Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI DISCIPLINA: Mentenanța Sistemelor de Propulsie

FACULTATEA TRANSPORTURI
Departamentul Autovehicule Rutiere TITLUL LUCRĂRII: Mentenanţa sistemului de răcire
STUDENT: Malace Bogdan
GRUPA ȘI SUBGRUPA: 8404 b
DATA: 05.04.2021
Scopul lucrării: Se studiază mai multe soluții constructive ale componentelor sistemului de răcire.

Funcțiunile sistemului: Să asigure un regim termic cât mai constant pentru piesele motorului în vederea asigurării unui nivel
minim de frecare și de uzare; să asigure intrarea cat mai rapidă în regim termic normal de funcționare a motorului.

Schițele sistemelor investigate:

Figura 1. Termostat [2] Figura 2. Pompă lichid răcire [3]


Legendă:
Figura 1. : 1.2. Carcasa metalică; 3. Talerul supapei circuitului lung; 4. Talerul supapei circuitului scurt; 5. Cilindru de
expansiune termică cu parafină; 6. Cursa de închidere a circuitului lung; 7. Cursa de închidere a circuitului scurt;
Figura 2. : 1. Rotor paletat; 2. Inel etanșare; 3.Etanșare dinamică, 4. Arcul etanșării; 5. Rulment cu două rânduri de bile; 6.
Arbore; 7. Etanșare exterioară a rulmentului; 8. Etanșare interioară a rulmentului; 9. Orificiu de drenaj; 10. Etanșare 0-ring;

Unelte și dispozitive utilizate: Refractometru, densimetru, termometru, multimetru, șubler, trusa de chei și șurubelnițe.

Verificări: Se verifică etanșeitatea sistemului. Se verifica nivelul lichidului de răcire, dar si aspectul lichidului de răcire, sa nu aibă
urme de lubrifiant.
Se verifică temperatura de îngheț a lichidului de răcire, prin metode indirecte (uzual cu refractometrul sau densimetrul). Este
recomandată verificarea directă, dar este dificil de realizat în practică.
Se verifică întinderea curelei de antrenare.
Se verifică termostatul: se demontează termostatul din sistemul de răcire a motorului, se introduce într-un vas cu apa, se
introduce în vas un termometru, se încălzește apa din vas si se observă la ce temperatură se deschide termostatul prima oară
și se măsoară distanța de deschidere obținută.
Modificarea stării tehnice:
La nivelul pompei de lichid de răcire apar următoarele modificări ale stării tehnice: se poate fisura corpul pompei, paletele
rotorului se sparg, se uzează, corodează, poate apare mișcare de rotație relativă fața de arbore; lagărele de rostogolire se pot
bloca (daca lichidul de răcire pătrunde în lagăr); apare fenomenul de cavitație ( daca sistemul este proiectat sa funcționeze
presurizat și nu este presurizat sau este folosit un lichid de răcire necorespunzător, care spumează); se poate produce
oxidarea pompei (prin coroziune se mărește spațiul dintre palete și corpul pompei, acest fenomen duce la scăderea debitului
pompei).
Datorită neetanșeității termostatul se poate bloca deoarece se pierde substanța din interiorul său. Apar depuneri de oxid și
de săruri pe suprafața termostatului datorită folosirii unui lichid de răcire necorespunzător ( sau apă). Daca se folosesc
substanțe pentru etanșare pot apare depuneri de săruri în tot sistemul. În cazul unui termostat electric, contactele electrice
pot oxida.
La schimbătorul de căldura apar următoarele modificări ale stării tehnice: lamelele pentru degajarea căldurii se pot
deforma în urma impactului cu diferite obiecte ( sau în urma folosirii necorespunzătoare a lăncii de spălare cu presiune),
îmbâxirea cu impurități ( dacă schimbătorul de căldură este amplasat în vecinătatea rezervorului și este stropit cu motorină,
suprafața respectivă va reține praf).
Reglaje: Se realizează întinderea curelei de antrenare.

Observații și concluzii:
Strategia de mentenanță este diferită pentru cele două tipuri de pompe. Pentru pompele acționate de o cureaua de
distribuție se recomandă înlocuirea la același interval cu înlocuirea curelei de distribuție. Pentru pompele acționate de o
curea trapezoidală se recomanda un interval de 6 ani sau 120000-150000 km.
Înlocuirea lichidului de răcire se face la intervalul impus de constructor. Este foarte important sa se folosească un lichid de
răcire corespunzător. Folosirea apei spre exemplu poate duce la oxidarea rotorului paletat, se va micșora distanța dintre
suprafața frontală a paletelor și blocul motor, iar debitul pompei va scădea.
Se recomandă strângerea la cuplu a șuruburilor pompei, curățarea schimbătorului de căldură și îndepărtarea depunerilor
din circuitul de răcire.

Bibliografie:
[1] Toma, M. „Mentenanța Sistemelor de Propulsie”, notițe de laborator.

[2] https://targuldepiese.ro/termostat-lichid-racire-mahle-original-tx10882d-tdpid-2484878.htm

[3] https://www.auto-bild.ro/wp-content/uploads/2019/03/componente-pompa-apa--1024x589.png
Anexă

În această anexă atașez schițele realizate, deoarece în rubrica “Schițele sistemelor investigate” calitatea
desenelor a suferit modificări din cauza micșorării.

S-ar putea să vă placă și