Sunteți pe pagina 1din 6

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI GALATI

Galați este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este


singura localitate din România decorată cu Crucea de Război Franceză, respectiv Italiană, după
rezistența eroică a românilor din oraș împotriva bolșevicilor și-a Puterilor Centrale deopotrivă.
Se află în apropiere de frontiera triplă sudică cu Republica Moldova și Ucraina. Conform
ultimului recensământ, municipiul numără 249.432 de locuitori, în scădere față de recensământul
anterior, din 2002, când fuseseră numărați 298.861.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România Orașul Galați are o istorie
încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-
fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul
Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Elaborarea unui document strategic și asumarea principiilor, strategiilor, direcțiilor de


dezvoltare si a programelor prioritare vor genera acțiuni integrate, corelate și corect planificate,
are ca scop principal ameliorarea / eliminarea unor disfuncționalități apărute în cadrul proceselor
complexe evolutive, dar și în îmbunătățirea parametrilor ce definesc viața urbană. De asemenea,
strategia de dezvoltare definește și fundamentează proiectele prioritare majore ale comunitatii si
ale factorilor decidenti.

O planificare strategica urmăreste stabilirea potențialului de dezvoltare, a direcțiilor de


dezvoltare a comunității și etapele de implementare a programelor și proiectelor. In dezvoltarea
strategiei pentru urmatorii ani s-a tinut cont de:

- Cadrul natural și resursele la nivel de județ


o Judeţul Galați este situat în Regiunea de dezvoltare de Sud-Est alături de judeţele
Brăila, Buzău, Constanţa, Vrancea şi Tulcea.
o Județul se află în apropierea Coridorului IX Pan - European, care asigură
infrastructura rutieră și feroviară a Europei pe relația Nord-Sud, pornind de la
Marea Baltică (Lituania) și Golful Finic - Sankt Petersburg, în direcția Moscova -
Kiev - Chișinău - România - Bulgaria - Grecia. Acest coridor trece la aproximativ
115 km distanță de municipiul Galați, prin județul vecin - Vrancea.
- Așezarea, populația și suprafața Municipiului Galați
o Municipiul Galați este unul din cei doi poli de dezvoltare urbană din cadrul
Regiunii Sud-Est, conform HG nr. 998 / 2008 pentru desemnarea polilor naţionali
de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare
comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare.
o Portul Galaţi este inclus în rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T), ce are
ca termen de finalizare a investiţiilor anul 2030.
- Structuri demografice și evoluție socială
o Populaţia stabilă a Municipiului Galați în perioada 2007-2011 a scăzut cu 6.477
persoane, respectiv cu 2,21%:

- Educație și resurse umane


- Social și sănătate
- Sport
- Dezvoltarea economică

La nivelul municipiului sunt înregistrați peste 19.000 de agenți economici, dintre care
15.000 de societăți comerciale. Rata antreprenoriatului și numărul de întreprinderi mici și
mijlocii este semnificativ mai scăzut în comparație cu alte municipii de rangul I din România

Municipiul Galați este al doilea pol economic al regiunii Sud-Est, după Constanța și
ocupă locul VII la nivel național după cifra de afaceri totală.
Municipiul Galați este caracterizat de prezenţa dominantă a industriei metalurgice
reprezentată de ArcelorMittal Galați, Galfinband S.A., Profiland Steel S.A. dar şi de industria
navală - Şantierul Naval DAMEN Shipyards Galați, Menarom şi Institutul de cercetare şi
proiectare navală Galaţi – ICEPRONAV, navigație fluvială și activități portuare şi diverse
întreprinderi din domeniul alimentar, textil, construcţii etc.

- Forța de muncă

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului General al Populației și Locuințelor din


anul 2011, la nivelul municipiului Galați există un număr de 115.794 de persoane active (46,4%
din populația stabilă), acestea reprezentând resursele totale de muncă de la nivel local.
o Din totalul populației active, 103.512 persoane erau efectiv ocupate (89,4% din
resursele de muncă existente și 41,5% din populația stabilă), dintre care 56.148 de
sex masculin (54,2%) și 47.364 de sex feminin (45,8%).

- Turism / Servicii

Ca viziune strategică, turismul trebuie să devină unul dintre motoarele dezvoltării locale în
municipiul Galați prin care să se obțină:
- dezvoltarea economică a municipiului Galați, prin dezvoltarea sectorului turistic;
- crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea turismului local;
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin înfrumuseţarea oraşului, oferirea unor noi posibilităţi de
agrement şi refacere și îmbunătățirea calităţii mediului pentru locuitorii municipiului Galați şi
pentru turişti;
- promovarea imaginii municipiului Galați prin turism;
- recuperarea identității și refacerea personalității orașului.

