Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda de rug ciune a Sfntului Calist

i Ignatie Xantopol
Sus in tor: Pr.Mndru Liviu

n cadrul teologiei i spiritualit ii ortodoxe, tema fenomenologiei rug ciunii a comportat de-a lungul timpului diverse abord ri. Iar acest fapt, deloc ntmpl tor, i g se te justificarea tocmai n modul n care fiecare om, cre tin, i manifest religiozitatea i sentimentul credin ei. Rug ciunea este inima religiei1. Acest lucru este m rturisit de to i teologii moderni, de diverse orient ri (Doellinger, Bousset, Soederblom, Mngoz etc.)2; mai mult ns i cre tinismul, este considerat, n esen a sa, o religie a rug ciunii3. Pentru omul credincios rug ciunea formeaz unul din elementele cele mai importante ale tr irii sale religioase. n rug ciune, cre tinul nu se simte anihilat complet n fa a lui Dumnezeu ci se prosterneaz , se nchin Acestuia ca unui Tat . Rug ciunea devine astfel modalitatea noastr de a vorbi cu Dumnezeu c ci, dup cum hrana material este absolut necesar pentru trup, la fel pentru suflet avem nevoie de o hran spiritual care este rug ciunea4. Nu de pu ine ori, i pe drept cuvnt, n teologia ortodox rug ciunea a fost pus n corela ie cu munca. Astfel, nici cel ce s de te e ceva, nici cel ce ud , ci numai Dumnezeu care face s creasc (I Corinteni 3,7). Rug ciunea nu are menirea de a descuraja efortul moral i nici nu urm re te s se substituie muncii. Omul are datoria de a se ruga i de a munci. n realitate, obliga ia de a ne ruga este complimentar obliga iei de a munci. Sfntul Ignatie spune c noi trebuie s lucr m ca i cum succesul ac iunii noastre n-ar depinde dect de noi, i s ne rug m ca i cum n-ar depinde dect de Dumnezeu. Patru sunt st rile suflete ti speciale ale credinciosului aflat n rug ciune5: y Reculegerea atitudine fundamental despre care ne vorbe te nsu i Mntuitorul Hristos: Iar cnd te rogi, intr n c mara ta, i nchiznd u a ta, roag -te Tat lui t u celui ntrascuns i Tat l t u, care vede ntr-ascuns, i va r spl ti ie la ar tare(Matei 6,6);

Pr. Ion Bunea, Despre Rug ciune, n Mitropolia Olteniei, anul IX, nr. 7-8, iulie-august, Craiova, 1957, p. 448. Victor Iliescu, Despre Rug ciune, n Glasul Bisericii, anul XVII, nr. 11, noiembrie, Bucure ti, 1958, p. 1065. 3 Ibidem, p. 1065. 4 Pr. Prof. Nicolae D. Necula, Tradi ie i nnoire n slujirea liturgic , vol.III, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 2004, p. 66. 5 Pr. Ion Bunea, Despre Rug ciune, pp. 458-460.

Dorin a mplinirii rug ciunii stare ce covr e te, la un moment dat, ntreg cmpul vie ii suflete ti a credinciosului. Este confirmarea unei legi psihologice, potrivit c reia o idee puternic sau o emo ie tind s cuprind ntreaga sfer a con tiin ei, eliminind toate ideile i sentimentele contrare; ncrederea n eficacitatea rug ciunii completeaz primele dou st ri. Orice rug ciune implic credin a n eficacitatea rug ciunii. Despre acest fapt ne vorbe te Mntuitorul Iisus Hristos: Ave i credin n Dumnezeu! Adev r gr iesc vou : c oricine care spune acestui munte: ridica-te i te arunc n mare i nu se va ndoi n inima lui, ci va crede c ce spune se va afce, fi-va lui orice va zice. De aceea v zic vou : toate cte cere i, rugndu-v , s crede i c le-a i luat i le ve i avea(Marcu 11,22-24); Certitudinea eficacit ii rug ciunii este un fel de experien prin anticipa ie a mplinirii rug ciunii. Sufletul celui care se roag ajunge la un grad de credin att de nalt, nct nu se mai simte singur ci a teapt mplinirea cererilor sale. Observ m a adar faptul c rug ciunea este altceva dect numai simpla expresie a unui

sentiment religios. Ea angreneaz ntreaga fiin transformndu-o

angajndu-o ntr-o transparen spiritual pe individ

pnevmatic 6, i-l ridic spre

i motivndu-o. Rug ciunea edific

Dumnezeu. Din acest motiv i rolul ei n spiritualitatea r s ritean este unul deosebit de important. Sfntul Calist acord o aten ie foarte mare rolului Sfntului Duh n via a i lucrarea Duhului. Este poate unul n Duhul credinciosului i dezvolt foarte mult leg tura dintre ascez

