Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

MEDIESU AURIT

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„Circuitul apei in natura”

Întocmit: prof. înv. preșc. Macovei Mihaela Daniela

21.01.2021
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 21.01.2021
GRUPA: Mare
EDUCATOARE: Macovei Mihaela Daniela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
Grădiniţa cu Program Prelungit Mediesu Aurit
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Când , cum și de ce se întâmplă?“
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Apa este peste tot,ea circula si se transforma”
TEMA ZILEI: ,,Circuitul apei in natura”
FORMA DE REALIZARE:activitate sincron cu un grup mic de copii
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrate
ADE (DS+DEC):”Experimenteaza,simte si picteaza”

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


DS:”Cum circula apa in natura”-experiment
DEC:”Ninge pe pamant”-pictura pe gheata

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A.1. Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării;
B.1. Interacțiuni cu adulții și cu copii de vârste apropiate;
C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ;
D.2*. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

COMPORTAMENTE VIZATE:
A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei;
A.1.3. Utilizează mâinile şi degetele pentru realizare de activităţi variate;
AB.1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării
lui (comunicare receptivă);
D.2.3. Utilizează structuri orale simple;
D.2.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul;

SCOP: -îmbogăţirea cunoştinţelor ştiinţifice despre mediul înconjurător pe baza unor


experimente prin utilizarea structurilor analitico–sintetice intelectuale, stimulând curiozitatea
copiilor.
- Formarea priceperilor şi deprinderilor de a aplica pe cubul de gheata culoare cu ajutorul unui
pensule.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1-Să explice provenienţa apei şi producerea unor fenomene-ploaie, ninsoare;
O2-Să efectueze experimente simple cu apă-colorarea apei, identificând modificarea culorii apei în
contact cu substanţe care conţin pigmenţi de colorare;
să denumească materialele primite pe măsuţă;
O3-Să aplice culoare cu ajutorul pensulei în spaţiile date;
O4-Să picteze în culori potrivite cubul de gheata;
O5-Să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru;

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee:conversaţia,explicaţia,exerciţiul,povestirea,experiment virtual,


problematizarea
a) Mijloace didactice: Laptop,Internet,Google Meet
 Materiale didactice:calendarul naturii,apa,cerneală, pipete,pahare transparente,spumă de ras,
cerneala albastră,vas transparent,acuarele,pensula,servetel.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal,individual

FORMA DE EVALUARE: orală, acțional-practică.

DURATA ACTIVITĂȚII: o zi

BIBLIOGRAFIE: ***Curriculum pentru educaţia timpurie 2019;


***Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani;
***Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează
curriculumul pentru educaţie timpurie;
***Scrisoarea metodică pentru anul şcolar 2020-2021;
***Învățământul preșcolar și primar Nr. 3-4/ 2018, Editura Arlequin;
 Laurenţia Culea, Filofteia Grama, Mioara Pletea – „Activitatea integrată în grădiniță”, Editura
Didactică Publishing House, București, 2008;
 Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș- „Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Pitești, 2014;
DESFASURAREA ACTIVITATII

EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
I. Organizarea O voi realiza prin: -materiale
activității -Pregătirea
dispozitivelor/echipamentului
tehnic utilizat; Observarea
-Retransmiterea părinților anunțul -conversatia comporta-
referitor la mentului
întâlnirea online. copiilor
-Întâlnirea de dimineață
-Salutul… -calendarul
,,Bună dimineața, copii, naturii Plasarea
Începe o nouă zi -exercitiul corecta a
Și bucuroși cu toții suntem, elementelor
Căci iar ne-am întâlnit”. calendarului
-Calendarul naturii ,,completat” cu naturii
ajutorul asistentului zilei. Aflăm
starea vremii, ajutaţi de
întrebările: „În ce anotimp
suntem?”„În ce lună
suntem?”, „În ce zi a săptămânii
suntem?”, „Cum este vremea? etc.

