Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA: Grădinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare”


EDUCATOARE:Tomescu Gica
GRUPA:Mijlocie-Buburuzele
DATA:19.11.2019
TEMA INDEPENDENTĂ:,,Cosmosul”
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
-ADP:Întâlnirea de dimineață,Rutine,Tranziții
-ALA:Știință,Construcții,Bibliotecă
-ADE:DȘ(Activitate matematică)+DOS(Activitate practică)
TEMA ACTIVITĂȚII:Micii cosmonauți
MIJLOC DE REALIZARE:Exerciții cu material individual+Activitate practică(lipire)
TIPUL ACTIVITĂŢII:Predare cunoștințe
OBIECTIVE OPERAȚIONALE A.D.E (DERIVATE DIN COMPORTAMENTELE DIN CURRICULUM):
O1- Să sorteze jetoanele după criteriul mărime;
O2-Să așeze jetoanele în ordinea crescătoare a mărimii;
O3-Să așeze jetoanele în ordinea descrescătoare a mărimii;
O4-Să lipească planetele în ordinea cerută de educatoare(crescător);
O5-Să lipească rachetele în ordinea cerută de educatoare(descrescător);
OBIECTIVE OPERAȚIONALE PE CENTRE DE INTERES:

BIBLIOTECĂ-,,Ajută cosmonautul!”- scriere pe puncte,colorare.

1
O1-Să scrie semne grafice cu ajutorul punctelor,

ȘTIINȚĂ : ,,Micii cosmonauți”


O2-Să asocieze cantitatea cu cifra și invers(limitele 1-3) ;

CONSTRUCȚII-,,Nave spațiale ” 
O3- Să denumească materialele puse la dispoziţie (cuburi din lemn, din
plastic,etc)
O4 - să construiască individual sau colectiv o navă spațială, folosind operaţiile
alăturare, îmbinare, suprapunere.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE:Explicația,conversația ,demonstrația,exercițiul,problematizarea,Tehnica viselor,jocul.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Jetoane cu planete,cosmonauți,fișe de lucru,creioane,tablă magnetică,cuburi .
FORME DE ORGANIZARE:frontal,individual,pe grupe .

BIBLIOGRAFIE:

 Revista invatamantului preșcolar,Nr.1-2/2008, Bucuresti


 Noul curriculum national ptr. Invatamantul preșcolar 2019;
 E. Gongea, G. Reiu, S. Breban, „Activitati bazate pe inteligente multiple”.
 Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves- Silvia Breben
 www.didactic.ro

2
NR. ETAPELE OB. CENTRE/ETAPE UNITĂȚI DE CONȚINUT STARTEGII EVALUARE
CRT. COMPONE OP. DE DIDACTICE(METODE , (NIVELUL
NTE ALE DESFĂȘURARE PROCEDEE,MIJLOACE DE REUȘITĂ
ACTIVITĂ DE MINIMAL-
ȚII ÎNVĂȚĂMÂNT,FORMA INDICATO-
INTEGRA- DE ORGANIZARE) RUL)
TE
1. ADP 1.ÎNTÂLNIREA 1.Întâlnirea de dimineaţă cuprinde următoarele Observarea
DE DIMINEAȚĂ momente: Conversaţia comportamen-
2.RUTINE - salutul, Frontal tului iniţial -
3.TRANZIȚIE - prezenţa (catalog şi panoul de prezenţă), Calendarul naturii interesul
- stabilirea coordonatelor temporale Catalog Răspunsurile
(anotimp, luna, zi, an) copiilor
- completarea calendarului naturii,
împărtășirea cu ceilalți(,,Călătorie imaginară în
Cosmos”-prin metoda activă de grup,,Tehnica
viselor”
2.Rutină(deprinderi specifice mersului la
baie,servirii fructului)
3.Tranziţie
Copiii se vor îndrepta spre centre prin
jocul-,,Navigăm spre stele”,unde,imitand zborul
rachetei(cu mâinile lateral)vor trece pe rând pe la
fiecare centru unde vor descoperi materialele cu
care vor lucra.

