Sunteți pe pagina 1din 11

Aspecte metodologice de formare a competențelor de calcul legate de

împărțirea netabelară în clasa a III-a


Formarea competenţelor de calcul numeric care conţine împărţiri netabelare
a numerelor naturale se realizează în corespundere cu conţinuturile materiei de
studiu în clasa a III-a:
- împărţirea exactă a numerelor naturale a căror scriere se termină cu zero:
30:10, 300:100, 320:10, 620:2, 60:2, 60:20, 300:10. 600:2. 600:20;
- împărţirea unui număr natural de două cifre la un număr natural de o cifră
când zecile deîmpărţitului se împart exact la împărţitor: 68:2, cazul cu rest 89:4,
caz special când la cât apare zero 62:3;
- împărţirea unui număr natural de două cifre la un număr natural de o cifră
când zecile deîmpărţitului nu se împart exact la împărţitor: 58:2, cazul cu rest 58:5,
caz special când deîmpărţitul are zero 70:3;
- împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr natural de o cifră
când sutele şi zecile deîmpărţitului se împart exact la împărţitor: 866 :2, cazul cu
rest 485:4, cazuri speciale: când la cât apare zero 962:3 sau când deîmpărţitul se
termină cu zero 360:3;
- împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr natural de o cifră
când numărul sutelor nu se împarte exact la împărţitor: 795:4 când numărul sutelor
este mai mare decât împărţitorul, 395:4 când numărul sutelor este mai mic decât
împărţitorul, cazuri speciale: când deîmpărţitul conţine cifra zero 902:3, 240:3,
când câtul conţine zerouri 621:2, când deîmpărţitul şi câtul se termină cu zero
900:5 [30].
Împărțirea exactă a numerelor care se termină cu zerouri .

3 × 10 = 30, deci 30 : 10 = 3
5 × 100 = 500, deci 500 : 100 = 5

Pentru a împărți (exact) la 10 un număr ce se termină cu zero, se elimină


cifra zero de la dreapta acestui număr.
Pentru a împărți exact două numere ce se termină cu zerouri, eliminăm la
deîmpărțit atâtea zerouri câte are împărțitorul, apoi continuăm împărțirea.
Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când zecile
deîmpărțitului se împart exact la împărțitor: 63 : 3.

Calcul oral:
63 : 3 =
= (60 + 3) : 3 = Descompun deîmpărțitul în zeci și unități, 6z și 3un.
= 60 : 3 + 3 : 3 = Împart fiecare termen al sumei la 3.
= 20 + 1 = Calculez câturile.
= 21 Aflu suma câturilor.
Calcul scris:

Pasul pregătitor: Determin cu câte cifre va fi scris câtul.


Mă uit la prima cifră a deîmpărţitului și o compar cu
împărțitorul 6 > 3 , deci, câtul va avea două cifre. Scriu două
puncte la cât: pentru cifra zecilor şi pentru cifra unităţilor.

6 3 3 1. Aflu cifra zecilor la cât


6 2
- Împart zecile. 6 îl cuprinde pe 3 de 2 ori.
Scriu 2 pe locul zecilor la cât.
- Înmulțesc și aflu câte zeci au fost împărțite 3×2z = 6 z. Scriu 6 sub
zecile deîmpărțitului.
- Scad și aflu restul zecilor: 6z – 6z = 0z. Nu se scrie zero sub linia de
scădere.

6 3 3 2. Aflu cifra unităților la cât. Cobor cifra unităților.


6 2 1
- Împart unitățile:3 îl cuprinde pe 3 de 1dată. Scriu 1pe locul
3
3 unităților la cât
0 - Înmulțesc și aflu câte unități au fost împărțite: 3×1 = 3.
- Scad și aflu restul unităților: 3 – 3 = 0. Scriu 0 sub linia de scădere
Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, când sutele și
zecile deîmpărțitului se împart exact la împărțitor: 462 : 2

Calcul oral:

462 : 2 =
= (400 + 60 + 2) : 2 = Descompun deîmpărțitul în sute, zeci și unități( 4s., 6z.,
2un)
= 400 : 2 + 60 : 2 + 2 : 2 Împart fiecare termen la 2.
=
= 200 + 30 + 1 = Calculez câturile.
= 231 Aflu suma câturilor.
Calcul scris:

Pasul pregătitor: Determin cu câte cifre va fi scris câtul.


