Sunteți pe pagina 1din 6

Motoare sincrone

[modific ] Elemente constructive


Indiferent de tipul motorului, acesta este construit din dou p r i componente: stator i rotor. Statorul este partea fix a motorului, n general exterioar , ce include carcasa, bornele de alimentare, arm tura feromagnetic statoric i nf urarea statoric . Rotorul este partea mobil a motorului, plasat de obicei n interior. Este format dintr-un ax i o arm tur rotoric ce sus ine nf urarea rotoric . ntre stator i rotor exist o por iune de aer numit ntrefier ce permite mi carea rotorului fa de stator. Grosimea ntrefierului este un indicator important al performan elor motorului.

[modific ] Motorul de curent continuu


Motorul de curent continuu a fost inventat n 1873 de Znobe Gramme prin conectarea unui generator de curent continuu la un generator asem n tor. Astfel, a putut observa c ma ina se rote te, realiznd conversia energiei electrice absorbite de la generator. Motorul de curent continuu are pe stator polii magnetici i bobinele polare concentrate care creeaz cmpul magnetic de excita ie. Pe axul motorului este situat un colector ce schimb sensul curentului prin nf urarea rotoric astfel nct cmpul magnetic de excita ie s exercite n permanen o for fa de rotor. n func ie de modul de conectare a nf ur rii de excita ie motoarele de curent continuu pot fi clasificate n:
y y y y

motor cu excita ie independent - unde nf urarea statoric i nf urarea rotoric sunt conectate la dou surse separate de tensiune motor cu excita ie paralel - unde nf urarea statoric i nf urarea rotoric sunt legate n paralel la acea i surs de tensiune motor cu excita ie serie - unde nf urarea statoric i nf urarea rotoric sunt legate n serie motor cu excita ie mixt - unde nf urarea statoric este divizat n dou nf ur ri, una conectat n paralel i una conectat n serie.

nf urarea rotoric parcurs de curent va avea una sau mai multe pe rechi de poli magnetici echivalen i. Rotorul se deplaseaz n cmpul magnetic de excita ie pn cnd polii rotorici se aliniaz n dreptul polilor statorici opu i. n acela i moment, colectorul schimb sensul curen ilor rotorici astfel nct polaritatea rotorului se inverseaz i rotorul va continua deplasarea pn la urm toarea aliniere a polilor magnetici. Pentru ac ion ri electrice de puteri mici i medii, sau pentru ac ion ri ce nu necesit cmp magnetic de excita ie variabil, n locul nf ur rilor statorice se folosesc magne i permanen i. Tura ia motorului este propor ional cu tensiunea aplicat nf ur rii rotorice i invers propor ional cu cmpul magnetic de excita ie. Tura ia se regleaz prin varierea tensiunii aplicat motorului pn la valoarea nominal a tensiunii, iar tura ii mai mari se ob in prin sl birea cmpului de excita ie. Ambele metode vizeaz o tensiune variabil ce poate fi

ob i t olosi tor de curent continuu (grup Ward -Leonard), prin nserierea unor rezistoare n circuit sau cu ajutorul electronicii de putere (redresoare comandate, choppere).

Motor uni ersal folosit la r ni ele de cafea Cuplul dezvoltat de motor este direct propor ional cu curentul electric prin rotor i cu cmpul magnetic de excita ie. Reglarea tura iei prin sl bire de cmp se face, a adar, cu diminuare a cuplului dezvoltat de motor. La motoarele serie acela i curent str bate nf urarea de excit ie a i nf urarea rotoric . Din aceast considera ie se pot deduce dou caracteristici ale motoarelor serie: pentru nc rc ri reduse ale motorului, cuplul acestuia depinde de p tratul curentului electric absorbit; motorul nu trebuie l sat s func ionezen gol pentru c n acest caz valoarea intensit ii curentului electric absorbit este foarte redus i implicit cmpul de excita ie este redus, ceea ce duce la ambalarea ma inii pn la autodistrugere. Motoarele de curent continuu cu excita ie serie se folosesc n trac iunea electric urban i feroviar (tramvaie, locomotive). Schimbarea sensului de rota ie se face fie prin schimbarea polarit ii tensiunii de alimentare, fie prin schimbarea sensului cmpului magnetic de excita ie. La motorul serie, prin schimbarea polarit ii tensiunii de alimentare se realizeaz schimbarea sensului ambelor m rimi i sensul de rota ie r mne neschimbat. A adar, motorul serie poate fi folosit i la tensiune alternativ , unde polaritatea tensiunii se inverseaz o dat n decu rsul unei perioade. Un astfel de motor se nume te motor uni rsal i se folose te n aplica ii casnice de puteri mici i viteze mari de rota ie (aspirator, mixer).

modi i

Motorul de curent alternati

Motoarele de curent alternativ func ioneaz pe baza principiului cmpului magnetic nvrtitor. Acest principiu a fost identificat de Nikola Tesla n 1882. n anul urm tor a proiectat un motor de induc ie bifazat, punnd bazele ma inilor electrice ce func ioneaz pe baza cmpului magnetic nvrtitor. Ulterior, sisteme de transmisie prin curent alternativ au fost folosite la generarea i transmisia eficient la distan a energiei electrice, marcnd cea de-a doua Revolu ie industrial . Un alt punct important n istoria motorului de curent alternativ a fost inventarea de c tre Michael von Dolivo-Dobrowlsky n anul 1890 a rotorului n colivie de veveri .

