Sunteți pe pagina 1din 10

Bacilul TBC a fost descris de către:

a.
Robert Koch
b.
Rudolf Ludwig Karl Virchow
c.
Louis Pasteur
d.
August Wassermann;
e.
nici un răspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: Robert Koch

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Cel mai de seamă reprezentant al medicinii antice greceşti este:
a.
Hammurabi
b.
Hippocrate
c.
Achile
d.
toate răspunsurile sunt corecte
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: Hippocrate

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Cercetarea medicală trebuie să aibă drept scop final:
a.
ameliorarea condiţiei fiinţei umane
b.
extinderea cunoştinţelor asupra fiinţei umane
c.
creşterea prestigiului ştiinţific al experimentatorilor
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai răşpunsurile a şi b
Feedback
The correct answer is: sunt corecte numai răşpunsurile a şi b
Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Consimţământul informat este o condiţie preliminară pentru:
a.
orice intervenţie medicală
b.
experimentul pe om
c.
participarea la învăţământul medical
d.
participarea la cercetarea ştiinţifică
e.
toate rǎspunsurile sunt corecte
Feedback
The correct answer is: toate rǎspunsurile sunt corecte

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Consimţǎmântul:
a.
nu constituie o condiţie preliminarǎ pentru orice intervenţie medicalǎ
b.
pacientul nu are dreptul de a refuza sau de a opri o intervenţie medicalǎ
c.
în situaţii bine fundamentate, poate fi dat şi de către un reprezentant legal
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: în situaţii bine fundamentate, poate fi dat şi de către un reprezentant
legal

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Constituie excepţie de la confidenţialitate:
a.
consultul interclinic;
b.
consultarea prietenilor;
c.
informarea familiei;
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte;
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile a şi b
Feedback
The correct answer is: consultul interclinic;

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Criteriile pentru selecţia pacienţilor pentru tratament sunt eminamente cele:
a.
medicale
b.
sociale
c.
financiare
d.
de vârstă
e.
toate rǎspunsurile sunt corecte
Feedback
The correct answer is: medicale

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Drepturile pacienţilor sunt:
a.
sǎ fie respectaţi ca fiinţǎ umanǎ
b.
drept la autodeterminare
c.
respectarea intimitǎţii sale
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile b şi c
Feedback
The correct answer is: toate rǎspunsurile sunt corecte

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Eutanasia poate fi:
a.
activǎ
b.
voluntarǎ
c.
non-voluntarǎ
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile b şi c
Feedback
The correct answer is: toate rǎspunsurile sunt corecte

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Exemple de plante cu proprietăţi tonice folosite încă din medicina antică sunt:
a.
boabele de porumb
b.
rădăcina de gin-seng
c.
boabele de soia
d.
toate răspunsurile sunt corecte
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: rădăcina de gin-seng

Question 11
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Fondatorul şcolii româneşti de endocrinologie este profesorul:
a.
C. I. Parhon
b.
Gh. Marinescu
c.
Victor Babeş
d.
Carol Davilla
e.
Mina Minovici
Feedback
The correct answer is: C. I. Parhon

Question 12
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question
Question text
În cazul transplantului, sunt considerate infracţiuni:
a.
cedarea de organe/ţesuturi/celule cu scopul obţinerii de foloase materiale
b.
constrângerea de a dona
c.
publicitatea privind donarea cu scop material/financiar
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
nici un răspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: toate rǎspunsurile sunt corecte

Question 13
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text
În cazul transplantului:
a.
beneficiază ambele părţi implicate, atât donatorul cât şi primitorul
b.
se acceptă comerţul cu organe
c.
problemele de etică apar datorită posibilei existenţe a selectiei primtorului pe criterii
financiare
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: problemele de etică apar datorită posibilei existenţe a selectiei
primtorului pe criterii financiare

Question 14
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
În Renaştere debutează:
a.
Radiologia
b.
Anatomia modernă
c.
Genetica
d.
Hematologia
e.
toate răspunsurile sunt corecte
Feedback
The correct answer is: Anatomia modernă

Question 15
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
În timpul Renaşterii, capsula ficatului a fost descrisǎ de către:
a.
Hippocrate
b.
Vesalius
c.
Glisson
d.
Botallo
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: Glisson

Question 16
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Moartea cerebrală presupune:
a.
abolirea circulaţiei la nivelul membrelor
b.
abolirea reflexelor de trunchi cerebral
c.
abolirea activităţii digestive
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile b şi c
Feedback
The correct answer is: abolirea reflexelor de trunchi cerebral

Question 17
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Multe informaţii medicale privind civilizaţia babiloniană provin din “Codul de legi” al lui ….:
a.
Hamurabbi
b.
Hippocrate
c.
Iulius Cezar
d.
toate răspunsurile sunt corecte
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: Hamurabbi

Question 18
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Pacienţii au dreptul:
a.
sǎ-şi aleagǎ medicul
b.
sǎ-şi schimbe medicul
c.
sǎ-şi aleagǎ personalul de îngrijire
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile a şi b
Feedback
The correct answer is: toate rǎspunsurile sunt corecte

Question 19
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Printre şcolile medicale celebre ale Greciei antice se numără:
a.
Kos
b.
Cairo
c.
Roma
d.
Napoli
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: Kos

Question 20
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Producerea hibrizilor interspecii şi a “humanoizilor” este acceptată dacă:
a.
se respectă normele de sănătate
b.
pacientul este informat în prealabil
c.
se desfăşoară în interesul ştiinţific
d.
nu este acceptată
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: nu este acceptată

Question 21
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Şarpele sacru, emblema corpului medical, este atribuit medicinii antice:
a.
greceşti
b.
chineze
c.
babiloniene
d.
toate răspunsurile sunt corecte
e.
nici un rǎspuns nu este corect
Feedback
The correct answer is: greceşti

Question 22
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Sistemul neuro-endocrin este descris în 1930 de către Fielding şi ……:
a.
Gr. T. Popa
b.
C. I. Parhon
c.
Gh. Marinescu
d.
N. Paulescu
e.
Th. Adisson
Feedback
The correct answer is: Gr. T. Popa

Question 23
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Sunt păstrate în regim de confidenţialitate, chiar şi dupǎ moartea pacientului, toate datele ce
privesc:
a.
diagnosticul
b.
tratamentul
c.
evoluţia sub tratament
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile a şi b
Feedback
The correct answer is: toate rǎspunsurile sunt corecte

Question 24
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Sunt strict confidenţiale:
a.
toate datele identificabile ale pacientului
b.
toate informaţiile privind starea de sǎnǎtate a pacientului
c.
adresa unitǎţii spitaliceşti
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile a şi b
Feedback
The correct answer is: sunt corecte numai rǎspunsurile a şi b

Question 25
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Un medic poate efectua experimente pe un subiect în stare de moarte cerebrală:
a.
atunci când defunctul a declarat încă din timpul vieţii, în scris, că doreşte să-şi doneze corpul
pentru cercetare ştiinţifică
b.
cu acordul aparţinătorilor, chiar dacă defunctul a declarat încă din timpul vieţii, în scris, că nu
doreşte să-şi doneze corpul pentru cercetare ştiinţifică
c.
în orice condiţii
d.
toate rǎspunsurile sunt corecte
e.
sunt corecte numai rǎspunsurile a şi c
The correct answer is: atunci când defunctul a declarat încă din timpul vieţii, în scris, că
doreşte să-şi doneze corpul pentru cercetare ştiinţifică