Sunteți pe pagina 1din 7

Referat “Platile fara numerar si instrumente de

plata fara numerar”

Finante si Banci anul 2

Studenti : - Coman Georgiana-Roxana


-Ciocanau Ioana-Elena
-Gherghescu Gabriela-Mihaela
-Palade Teodora-Maria
Platile fara numerar si instrumente de plata fara numerar

Instrumentele de plata fara numerar sunt documente standardizate care contin


instructiuni de plata date de platitor bancii sale pentru transferul fondurilor catre banca
beneficiarului. Pe baza instrumentului de plata se fac înregistrari în conturile partenerilor
de la bancile lor, care atesta diminuarea respectiv majorarea creantelor monetare
asupra bancilor.
Unitatile bancare au sarcina de a participa la activitatea de organizare a platilor
si încasarilor fara numerar, urmarind anumite directii:
1. sa determine pe titularii de conturi în a utiliza cele mai potrivite forme si instrumente
de plata, care sa duca la accelerarea decontarilor;
2. sa urmareasca modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale si de plati.
3. urmaresc ca titularii de conturi sa efectueze operatii fara numerar, cu respectarea
stricta a dispozitiilor legale, a normelor metodologice bancare, evitându-se întârzierea
nejustificata a platilor.
4. perfectionarea în permanenta a tehnicilor privind operatiile fara numerar.

Instrumentele de platã cu numerar sunt reprezentate prin moneda metalicã si


bancnote (moneda de hârtie) si reprezintã cea mai veche forma de circulatie monetara.
Pentru a îndeplini functia de instrument de platã, moneda metalicã si bancnotele —
numerarul în termeni bancari — necesitã un complex de tehnici si reglementãri cu
caracter normativ emise de banca centralã si bãncile comerciale.

Numerarul   este   mijloc  de  plata  primar.El   a   dominat   in   timp   in   cadrul   modal
itatilor   de   efectuare   a   platilor.Numerarul   este   un   mijloc   de   plata   general   va
labil   si   are   efect   imediat. Numerarul   are   gradul  de lichiditate  cel  mai  ridicat.

Numerarul   nu   este   grevat   de   nici   o   alta   obligatie,asa  cum   sunt   titlurile   de 
credit.Platile in numerar   se   efectueaza   prin   casieriile
firmelor  si  ale  bancilor.De   asemenea   Trezoreria   Publica   are   o   pondere   import
anta   in   platile   cu  numerar.Rolul   casieriilor   este   imens   in   circulatia monetara   
cu   numerar   si   mai   ales   in   relatiile   cu   publicul.

Operatiunile de casierie constau in depuneri si ridicari de numerar pentru


si din conturile deschise la banca. Prin casieriile bancilor se efectueaza si
operatiuni cu numerar in valuta, desi de cele mai multe ori exista casierii
organizate special in acest scop.

Operatiunile de casierie sunt:

a) De incasari in numerar si cu instrumente de plata in moneda


scripturala (cecuri, card-uri);
b) Operatiuni de plati (cecuri, card-uri, salarii, diurne, procurarea de materii
prime si materiale cu numerar).

Mare pondere in activitatea casieriilor o are verificarea actelor si a


banilor, cat si inscrierea acestora in registrul de casa. De asemenea, pentru
orice casierie este important momentul predarii documentelor catre serviciul
contabilitate.

Casieria urmareste ca la efectuarea platii sa existe disponibilitati in cont


sau fonduri din credite.

In casieriile mari se pot organiza ghisee separate pentru incasari si


pentru plati.

Cele mai utilizate instrumente de plata fara numerar sunt :


 Transferul credit (ordinul de plata)
 Cardul
 Cecul
 Cambia si biletul la ordin

Transferul credit (ordinul de plată)


Transferul credit este o operaţiune de plată iniţiată de către plătitor, prin care o
instrucţiune de plată este transmisă băncii plătitorului (băncii iniţiatoare), iar aceasta
transferă fondurile către banca beneficiarului (banca destinatară), eventual prin mai
mulţi intermediari.
Transferul credit este compus dintr-o serie de operaţiuni care începe prin emiterea
de către plătitor a unui ordin de plată dat unei instituţii de credit de a pune la dispoziţia
unui beneficiar o anumită sumă de bani şi care se finalizează prin acceptarea
respectivului ordin de plată de către instituţia destinatară.

Ordinul de plată reprezintă modalitatea cea mai simplă de efectuare a unei plăţi,
respectiv încasări, constând din transmiterea unei sume de la persoana/entitatea care
efectuează plata către cea care primeşte suma respectivă.

Transferul credit poate fi iniţiat pe hârtie sau în format electronic, dar de regulă
procesarea lui se realizează electronic.

Plata prin ordinul de plata are 3 etape:

1. emiterea de către plătitor a ordinului de plată


2. recepția - operațiunea prin care o bancă recunoaște primirea ordinului de
plată și validitatea acestuia

3. Autentificarea:se verifica conditiile de functionare ale ordinului si identitatea


platitorului
4. Validarea:se verifica cantitatea de disponibilitati a platitorului,pentru a se
asigura ca exista suma necesara de plata
5. Executia:are loc in cazul in care se atesta ca banca poate face operatiunea.

