Sunteți pe pagina 1din 17

DIALOGUL DINTRE CRE TINISM

I ISLAM

CUPRINS

A. Istorie

i credin

: religii abrahamice n

dialog2 B. Cre tinism versus Islam....6 C. Concluzii.14 Bibliografie16

A. Istorie

i credin

: religii abrahamice n dialog

Islamul, dup 13 secole de rivalitate cu cre tinismul, i ast zi constituie o statornic amenin are pentru acesta, extinzndu-se cu rapiditate1 n detrimentul cre tinismului, care pierde teren. De asemenea se bucur de mari succese misionare printre negrii din Africa2 i n India3. Nici Europa cre tin nu este scutit de acest fenomen, tiind bine c numai Fran a num r n ultimul timp peste 4 milioane de musulmani. Acest succes se datoreaz simplit ii nv turii sale i, mai ales, ng duin elor morale ca poligamia, excesele sexuale i altele ce fac mai accesibil religia islamic dect cea cre tin 4, a a cum au afirmat diferi i teologi musulmani n discu ie cu teologi cre tini, la pu in timp dup apari ia Islamului, acuznd religia cre tin de rigorism i extremism5. Pe lng aceste aspecte ce determin succesul Islamului n lume, se mai poate ad uga i puterea de adaptare n mod progresiv, pe etape, f r s provoace schimb ri violente n via a unei comunit i locale, de aici rezultnd caracterul sincretist al religiei musulmane ce const n coexisten a i amestecul dintre credin ele locale i practicile musulmane6. Islamul nu este o problem numai din punctul de vedere al num rului mare de credincio i, ci i al mesajului pe care l propag mpotriva cre tinismului, considerndu-l inferior i care, prin

Anne-Marie Delcambre, Islamul, edi ia a III-a, Ed. C.N.A. Coresi S.A., Bucure ti, 1999, p. 5. Ast zi Islamul num r peste un miliard de adep i i este n cre tere. Vezi i Ali Mrad, Islamul contemporan, trad. Gheorghe i eica, Ed. Corint, Bucure ti, 2003, pp. 107-108. 2 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Probleme ale cre tinismului african, n rev. Studii Teologice, Anul XV (1963), nr. 9-10, p. 539. 3 Idem, Starea actual a Islamismului, n rev. Studii Teologice, Anul VIII (1956), nr. 3-4, p. 262. 4 Arhim. Antim Nica, Misionarismul cre tin ntre mahomedani n Orientul Apropiat, lucrare de doctorat, Tipografia Eparhial B l i, 1939, p. 4. 5 Ion V. Paraschiv, Despre raportul ntre cele trei legi: a lui Moise, a lui Hristos i a lui Mahomed n opera lui Manuel al II-lea Paleologul, n rev. Ortodoxia, Anul XIX (1967), nr. 1, p. 86. 6 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Starea actual a Islamismului..., p. 539.

