul lucrului . Eventualele deformatii ce pot apare vor fi rectificate
zilnic . Partea unde se bate cu ciocanul nu trebuie calita ;
Art. 42 Utilizarea scarilor rezemate pentru aceste lucrari este permisa numai in cazul cand se lucreaza pe suprafete mici si la inaltimi
de cel mult 3 m de sol , podea sau podina de lucru . Scarile rezemate se vor aseza la un unghi de 60 fata de orizontala . Acestea
trebuie curatate periodic pentru ca eventualele materiale care ar cadea pe trepte sa nu produca alunecarea si accidentarea muncitorilor .
Art. 43 Lucrarile de vopsitorie interioara se vor executa sub ventilatie ( artificiala sau naturala ) pentru a se asigura schimbarea
continua a aerului din intregul spatiu de lucru . Atentie sporita cand aceste operatii se executa in subsolul tehnic , spatii izolate ;
Art. 44 La intrarile in incaperile unde se lucreaza cu vopsele pe baza de substante inflamabile, se vor monta tablite avertizoare asupra
pericolului de incendiu.
Art. 45 Dupa vopsirea instalatiilor de incalzire centrala (inclusiv a elementelor de calorifer), in timpul functionarii acestora incaperile
trebuie aerisite pana la uscarea completa a vopsitoriei.
Art. 46 Se interzice ramanerea peste noapte a muncitorilor in camerele unde au fost executate vopsitorii in ulei; in astfel de camere, in
timpul lucrului, trebuie asigurata o ventilatie eficace.
Art. 47 Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului, aprinderea chibritului etc. in incaperile unde se
executa vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor. Pe usile acestor incaperi vor fi fixate tablite avertizoare si de interdictie
corespunzatoare.
Art. 48 Materialele pentru vopsire vor fi pastrate si transportate in vase bine inchise; deschiderea capacelor metalice, in special la
vasele care contin vopsele pe baza de nitroceluloza se va face cu scule din materiale neferoase, care nu produc scantei. Materialele de
sters se aduna in lazi speciale cu capace, care se vor amplasa in afara incaperilor de lucru si vor fi evacuate si golite zilnic.
Art. 49 Se vor lua toate masurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor in vigoare referitoare la operatiile de vopsire.
Art. 50 Nu se admite lucrul cu hainele imbibate cu substante inflamabile ( vopsea , diluant ).
Art. 51 Este interzis muncitorilor vopsitori sa se apropie de surse de foc in hainele de lucru. Este pericol de aprindere a hainelor .
Art. 52 Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protectie pentru vopsitor.
Art. 53 Daca in ancaperile in care se executa vopsirea cu vopsele pe baza de apa se gasesc conductori electrici sub tensiune
neprotejati cu canalete sau tuburi , acestia vor fi deconectati de la retea inainte de inceperea lucrului ;
Art. 54 Daca se monteaza sau se schimba geamuri in locuri mai greu accesibile , la inaltime sau in locuri circulate , aceasta operatie
trebuie sa se faca cu atentie marita , cu respectarea normelor de securitate , in acest timp interzicandu–se accesul in zona de catre
persoana care supravegheaza lucrarea ;
Art. 55 La folosirea scarilor mobile se interzice sprijinirea acestora de geamurile vitrinelor sau de marginea cercevelelor ;
Art. 56 Cand se executa lucrari ce necesita prepararea , transportul si turnarea betonului , acestea trebuie facute cu atentie sub
supravegherea unei persoane instruite si cu experienta ;
Art. 57 Daca prepararea betonului se realizeaza manual , este obligatorie purtarea echipamentului de lucru si de protectie ( salopeta
sau halat , manusi , ochelari de protectie etc ) . In special ochii trebuie protejati pentru evitarea contactului cu praful de ciment sau
atropi de ciment preparat ;