[modi ic ] Motorul de induc ie tri azat


Motorul de induc ie tri azat (sau motorul asincron trifazat) este cel mai folosit motor electric n ac ion rile electrice de puteri medii i mari. Statorul motorului de induc ie este

format din arm tura feromagnetic statoric pe care este plasat nf urarea trifazat statoric necesar producerii cmpului magnetic nvrtitor. Rotorul este format din arm tura feromagnetic rotoric n care este plasat nf urarea rotoric . Dup tipul nf ur rii rotorice, rotoarele pot fi de tipul:
y

rotor n colivie de veveri (n scurtcircuit) - nf urarea rotoric este realizat din bare de aluminiu sau -mai rar- cupru scurtcircuitate la capete de dou inele transversale. rotor bobinat - capetele nf ur rii trifazate plasate n rotor sunt conectate prin interiorul axului la 3 inele. Accesul la inele dinspre cutia cu borne se face prin intermediul a 3 perii.

Prin intermediul induc iei electromagnetice cmpul magnetic nvrtitor va induce n nf urarea rotoric o tensiune. Aceast tensiune creeaz un curent electric prin nf urare i asupra acestei nf ur ri ac ioneaz o for electromagnetic ce pune rotorul n mi care n sensul cmpului magnetic nvrtitor. Motorul se nume te asincron pentru c tura ia rotorului este ntotdeauna mai mic dect tura ia cmpului magnetic nvrtitor, denumit i tura ie de sincronism. Dac tura ia rotorului ar fi egal cu tura ia de sincronism atunci nu ar mai avea loc fenomenul de induc ie electromagnetic , nu s-ar mai induce curen i n rotor i motorul nu ar mai dezvolta cuplu. Tura ia motorului se calculeaz n func ie al carea rotorului fa de tura ia de sincronism, care este cunoscut , fiind determinat de sistemul trifazat de curen i.

Alunecarea este egal cu: n1 este tura ia de sincronism i n2 este tura ia rotorului.

, unde

, unde f este frecven a tensiunii de alimentare i p este num rul de perechi de poli ai nf ur rii statorice. Tura ia ma inii, n func ie de tura ia cmpului magnetic nvrtitor i n func ie de alunecare este: .

Se observ c alunecarea este aproape nul la mers n gol (cndtura ia motorului este aproape egal cu tura ia cmpului magnetic nvrtitor) i este egal cu 1 la pornire, sau cnd rotorul este blocat. Cu ct alunecarea este mai mare cu att curen ii indu i n rotor sunt mai inten i. Curentul absorbit la pornirea prin conectare direct a unui motor de induc ie de putere medie sau mare poate avea o valoare comparabil cu curentul de avarie al sistemelor de protec ie, n acest caz sistemul de protec ie deconecteaz motorul de la re ea. Limitarea curentului de pornire al motorului se face prin cre terea rezisten ei nf ur rii rotorice sau prin diminuarea tensiunii aplicate motorului. Cre terea reziten ei rotorului se f prin ace montarea unui reostat la bornele rotorului (doar pentru motoarele cu rotor bobinat). Reducerea tensiunii aplicate se face folosind un autotransformator, folosind un variator de tensiune alternativ (pornirea lin ) sau conectnd ini ial nf ur area statoric n conexiune