venirea lui Mahomed, ca trimisul cel mai important i ultimul al lui Allah, s-a abrogat7. nc de la apari ia i r spndirea Islamului nu au lipsit reac iile Bisericii cre tine, prin P rin ii i teologii ei, chiar dac la nceput au fost palide din diferite motive, pe care le vom ar ta n con inutul acestei lucr ri. Aceste reac ii s-au manifestat prin diferite dialoguri ntre cele dou p r i, cre tine i musulmane, dintre care unele dintre ele s-au fixat n scris. Altele s-au materializat n lucr ri apologetice i polemice ale teologilor cre tini, n special r s riteni, ce au ap rat cre tinismul, ar tndu-i superioritatea i originea dumnezeiasc ndr cit. ntlnirea cu Islamul nu a luat doar formele ciocnirii i confrunt rii polemice, ci s-a dezvoltat ntr-o tacit coexisten i convie uire de multe secole8. Acest lucru s-a datorat faptului c religia islamic s-a n scut foarte aproape de locul geografic unde a nflorit Ortodoxia i mai trziu a cucerit zone ntinse, n care se dezvoltase Cre tinismul ortodox: Palestina, Egipt, Siria, Asia Mic , iar cre tinii din aceste inuturi au fost nevoi i s se supun unor condi ii impuse de legea islamic , condi ii ce erau destul de umilitoare, pentru a- i putea p stra credin a i tradi iile cre tine. Aceast supunere atr gea dup sine i beneficii, anume protec ia din partea legii islamice a oamenilor c r ii, cum erau numi i n Coran cre tinii i evreii, i garantarea libert ii religioase a acestora, libertate limitat totu i de anumite condi ii, de i nu ntotdeauna s-a respectat de c tre suveranii musulmani aceste prescrip ii. Arabii, raportat la genealogia lor, apar ca fra i bastarzi ai poporului lui Israel9, prin Ismael, dar n acela i timp ca un popor binecuvntat de Dumnezeu, care va deveni mare (Fac. 11, 26)10. nc din epoca Patriarhului Iacob sunt aminti i cu numele de ismaeli i, ca cei ce purtau comer ul n Palestina i Egipt (Fac. 37, 25). Lor a fost vndut Iosif pe 20 de argin i de c tre fra ii lui, care mai apoi a fost dus n Egipt. Pe lng comer , ei se ndeletniceau cu cre terea animalelor i cu agricultura. Din punct de vedere social erau mp r i i n triburi. Con tiin a de trib era foarte dezvoltat
7

i comb tnd Islamul, caracterizndu-l ca o

religie grosolan i fals , iar pe Mahomed ca pe un pseudo-profet, un arlatan, un

11

. Leg turile gentilice erau puternice; n afara gin ii omul nu nsemna nimic. Arabia

Arhim. Antim Nica, op. cit., p. 4. Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia i problemele lumii contemporane, trad. Drd. Gabriel Mndril i Pr. prof. dr. Constantin Coman, Ed. Bizantin , Bucure ti, 2003, p. 125. 9 Franco Cardini, Europa i Islamul. Istoria unei nen elegeri, trad.Drago Cojocaru, Ed. Polirom, Ia i, 2002. p. 14. 10 Nicolae, Mitropolitul Banatului, Teologia ortodoc ilor arabi, n rev. Ortodoxia, Anul XXXVI (1984), nr. 1, p. 115. 11 Coranul, trad. Pr. Silvestru O. Isopescul, nso it de o introducere, Ed. Cartier, Chi in u, 2003, p. 10.
8

era condus de regi12. Regalitatea se mo tenea din tat n fiu. Uneori, n fruntea statelor arabe se aflau femei13, dar aceasta foarte rar datorit situa iei josnice a femeii arabe. Religia dominant a acestor popula ii era foarte primitiv , avnd un caracter att animist ct i politeist. Fiecare trib i cetate i avea zeul s u14, ns , ca majoritatea popoarelor antice, aveau ideea unui zeu suprem, mai presus de to i, numit Allah sau Ale-i-lh15 (zeul). Mahomed (Muhammad sau Mohamed), ce nseamn cel l udat, s-a n scut pe la anul 570 sau 571 d. Hr.16 la Mecca. P rin ii s i f ceau parte din familia Ha im, care apar inea puternicului trib al corai i ilor. Tat l s u se numea Abdalah i mama sa Amina. A r mas de mic orfan de ambii p rin ii, fiind crescut cu multe greut i de ni te rude s race ale sale i protejat ndeosebi de unchiul s u Abu Talib. n aceast perioad de via , care din punct de vedere istoric ne este cu totul necunoscut , o va fi dus greu, trebuind s turmele de oi i de capre ale rudelor sale. Aceast ocupa ie, care i ng duie celui ce o practic s - i dea fru liber gndurilor, i-a permis tn rului s contemple universul i s intre ntr-o rela ie mai intim cu Allah17, Dumnezeul suprem al arabilor. Unii sus in, dup o tradi ie care poart caracterul unei legende, c la vrsta de 9 ani l nso e te pe unchiul s u ntr-o c l torie comercial n Siria i acolo un c lug r cre tin18 i-ar fi profe it m rirea sa ulterioar
19

