Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă descriptivă a resursei educaționale deschise:

I. Date generale

Titlul resursei educaționale Textul descriptiv- ”Oaspeții primăverii” de Vasile Alecsandri


propuse

Disciplina Limba și literatura română

Clasa a VI-a

Autor Luca Emilia

II. Prezentarea resursei educaționale

Competența specifică vizată 2.4 Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri texte
citite

Durata resursei 10 min

Scurtă prezentare a resursei Resursa este o fisă interactivă ce cuprinde exerciții de


educaționale propuse înțelegere a textului descriptiv. Cu ajutorul acestora se vor
identifica tema textului, figuri de stil, elemente cosmice și
terestre, totodată cuprinde exerciții de ordonare și de
completare a enunțurilor. In finalul fișei am atașat un careu, iar
prin rezolvarea acestuia elevii descoperă titlul unui volum de
poezii scris de Vasile Alecsandri;

Elemente agregate Elemente vizuale.

III. Comentarii

Alte aspecte utile de ● Fișa se va completa cu diacritice și va respecta regulile


împărtășit cu privire la de bază ale scrierii, începutul propoziției cu literă mare,
utilizarea resursei apoi literă mică.
educaționale în activitatea ● Face excepție la această regulă careul din final, ce va fi
cu elevii completat cu litere mari, fără diacritice;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și