Sunteți pe pagina 1din 8

[An]

EVALUARE FINALĂ
VARIANTA 1
CLASA A V-A
EVALUARE ANUALĂ
Anul școlar 2021-2022
Probă scrisă
Limba și literatura română
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I .
TEXTUL A.
Parcă mai ieri s-a auzit clopoțelul care anunța vesel: „Vacanță!“. A trecut vara cu zilele ei calde, petrecute
fie pe nisipul fierbinte sau în apa de smarald a mării, fie pe cărările șerpuite sau în pădurile umbroase ale
munților. Odată cu vara s-a sfârșit și vacanța! Încet, încet, septembrie s-a ivit aducându-ne din nou la
școală. Ne-am adunat cu toții, iar bucuria revederii a răsunat în curtea școlii.
Acum, glasul cristalin al clopoțelului ne cheamă în clasa curată și primitoare. Recreația a zburat ca un
gând. Pe bănci ne așteaptă noile noastre manuale care miros încă a cerneală proaspătă. Copertele lor viu
colorate ne atrag privirile. Răsfoim manualul de Limba și literatura română împreună cu doamna
învățătoare.
La un moment dat, Ioana vrea să-și scrie numele pe prima pagină.
— Nu se scrie pe cărți. Știi oare câți oameni au lucrat la această carte? întreabă doamna învățătoare.
— Da…, spune încurcată fetița. Această carte este rezultatul muncii autorilor. Numele lor este scris pe
copertă, cu litere mari de tipar.
— Așa este, dar aflați, dragii mei, intervine învățătoarea, că povestea unei cărți este mult mai lungă! Mai
întâi, autorul creează cartea, scriind enunț după enunț, cu litere de mână sau la calculator. Toate filele
alcătuiesc manuscrisul. Apoi, autorul trimite manuscrisul la o editură, pentru a fi editat.
La editură, redactorul citește și corectează manuscrisul și lucrează cu autorul la viitoarea carte. Împreună
stabilesc formatul, așezarea textului în pagină, numărul și conținutul ilustrațiilor.
Ilustrațiile minunate pe care le admirați sunt realizate de un ilustrator. Este o muncă de creație! După
aceea, ilustrațiile și textele sunt așezate în pagină de către un tehnoredactor priceput, cu ajutorul
computerului. Tot el creează și elementele care înfrumusețează pagina.
După tehnoredactare, cartea este citită încă o dată de un corector. Acesta face corecturile necesare,
consultându-se cu autorul. La finalul acestei activități, redactorul este cel care dă Bun de tipar.
Astfel, redactorul trimite cartea la tipografie. Cartea este tipărită la rotativă, cu litere de tipar. Textele și
ilustrațiile se imprimă pe hârtie, cu ajutorul cernelii de diferite culori. De sub rotativă ies mii de
exemplare care sunt trimise pentru a fi finisate. Se cos filele și se lipesc copertele.
Mii de exemplare ale acestui manual sunt distribuite în toată țara, fie prin școli, elevii având acces gratuit
la ele, fie prin librării, de unde pot fi cumpărate.
La școală, manualele se primesc la începutul anului școlar și se predau la finalul acestuia. Cu ajutorul lor
învață mai multe generații de elevi.
Îmbujorați, elevii ascultă, cu atenție, povestea cărții. Ei privesc acum cu alți ochi manualele deschise pe
bănci. Acum, toți știu că o carte este rodul muncii mai multor oameni care și-au pus în ea o parte din
sufletul lor.
(Marin Sorescu, Povestea unei cărți)
