Sunteți pe pagina 1din 1

Speta II In urma controlului efectuat la SC Y SRL, organele fiscale au constatat c societatea mai sus amintita a obtinut n perioada 01.06.

2009 30.06.2009 venituri din exercitarea unor activitati pe care nu le avea inregistrate in obiectul de activitate delcarat la Oficiul Registrului Comertului, motiv pentru care au dispus confiscarea respectivelor venituri n sum de 233.335, 75 lei (RON). De asemenea, organul fiscal a constatat c societatea i-a diminuat baza impozabil att n privin a impozitului pe profit ct i n privin a TVA, considernd deductibile cheltuielile efectuate pentru ob inerea respectilelor venituri i TVA aferent acestor cheltuieli. Pentru aceste motive, s-a dispus obligarea societ ii la plata sumei de 119.000 lei (RON), din care suma de 100.000 lei (RON) reprezint impozit pe profit stabilit suplimentar (ca urmare recalcul rii bazei impozabile prin nl turarea a a ziselor cheltuieli considerate de societate deductibile) i 19.000 lei reprezentnd TVA nedeductibil (aferent unor cheltuieli nedeductibile), pe care societatea a dedus-o n mod nelegal. n plus, prin actul de control societatea a fost obligat la plata penalit ilor de ntrziere aferente sumelor mai sus ar tate, calculate de la data comunic rii rezultatului controlului. Stabili i: 1. Care sunt titlurile de crean fiscal (explicite) n prezenta cauz , separat pentru veniturile confiscate i pentru sumele de plat stabilite suplimentar la bugetul de stat? (3 pct.) 2. n ce const diferen a de tratament fiscal n cazul impozitului pe profit ntre veniturile impozabile i veniturile ob inute ilicit de un contribuabil? n cazul de fa , veniturile ob inute de contribuabil din desf urarea unei activit i nenregistrate la Oficiul Registrului Comer ului sunt ob inute ilicit? (2,5 pct) 3. Care este mecanismul TVA? Avnd n vedere r spunsul la ntrebarea 2, preciza i n ce condi ii contribuabilul are dreptul s deduc TVA aferent cheltuielilor efectuate pentru ob inerea veniturilor care au fost confiscate? (2,5 pct) 4. Care este situa ia major rilor de ntrziere? Care este momentul de la care sunt datorate aceste major ri n cazul impozitul pe profit, TVA ? Dar n cazul sumelor stabilite suplimentar de plat la bugetul de stat? (1 pct.)