stea (pornirea stea-triungi - se folose te doar pentru motoarele destinate s func ioneze n conexiune triunghi) sau prin nserierea de rezistoare la nf urarea statoric . La reducerea tensiunii de alimentare trebuie avut n vedere c cuplul motorului este propor ional cu p tratul tensiunii, deci pentru valori prea mici ale tensiunii de alimentare ma ina nu poate porni. Tura ia ma inii de induc ie se modific prin modificarea alunec rii sale sau prin modificarea tura iei cmpului magnetic nvrtitor. Alunecarea se poate modifica din tensiunea de alimentare i din rezisten a nf ur rii rotorice astfel: se cre te rezisten a rotoric (prin folosirea unui reostat la bornele rotorice - doar la motoarele cu rotor bobinat) i se variaz tensiunea de alimentare (folosind autotransformatoare, variatoare de tensiune alternativ , cicloconvertoare) sau se men ine tensiunea de alimentare i se variaz rezisten a din rotor (printr-un reostat variabil). Odat cu cre terea rezisten ei rotorice cresc i pierderile din rotor i implicit scade randamentul motorului. O metod interesant de reglare a tura iei sunt cascadele de recuperare a puterii de alunecare. La bornele rotorice este conectat un redresor, iar la bornele acestuia este conectat un motor de curent continuu aflat pe acela i ax cu motorul de induc ie (cascad Krmmer cu recuperare puterii de alunecare pe cale mecanic ). Tensiunea indus n rotor este astfel redresat i aplicat motorului de curent continuu astfel nct cuplul dezvoltat de motorul de curent continuu se nsumeaz cuplului dezvoltat de motorul de induc ie. Reglarea tura iei motorului de induc ie se face prin reglarea curentului prin nf urarea de excita ie. n locul motorului de curent continuu se poate folosi un invertor cu tiristoare i un transformator de adaptare (cascad Krmmer cu recuperare puterii de alunecare pe cale electric ). Tensiunea indus n rotor este astfel redresat i prin intermediul invertorului i a transformatorului este reintrodus n re ea. Reglarea vitezei se face din unghiul de aprindere al tiristoarelor. Tura ia cmpului magnetic nvrtitor se poate modifica din frecven a tensiunii de alimentare i din num rul de perechi de poli ai ma inii. Num rul de perechi de poli se modific folosind o nf urare special (nf urarea Dahlander) i unul sau mai multe contactoare. Frecven a de alimentare se modific folosind invertoare. Pentru frecven e mai mici dect frecven a nominal a motorului (50 Hz pentru Europa, 60 Hz pentru America de Nord) odat cu modificarea frecven ei se modific i tensiunea de alimentare p strnd raportul U/f constant. Pentru frecven e mai mari dect frecven a nominal la cre terea frecven ei tensiunea de alimentare r mne constant i reglarea vitezei se face cu sl bire de cmp (ca la motorul de curent continuu). Sensul de rota ie al motorului de induc ie se inverseaz schimbnd sensul de rota ie al cmpului nvrtitor. Aceasta se realizeaz schimbnd dou faze ntre ele. Motorul de induc ie cu rotorul n colivie este mai ieftin i mai fiabil dect motorul de induc ie cu rotorul bobinat pentru c periile acestuia se uzeaz i necesit ntre inere. De asemenea, motorul de induc ie cu rotorul in colivie nu are colector i toate dezavantajele care vin cu acesta: zgomot, scntei, poluare electromagnetic , fiabilitate redus i implicit ntre inere costisitoare. Motoarele de curent continuu au fost folosite de-a lungul timpului n ac ion rile electrice de vitez variabil , deoarece tura ia motorului se poate modifica foarte u or modificnd tensiunea de alimentare ns , odat cu dezvoltarea electronicii de putere i n special cu dezvoltarea surselor de tensiune cu frecven variabil , tendin a este de nlocuire a motoarelor de curent continuu cu motoare de induc ie cu rotor n colivie.

[modific ] Motorul de induc ie monofazat

n cazul n care sistemul trifazat de tensiuni nu este accesibil, cum este n aplica iile casnice, se poate folosi un motor de induc ie monofazat. Curentul electric monofazat nu poate produce cmp magnetic nvrtitor ci produce cmp magnetic pulsatoriu (fix n spa iu i variabil n timp). Cmpul magnetic pulsatoriu nu poate porni rotorul, ns dac acesta se rote te ntr-un sens, atunci asupra lui va ac iona un cuplu n sensul s u de rota ie. Problema principal o constituie deci, ob inerea unui cmp magnetic nvrtitor la pornirea motorului i aceasta se realizeaz n mai multe moduri. Prin ata area pe statorul ma inii la un unghi de 90 a unei faze auxiliare nseriat cu un condensator se poate ob ine un sistem bifazat de curen i ce produce un cmp magnetic nvrtitor. Dup pornirea motorului se deconecteaz faza auxiliar printr-un ntrerup tor centrifugal. Sensul de rota ie al motorului se poate schimba prin mutarea condensatorului din faza auxiliar n faza principal . n locul fazei auxiliare se poate folosi o spir n scurtcircuit plasat pe o parte din polul statoric pentru ob inerea cmpului nvrtitor. Curentul electric indus n spir se va opune schimb rii fluxului magnetic din nf urare, astfel nct amplitudinea cmpului magnetic se deplaseaz pe suprafa a polului crend cmpul magnetic nvrtitor.