2. ALA O1 CONSTRUCȚII Construcţii: Conversaţia Sesizarea


O2 BIBLIOTECĂ - Copiii vor căuta şi selecta piese pentru a atenției
O3 ȘTIINȚĂ construi nave spațiale. copiilor
O4 Bibliotecă:
- Copiii vor trasa(scrie)linii frânte sau curbe cu Explicaţia Evaluarea
ajutorul punctelor,obținând traiectoria zborului Exerciţiul activității

3
rachetei către cosmonaut. Creioane desfășurată pe
Știință: Fișe de lucru centre
-Copiii vor asocia cifrele cu cantitatea și invers. Cuburi plastic
Aprecierea
rezultatelor
3. ADE O1, DȘ-Activitate Tranziție:Trecerea pe domenii experienţiale se Conversaţia Observarea
O2, matematică face prin cântecul,,Mergem prin Cosmos”. comportamen-
O3, Copiii se așează pe scăunele la măsuțe ,în tului copiilor
O4, DOS-Activitate continuare au loc discuții despre dimensiunea
O4, practică obiectelor, explicând termenul de „mărime” – Explicaţia Răspunsurile
O5, rachetele pot fi de mărime mare, mijlocie sau copiilor
O6 mică. Voi cere copiilor să exemplifice alegând Exerciţiul
fiecare câte o rachetă mare, apoi una mijlocie,
apoi una mică.Educatoarea va exemplifica la Obiectivele
tablă,lucrând o dată cu copiii,apoi folosind sunt atinse
Problematizarea dacă cel puțin
rachetele de pe măsuţele lor, copiii vor sorta
rachetele în funcţie de mărimea lor. Voi 15 copii și le
Jetoane însușesc.
supraveghea realizarea corectă a sarcinii şi voi
oferi explicaţii suplimentare copiilor, dacă va fi
nevoie.Fiecare copil va lucra cu rachetele din faţa
sa, aşezându-le de la mic la mare(crescător) și de
la mare la mic(descrescător) şi împreună cu întreg
colectivul,vom verifica dacă fiecare copil a
realizat corect ordonarea după mărime a
rachetelor,folosind un limbaj matematic adecvat.
In continuare voi realiza integrarea domeniului om
si societate-activitate practica,copiii avand ca
sarcina lipirea celor trei planete in ordinea
crescatoare/descrescatoare a marimii.
Prin tranzitia:,,Mergi cum bat!”se face trecerea
catre jocul de miscare.

4
4. ALA Joc de mișcare : ,,Cosmonauţii’’ Conversaţia Observarea
(JOCURI Copiii ,,cosmonauţi’’sunt aşezaţi în formaţie de comportamen-
DE cerc, ţinându-se de mâini,cu faţa spre centru.În tului copiilor
MIȘCARE) mijlocul lor sunt asezate in cerc (scaunele
insemnand nave cosmice).Numărul lor este mai Explicaţia
mic decat numărul cosmonauţilor.
La comanda de începere a
jocului ,,cosmonauţii’’se învârtesc în cerc
repetând :
,,Suntem prichindei isteţi Demonstrația Obiectivele
Şi zburăm prin Univers ! sunt atinse
Ne-am făcut cosmonauţi dacă cel puțin
Şi de-aceea o să zburăm 15 copii și le
Cu care navă apucăm ! însușesc
Jocul are un secret, Jocul
Cel ce va întârzia
Acasă, pe Pământ va sta !
După ultimul,,vers’’cosmonauţii aleargă spre
navele cosmice ca să ocupe un scaunel (loc în
navă),dar cel puţin 2-3 vor rămâne pe loc. Jocul se
repetă.

5. ÎNCHEIE- Voi face aprecieri generale şi individuale asupra


REA modului în care copiii au participat la activitate şi
ACTIVITĂ asupra modului cum s-au comportat în timpul
ŢII activităţii, le va oferii recompense.

5
6
7