Sunteți pe pagina 1din 4

An şcolar: 2021/2022

DISCIPLINA: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


NR. ORE: 1 ORA/SĂPTĂMÂNĂ
CLASA a VII-a A AVIZAT
DIRIGINTE: prof. DIACONESCU CONSTANTIN DIRECTOR, prof. ION VALERIA

PLANIFICAREA ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2021-2022

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMAR DE ORE

SEMESTRUL I Autocunoaşterea 7

Dezvoltarea socio-emoţională 3

Recapitulare, evaluare, feedback 4

TOTAL SEM I 14

SEMESTRUL II Dezvoltarea socio-emoţională 3

Managementul învățării 6

Managementul carierei 6

Recapitulare, evaluare, feedback 4

TOTAL SEM II 19+ ŞA

TOTAL AN ŞCOLAR 34
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. AUTOCUNOAŞTEREA 1.1. 1. Eu pot 1 S1
2. Eu pot și fac 1 S2
3. Eu pot, fac și am succes 1 S3
4. Eu la vârsta provocărilor 1 S4
1.2.
5. Spun Nu violenței 1 S5
6. Internetul în viața mea de zi cu zi 1 S6
7. Momentul ECO 1 S7
8. Recapitulare 1 S8
9. Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, 1 S9
feedback
2. DEZVOLTAREA 2.1. 1. Diferențe individuale sau de grup în 1 S10
SOCIO-EMOŢIONALĂ relațiile dinre noi
2. Gânduri, emoții, reacții în fața 1 S11
diversității
3. Empația în dialog cu Diversitatea 1 S12
2.2. 1 S13
4. Recapitulare
5. Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, 1 S14
feedback

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT. CONŢINUT SPECIFICE ORE

2. DEZVOLTAREA 2.1. 1. Coopearea și colaborarea, încredere, 1 S1


SOCIO-EMOŢIONALĂ sprijin și respect reciproc
2. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv 1 S2
în comunicare
3. Comunicarea în limbajul asertivității 1 S3
2.2.
4. Recapitulare
1 S4

3. MANAGEMENTUL 1. Timpul – aliat sau dușman? 1 S5


ÎNVĂȚĂRII 3.1 2. Cum îmi organizez spaâiul de învățare? 1 S6
3. Cine învață câștigă! 1 S7
4. Metode eficiente de învățare 1 S8
5. Cum mă autoevaluez 1 S9
3.2.
6. Pot să devin expert în învățare 1 S10
7. Recapitulare 1 S11
4. MANAGEMENTUL 1. Scopuri personale, pentru fete și băieți 1 S12
CARIEREI 4.1. 2. Alegeri de familie – alegerile mele 1 S13
3. Aspirațiile mele – între dorință și realizare 1 S14
4. Cum mă autoevaluez 1 S15
5. Pot să devin expert în învățare
1 S16
4.2. 6. Stiluri de învățare
1 S17
7. Recapitulare
1 S18
8. Evaluare, autoevaluare. Reflecţie,
1 S19
feedback

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


MANUAL PENTRU CLASA A VII-A/ Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Cristina Maria Gunea, Angelica Sima, Elena Cristina Sima – Editura Litera