Avand in vedere aceste aspecte analizate primaria municipiului Galati impreuna cu aparatul
administrative a elaborat o strategie de dezvoltate a municipiului Galati care sa aduca in prim
plan din nou orasul, astfel:
• Obiectivul strategic 1: Dezvoltare economică;
• Obiectivul strategic 2: Creşterea capacităţii administrative;
• Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală;
• Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare
profesională. Sprijin pentru dezvoltarea culturală;
• Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială;
• Obiectivul strategic 6: Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

Obiectivele specifice sunt defalcate pe fiecare dintre obiectivele strategice:


01. Dezvoltarea economică
1. Agricultură şi Piscicultură;
2. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico - sociale;
3. Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;
4. Dezvoltarea turismului.
02. Creşterea capacităţii administrative
1. Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice;
03. Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală
1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de
transport naţional şi internaţional;
2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
3. Dezvoltarea mediului de locuire;
04. Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin
pentru dezvoltarea culturală
1. Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi;
2. Dezvoltarea resurselor umane;
3. Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi;
05. Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială
1. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi;
2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Galaţi;
06. Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
1. Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi;
2. Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi.
Am ales sa dezvolt strategia de dezvoltare economica a municipiului Galati, care
presupune dezvoltarea pe ramuri precum:
1. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico - sociale;
2. Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;

Astfel, in ceea ce inseamna dezvoltarea economica a municipiului regasim proiecte de


infrastructura mare, cu un impact colosal asupra dezvoltarii economice a orasului si a regiunii,
cum ar fi:
- Modernizarea şi extinderea Parcului de software pentru dezvoltarea capacităţii de inovare şi
transfer tehnologic;
- Construirea variantei de ocolire a municipiului Galaţi;
- Construire aeroport de pasageri şi/sau cargo în judeţul Galaţi;
- Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii
existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua Rhin - Dunăre/Alpi;
- Integrarea portului Galaţi în traficul naval de pasageri;
- Modernizarea conexiunilor rutiere şi feroviare ale comunităţii portuare şi sistemului urban
Brăila – Galaţi cu hinterlandul
- constituirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor;
- creşterea capacităţii de dezvoltare şi stimularea cooperării între administraţia locală şi mediul
de afaceri;
- diversificarea economiei în vederea acoperirii sectoarelor absente sau deficitare în mediul de
afaceri local;
- promovarea potenţialului turistic local, astfel încât municipiul Galați să devină o destinaţie
atractivă pentru turism şi afaceri;
- asigurarea condiţiilor pentru atragerea şi susţinerea investitorilor români şi străini cu un real
potenţial economic (mediu economic stabil, acces la piaţă şi competiţie liberă, sisteme de taxare
coerente şi transparente);
- utilizarea noilor tehnologii ca parte integrantă a dezvoltării comunității;
- stimularea politicilor axate pe inovație și transfer tehnologic în sectorul public și privat;
- stimularea industriilor cu potențial creativ (cinematografie, teatru, arte plastice, muzică etc);
- dezvoltarea unei economii de tip ICC (Inovație, Creativitate, Competitivitate), integrarea
structurală a cercetării universitare în dezvoltarea economiei locale;
- elaborarea unui program de atragere a investiţiilor;
- crearea de parteneriate între mediul privat și furnizorii de cercetare – dezvoltare;
- elaborarea unei strategii privind introducerea sistemelor de comerţelectronic şi a sistemelor
pentru relaţii cu clienţii (Customer Relationship management);
- oferirea de facilităţi investitorilor – elaborarea unor scheme de stimulente pentru investitori în
funcţie de beneficiul pe care aceştia l-ar putea aduce bugetului local, şi de natura activităţii.

Din punctul meu de vedere consider ca o astfel de strategie bazata pe colaborarea cu


mediul de afaceri si jucatorii mari de pe piata economica este cheia pentru o dezvoltare sanatoasa
a municipiului Galati si a intregului judet.
Din aceasta perspectiva primaria si intreg aparatul administrativ vor trebui sa puna in
aplicare aceste masuri care sa vina in sprijinul mediului de afaceri si sa atraga de asemenea noi
investitori in zonele special dedicate industrializarii orasului, si in acelasi timp sa beneficieze de
pozitia geografica si geostrategica pe care o detine municipiul.
Dezvoltarea orasului in industriei in jurul fluviului Dunarea este un element important de
asemenea si de o importanta la fel de mare.
Atragand noi industrii in zona municipiului si acesta se poate dezvolta intr-un ritm alert,
atragand deopotriva si populatie noua in cadrul orasului si in acelasi timp si nivelul de satisfactie
al vietii in oras va fi unul la cotele dorite de fiecare dintre noi, pentru ca asa cum s-a observat in
ultimele studii realizate in jurul oraselor cu o industrie in plina expansiune, unde este industrie,
sunt locuri de munca mai diversificate, nivelul salarial este mult mai satisfacator pentru
populatie, banii ce revin bugetului administrativ sunt mai multi si implicit mai multe si mai
diversificate sunt nevoile pe care factorii decidenti le pot satisface comunitatii ale caror interese
le reprezinta.