Cardul
Cardul emis de o instituţie de credit este un instrument de plată electronică,
respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite
deţinătorului său să folosească disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe
numele său la emitentul cardului şi/sau să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon
stabilit în prealabil, deschisă de emitent în favoarea deţinătorului cardului, în vederea
efectuării uneia sau mai multor operaţiuni.

Cardul este un instrument de plată care permite efectuarea unui număr nelimitat
de tranzacţii, spre deosebire de instrumentele de plată pe suport hârtie (o singură
tranzacţie), iar transmiterea informaţiilor financiare se realizează electronic.

Cardurile pot fi clasificate după mai multe criterii, precum tipul suportului fizic de
informaţii, tipul contului de card, funcţiile realizate, tipul instituţiei care emite cardul, aria
geografică de utilizare şi altele.

Cecul
Cecul este un instrument de plată care pune în legătură în procesul creării sale
trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul.

Instrumentul este creat de către trăgător care, în baza unui disponibil constituit în
prealabil la o societate bancară, dă un ordin necondiţionat acesteia, care joacă rolul de
tras, să plătească la prezentare o sumă determinată beneficiarului, care poate fi
trăgătorul sau o altă persoană.

Cele trei persoane care sunt puse în legătură prin cec fac toate operaţiunile legate
de acest instrument în nume propriu: trăgătorul emite cecul, posesorul legitim îl
încasează, iar trasul îl plăteşte.

Fiind un instrument pe suport hârtie, cecul este instrumentul de plată fără


numerar cel mai costisitor de procesat şi decontat, de aceea furnizorii de servicii de plăţi
caută soluţii pentru reducerea costurilor prin dematerializarea procesului de
compensare şi decontare – prin trunchierea cecurilor, în care este procesată doar
imaginea electronică a cecului – sau prin promovarea utilizării altor instrumente, precum
plăţile prin carduri.
Operatiunile specifice cecului sunt:

1. Certificarea cecului= blocarea de catre banca a unei sume intr-un cont garantand
astfel efectuarea transferului sumei respective doar pentru plata cecului.

2. Vizarea cecului= adeverirea existentei soldului in contul tragatorului fara a-l


bloca si acoperirea cecului ramane pe seama tragatorului.

3. Girarea cecului= transmiterea dreptului de incasare a valorii cecului unei


persoane terte.

4. Avalierea cecului= garantarea actului de plata

5. Regresul cecului= refuzul tragatorului sau a trasului privind achitarea cecului in


anumite conditii: pierderea cecului, extragerea frauduloasa, greseli in emiterea
cecului.

Cambia şi biletul la ordin


Cambia şi biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile şi instrumente de plată
care constata obligaţia asumată de către debitor de a plăti la vedere sau cu o scadenţă
fixata, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată.

Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în
procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de
trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului sau numit tras să plătească o
sumă fixată la o dată determinată în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din
urmă.
Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură
în procesul creării sale două persoane: subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. Titlul
este creat de subscriitor sau emitent în calitate de debitor, care se obligă să plătească o
sumă de bani fixată, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane,
denumită beneficiar, care are calitatea de creditor.

Etapele platii prin cambie sunt:

1. Emiterea cambiei - trăgătorul se obligă faţă de beneficiar să-l determine pe tras


să plătească suma înscrisă pe cambie.
2. Acceptarea cambiei - trasul are ordin din partea trăgătorului să efectueze plata
dar devine obligat cambial numai în momentul în care acceptă cambia.
3. Avalizarea cambiei - atunci când trăgătorul nu este sigur de solvabilitatea
trasului, se poate apela la o garanţie denumită aval
4. Girarea cambiei – este operaţiunea specifică de transmitere şi circulaţie a
cambiei.
5. Scontarea cambiilor – reprezintă andosarea cambiei de către ultimul beneficiar în
favoarea unei bănci comerciale (de scont)
6. Rescontarea cambiilor – este operaţiunea prin care banca comercială (de scont),
andosează cambia în favoarea băncii de emisiune (banca centrală)
7. Forfetarea cambiilor - operaţiunea constă în vinderea cambiilor, indiferent de
scadenţa lor, unor instituţii specializate
8. Plata cambiei - se face la scadenţă sau în una din cele două zile lucrătoare care
urmează acesteia, la domiciliul trasului, sau al persoanei desemnate de acesta
(de exemplu: o bancă), în favoarea beneficiarului cambiei.

Biletul la ordin are urmatoarele etape:

1. angajamentul de plată al emitentului în favoarea beneficiarului


2. avalizarea biletului la ordin de către un terţ
3. andosarea (girarea) biletului la ordin
4. scontarea (rescontarea) biletului la ordin
5. forfetarea biletului la ordin

S-ar putea să vă placă și