Art. 58 Transportul betonului sau mortarului se face cu roabe metalice sau galeti metalice rezistente si sigure in timpul manipularii ;
Art. 59 Inainte de inceperea turnarii betonului , maistrul sau seful formatiei de lucru va verifica:
 cofrajele ( dimensiuni, pozitie, mod de fixare si consolidare ) ;
 armatura ( daca este nevoie ) ;
 schela de sustinere, platforma de lucru , podine de deplasare ( cand acestea sunt folosite ) ;
Art. 60 Aceleasi reguli trebuie respectate si la prepararea , transportul si folosirea mortarului sau a diferitilor adezivi ;
Art. 61 La executarea lucrarilor de reamenajare sau modernizare cand este nevoie de demolarea unor pereti sau elemente din
constructie , conducatorul lucrarii va lua urmatoarele masuri :
 imprejmuirea zonei periculoase ;
 semnalizarea de siguranta ( montarea placardelor de avertizare ) ;
 verificarea existentei si scoaterea de sub tensiune a eventualelor
cabluri electrice inzidite ;
 intreruperea legaturilor conductelor retelelor termice , de apa ,
canalizare , de gaze ;
 instruirea salariatilor si aducerea la cunostinta a planului de lucru .
Art. 62 Lucrarile de tencuieli interioare , vopsitorie , placari cu faianta , vor fi executate numai de pe schele rezistente cu podine
continue . Numai la lucrari mici de reparatii se poate sta si pe scari . Rezemarea caprelor si a podinelor de lucru pe butoaie , lazi ,
chiuvete etc. este interzisa .
Art. 63 Pentru transportul placilor de faianta si gresie se va controla cu atentie ambalajul din carton astfel incat acesta sa nu se desfaca
sau sa se rupa si sa produca accidentarea picioarelor de catre placile in cadere ;
Art. 64 Taierea placilor de faianta sau gresie se face cu masini speciale atat rectiliniu cat si circular . Manevrarea acestor placi se face
cu atentie pentru evitarea ranirii mainilor , muchiile rezultate fiind destul de ascutite ;
Art. 65 Cioplirea placilor de gresie sau faianta se face cu clestele bine ascutit pentru a nu necesita eforturi mari . Daca pentru placarea
unui perete sau al unui interior lucreaza mai multi muncitori , la distanta mai mica unul de celalalt de 3 m , cioplirea se va face cu grija
astfel incat bucatile desprinse sa nu-l raneasca pe vecin ;
Art. 66 Sparturile de faianta sau gresie , adezivul nefolosit si intarit , ambalajele de carton , trebuie stranse periodic si aruncate in
spatiul destinat acestui scop ;
Art. 67 Nu se vor acoperi prin placare dozele din pereti, atat datorita rolului functional al acestora cat si pentru faptul ca apa din
adeziv in contact cu cablurile imperfect izolate poate provoca electrocutarea muncitorilor ;
Art. 68 Pentru lucrarile cu gips-carton se va realiza o structura metalica din profile speciale , solida , astfel incat sa poata sustine
peretele construit si sa prezinte siguranta in exploatare ;
Art. 69 Profilele din tabla zincata pentru realizarea structurii de sustinere a zidului sa fie manevrate cu grija avand in vedere lungimea
lor ( pentru a nu atinge sau agata cabluri electrice , izolate sau nu , doze la inaltime , muncitorii din apropiere ) . De asemenea
decupajele sau taierea profilelor sa se faca astfel incat sa nu raneasca in special mainile prin taiere ;
Art. 70 Este obligatorie purtarea echipamentului de lucru si a echipamentului de protectie la lucrarile de zugravit , vopsit , placat ;
Art. 71 Esta interzisa venirea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare avansata de oboseala ;
Art. 72 In cazul cand se folosesc lampi electrice portabile , se va verifica sa nu fie rupte sau dezizolate . Cele care pot fi reparate se
vor repara si se vor reizola , iar cele care nu pot fi reparate vor fi inlocuite ;