De fapt, alte surse descriu c Mahomed a fost m rturisit de un evreu nc dinainte de na tere, intuind rolul nsemnat pe care acesta l va juca pe p mnt20. La vrsta de 24 sau 25 de ani intr n serviciul unei v duve bogate, numit Khadija21, care se folosi de el n afacerile sale comerciale, iar mai trziu se c s tori cu ea, de i ntre ei era o diferen ani). Aceast
12

de 15 ani (ea avea 40 de

c s torie a fost foarte fericit

pentru Mahomed, dndu-i posibilit i largi de

Pr. Dr. Nicolae Neaga, Arabii n epoca Vechiului Testament, n rev. Mitropolia Ardealului, Anul V (1960), nr. 7-8, p. 515. 13 Regina arab din Saba, ce se mai numea i Arabia Felix, cea care l-a vizitat pe regele Solomon, l udndu-i n elepciunea (III Regi, cap. 10). Dup legend , ea s-ar fi numit Belkis. (Cf. Pr. Dr. Nicolae Neaga, op. cit., p. 515). 14 Francis E. Peters, Mahomed i originile Islamului, trad. Genoveva Bolea, Ed. Arc, Chi in u, 2003, pp. 100-102. 15 Vezi Arhim. Antim Nica, op. cit., p. 9. 16 Vezi Introducere la Coran, p. 12. 17 nv turile profetului Mohammed, trad. Serghei Maniu, Ed. Antet, Filipe tii de Trg, Prahova, f. a., p. 4. 18 Numele acestuia era Bahira. Vezi Dan Sandu, Un singur Dumnezeu? Monahismul cre tin i sufismul islamic: interferen e, Ed. Panfilius, Ia i, 2002, p. 127. 19 Vezi Introducere la Coran, pp. 12-13. Dup al ii ar fi ntreprins aceast c l torie la vrsta de 12 ani (nv turile profetului Mohammed, p. 5). 20 Acesta a spus: Ast zi s-a ridicat o stea sub care se va na te Ahmad! apud Dan Sandu, op. cit., p. 127. 21 Francis E. Peters, op. cit., pp. 130-134.

existen , vaz n societate i timp liber pentru medita ia cu care s-a deprins nc de cnd p zea turmele de oi i de capre. Mahomed nu avea nici un fel de educa ie colar , dar avea o inteligen sclipitoare22 care l-a ajutat s nve e din mers o mul ime de lucruri, dar care mai trziu l-au pus n dilem . n aceast perioad , Mahomed intr n contact cu diferi i oameni care aveau diferite credin e r spndite n vremea aceea n acele inuturi, cum am ar tat mai sus. Cu aceast ocazie el ncepe s observe att asem n rile ct i contrastele dintre diferitele credin e, obiceiuri i civiliza ii, care ulterior i vor deschide noi orizonturi, l sndu-i n acela i timp impresii de ne ters23, dar mai ales intr n contact cu politeismul grotesc al compatrio ilor s i, care-l scrbeau24. nva s cunoasc sufletul arabilor i mai ales nevoile lor. Din c s toria cu Khadija, Mahomed a avut mai mul i copii, care au murit de timpuriu, supravie uind doar o fat cu numele de Fatima. Pn la moartea so iei sale, Mahomed a r mas monogam. Dup aceea contract o serie de c s torii, nct la moartea sa avea 11 so ii. Pe lng acestea a avut i nenum rate concubine. Este foarte important de amintit faptul c acceptarea c s toriei lui Mahomed cu Khadija a marcat na terea Islamului, ea fiind martora primelor revela ii pe care le-a avut Profetul i prima care l-a acceptat ca profet, fiindu-i credincioas . Deci putem vorbi de prima musulman
25

nv turile profetului Mohammed, p. 5. Ibidem. 24 Arhim. Antim Nica, op. cit., p. 11. 25 Soheib Bencheikh el Hocine, Prezentarea Islamului, n vol. Marile religii ale lumii, coordonator Philippe Gaudin, trad. Sanda Aronescu, Ed. Orizonturi, Bucure ti, f. a., p. 138.
23

