Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Data: 14.03.2022
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Recea
Clasa: I
Profesor: Turdean Madalina Ioana
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina dominantă: Matematică și explorarea mediului
Unitatea tematică:Eroi de poveste
Subiectul lecției: Forme plane: Pătrat,Dreptunghi,Triunghi,Cerc
Tipul lecției: lecție de comunicare și însușire de noi cunoștințe
Forma de organizare: Colectiv(fontal), individual
Disciplină integrată/discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice

Competențe specifice:
Matematică și explorarea mediului:
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în
faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior;
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene,
reproduceri de artă, reprezentări schematice).

Competențe integrate:
Arte vizuale și abilități practice :
1.1.Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.

Obiective operaționale:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili
Matematică și explorarea mediului:
OP1- să recunoască, să descrie şi să deseneze figuri geometrice (patrat, dreptunghi, cerc, triunghi.);
OP2- să selecteze figuri geometrice dupa criterii date;

Arte vizuale și abilități practice:


OP3- să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate;
OP4- să realizeze obiecte cu ajutorul formelor geometrice.

Resurse:
 Metode și procedee :Explicaţia, Conversaţia, , Problematizarea, Observaţia, Exercițiul,Joc didactic.
 Mijloace și materiale: manual, fise,instrumente de scris, tablă, cretă colorată, culori, planse,betisoare,jetoane,figuri
geometrice,bilete, plicuri.
 Temporale:45min

Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplinele Matematica si explorarea mediului și Arte vizuale și abilități practice–Clasele CP, I, a II-
a,București, 2014(Anexa nr. 2 la OMEN nr. 5003/ 02.12.2014);
2. Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
3. .Lupu C., Săvulescu D., Lupu I., Aritmetică – Teorie. Probleme. Metode de rezolvare, Ed. „Egal”, Bacău, 2002.
4. Cîrjan F., Begu C., Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. Paralela 45, Braşov, 2007.
5. Săvulescu D., Lupu C. şi colaboratorii, Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. „Gheorghe Alexandru”,
Craiova, 2006.
6. https://www.youtube.com/watch?v=p5hfNFkJ4og
MOMENTELE OB CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV RESURSE EDUCAȚIONALE EVALUARE
LECŢIEI OP PROCEDURAL MATERIALE TEMPO FORME
E RALE DE ORG
(metode si
procedee)
1.Moment Asigur climatul adecvat desfăşurării lecţiei și verific Conversația Manual 2min Colectiv Observarea
organizatoric pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea Caiete de Frontal comportament
activității. lucru ului elevilor
Penar
2.Reacualizare Se face verificarea temei din punct de vedere cantitativ Conversația Caiete 5min Fontal Aprecieri
a cunoștințelor şi calitativ, cu aprecieri asupra efectuării acesteia. Copacul Individual verbale
Calcule rapie si terminologia matematica studiata. literelor
Exercițiul
3.Captarea Se prezintă portretul Fetei moșului care este alături de Conversația Planșa cu 4min Colectiv Aprecieri
atenției noi în continuare pentru că dorește să afle cât mai mult fata mosului Frontal verbale
despre matematică și despre figure geometrice.

4.Anunțarea Le explic elevilor ce vom studia astăzi si cum ne vom Conversatia 2min Frontal Observarea
temei și a juca. Explicația Individual sisstematică
obiectivelor Astăzi la ora de Matematica si explorarea mediului a elevilor
vom studia forme/figurile geometrice plane.
5.Dirijarea OP1 Prezint o poezie despre figuri geometrice. (ANEXA 1) Conversația Tabla 25min Frontal Observarea
învățării Pe măsură ce prezint fiecare vers al poeziei, voi desena comportament
pe tablă fiecare parte. Poezia ului elevilor
Un cerc mic am aşezat, Explicația
OP2 Lipit de el un dreptunghi mare Figurile Individual
Care sta in picioare.
geometrice
Din dreptunghiuri mici apoi, braţe şi picioare.
Din triunghiuri nasturi faci,
Iar din cercuri nas, ochi, gură.
Dacă le aşezi cu tact
Obţii sigur o figură. Fisa cu
Vezi, apoi de mi-l încalţă desene Proba orală
Cu papuci, triunghiuri două
Şi-unul mare pus pe cap,
Coif ca să nu-l plouă.
Cer elevilor să răspundă la întrebări: Proba scrisa
Patratul
- Ce reprezintă desenul? (un robot, copil etc)
- Din ce este construit? (figuri geometrice)
Ce figuri geometrice cunoașteți? (pătrat, dreptunghi, Dreptunghi
triunghi, cerc) ul
Exercițiul
Se explică:
OP3
 Pătratul are patru laturi egale. Triunghiul
 Dreptunghiul are patru laturi, egale două câte
două. Cercul
 Triunghiul are trei latrui(pot fie gale sau nu).
 Cercul este o linie curbă închisă. Betisoare
Se prezintă imagini cu figurile geometrice.
Fiecare elev are pe bancă bețișoare din care va forma Caiet foaie
pătrat, triunghi, dreptunghi. velina
OP4
Se desenează figurile geometrice în caiete și la tablă.
Se cere elevilor să dea exemple de obiecte din sala Obiecte din
de clasă care se aseamănă cu figurile geometrice clasa
învățate.(tabla, catedra, ferestre, banca, ceasul etc.).
Jocul didactic
Se va juca jocul „Aşează-mă la căsuţa mea”(ANEXA Jetoane
2). Se vor menţiona regulile jocului: Fiecare copil va
extrage dintr-un bol un bileţel pe care desenat un
obiect. În faţa clasei vor fi aşezate forme geometrice: Observarea
triunghi, pătrat, cerc şi dreptunghi. Elevul după ce va comportament
citi obiectul de pe bileţel va trebui să se aşeze la figura ului
geometrică care este asemănătoare cu obiectul
respectiv.
Jocul ,,Casa de vanzare”(ANEXA 3) Se prezinta o
plansa cu o casa din figuri geometrice.
Scopul este de a da un anunt . Se compune pe tabla ,
impreuna cu ei anuntul de tipul: Casa are : 2 triunghiuri
rosii, doua cercuri galbene, trei dreptunghiuri...”

6.Fixarea si În această etapă se va efectua un joc de mișcare. Pe Explicația Plicuri 5min Frontal Poba orala
aplicarea OP1 catedră se află 4 plicuri numerotate cu numerele de la 1 Biletele Individual
cunoștințelor/ OP2 la 4 în care se află figurile geometrice învățate: pătrat, Figuri
dreptunghi, triunghi și cerc. Din plicul colorat elevii Obsrrvarea
Asigurarea geometrice
vor trage câte un bilețel pe care sunt scrise numerele 1, Jocul didactic sistematia a
feedback-ului 2, 3, 4 ce îi corespund figurilor geometrice. Fiecare
comportament
OP3 elev va primi figura geometrică corespunzătoare
numărului ales. elor elevilor
Se va anunța figura geometrică și locul unde se adună:
OP4 - Pătratele la tablă!
- Triunghiurile la ușă!
- Cercurile la fereastră!
- Dreptunghiurile la cuier!
Astfel se evaluează dacă elevii cunosc figurile
geometrice învățate.

7.Încheierea Fac aprecieri asupra desfașurării orei. Conversația Manual 2min Frontal Observarea
activității Tema pentru acasă. Explicația Youtube Colectiv comportament
Elevii vor primi pe whatssup un link cu o scurta Film educativ ului elevilor
prezentare a lectiei de astazi. Tema pentru
https://www.youtube.com/watch?v=p5hfNFkJ4og acasă

S-ar putea să vă placă și