Sunteți pe pagina 1din 10

Citatul următor se bazează pe Scriptura:

„Pâinea noastră cea de toate zilele dane-o nouă


astăzi”.
C.M.F., pag. 162, 163 – „Prima jumătate a
rugăciunii pe care am învățat-o de la Isus, se
referă la Numele, Împărăția și voia lui
Dumnezeu — Numele Său să fie onorat,
Împărăția Sa să fie întemeiată și voia Sa să fie
împlinită. Dacă în felul acesta ai pus pe primul
loc slujirea lui Dumnezeu, poți să ceri cu
încredere să fie împlinite și propriile tale
nevoi… Să nu te descurajezi dacă nu ai de
ajuns pentru ziua de mâine. Ai asigurarea
făgăduinței Sale: „Am fost tânăr și am
îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit
părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și
pâinea.”
DACĂ DOAR 144.000 VOR FI SALVAȚI,
CARE ESTE SPERANȚA NOASTRĂ?

Zah. 2: 1-4 – „Am ridicat ochii și m-am uitat, și


iată că era un om care ținea în mână o funie de
măsurat. L-am întrebat: „Unde te duci?” Și el
mi-a zis: „Mă duc să măsor Ierusalimul ca să
văd ce lățime și ce lungime are.” Și îngerul care
vorbea cu mine a înaintat, și un alt înger i-a ieșit
înainte. El i-a zis: „Aleargă de vorbește
tânărului acestuia și spune-i: „Ierusalimul va fi
o cetate deschisă, din pricina mulțimii
oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui.”
Explicația îngerului potrivit căreia
Ierusalimul urmează să fie locuit de o mulțime
nenumărată de oameni și vite, dovedește că
aceasta a fost o veste pentru tânăr. Când și
cum este corectat acest tânăr? - Singura
concluzie logică și corectă la care se poate
ajunge, este că atunci când Duhul Profeției
desfășoară sulul, când Dumnezeu ridică un
interpret al Scripturilor, atunci se poate face
o astfel de corecție doctrinară. 1CO nr.12
Atât de important este Duhul viu al profeției în biserică,
așa cum dovedește experiența „tânărului”, încât indiferent de
râvna, sinceritatea și integritatea cuiva, el nu poate să-l
slujească pe Dumnezeu fără acesta,
Care este deci robul credincios şi înţelept, pe
care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor
sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?
(Mat. 24:45)
Sârguința, promptitudinea și energia trebuie să
fie sfințite prin harul lui Hristos și atunci viața
va fi o putere neînfrântă spre bine. HLL 525.2

(Altfel este un risc continuu de a trezi eu-l)


Zah. 2: 5 - „Eu însumi – zice Domnul – voi fi
un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava
lui în mijlocul lui!”
Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor
zice: „Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la
Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile
Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va
ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul
Domnului. Is,2-3
Căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat
împrejur sau necurat.” Is. 52: 1.
Zah. 2: 6 - „Fugiți, fugiți din țara de la
miazănoapte! – zice Domnul. Căci v-am
împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice
Domnul.”
Zah. 2: 7 - „Scapă, Sioane, tu care locuiești la
fiica Babilonului!”
Zah. 2: 8 - „Căci așa vorbește Domnul oștirilor:
„După slavă M-a trimis El la neamurile care v-
au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de
lumina ochilor Lui.”
„Este prea puțin lucru să fii Robul Meu ca să ridici
semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel.
De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci
mântuirea până la marginile pământului.” Is. 49: 6.

