Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Pocăința lui Zaheu – grupa I


Luca 11, 9-14: „Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se
va deschide. Că oricine cere ia; şi cel ce caută găseşte, şi celui ce bate i se va
deschide. Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare, îi va da piatră? Sau
dacă îi va cere peşte, oare îi va da, în loc de peşte, şarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi
va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai
mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El! Şi a scos un
demon, şi acela era mut. Şi când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar mulţimile s-au
minunat.”

1.Având în vedere textul de mai sus, care considerați că trebuie să fie


caracteristicile comunicării noastre cu Dumnezeu?
2. Cum argumentează Sfântul Evanghelist Luca că cererile noastre nu vor rămâne
neauzite/neîndeplinite?

II. Pilda fiului risipitor – grupa II


Luca 15, 11-32: „Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-
mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea.Şi nu după multe zile,
adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea,
trăind în desfrânări. Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a
început să ducă lipsă.Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta
l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii.Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe
care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea.Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai
tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce
la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă
numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi
încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe
grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu
mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă
haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui;Şi
aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim;Căci acest fiu al
meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească....”
1. Cum ați caracteriza comunicarea dintre tatăl și fiul cel mare? Dar dintre tatăl și
fiul cel mic?
2. Care a fost consecința comunicării(sinceră/defectuasă etc) dintre cei doi?
III. Căderea protopărinților – grupa III
Facere 3, 9-19: «“Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde
eşti?" Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-
am ascuns".Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din
pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?"Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o
să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat". Şi a zis Domnul Dumnezeu către
femeie: "Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit şi eu am
mâncat".Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii
între toate animalele şi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să
mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între
sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul"Iar femeii i-a
zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naşte
copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni".Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai
ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci",
blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii
tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului!Їn sudoarea fetei tale
îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi
în pământ te vei întoarce".»
1. De ce credeți că Dumnezeu l-a întrebat pe Adam unde este și ce a făcut?
2. A fost Adam nesincer în dialogul cu Dumnezeu? Dacă da, cum s-a manifestat
acest lucru?
3. Care a fost rezultatul dialogului dintre Adam și Dumnezeu?

IV. Pilda vameșului și a fariseului – grupa IV


Luca 18, 9 -14: “Către unii care se credeau că sunt drepţi şi priveau cu dispreţ pe ceilalţi,
a zis pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt
vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe
săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.Iar vameşul, departe stând, nu voia nici
ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie,
păcătosului.Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă
oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.”
1. Caracterizați, vă rog, comunicarea celor două personaje, din pilda de mai sus, în raport cu
Dumnezeu.
2. Analizați dialogurile vameșului și a fariseului și în funcție de nivelul de comunicare
nonverbal și paraverbal.