Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E.d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. c 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
G1 − T = Ma 2p
G1 = Mg 1p
rezultat final: T = 36N 1p
b. Pentru: 3p
Fs = 2T 2 (1 + cos ( 90° − α ) ) 2p
rezultat final: Fs ≅ 62N 1p
c. Pentru: 4p
Ff = µ N 1p
N = Gn 1p
Gn = mg cos α 1p
rezultat final: Ff = 5N 1p
d. Pentru: 4p
T − Gt − Ff − F = ma 2p
Gt = mg sin α 1p
rezultat final: F = 25N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
E A = E pA 1p
E pA = mgh 1p
rezultat final: E A = 7,5 J 1p
b. Pentru: 4p
∆Ec = Ltotal 1p
mv B2
∆E c = 1p
2
Ltotal = mgh 1p
rezultat final: v B = 5 m/s 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

c. Pentru: 4p
mvC2
= mgh + Lf 1p
2
Lf = − µ mgd 1p
pC = m ⋅ v C 1p
rezultat final: pC = 2,4kg ⋅ m/s 1p
d. Pentru: 4p
mvC2întoarcere
= µ mgd 1p
2
∆p
F= 1p
∆t
(
∆p = m vC + vCîntoarcere ) 1p
rezultat final: F = 6 ⋅ 102 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c. 3p
2. a. 3p
3. d. 3p
4. b. 3p
5. a. 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
m
ν1 = 1 1p
µ1
m2
ν2 = 1p
µ2
ν = ν1 + ν 2 1p
rezultat final: ν = 7,5 mol 1p
b. Pentru: 3p
p1 ν 1RT1 V2
= ⋅ 2p
p2 ν 2 RT2 V1
p1
rezultat final =2 1p
p2
c. Pentru: 4p
m1
p′ ⋅ V1′ = ⋅ R ⋅ Te 1p
µ1
m
p′ ⋅ V2′ = 2 ⋅ R ⋅ Te 1p
µ2
V1′ + V2′ = 4 ⋅ V1 1p

rezultat final V2′ = 8 L 1p


d. Pentru: 4p
U i = Uf 1p
U i = ν 1CV T1 + ν 2CV T2 1p
Uf = ν 1CV Te + ν 2CV Te 1p
rezultat final Te ≅ 333 K 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
V
Q12 = ν ⋅ R ⋅ T1 ⋅ ln 2 1p
V1
∆U31 = ν ⋅ Cv (T1 − T3 ) 1p
T3 = 5 ⋅ T1 1p
rezultat final: ∆U31 = −96 kJ 1p
b. Pentru: 3p
Q23 = ν ⋅ Cp ⋅ (T3 − T1) 1p
C p = Cv + R 1p
rezultat final Q23 = 128 kJ 1p
c. Pentru: 4p
Ltot = L12 + L23 1p
L12 = Q12 1p
L23 = ν R (T3 − T1 ) 1p
rezultat final Ltot = 19,2 kJ 1p
d. Pentru: 4p
L
η= 2p
Q primit
Qprimit = Q23 1p
rezultat final η = 15% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
R12 = R1 + R2 1p
1 1 1
= + 1p
R123 R12 R3
Re = R123 + R4 1p
rezultat final: Re = 44 Ω 1p
b. Pentru: 3p
E1 + E2 = I ⋅ (Re + r1 + r2 ) 2p
rezultat final: I = 2 A 1p
c. Pentru: 4p
I = I12 + I3 1p
I3 ⋅ R3 − I12 ⋅ (R1 + R2 ) = 0 1p
U1 = I12 ⋅ R1 1p
rezultat final: U1 = 12 V 1p
d. Pentru: 4p
E1 − E2 = I ′ ⋅ (Re + r1 + r2 ) 3p
rezultat final: I ′ = 1,5 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
U2
Pb = b 2p
Rb
rezultat final: Rb = 24 Ω 1p
b. Pentru: 4p
U = 2Ub 1p
E = U +I ⋅r 2p
rezultat final: E = 30 V 1p
c. Pentru: 4p
I = I1 + I2 1p
R ⋅ I1 = 2 ⋅ Rb ⋅ I2 1p
PR = I12 ⋅ R 1p
rezultat final: PR = 6 W 1p
d. Pentru: 4p
W = Pext ⋅ ∆t 2p
Pext = 2Pb + PR 1p
rezultat final: W = 5,4 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
y
β= 2 1p
y1
β <0 1p
1
rezultat final: β = − 1p
4
b. Pentru: 4p
x
β= 2 1p
x1
1 1 1
− = 2p
x2 x1 f1
rezultat final: f1 = 10 cm 1p
c. Pentru: 4p
construcția corectă a imaginii 4p
d. Pentru: 4p
1 1 1
= + 2p
fsist f1 f2
1
Csist = 1p
fsist
rezultat final: Csist = 6m−1 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
c
ν= 2p
λ
rezultat final: ν ≅ 4,6 ⋅ 1014Hz 1p
b. Pentru: 4p
λD
i= 3p
2ℓ
rezultat final: 2ℓ = 1,3mm 1p
c. Pentru: 4p
d= xkmin
1
+ xkmax
2
1p
5i
xkmin = 1p
1
2
xkmax
2
= 2i 1p
rezultat final: d = 4,5mm 1p
d. Pentru: 4p
4 i = 5i ′ 2p
i λ
= 1p
i′ λ′
rezultat final: λ ′ = 520nm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar