Sunteți pe pagina 1din 1

TINEREŢEA

Perioada Subperioadele Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea


tinereţii tinereţii psihică intelectuală socială

Caracterizari Caracterizari Sensibilitatea vizuală


Profesional Familial (observaţia vizuală) Memoria Grade de integrare

Tipul fundamental
Tipul de relaţii 24 – 28 ani
de activitate
Atenţia
Se perfecţionează mai ales în ceea
Acomodarea
28 – 32 ani ce priveşte capacitatea de discriminare
ierarhia relaţiile (după 6-8 ani într-o profesie, se dobândesc
profesională cu familia capacităţi discriminative deosebite). Învăţarea Adaptarea
32 – 35 ani

Motivaţia Participarea
Sensibilitatea auditivă
Integrarea propriu-zisă
Sistemul
Atitudinilor
Se realizează un nivel superior
de integrare socio-profesională.
Statutul profesional este evident superior.
Experienţa profesională se îmbogăţeşte. Integrarea profesională
Relaţiile profesionale se extind. Cauze

Se dezvoltă atât în cadrul exercitării unei profesii


Viaţa de familie se stabilizează dar şi la consumul unor opere de artă (concerte)
Exprimarea de sensibilitatea tactilă, sensibilitatea Cauze obiective Cauze subiective
Viaţa de familie devine mai complexă
echilibrului – cu referiri la diferitele meserii.
Amplificarea procesului educativ Se dezvoltă foarte mult sensibilitatea
datorită creşterii copiilor diferenţială şi pragurile operaţionale.

dificultăţi legate de locul de muncă ●
formarea de idealuri ce

neîndeplinirea sarcinilor de muncă
depăşesc cadrul de realizare;
datorită neclarităţii acestora; ●
carente în pregătire;

incompetenţa conducătorilor; ●
carenţe caracteriale

rivalităţi, invidii la locul de muncă