[modific ] Servomotorul asincron monofazat


Servomotorul asincron monofazat este o ma in de induc ie cu dou nf ur ri: o nf urare de comand i o nf urare de excita ie. Cele dou nf ur ri sunt a ezate la un unghi de 90 una fa de cealalt pentru a crea un cmp magnetic nvrtitor. Rezisten a rotorului este foarte mare pentru a realiza autofrnarea motorului la anularea tensiunii de pe nf urarea de comand . Datorit rezisten ei rotorice mari, randamentul motorului este sc zut i motorul se folose te n ac ion ri electrice de puteri mici i foarte mici.

[modific ] Motorul sincron trifazat


Motorul sincron trifazat este o ma in electric la care tura ia rotorului este egal cu tura ia cmpului magnetic nvrtitor indiferent de nc rcarea motorului. Motoarele sincrone se folosesc la ac ion ri electrice de puteri mari i foarte mari de pn la zeci de MW. Statorul motorului sincron este asem n tor cu statorul motorului de induc ie (este format dintr-o arm tur feromagnetic statoric i o nf urare trifazat statoric ). Rotorul motorului sincron este format dintr-o arm tur feromagnetic rotoric i o nf urare rotoric de curent continuu. Pot exista dou tipuri constructive de rotoare: cu poli neca i i cu poli aparen i. Rotorul cu poli neca i are arm tura feromagnetic crestat spre exterior i n crest tur este plasat nf urarea rotoric . Acest tip de motor are uzual o pereche de poli i func ioneaz la tura ii mari (3000 rpm la 50 Hz). Rotorul cu poli aparen i are arm tura feromagentic sub forma unui butuc poligonal pe care sunt plasate miezurile polilor rotorici i bobine polare concentrate. n unele situa ii n locul bobinelor polare concentrate se pot folosi magne i permanen i. Motorul sincron cu poli aparen i are un num r mare de poli i func ioneaz la tura ii mai reduse. Accesul la nf urarea rotoric se face printr-un sistem inel-perie asem n tor motorului de induc ie. Motoarele sincrone cu poli aparen i pot avea cuplu chiar i n lipsa curentului de excita ie, motorul reactiv fiind cel ce func ioneaz pe baza acestui cuplu, f r nf urare de excita ie i f r magne i permanen i.

nf urarea rotoric (de excita ie) a motorului parcurs de curent continuu creeaz un cmp magnetic fix fa de rotor. Acest cmp se lipe te de cmpul magnetic nvrtitor statoric i rotorul se rote te sincron cu acesta. Datorit iner iei, cmpul magnetic rotoric nu are timp s se lipeasc de cmpul magnetic nvrtitor i motorul sincron nu poate porni prin conectare direct la re ea. Exist trei metode principale de pornire a motoarelor sincrone:
y

pornirea n asincron - pe t lpile polare rotorice este prev zut o colivie asem n toare coliviei motorului de induc ie i motorul porne te pe acela i principiu ca al motorului de induc ie. pornirea la frecven variabil - este posibil doar atunci cnd este disponibil o surs de tensiune cu frecven variabil sau un convertor cu frecven variabil . Cre terea frecven ei se face lent, astfel nct cmpul nvrtitor s aib viteze suficient de mici la nceput pentru a putea permite rotorului s se lipeasc de cmpul magnetic nvrtitor. pornirea cu motor auxiliar - necesit un motor auxiliar ce antreneaz motorul sincron conectat la re ea. Cnd motorul ajunge la o tura ie apropiat de tura ia de sincronism motorul auxiliar este decuplat, motorul sincron se mai accelereaz pu in pn ajunge la tura ia de sincronism i continu s se roteasc sincron cu cmpul magnetic nvrtitor.

[modific ] Motorul sincron monofazat


Este realizat uzual ca motor sincron reactiv cu sau f r magne i permanen i pe rotor. Asem n tor motoarelor de induc ie monofazate, motoarele sincrone monofazate necesit un cmp magnetic nvrtitor ce poate fi ob inut fie folosind o faz auxiliar i condensator fie folosind spir n scurtcircuit pe polii statorici. Se folosesc n general n ac ion ri electrice de puteri mici precum sistemele de nregistrare i redare a sunetului i imaginii.

[modific ] Motorul pas cu pas


Motorul pas cu pas este un tip de motor sincron cu poli aparen i pe ambele arm turi. La apari ia unui semnal de comand pe unul din polii statorici rotorul se va deplasa pn cnd polii s i se vor alinia n dreptul polilor opu i statorici. Rotirea acestui tip de rotor se va face practic din pol n pol, de unde i denumirea sa de motor pas cu pas. Comanda motorului se face electronic i se pot ob ine deplas ri ale motorului bine cunoscute n func ie de programul de comand . Motoarele pas cu pas se folosesc acolo unde este necesar precizie ridicat (hard disc, copiatoare).

[modific ] Bibliografie
y y

Constantin Ghi - Ma ini electrice, Ed Matrix Rom, Bucure ti, 2005, ISBN 973-685919-3 Ion Mihai - inginer, Dorin Meri ca - inginer, Euge