Zah. 2: 9 – „Iată, Îmi ridic mâna împotriva lor –


zice Domnul – și ele vor fi prada celor ce le erau
supuși, ca să știți că Domnul oștirilor M-a
trimis.”
Dacă Domnul este scârbit de un păcat mai mult decât de altele de care se
fac vinovați cei din poporul Său, atunci acela este păcatul de a nu face
nimic într-un caz de urgență. Indiferența și neutralitatea într-o criză
religioasă este privită de Dumnezeu ca fiind o crimă îngrozitoare și
echivalentă cu gradul cel mai înalt de ostilitate față de Dumnezeu 3M
280.3
De regulă, cei care se îndoiesc așteaptă până când
există dovezi indiscutabile înainte de a recunoaște că
mesajul este de la Dumnezeu, dar s-ar putea să nu le
folosească la nimic bun la acea oră târzie.
Zah. 2:10 - „Strigă de veselie și bucură-te, fiica
Sionului! Căci iată, Eu vin și voi locui în mijlocul tău,
zice Domnul.”
„În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de
măreție și slavă, și rodul țării va fi plin de strălucire și
frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel
rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi
„sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii la
Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile
fiicelor Sionului și va curăța Ierusalimul de vinovăția
de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu
duhul nimicirii, Domnul va așeza, peste toată
întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de
adunare, un nor de fum, ziua, și un foc de flăcări
strălucitoare, noaptea. Da, peste toată slava va fi un
adăpost, o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei și
ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și
ploii.” Isaia 4: 2-6.
Zah. 2:11 - „Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în
ziua aceea, și vor fi poporul Meu. Eu voi locui în
mijlocul tău, și vei ști că Domnul oștirilor M-a trimis
la tine.”
De îndată ce acest mesaj va ajunge la fiecare membru
al bisericii, imediat va avea loc purificarea. „El va ședea,
va topi și va curăța argintul; va curăța pe fiii lui Levi,
îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și vor
aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui
Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în
zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.” Mal.. 3: 3, 4.
„Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este
nimicit cu desăvârșire.” Naum 1:15.
Acum se vede clar cât de înguste au fost ideile
noastre cu privire la marea lucrare a lui Dumnezeu și a
modului Său de a o termina, fără să știm că în timp ce
lucrarea este finalizată, o mare gloată pe care nimeni nu o
poate număra din toate națiunile (Apocalipsa 7: 9), se va
alătura „muntelui casei Domnului” și vor fi poporul Său
(Isaia 2: 2).
Zah. 2:12 - „Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea
Lui de moștenire în pământul sfânt, și va alege iarăși
Ierusalimul.”
Zah. 2:13 - „Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-
a și sculat din locașul Lui cel sfânt!”

Aceasta este ceea ce învață Biblia și nimeni nu își poate


permite să se îndoiască de Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este
mesajul ceasului și așa cum toți trebuie să fim judecați de El,
atunci dacă nu îl acceptăm pe deplin, nu vom fi nimic în fața lui
Dumnezeu, ci doar „asupriți ai pământului”. Doar așa-zisele
fapte bune ale noastre nu ne vor conduce afară din Babilon, ci
înțelegerea Adevărului pentru această vreme și, ascultarea
completă a chemării lui Dumnezeu.
Amintiți-vă că, în timp ce Noe predica că o distrugere va
veni din partea celui Atotputernic, el pregătea și un loc de
refugiu - construind corabia. Cei care s-au îndoit de prezicerea
lui Noe despre potop și care au batjocorit ideea că ar trebui să
intre în corabie pentru siguranță într-un timp în care nu exista
nici cel mai mic semn de amenințare a ploii, nu s-au mai îndoit
atunci când elementele naturii s-au dezlănțuit. Atunci s-au
repezit nebunește la corabie; dar spre dezamăgirea și confuzia
lor totală, au găsit ușa bine închisă împotriva lor. Astfel, toți,
atât cei buni, cât și cei răi, care au ales să rămână în afara
corabiei, au pierit.
Singura noastră speranţă de a fi unul din cei 144.000 este
doar dacă:
- Punem pe primul loc slujirea lui Dumnezeu.
- Ne vom schimba la 180 de grade direcţia noastră din a
asculta, promova şi susţine pe toţi aceia care învaţă
interpretări private, în a asculta, promova şi susţine
adevărata interpretare, solia adevărului prezent (a
stabilirii împărăţiei, judecăţii celor vii şi sigilării), aşa
cum au făcut-o toti urmaşii lui Hristos, cu tot ce avem şi
suntem.

S-ar putea să vă placă și