22

B. Cre tinism versus Islam

Islamul e considerat de cercet tori ca un sincretism, a a cum am mai spus, cu elemente provenite din trei surse principale: vechile tradi ii ale arabilor cu adaosuri sau elemente din religia persan , din iudaism i cre tinism. n acela i timp, Islamul este o religie puternic b rb teasc , viril , religie a b rba ilor, cum a fost numit pe domina ia masculin . Astfel, numai b rba ii se roag care se afl ntr-o inferioritate religioas
26

, societatea islamic fiind bazat

n moschei, alc tuiesc confrerii

religioase. La fel, n familie, b rbatul are drepturi depline, o autoritate absolut asupra femeii, i legal , chiar i ast zi27. Teologii musulmani justific i practicarea poligamiei ca pe un fenomen absolut normal, chiar necesar28, dac ne gndim la epoca n care a tr it Mahomed, ar tnd faptul c Islamul este singura religie care se adapteaz r spunde la toate nevoile sociale existente cu mare echilibru29. De asemenea, Islamul, mai mult dect oricare religie, este o religie a c r ii30, bazat pe revela ia coranic , chiar dac a considerat i consider n continuare pe iudei i pe cre tini ca popoare ale C r ii. Principalul izvor al Islamului este, f r ndoial , Coranul (n arab , AlQuran), nsemnnd lectur , sensul acestui cuvnt fiind identic cu cel grecesc de Biblie31. Am spus mai sus c musulmanii recunosc revela iile iudeo-cre tine, numindu-le n Coran astfel: al Tawrat32, adic Tora; al Zabur33, adic Psalmii; al Ingil34, adic Evanghelia. Cu toate acestea Islamul consider Coranul ca fiind necreat, cobort din cer lui Mahomed prin Arhanghelul Gabriel, des vr ind revela ia ce s-a f cut pn atunci. Criza sufleteasc din care Mahomed a
Pr. Lector Constantin Galeriu, Probleme actuale n religiile necre tine, n rev. Ortodoxia, Anul XXVI (1975), nr. 4, p. 737. 27 Cf. Pr. Magistr. Dumitru Soare, Concep ia despre sfin enie n Islamism i Cre tinism, n rev. Ortodoxia, Anul IX (1957), nr. 3, pp. 244-254. 28 nv turile profetului Mohammed, pp. 26-27. Vezi i Paraschiv V. Ion, art. cit., p. 87-88. 29 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Probleme ale cre tinismului african , p. 539. 30 Drd. Remus Rus, Scrierile sacre ale marilor religii, n rev. Ortodoxia, Anul XXV (1973), nr. 1, p. 70. 31 Pe lng acesta, mai exist n Islam alte dou mari i foarte importante izvoare, i anume: Hadith, adic istorisire , comunicare (corespunzndu-i n Cre tinism Sfnta Tradi ie ) i Igma, nsemnnd consensul erudi ilor musulmani dintr-o anumit epoc . Vezi Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Sfnta Scriptur i literatura sacr a celorlalte religii, n rev. Ortodoxia, Anul VII (1955), nr. 3, pp. 377-378. 32 Coran, 5, 44. A se vedea Coranul, ed. cit. 33 Ibidem, 4, 163. 34 Ibidem, 44, 46
26

ie it ncredin at de misiunea sa profetic , s-a dezl n uit pe la 40 de ani35. Acum se manifest la el o puternic nevoie de singur tate, de lini te i medita ie. i f cu obiceiul s se retrag n fiecare an cte o lun n ni te caverne ale muntelui Hira din apropiere de Mecca i acolo se deda la practici ascetice severe. Coranul i tradi ia islamic relateaz c n acea vreme a avut o serie de viziuni care l-au umplut de groaz
36