dintre cele mai clare texte referitoare la sinergia divino-uman realizat la nivelul persoanei umane. n aceste capete de rug ciune, via a isiha tilor i descoper fa a ei de via Sfnt. Capetele despre rug ciune cuprind aprofund ri hristologice, exprim ri ale st rii iubirii de Dumnezeu, precum i o admirabil analiz a sim irii n eleg toare, ar tnd n multe rnduri n ce fel se apropie omul de vederea lui Dumnezeu: "Precum mi carea trupului are nevoie de altceva ce nu ine de rnduiala ei, adic de ochi, i de altceva mai presus de firea ei, adic de lumin , a a mi carea min ii are nevoie de ochi care sunt deosebi i de rnduiala ei i de lumina ce e mai presus de firea ei. De aceea, nu toat mi carea min ii e dup cum se cuvine. Ci numai cea care se mi c , precum s-a zis, prin ochi i prin lumina harului. Iar ochii min ii sunt deschiz tura inimii prin credin . i lumina e Dumnezeu nsu i, lucrnd prin Duhul n inim . i precum lumina sim urilor nu mi c drept pe cei f r ochi, ci numai pe cel ce vede, a a i lumina n eleg toare
6

Victor Iliescu, Despre Rug ciune, p. 1068.

sau Dumnezeu nu mi c mintea celui ce nu are dechiz tura inimii, ci numai pe cel ce o are. Dar, a a cum nici ochii n-ar putea lucra ale lor f r lumin , tot a a nici deschiz tura inimii, f r Dumnezeu; mai bine zis, inima nici nu se deschide f r Dumnezeu, care lucreaz ea".
7

i e v zut prin

Scopul vie ii practice este de a aduce lui Dumnezeu o rug ciune curat , adic liber de toate gndurile i imaginile p tima e iar pentru aceasta mintea nu trebuie s se aga e de nimic, pentru a nu se risipi. Rug ciunea f r mpr tiere nseamn n elegerea suprem a mintii. Omul este pe deplin el nsu i numai n rug ciune, deoarece n aceast convorbire personal nemijlocit a min ii cu Dumnezeu, chipul creat se reg se te n Arhetipul s u necreat, spre care a fost f cut s tind . Omul este creat de Dumnezeu, iar menirea lui este de a deveni Dumnezeu, dar nu n sens panteist. Vederea (contemplarea) sau constiinta prezentei lui Dumnezeu si a legaturii cu El prin rugaciune, e ''concrescuta'' cu mintea sau cu cugetarea sanatoasa, sau viguroasa, ce staruie in liniste si o apara cu pricepere. Numai cand e tulburata de tot felul de griji si ispite lumesti, mintea, slabind si uitand de sine in sensul rau al cuvantului, nu mai are limpede constiinta prezentei lui Dumnezeu si nici puterea sa staruie in legatura cu El prin rugaciune. De aceea efortul spre rugaciune si spre limpezimea constiintei prezentei lui Dumnezeu e si metoda cea mai buna de insanatosire a mintii, de refacere a capacitatii de a cunoaste pe Dumnezeu ca realitate esentiala, prin staruirea linistita in contemplarea Lui. Orice rug ciune adev rat , nu const n a ob ine de la Dumnezeu ceea ce El nu vrea s ne dea, ci de a dori ceea ce El dore te . 8 Metoda pe care e propus de c tre, Sfntul Calist i Ignatie este una profund i de intrare i

hristologica, exprimare a iubirii Trinitare fa

de om, ar tnd modul de apropiere

n comuniune a omului cu Creatorul s u, rela ie care e ntr-o continua mi care crescnd descoperind crea iei tainele Sale, pentru ca aceasta sa ating scopul ultim-ndumnezeirea.

Sfin ii Calist i Ignatie Xantopol, Metod i regul foarte am nun it pentru cei ce- i aleg s vie uiasc n lini te i singur tate, n Filocalia sfintelor nevoin e ale des vr irii, traducere, introducere i note de Pr. prof. dr. Dumitru St niloae, volumul VIII, Bucure ti, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, 1979 8 P rintele Marc-Antonie Costa de Beauregard Ruga i-v nencetat ! , traducere din limba francez de Rodica Buga i Pr. Prof. Nicolai Buga, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 1998, p. 195.

Bibliografie
1. Biblia sau Sfnta Scriptur , tip rit sub ndrumarea i cu purtarea de grij a P.F.P. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, cu aprobarea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, Ed. I.B.M.O.R., Bucure ti, 1997 2. Bunea, Pr. Ion, Despre Rug ciune, n Mitropolia Olteniei, anul IX, nr. 7-8, iulieaugust, Craiova, 1957

3. Filocalia, sfintele nevoin e ale des vr irii, vol. VIII, traducere, introducere i note de Pr.
Prof. Dr. Dumitru St niloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 1979; 4. Iliescu, Victor, Despre Rug ciune, n Glasul Bisericii, anul XVII, nr. 11, noiembrie, Bucure ti, 1958. 5. Necula, Pr. Prof. Nicolae D., Tradi ie i nnoire n slujirea liturgic , vol.III, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 2004. 6. Marc-Antonie Costa de Beauregard Ruga i-v nencetat ! , traducere din limba francez de Rodica Buga i Pr. Prof. Nicolai Buga, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 1998