TEXTUL B.
Pentru Ciucur, 48 de ani, facebook-ul e doar o metodă de a continua dialogul cu elevii dincolo de zidurile
liceului și de curtea librăriei-cafenea Erasmus Büchercafe, unde își mai ține uneori orele în aer liber.
Judecând după mesajele și încurajările care se schimbă între profesoară și adolescenți, pare că ea îi ia pe
toți acasă la sfârșitul zilei, îi mângâie, le alină dorurile și îi remontează pentru a doua zi. E ca un fel de
terapie. Un fost elev i-a făcut contul de facebook mai demult, ca să-i poată arăta pe unde se plimbă prin
lume. Treptat, Ciucur și-a dat seama că ar putea să folosească rețeaua de socializare ca să le spună
elevilor lucruri sincere despre viață, pe limba lor. Uneori scrie, fără a da nume, despre scene pe care le-a
surprins la școală: priviri cu subînțeles între îndrăgostiți, ochi plânși sau câte un oftat și-o dramă care la
15 ani par fără de sfârșit. Elevii recunosc că o citesc zilnic și nu li se pare o intruziune că scrie și despre
ei. Oricum, orele ei sunt „complexe”, „interactive”, „cele mai faine” și pe ea „o iubim cel mai mult”,
spuneau cei de la a X-a B, la finele unei ore de psihologie, după ce profesoara ieşise din clasă.
„Chiar îmi pasă de ei”, spune Ciucur. „Ei simt și atunci răspund la fel. Eu sunt cu voi în povestea asta și
voi sunteți cu mine.” Iar asta se vede până și după locul pe care profesoara îl ocupă în clasă: își așează
scaunul de la catedră între rândul din mijloc și cel de la fereastră, în dreptul primelor bănci. Cu părul lung
și cărare pe mijloc, ochelari și cămăși cu un aer hippie, blugi băgați în ghete scurte, din piele, este, într-
adevăr, de-a lor, iar toți sunt ai ei.
(Sorana Stănescu, De-a lor)
A. Răspunde la întrebări.
1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
1) După ce este scrisă, cartea:
a) Este trimisă la editură
b) Este scoasă pe piață
c) Este distribuită
d) Este scoasă din uz
2) În clasa a X-a, pe care Ciucur o predă este:
a) Logica
b) Psihologia
c) Sociologia
d) Filosofia
3) Ciucur își ține orele în aer liber:
a) În curtea colegiului Goga
b) Într-o librărie
c) În Parcul Astra
d) La Erasmus Buhercafe
4) Un manual este creat de:
a) 3 persoane
b) 4 persoane
c) 5 persoane
d) 7 persoane
2. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele:
A dat seama
ieșise
Scrie
enunț
3. Scrie care este titlul și autorul textelor.
TITLUL AUTORUL
4. Stabilește proveniența secvențelor, prin tăierea variantelor greșite:
a) — Nu se scrie pe cărți. Știi oare câți oameni au lucrat la această carte? întreabă doamna
învățătoare.
— Da…, spune încurcată fetița. Această carte este rezultatul muncii autorilor. Numele lor
este scris pe copertă, cu litere mari de tipar.
Tiparul textual al secvenței a este: narativ , descriptiv , dialogat , explicativ, augmentativ.
b) Recreația a zburat ca un gând. Pe bănci ne așteaptă noile noastre manuale care miros încă a
cerneală proaspătă. Copertele lor viu colorate ne atrag privirile.
Tiparul textual al secvenței a este: narativ , descriptiv , dialogat , explicativ, augmentativ.
5. Prezintă activitatea a două persoane în crearea unei cărți pentru textul A.

