Sunteți pe pagina 1din 5

Pentru a avea valoare cu calitate de probă în justiţie, constatările, manoperele şi concluziile

medico-legale trebuie să se realizeze și într-o formă scrisă, prin redactarea unui act medico-
legal, după cum este stipulat și în cadrul codului penal
Este vital ca orice activitate medico-legală să se finalizaze prin redactarea unui
document, act, medico-legal, având următoarea structură:
- o parte introductivă, care arată cine a efectuat examinarea, cine o solicită, data
solicitării, subiectul/obiectul de examinat, obiectivele examinării, data şi locul desfăşurării
manoperelor medico-legale, data redactării actului medico-legal; se consemnează şi participarea
eventuală a unui expert al părţilor;
- o parte descriptivă, de analiză, care conține descrierea amănunţită a tuturor operaţiilor
medico-legale şi, dacă este cazul, consemnarea contribuţiei expertului părţilor;
- o parte concluzivă, sintetică, trebuie să răspundă, la obiect, la toate obiectivele
examinării medico-legale, utilizând un limbaj clar, pe înţelesul lumii nemedicale. Concluziile
trebuie să fie logicie, în temei stiințific.
Din punct de vedere al actelor medico legale există mai multe tipuri după cum se stipulează în
cadrul Normelor 25.05.2000, articolul 9, secțiunea 2, :
- raportul de expertiză;
- raportul de constatare;
- certificatul;
- buletinul de analiză şi
- avizul.

1) Certificatul medico-legal este un act realizat de medicul legist la solicitarea persoanei


interesate
- Acesta nu trebuie confundat cu certificatul medical
- Primul este eliberat cu scop juridic, de a produce efecte în justiţie, având aceeaşi valoare
probatorie ca orice alt act medico-legal, în timp ce al doilea aeste menit în a certifica prezența
unei afecţiuni care determină o incapacitate temporară de muncă, cu utilitatea de obţinere a
unor drepturilor pe care angajatorul este obligat juridic să le acorde persoanei care se află în
această stare.
- examinarea la solicitarea persoanei, în conformitate cu articolul 15 din Norme, 25.05.2000,
secțiunea 3, se referă la următoarele ținte de analiză:
 constatarea virginității, capacității sexuale, vârstei, conformației sau dezvoltării fizice în
circumstanțe precum constatarea virginității/deflorarea, viol, perversiuni sexuale,
obținerea pentru minore a dispensei de vârstă în vederea căsătoriei, precum și constatarea
stării obstetricale în cazuri de sarcină, avort, naștere, stări de lehuzie;
 constatarea leziunilor traumatice recente, înainte de dispariția leziunilor externe, dar nu
mai târziu de 30 de zile de la data producerii și constatarea infirmităților și a stărilor de
boală consecutive acestor traumatisme
 constatarea capacității psihice pentru întocmirea unor acte de dispoziție. De asemenea și
în cazul bolnavilor netransportabili care prezintă suferințe evolutive, risc de mortalitate
ridicată sau aflați în stare gravă în condiții de spitalizare;
 constatarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a
exercita o anumită activitate sau profesie

- Astfel de persoane pot fi: persoana în cauză, dacă a împlinit vârsta de 16 ani, părinți, pentru
copiii sub vârsta de 16 ani,  tutore sau autoritatea tutelară, pentru persoanele puse sub tutelă,
precum și de curator, persoanele care îi îngrijesc pe minori,  directorul unității, pentru persoanele
internate în cămine, spitale sau alte instituții, comandantul locului de deținere, pentru persoanele
condamnate, orice altă persoană, pentru copiii găsiți, pentru persoanele debile mintal, pentru cei
care nu se pot îngriji singuri, orice persoană juridică, pe bază de contract, pentru asigurații sau
angajații săi.)

- Examinarea se desfăşoară la sediul instituţiilor de medicină legală, iar certificatul medico-legal


se eliberează în termen de maximum 7 zile de la examinare sau de la depunerea rezultatelor
examenelor clinice şi paraclinice indicate de medicul legist examinator