Mă uit la prima cifră a deîmpărţitului și o compar cu
împărțitorul 4 > 2 , deci, câtul va avea trei cifre. Scriu trei
puncte la cât: pentru cifra sutelor, a zecilor şi unităţilor.
4 6 2 2 1. Aflu cifra sutelor la cât.
4 2
Împart sutele: 4 îl cuprinde pe 2 de 2 ori. Scriu 2 la sutele câtului.
Înmulțesc și aflu câte sute au fost împărțite: 2 × 2 s = 4s. Scriu 4 sub
sutele deîmpărțitului.
Scad și aflu restul sutelor: 4s – 4s = 0s. Nu se scrie 0 sub linia de
scădere
4 6 2 2 2. Aflu cifra zecilor la cât. Cobor cifra zecile.
4 2 3
Împart zecile. 6 îl cuprinde pe 2 de 3 ori. Scriu 3 la zecile câtului.
6
6 Înmulțesc și aflu câte zeci am împărțit 2 ×3z = 6z. Scriu 6 sub zecile
deîmpărțitului.
Scad și aflu restul zecilor: 6z – 6z = 0z. Nu se scrie 0 sub linia de
scădere.
4 6 2 2 3. Aflu cifra unităților la cât. Cobor cifra unităților.
4 2 3 1
6 Împart unitățile. 2 îl cuprinde pe 2 de 1 dată. Scriu 1pe locul
6
unităților la cât.
2
2 Înmulțesc și aflu câte unități au fost împărțite 2 ×1 = 2. Scriu 2
0
sub unitățile deîmpărțitului.
Scad și aflu restul unităților 2 – 2 = 0. Scriu 0 sub linia de
scădere.
Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când zecile
deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor: 58 : 2

Calcul oral:

58 : 2 =
= (40 + 18) : 2 = Descompun deîmpărțitul în termeni potriviți 4z și 18.
= 40 : 2 + 18 : 2 = Împart fiecare termen al sumei la 2.
= 20 + 9 = Calculez câturile.
= 29 Aflu suma câturilor.
Calcul scris:

Pasul pregătitor: Determin cu câte cifre va fi scris câtul.


Mă uit la prima cifră a deîmpărţitului și o compar cu
împărțitorul 5>2 , deci, câtul va avea două cifre. Scriu două
puncte la cât: pentru cifra zecilor şi pentru cifra unităţilor.

5 8 2 1. Aflu cifra zecilor la cât


4 2
- Împart zecile. 5 îl cuprinde pe 2 de 2 ori. Scriu 2 la zecile câtului.
1
- Înmulțesc și aflu câte zeci au fost împărțite 2 ×2z = 4z
- Scriu 4 sub zecile deîmpărțitului.
- Scad și aflu restul zecilor: 5z – 4z = 1z
- Verific: 1 < 2, deci am determinat corect cifra zecilor la cât.
5 8 2 2. Aflu cifra unităților la cât. Cobor cifra unităților, am în total 18 unități.
4 2 9
- Împart unitățile: 18 îl cuprinde pe 2 de 9 ori. Scriu 9 la unitățile
1 8
1 8 câtului.
0
- Înmulțesc și aflu câte unități am împărțit: 2 × 9 = 18. Scriu 18 sub
unitățile deîmpărțitului.
- Scad și aflu restul unităților: 18 – 18 = 0. Scriu 0 sub linia de scădere.

Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, când zecile


deîmpărțitului nu se împarte exact la împărțitor: 874 : 2

Calcul oral:

874 : 2 =
= (800 + 60 + 14) : 2 = Descompun deîmpărțitul în termeni potriviți 8s, 6z și 14.
= 800 : 2 + 60 : 2 + 14 : 2 =Împart fiecare termen la 2.
= 400 + 30 + 7 = Calculez câturile.
= 437 Aflu suma câturilor.
Calcul scris:

Pasul pregătitor: Determin cu câte cifre va fi scris câtul.


Mă uit la prima cifră a deîmpărţitului și o compar cu
împărțitorul 8> 2 , deci, câtul va avea trei cifre. Scriu trei
puncte la cât: pentru cifra sutelor, a zecilor şi unităţilor.

8 7 4 2 1. Aflu cifra sutelor la cât.


8 4
Împart sutele: 8 îl cuprinde pe 2 de 4 ori. Scriu 4 la sutele câtului.
Înmulțesc și aflu câte sute au fost împărțite: 2×4s = 8s. Scriu 8 sub
sutele deîmpărțitului.
Scad și aflu restul sutelor: 8s – 8s = 0s. Nu se scrie 0 sub linia de
scădere.
8 7 4 2 2. Aflu cifra zecilor la cât. Cobor cifra zecilor.
8 4 3
Împart zecile. 7 îl cuprinde pe 2 de 3 ori. Scriu 3 la zecile
7
6 câtului.
1
Înmulțesc și aflu câte zeci au fost împărțite2×3z = 6z. Scriu 6 sub
zecile deîmpărțitului.
Scad și aflu restul zecilor: 7z – 6z = 1z. Scriu 1 sub linia de
scădere.
Verific:1<2, deci am determinat corect cifra zecilor la cât.

