Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.  1 4
5 − 3 ⋅ 1 +  = 5 − 3 ⋅ = 3p
 3 3
= 5− 4 =1 2p
2. f (a) = a − 4 2p
a − 4 = 2 , de unde obținem a = 6 3p
3. 4 + 2x = 4 3p
x = 0 , care convine 2p
4. 10
⋅ 90 = 9 lei 3p
100
Prețul după scumpire este 90 + 9 = 99 de lei 2p
5. 1+ 5 4+0
a= , b= 3p
2 2
a =3, b=2 2p
6. AB
sin C = 2p
BC
1 3
= , de unde obținem BC = 6 3p
2 BC
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 1
det A = = 2 ⋅ 3 − 1⋅ 4 = 3p
4 3
=6−4= 2 2p
b)  4 −4   6 −3 
2B =    A + 2B =  = 3p
2 6  6 9 
 2 −1 
= 3  = 3C 2p
2 3 
c)  0 −8 + 2 x 
B ⋅C + x( A − C) =   , deci det ( B ⋅ C + x ( A − C ) ) = (8 + 2 x )(8 − 2 x ) , pentru orice 3p
8 + 2x 8 
număr real x
( 8 + 2 x )( 8 − 2 x ) = 0 , de unde obținem x = −4 sau x = 4 2p
2.a) 1 ∗ 1 = (1 + 2 ⋅ 1)(1 + 2 ⋅1) + 2 = 3p
= 3 ⋅ 3 + 2 = 11 2p
b) x ∗ 0 = 2 x 2 + 2 , pentru orice număr real x , deci 2 x 2 + 2 = 4 3p
x 2 − 1 = 0 , de unde obținem x = −1 sau x = 1 2p
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 1
Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
c) 1  2  1  2
x∗ =  x +  + 2 x  + 2 = 1 + 2 x 2 + 2 + 4 + 2 = 3p
x  x  x  x
 1 
= 2  x 2 + 2  + 7 > 7 , pentru orice număr real nenul x 2p
 x 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ' ( x ) = 2 ⋅ 5 x 4 + 5 ⋅ 4 x3 − 10 ⋅ 3x 2 = 3p

( )
= 10 x 4 + 20 x3 − 30 x 2 = 10 x 2 x 2 + 2 x − 3 , x ∈ ℝ 2p
b) f (0) = 1 , f '(0) = 0 2p
Ecuația tangentei este y − f ( 0 ) = f ' ( 0 )( x − 0 ) , adică y = 1 3p
c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x = −3 sau x = 0 sau x = 1 ; f ' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈[ −3,1]  f este
descrescătoare pe [ −3,1] și f ' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈[1, +∞ )  f este crescătoare pe [1, +∞ ) , 3p
deci f ( x ) ≥ f (1) , pentru orice x ∈[−3, +∞ )
f (1) = −2 , de unde obținem 2 x5 + 5 x 4 − 10 x3 + 1 ≥ −2 , deci 2 x5 + 5 x 4 − 10 x3 + 3 ≥ 0 , pentru
2p
orice x ∈ [ −3, +∞ )
2.a) 2 2
 2  x2 2
  ( ) x + 1   6 x dx = 6 ⋅ 2 0 =
f x − dx = 3p
0 0
= 12 − 0 = 12 2p
b) 1 1 1
 ( f ( x ) − 6 x ) dx =  x + 1 dx = 2ln ( x + 1) 0 =
2
3p
0 0
= 2ln 2 − 2ln1 = 2ln 2 2p
c) e e e e e


 f ( x ) −
2  2

x +1
⋅ ln xdx =  6 x ln 2
xdx =  3 x( )
2 ' 2
ln xdx = 3 x 2 2
ln x −  6 x ln xdx =
1 1
1 1 1

( )
3p
e 3 x 2 e 3 e2 − 1
= 3e − 3 x ln x +
2 2
=
1 2 1 2

(
3 e2 − 1 ) = a ( e2 − 1) , de unde obținem a = 3 2p
2 2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 1


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2