II. Captarea si O voi realiza printr-o ghicitoare Observarea


orientarea “A lasat-o Dumnezeu comportame
atentiei Ca s-o bei si tu si eu” ntului copiilor
APA
Pe urma voi prezentare in Power -conversatia
Point imagini despre “Circuitul
apei in natura”.
III. Anunțarea O voi realiza prin anuntarea temei:
temei și a Azi vom face o activitate care se -conversatia Interesul
obiectivelor numeste„Circuitul apei în natură”, copiilor
ne vom distra, vom juca jocuri și
vom afla multe lucruri noi.
IV. Prezentarea DS:”Cum circula apa in natura”- Observarea
noului conținut experiment comportame
De unde vine ploaia? Datorită ntului copiilor
razelor soarelui, apa din lacuri și -învățarea
din râuri se evaporă. Vaporii de prin
apă sunt niște picături mici de apă descoperire
care zboară către cer, se unesc în
atmosferă și se transformă în nori.
Dar ce se întâmplă atunci când
plouă? În momentul în care norii -conversația
sunt plini de vapori, devin grei și
apa se deprinde sub formă de -explicația
ploaie înapoi pe pământ. ( aceasta
este o explicație simplificată
pentru a fi înțeleasă de copii) -
Materiale necesare: experimentu
Un pahar transparent; l
Apă;
Spumă de bărbierit;
Cerneală. Observarea
Pași: copiilor şi
Umplem paharul cu apă, astfel dirijarea
încât să rămână în partea pentru
superioară 1-2 cm liberi. Apa va desfăşurarea
juca rolul aerului din atmosferă; experimentul
,,Construim” nori cu ajutorul ui
spumei de bărbierit;
Punem câteva picături de culoare
albastră și observăm ce se
întâmplă. Apoi mai adăugăm câțiva
stropi în conținutul norișorilor și
observăm că odată ce norul este
plin, ploaia va începe să cadă
V. Dirijarea .Copiii vor fi orientați să descopere
învățării apa din jur prin intrebări de genul; Aprecieri
*De unde vine ploaia?- verbale
din nori -conversația privind
*Cum se mai numeste Pamantul?- -explicația corecti-
“Planeta albastră” -problema- tudinea
*Unde știți că există apă înjurul tizarea răspunsurilor
nostru?-rauri,lacuri,mari -exercițiul Implicarea
*Ce credeți plantele au apă în ele?- copiilor în joc
da
*Apa este bună de băut?-da
*Pământul are apă?-da
*Corpul nostru?-da
*Prin ce elimina omul apa din
corp ?-transpiratie,plans,mersul la
toaleta.
VI.Obținerea DEC”- Ninge pe pământ!- pictură
performanței pe ghiață -conversația Observarea
Astăzi, vom picta pe cubul de -explicația - comportame
gheata.Pentru a realiza acestă demonstrați ntului copiilor
lucrare veţi lucra cu ajutorul a –exercițiul
acuarelelor si pensulei.
VII.Asigurarea Educatoarea le cere copiilor sa conversația Observarea
retenției și denumeasca activitatile pe care le- comporta-
transferului au desfasurat si sa faca aprecieri mentului
asupra gradului de dificultatea copiilor
acestora,argumentand afirmatiile
facute.
VIII. Evaluarea Se realizează prin formularea -proble- Aprecieri
concluziilor în urma realizării matizarea verbale
experimentului şi evaluarea muncii privind
lor.Determinarea calităţii sintetizarea
demersului realizat se va face prin -conversaţia experimentel
raportare la obiectivele anticipate or efectuate;
şi finalităţile obţinute,iar copiii vor
primi aprecieri din partea
educatoarei.
VIII.Încheierea În ultima etapă a zilei copiii vor -conversatia Aprecieri
activității dansa pe melodía ”Jocul ploii pic verbale
pic pic” -explicatia privind
implicarea
Salutul copiilor în
activitate