6. Menționează, folosind textele:


 Unde poți găsi manualele.
 3 atribute ale orelor lui Ciucur.

7. Care este profesorul tău preferat? Scrie un text, de 50 de cuvinte, în care să prezinți 2 atribute ale
orelor acestuia/acesteia.
B. Răspunde la întrebări.
1. Numărul de silabe ale cuvântului „niciodată” este:
a) 4 silabe
b) 3 silabe
c) 5 silabe
d) 6 silabe
2. Definiția corectă pentru cuvântul pshiologie este:
a) Știință care se ocupă cu studiul psihicului, al legității proceselor psihice (cognitive,
afective, voliționale) și al însușirilor psihice ale persoanei (caracter, temperament etc.).
b) Știință a demonstrației, al cărei obiect este stabilirea condițiilor corectitudinii gândirii, a
formelor și a legilor generale ale raționării corecte.
c) Știință care se ocupă cu studiul descrierii structurii și fiziologiei societății, al relațiilor
interumane în cadrul grupurilor sociale, precum și al instituțiilor din societatea dată.
d) Știință constituită dintr-un ansamblu închegat de noțiuni și idei, care interpretează și
reflectă realitatea sub aspectele ei cele mai generale; concepție generală despre lume și
viață.
3. Scrie enunțuri în care substantivul „librărie” să fie subiect, atribut care răspunde la întrebarea de
la ce? și atribut care răspunde la întrebarea a cui?

4. Analizează, din punct de vedere sintactic, cuvintele din enunțul: Ocna Sibiului a avut o mină de
sare.

5. Corectează enunțul:

Bună! Ce faci. Eu, personal, vreau săți scriu despre emoți. Poți vb?
Subiectul al II-lea
Realizează, în minimum 120 de cuvinte, o compunere descriptivă în care să-ți descrii cel mai bun
prieten. Vei avea în vedere:
 Precizarea a două trăsături fizice.
 Prezentarea a două trăsături morale.
 Prezentarea unei pasiuni a acesteia.
Baremul de notare.
Subiectul I A
40
1. 4 Câte 1 punct pentru fiecare răspuns.
2. 4 Câte 1 punct pentru fiecare răspuns
3. 4 Câte 1 punct pentru fiecare răspuns
4. 4 Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
5. 4 Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
6. 4 Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
7. 16 2 puncte pentru menționarea lecturii; Câte 2 puncte pentru precizarea unei
asemănări/deosebiri; Câte 4 puncte pentru prezentarea unei asemănări/deosebiri; 2 puncte
pentru respectarea limitei de spațiu
Subiectul I B
20
1. 2 Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
2. 2 Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
3. 6 Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
4. 5 Câte 1 punct pentru fiecare răspuns.
5. 5 Câte 1 punct pentru fiecare răspuns.
Subiectul II
16
1. 16 3 puncte pentru respectarea cerinței
Câte 2 puncte pentru menționarea unei trăsături fizice
Câte 3 puncte pentru prezentarea unei trăsături morale
3 puncte pentru prezentarea unei pasiuni
Acordarea punctelor pentru redactare!

14
1. Caligrafie 4 4 puncte pentru 0-2 tăieturi
3 puncte pentru 2-6 tăieturi și scris caligrafic
2 puncte pentru +6 tăieturi și scris caligrafic
1 punct pentru 0-2 tăieturi și scris nelizibil
0 puncte pentru scris nelizibil și +6 tăieturi
2. Ortografie 4 4 puncte pentru 0-1 greșeli
3 puncte pentru 2-3 greșeli
2 puncte pentru 3-6 greșeli
1 punct pentru 6-10 greșeli
0 puncte pentru +10 greșeli
-10 puncte pentru prezența unei greșeli în fiecare dintre exercițiile cu răspuns
liber și prezența tuturor tipurilor de greșeală (lipsa de litere, înlocuirea lui m/r cu
n/p, lipsa cratimelor în construcții care cer cratimă, dezacord între subiect și
predicat, dezacord între substantiv și adjectiv)
3. Punctuație 4 4 puncte pentru 0-1 greșeli
3 puncte pentru 2-3 greșeli
2 puncte pentru 3-6 greșeli
1 punct pentru 6-10 greșeli
0 puncte pentru +10 greșeli
4. Așezare 2 2 puncte pentru respectarea normelor de redactare a compunerilor și de
structurare a scrierii.
0 puncte pentru nerespectare

S-ar putea să vă placă și