Lucrari de parchete

Art. 73 Transportul parchetului se va face in pachete (legaturi ).


Art. 74 Depozitarea legaturilor de parchet la locul de punere in opera se va face in stive de maximum 1 m inaltime, cu respectarea
prevederilor care se refera la depozitarea materialelor.
Art. 75 La lucrarile de parchete, care se executa in incaperi inchise, acestea trebuie sa fie in permanenta ventilate pentru evacuarea
prafului cu instalatii de ventilare adecvate.
Art. 76 Baterea parchetului se va face cu scule in perfecta stare conform prevederilor capitolului care se refera la scule si dispozitive.
Art. 77 Cuiele necesare baterii parchetului se vor tine intr-o ladita speciala. Este interzisa raspandirea cuielor pe stratul suport sau pe
parchet. Este interzisa tinerea cuielor in gura.
Art. 78 Muncitorii parchetari vor lucra numai incaltati.
Art. 79 Masinile electrice de raschetat si lustruit parchetul vor fi obligatoriu legate la pamant prin nulul de protectie. Conductorii
electrici care fac legatura de la priza la masina vor fi izolati in tub de cauciuc.
Art. 80 Muncitorii care lucreaza la masinile electrice de raschetat si lustruit parchetul, vor fi special instruiti si cu normele care se
refera la masurile de protectie contra electrocutarii. Ei vor purta in mod obligatoriu echipament de protectie electroizolant.
Art. 81 Masinile electrice de raschetat si lustruit parchetul, vor fi zilnic verificate, inainte de inceperea lucrului. In cazul in care in
timpul lucrului se iveste o defectiune la masina, aceasta va fi imediat deconectata si anuntat seful de santier care va trimite
electricianul de santier pentru a o repara. Este interzis muncitorilor de a incerca repararea masinilor.
Art. 82 Este interzisa inceperea lucrului cu masina electrica de raschetat, inainte de a se verifica daca toate lamele de parchetat sunt
bine batute, pentru a preintampina o eventuala smulgere si proiectare a acestora de catre masina.
Art. 83 In cazul in care masina de raschetat sau lustruit parchetul trebuie sa fie mutata la un alt loc de munca, inainte de a se executa
aceasta operatie, va fi deconectata de la sursa de curent.
Art. 84 La intreruperea lucrului, in timpul pauzei si la terminarea programului, masina se va deconecta obligatoriu de la sursa de
alimentare. Se interzice lasarea masinii neasigurata dupa terminarea lucrului. Ea va fi incuiata, impreuna cu cablurile de alimentare,
intr-o incapere sigura.
Art. 85 La raschetarea (curatarea) manuala a parchetului, cu rindeaua, aceasta se va verifica inainte de inceperea lucrului, manerele
trebuind sa fie suficient de solide si sa nu prezinte fisuri sau aschieri.
Art. 86 La raschetarea (curatarea) manuala a parchetului cu ticlingul acesta trebuie sa aiba o aparatoare, care sa imbrace ticlingul,
permitand iesirea in afara numai a partii taietoare.
Art. 87 In incaperile unde se ceruieste parchetul cu ceara dizolvata in benzina, sau cu palux se interzice fumatul si executarea
lucrarilor care necesita folosirea focului, producerea de scantei etc. Pe usile acestor incaperi vor fi montate tablite avertizoare. Aceste
incaperi vor fi in permanenta aerisite.
Art.88 Cand se lucreaza cu parchet stratificat, taierea acestuia la dimensiuni dorite se face cu fierastraul pendular . In acest caz vor fi
respectate instructiunile din cartea tehnica a acestuia pusa la dispozitie de producator .

Ghid de terminologie de securitate a muncii

1.Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala care au loc in timpul procesului de
munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea
si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Dispozitiv de protectie: Dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.
3.Echipament individual de lucru: Mijloacele pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si
incaltamintei personale in timpul procesului de munca.
4.Echipament tehnic: Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in
procesul muncii.
5.Echipament individual de protectie: Totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul in timpul
indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.
6.Instructaj de securitate a muncii: Modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care
are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe
care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
7.Instructiuni specifice de securitate a muncii: Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror
prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau
in colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand Normele generale de protectie a muncii si Normele specifice de
securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar
pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
8.Instructiuni de utilizare: Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a
documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii
produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.
9.Mijloc individual de protectie: Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care i se aplica
acestuia.
10.Noxa (sinonim - factor nociv): Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in
considerare.
11.Prevenire: Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau
reducerea riscurilor.
12.Risc: Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
13.Risc profesional: Risc in procesul de munca.
14.Situatie periculoasa: Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
15.Substanta periculoasa: O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
16.Zona periculoasa a unui echipament tehnic: Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana
este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.
Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase,
degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau
- poate aparea neasteptat (pornirea neintentionata etc.)

S.C. EXPERT INSPECT SSM CONSULT S.R.L.


PITESTI

S-ar putea să vă placă și