Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.


• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a forțelor 4p
b. Pentru: 4p
G1 − T = Ma 2p
G1 = Mg 1p
rezultat final: T = 72N 1p
c. Pentru: 3p
N = Gn 1p
Gn = mg cos α 1p
rezultat final: N ≅ 17N 1p
d. Pentru: 4p
T − Gt − F = ma 2p
Gt = mg sin α 1p
rezultat final: F = 60N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
E pA = mgH 2p
rezultat final: E pA = 7,5 J 1p
b. Pentru: 4p
∆Ec = Ltotal 1p
mv B2
∆E c = 1p
2
Ltotal = mgH 1p
rezultat final: v B = 5 m/s 1p
c. Pentru: 4p
LGAD = mg ( H − h ) 3p
rezultat final: LGAD = 3,9 J 1p
d. mv D2
= LGAD + Lf 2p 4p
2
Lf = − µ mgd 1p
rezultat final: v D = 2m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m
ν1 = 1 2p
µ1
rezultat final: ν 1 = 5 mol 1p
b. Pentru: 4p
m
ν2 = 2 2p
µ2
N2
ν2 = 1p
NA
rezultat final: N2 = 1,8 ⋅ 1024 1p
c. Pentru: 4p
p1 ν 1 ⋅ R ⋅ T 3V
= ⋅ 3p
p2 ν 2 ⋅ R ⋅ T V
p1
rezultat final: =5 1p
p2
d. Pentru: 4p
m
µ = amestec 1p
ν
ν = ν1 + ν 2 1p
mamestec = m1 + m2 1p
rezultat final: µ = 30,5 g/mol 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentare corectă 3p
b. Pentru: 4p
∆U31 = ν ⋅ Cv (T1 − T3 ) 1p
T3 = 5 ⋅ T1 1p
p1V1 = ν RT1 1p
rezultat final: ∆U31 = −12 kJ 1p
c. Pentru: 4p
Q23 = ν ⋅ Cp ⋅ (T3 − T2 ) 1p
T2 = T1 1p
C p = Cv + R 1p
rezultat final: Q23 = 16 kJ 1p
d. Pentru: 4p
V
L12 = ν RT1 ln 2 2p
V1
p1V1 = p2V2 1p
rezultat final: L12 = −1,6 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
UV = I A R4 3p
rezultat final: UV = 36 V 1p
b. Pentru: 3p
R12 = R1 + R2 1p
R3R12
Rp = 1p
R3 + R12
rezultat final: Rp = 20 Ω 1p
c. Pentru: 4p
I1R12 = I3R3 2p
I A = I1 + I3 1p
rezultat final: I3 = 1 A 1p
d. Pentru: 4p
E
IA = 2p
r + Re
Re = Rp + R4 1p
rezultat final: r = 4 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
Pb = U bIb 2p
rezultat final: Ib = 0,5 A 1p
b. Pentru: 4p
Ub2
Pb = 3p
Rb
rezultat final: Rb = 24 Ω 1p
c. Pentru: 4p
U = 2Ub 1p
U2
PR = 2p
R
rezultat final: PR = 6 W 1p
d. Pentru: 4p
W = I ⋅ U ⋅ ∆t 3p
rezultat final: W = 5,4 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. a 3p
4. d 3p
5. c 3p
TOTAL Subiect I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
1
f = 2p
C
rezultat final: f = 10cm 1p
b. Pentru: 4p
1 1
− =C 3p
x2 x1
rezultat final: x2 = 12,5 cm 1p
c. Pentru: 4p
x
β= 2 3p
x1
1
rezultat final: β = − 1p
4
d. Pentru: 4p
construcția corectă a imaginii 4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
naer ⋅ sin i = n ⋅ sin r 3p
rezultat final: r = 30° 1p
b. Pentru: 4p
EB
sin r = 2p
EF
AB
EB = 1p
2
rezultat final: EF = 4cm 1p
c. Pentru: 3p
EB
tg r = 1p
BF
FC = BC − BF 1p
rezultat final: FC ≅ 1,73 cm 1p
d. Pentru: 4p
i ′ = 90° − r 1p
r ′ = i′ 1p
FC
tg r ′ = 1p
CG
rezultat final: CG = 1cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului