Sunteți pe pagina 1din 1

TABLOULSOLDURILORINTERMEDIAREDEGESTIUNE(S.I.G.

)
Nr.rd. Indicatori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Venituridinvnzareamrfurilor
()Cheltuieliprivindmrfurile
MARJACOMERCIAL
(+)Productiavndut
(+/)Produciastocat(Variaiastocurilor)
(+)Produciaimobilizat
PRODUCIAEXERCIIULUI
()Cheltuielicumateriileprimeimaterialeleconsumabile
()Altecheltuielimateriale
()Altecheltuielidinafar(cuenergieiap)
()Cheltuieliprivindprestaiileexterne
VALOAREAADUGAT
(+)Venituridinsubveniideexploatareaferentecifreideafacerinete
()Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate
()Cheltuielicupersonalul
EXCEDENTULBRUTDINEXPLOATARE(EBE)
(+)Altevenituridinexploatare
()Altecheltuielideexploatare(cheltuielicudespagubiri,donatiisiactivelecedate)
()Ajustridevaloareprivindimobilizrilecorporaleinecorporale
()Ajustareadevaloareprivindactivelecirculante
()Ajustriprivindprovizioanele
REZULTATULDINEXPLOATARE
(+)Veniturifinanciare
()Cheltuielifinanciare(faracheltuielileprivinddobnzile)
REZULTATULNAINTEDEDOBNZIIIMPOZIT(EBIT)
()Cheltuieliprivinddobnzile
REZULTATULCURENT(EBT)
(+)Venituriextraordinare
()Cheltuieliextraordinare
REZULTATULBRUT
()Impozitpeprofit(ialteelementedeimpozit)
REZULTATULNETALEXERCIIULUIFINANCIAR

Soldnexerciiulfinanciar:
2008
2009

Moddecalcul
F20rd.03
F20rd.14
rd.01rd.02
F20rd.02
(+)F20rd.06/()F20rd.07
F20rd.08
rd.04+rd.05+rd.06
F20rd.11
F20rd.12
F20rd.13
F20rd.25
rd.03+rd.07rd.08rd.09rd.10rd.11
F20rd.05
F20rd.26
F20rd.15
rd.12+rd.13rd.14rd.15
F20rd.09
F20rd.27
F20rd.18
F20rd.21
F20rd.29
rd.16+rd.17rd.18rd.19rd.20rd.21
F20rd.42
F20rd.49F20rd.46
rd.22+rd.23rd.24
F20rd.46
rd.25rd.26
F20rd.54
F20rd.55
rd.27+rd.28rd.29
F20rd.62+F20rd.63
rd.30rd.31