Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL SUPERIOR AL THE SUPERIOR COUNCIL

PROCURORILOR OF PROSECUTORS

mun. Chişinău, Chisinau city,


bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73 73, Ștefan cel Mare și Sfânt
tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md

mun.Chișinău, 20 iunie 2022

ANUNȚ

La data 17.06.2022, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concursuri1,


pentru candidații ce aplică în baza vechimii în muncă de 10 ani 2, de ocupare a
următoarelor funcții:
- procuror în Procuratura municipiului Bălți (1 funcție);
- procuror în Procuratura de circumscripție Cahul (1 funcție);
- procuror în Procuratura raionului Anenii Noi (1 funcție).

Astfel, la concursurile nominalizate pot participa candidații înscriși la data de


17.06.2022, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista
candidaților la funcțiile vacante de procuror, secțiunea a III-a (Candidații la funcţia
de procuror în temeiul vechimii de muncă (10 ani) .

Respectiv, candidații care doresc să participe la aceste concursuri vor expedia


cererile de intenție la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, pe adresa
electronică - aparat@csp.md, sau prin depunere fizică la sediul CSP (la adresa indicată
infra) până la data de 01.08.2022, inclusiv (modelul Cererii este prezentat în
atașament).

Notă: Procedurile de numire pe post a candidaților la funcția de procuror se


desfășoară conform prevederilor art.art.23-25 din Legea nr.3/2016 cu privire la
Procuratură și capitolul 8 lit.a) - „concursul pentru numirea pe post” din Regulamentul
Consiliului Superior al Procurorilor.

Date de contact:
Consiliul Superior al Procurorilor; mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 73, biroul 17,
tel.022828501, email: aparat @csp.md.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

1
Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-116/2022 din 17.06.2022
2
art.20 alin.(31) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - (Persoana care a exercitat funcția
de procuror, judecător sau avocat cel puțin 10 ani și a cărei funcție a încetat din motive neimputabile
ei poate candida la funcția de procuror.)
MODEL

Consiliului Superior al Procurorilor

CERERE

Subsemnatul(a) __________________, candidat la funcţia de procuror, în baza


vechimii în muncă de 10 ani, înscris(ă) în Registrul candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, manifest intenția
de a fi înscris(ă) la concursul anunţat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.1-116/2022 din 17.06.2022.

_________________________
semnatura

data _____________

nr. de telefon____________________

e-mail__________________________