Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORUL, NARATORUL, PERSONAJELE

Textul narativ literar prezintă întâmplări imaginare sau povestiri


surprinse într-o succesiune de momente. Orice text narativ implică
prezența unui autor, a unui narator și a unor personaje.
Autorul este persoana care trăiește în lumea reală, cu o identitate
concretă. El este cel care inventează întâmplări, eroi, povestitori care
vorbesc și reprezintă o lume imaginată de el. În unele opere autorul este
necunoscut și atunci îl considerăm anonim.
Naratorul sau povestitorul este cel ales de autor să-i prezinte
evenimentele. În cazul în care el este și personaj, martor al faptelor si
actant ( actor, personaj) întâmplările sunt prezentate la persoana întâi,
naratorul fiind subiectiv. Când povestitorul este doar observator care
prezintă faptele detașat, distant afectiv, la persoana a treia, el este
obiectiv.
Personajele adică actorii, eroii, actanții sunt participanții la acțiune
și purtătorii de opinie ai autorului. Numele lor vine din latinescul ,,
persona,, care se traduce prin masca de teatru, actor, rol. Ei săvârșesc
acțiunile din textul narativ. Ni se fac cunoscuti din fapte, atitudini,
comportament, dar și prin replicile pe care le dau și prin sentimente,
gânduri care le dezvăluie caracterul. Personajul literar ia parte doar la
operele dramatice și epice. Personajele sunt caracterizare direct de autor
prin transparența pe care o oferă ideile, gândurile, emoțiile, trăsăturile
fizice, dar și indirect prin analiza comportamentului, limbajului si
faptelor săvârșite.
Tipologia personajelor este bogată:
- după importanța personajelor descoperim personaje principale,
secundare, episodice,
- din punct de vedere moral ele pot fi – pozitive, negative
- după raportarea la realitate – personaje reale, fantastice, istorice,
legendare,
- după gradul de complexitate personajele pot fi: simple,
complexe.
Tiparul textual narativ pune în evidență acțiunea săvârșită de
personaje care este o succesiune logică de întâmplări, evenimente
petrecute într-un anumit timp și spațiu. Acțiunea este fixată în timp și
spațiu de anumiți indici și poate fi simplă sau complexă. Indicii de timp
surprind momentul în care se derulează faptele, iar indicii de spațiu
localizează acțiunea menționând locul unde se desfășoară acțiunea sau
poziția geografică a acesteia.

S-ar putea să vă placă și