- Certificatul se eliberează persoanei solicitante, ea putând să-l utilizeze în conformitate cu


interesele proprii, fără obligația de utilizare în justiţie și se deosebește de actele solicitate de
către organele judiciare, nu pot fi eliberate persoanei, ci sunt trimise pe cale oficială la organul
solicitant, ajungând la dosarul cauzei, dar persoana are dreptul să îl acceseze.
2) Raportul de constatare medico-legală este un act care este realizat de medicul legist la
solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată
- Acesta se realiza în anumite situații:
- Când există pericolul de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii
de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei,
- Dacă este o moarte violentă sau moarte a cărei cauză nu se cunoaşte ori este suspectă, sau
când este necesară o examinare corporală asupra învinuitului ori persoanei vătămate pentru a
constata pe corpul acestora existenţa urmelor infracţiunii
- Exhumarea în vederea constatării cauzelor morţii realizată doar prin aproparea procurorului
- Exemplele de situaţii în care se impune efectuarea de constatări medico-legale : examinarea
victimei şi/sau a agresorului pentru a decela semnele de violenţă produse în cadrul luptei,
examinarea persoanei care a suferit leziuni traumatice în cadrul unei tâlhării, examinarea
persoanei violate, examenul psihiatric preliminar(stabilirea discernământului)
- autopsia medico-legală este considerată de codul penal și a a fi o activitate de constatare,
dar dacă a trecut o perioadă mai lungă între deces şi autopsie, modificările de tip distructiv
care survenite de tip putrefacţie sau implicarea unor animale/insecte pot prejudicia
concluziile.

3) Raportul de expertiză medico-legală este realizat de un expert la solicitarea organului


de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi care cuprinde datele privind expertiza
efectuată.”
- pentru lămurirea unor fapte ori împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului, sunt
necesare cunoştinţele unui expert
- Efectuarea unei expertize psihiatrice este obligatorie în cazul infracţiunii de omor deosebit de
grav, precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli
asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului
- obligatoriu pentru a se stabili cauzele morţii, dacă nu s-a întocmit un raport medico-legal.
- Expertizele medico-legale sunt alcătuite din: examinare medico-legală a persoanei, studiul
documentelor medicale şi medico-legale ale cazului, precum şi efectuarea de examinări de
specialitate suplimentare.
- Scopul acestei activităţi medico-legale este acela de a răspunde cât mai complet la
întrebările formulate de organele judiciare și de a aduce lămuriri cu privire la: modul de
realizare al leziunilor, cauzalitatea dintre leziuni şi consecinţele prejudiciante, dacă există
un terenul patologic preexistent şi rolul său în agravarea consecinţelor post-traumatice,.

4) Buletinul de analiză este realizat de către specialiştii instituţiilor de medicină legală sau
de persoane competente din cadrul instituţiilor de medicină legală prin solicitarea de către
persoanelor interesate, şi care cuprinde date privind examenul
-  în cadrul examinărilor complementare se regăsesc: examene histopatologice, bacteriologice,
hematologice, toxicologice, radiologice, biocriminalistice, secreții, dejecții, pete, urme, examene
ale obiectelor și substanțelor, cercetări experimentale, cercetări medico-legale la locul faptei sau
la locul unde s-a aflat cadavrul.

- trebuie precizat faptul că examinările complementare nu constituie expertize sau constatări


medico-legale, indiferent dacă sunt efectuate de medicul legist sau, la cererea acestuia, de alți
specialiști din unități sanitare.

5) Avizul medico-legal constituie un act care este realizat deComisia Superioară Medico-
Legală, dar și de comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale
- Realizarea sa se face la solicitarea organelor judiciare, prin care se aprobă conţinutul şi
concluziile actelor medico-legale şi se recomandă efectuarea unor noi expertize sau se
formulează concluzii proprii

Este important a se preciza despre existența unei situaţii particulară a practicii medico-legale
reprezentată de solicitarea unor concluzii imediat de către organele de drept cu realizarea de către
instutuția de medicină legală a unor constatări preliminare, în acel moement sau cel mult în 72
de ore de la solicitare. Constatările preliminare nu au caracter de concluzii şi se referă numai la
elementele obiective rezultate din lucrările efectuate până în acel moment, pe baza materialelor
avute la dispoziţie.
Astfel se poate observa existența unui tip special de act medico-legal, care include aceste
constatări preliminare. Ele au o utilitate vitală în exercitarea justiţiei cum este menţinerea
măsurii de arestare preventivă, dar acestea nu înlocuiesc actele medico-legale finale (de
constatare sau de expertiză).

Se pot considera a fi acte medico-legale suplimentul de expertiză medico-legală şi,


respectiv raportul de nouă expertiză medico-legală,
Certificatul medical constatator al decesului, chiar dacă este eliberat de către un medic
legist, nu este un act specific medico-legal, este utilizat în activitatea de medicină legală în
situaţiile în care autopsia medico-legală este obligatorie

S-ar putea să vă placă și