8 7 4 2 3. Aflu cifra unităților la cât. Cobor cifra unităților, am în total


8 4 3 7
14 unități.
7
6 Împart unitățile: 14 îl cuprinde pe 2 de 7 ori. Scriu 7 la unitățile
1 4 câtului.
1 4
0 Înmulțesc și aflu câte unități au fost împărțite 2×7 = 14. Scriu
14 sub unitățile descăzutului.
Scad și aflu restul unităților. 14 – 14 = 0. Scriu 0 sub linia de
scădere.
Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, când sutele
deîmpărțitului nu se împarte exact la împărțitor, iar câtul este scris cu un număr
de trei cifre: 636 : 4

Calcul oral:

636 : 4 =
= (400 + 200 + 36) : 4 = Descompun deîmpărțitul în termeni potriviți 8s, 120 și
16.
= 400 : 4 + 200 : 4 + 36 : Aplic proprietatea distributivă. Împart fiecare termen la
4= 4.
= 100 + 50 + 9 = Calculez câturile.
= 159 Aflu suma câturilor.
Calcul scris:

Pasul pregătitor: Determin cu câte cifre va fi scris câtul.


Mă uit la prima cifră a deîmpărţitului și o compar cu împărțitorul 6
> 4 , deci, câtul va avea trei cifre. Scriu trei puncte la cât: pentru
cifra sutelor, a zecilor şi unităţilor.
6 3 6 4 Pasul 1.Aflu cifra sutelor la cât.
4 1 5 9
Împart sutele: 6 îl cuprinde pe 4 o dată. Scriu 1 la sutele câtului
2 3
2 0 Înmulțesc și aflu câte sute au fost împărțite 4× 1s= 4s. Scriu 4
3 6 sub sutele deîmpărțitului.
3 6
0 Scad și aflu restul sutelor. 6s – 4s = 2s. Scriu 2 sub linia de
scădere.
Pasul 2. Aflu cifra zecilor la cât. Cobor zecile, în total am 23z.
Împart zecile: 23 îl cuprinde pe 4 de 5 ori. Scriu 5 la zecile câtului.
Înmulțesc și aflu câte zeci au fost împărțite 4×5 z = 20z. Scriu 20
sub zecile deîmpărțitului.
Scad și aflu restul zecilor. 23z – 20z = 3z. Scriu 3 sub linia de
scădere.
Verific:3 < 4, deci am determinat corect cifra zecilor la cât.
Pasul 3. Cobor cifra unităților. Am în total am 36 unități
Împart unitățile: 36 îl cuprinde pe 4 de 9 ori. Scriu 9 la un. Câtului.
Înmulțesc și aflu câte unități au fost împărțite 4 x 9 = 36. Scriu 36
sub unitățile deîmpărțitului.
Scad și aflu restul unităților36 – 36 = 0. Scriu 0 sub linia de
scădere.
Verific: 2<3, deci am determinat corect cifra unităților
Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, când sutele
deîmpărțitului nu se împarte exact la împărțitor, iar câtul este scris cu un număr
de două cifre: 336 : 4

Calcul oral:

336 : 4 =
= (320 + 16) : 4 = Descompun deîmpărțitul în termeni potriviți 320 și 16.
= 320 : 4 + 16 : Împart fiecare termen al sumei la 4.
4=
= 80 + 4 = Calculez câturile.
= 84 Aflu suma câturilor.
Calcul scris:

Pasul pregătitor: Determin cu câte cifre va fi scris câtul.


Mă uit la prima cifră a deîmpărţitului și o compar cu împărțitorul
3 < 4 , deci, câtul va fi scris cu două cifre. Scriu două puncte la cât:
pentru cifra zecilor şi a unităţilor.
3 3 6 4 Pasul 1. Aflu cifra zecilor la cât. Am în total 33 de zeci.
3 2 8 4
Împart zecile: 33 îl cuprinde pe 4 de 8 ori. Scriu 8 la zecile câtului.
1 6
1 6 Înmulțesc și aflu câte zeci am fost împărțite: 4 × 8 z = 32z. Scriu 32
0 sub zecile deîmpărțitului.
Scad și aflu restul zecilor: 33z – 32z = 1z.
Verific: 1 < 4
Pasul 2. Aflu cifra unităților la cât. Cobor cifra unităților, am 16
unități
Împart unitățile: 16 îl cuprinde pe 4 de 4 ori. Scriu 4 la unitățile
câtului.
Înmulțesc și aflu câte unități am fost împărțite: 4 x 4 = 16. Scriu
16 sub zecile deîmpărțitului.
Scad și aflu restul unităților: 16 – 16 = 0. Scriu 0 sub linia de
scădere.

Pentru a forma la elevi competenţe de aplicare a procedeelor de calcule orale


şi scrise în studierea împărţirii netabelare se practică cele mai variate şi mai diverse
metode didactice preferinţă, având metoda creării a situaţiilor de problemă şi a
demersurilor euristice de descoperire a regulilor şi particularităţilor generale,
bazate pe raţionamentul inductiv - deductiv. În acest plan se recomandă de a
practica dictări matematice, jocuri didactice matematice, contraexemple,
compunerea şi rezolvarea celor mai diverse probleme.

Lucrul individual: Manual de clasa a III-a: pag.68 - ex.1, pag. 100 – ex. 1.
lileacirlan@mail.ru

S-ar putea să vă placă și