i l-au f cut s cread c a devenit obiectul interven iilor

diavole ti . Din punct de vedere cre tin se sus ine c ntr-adev r ar fi fost obiectul unor astfel de interven ii37, dar musulmanii sus in contrariul, anume c Allah i-a descoperit revela iile, prin ngerul Gabriel. Prima astfel de revela ie a avut-o n anul 610, n luna Ramadan, cnd arhanghelul Gabriel i-a poruncit de trei ori s citeasc , rostind c tre Mahomed cuvintele con inute n primele cinci versuri ale Surei 9638. Arhanghelul i s-a ar tat innd n mn un postav brodat, n care era nf urat o carte, n timp ce Mahomed dormea. Aceast ar tare l-a nsp imntat cumplit, spaim de care a sc pat doar la mngierea so iei sale, care l-a ncredin at de autenticitatea revela iei39, prin care se dovede te c el este alesul lui Dumnezeu, pentru ca prin el poporul arab s - i aib scriptura sfnt . Aceast ncredin are este confirmat i de v rul ei, Waraqa ibn Nawfal, care a afirmat: Dac ceea ce spui tu este adev rat, atunci a venit asupra lui namus (legea), care i-a fost dat nainte lui Moise i iat , el este profetul poporului s u40. A adar revela iile anterioare se abrog , cad n desuetudine, r mnnd numai Coranul ca singura revela ie necesar . Trebuie s n elegem faptul c simpla recunoa tere a revela iilor anterioare nu nseamn acceptarea lor, a a cum cre tinismul a f cut cu Vechiul Testament, pe care l-a acceptat n canon, Noul Testament nen elegndu-se f r acesta.
Arhim. Antim Nica, op. cit., p. 11. Introducere la Coran, p. 15. 37 P rin ii Bisericii sus in c diavolul adesea n eal pe oamenii prin vedenii i visuri. n acest sens Sfntul Apostol Pavel spune: Nu este de mirare, deoarece nsu i Satana se preface n nger al luminii (II Cor. 11, 14), iar Sfntul Apostol i Evanghelist Ioan ne spune ca s cercet m duhurile dac sunt de la Dumnezeu, fiinc mul i prooroci au ie it n lume (I Ioan 4, 1-2). Sfin ii P rin i filocalici ne descoper cnd un vis este de la Dumneze i cnd este de la diavolul. Visurile de la diavol ne tulbur i ne ntristeaz , nu de pu ine ori aducndu-ne n pragul sinuciderii, a a cum s-a ntmplat i cu Mahomed. Vezi Pr. Ioan C. Te u, Vise, vedenii, descoperiri. Criterii duhovnice ti de discernere, Ed. Credin a str mo easc , Ia i, 2003. 38 Cite te! n numele Domnului t u, care a f cut, A f cut pe om din snge nchegat, Cite te! C ci Domnul t u e prea bun, El este cel ce (ne-)a nv at (s purt m) condeiul, L-a nv at pe om ceea ce n-a tiut A se vedea Coranul ,(Sura 96.1-5 - Sura sngelui nchegat), p. 508. 39 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, op. cit., p. 18. 40 Dan Sandu, op. cit., p. 127.
36 35

De la nceput, Islamul a fost o religie politic cu voca ie universalist i hegemonic : Mahomed nu a fost doar un profet ci i un carismatic lider politic41, iar ast zi Islamul acapareaz toate sferele vie ii politice, economice, sociale. A adar Islamul nu este numai un sistem de credin i de cult; el indic mai curnd ansamblul vie ii, iar normele sale cuprind i iudaism aceast religie nu cunoa te nici Taine, nici cler, n preo i musulmani. Credinciosul e singur n fa a de Allah43. Coranul le elemente de drept civil, de drept penal i chiar de drept constitu ional42. Spre deosebire de cre tnism sensul real al termenului. Nu exist

Dumnezeului s u. Esen a acestei religii este n supunerea deplin fa

repro eaz evreilor i cre tinilor c i-au luat pe rabinii i pe c lug rii lor de st pni44. Islamul se rezum ast zi n cei cinci stlpi ai credin ei musulmane, cel mai important fiind credin a n unicitatea lui Dumnezeu profesiune de credin i n Profetul Acestuia, Mahomed. Aceast n fiecare moment al vie ii credinciosului (shahadah) este rostit

musulman, fiind socotit formula de aderare la Islam i formula de trecere la via a viitoare. Exist o formul mai dezvoltat , de fapt crezul islamic, care afirm credin a n Dumnezeu, ngeri, profe i, c r ile sfinte i via a viitoare. Nu insist m prea mult asupra lui Allah, pentru c dogma esen ial a Islamului, n ce prive te unitatea i atributele divine este aceea i ca-n cre tinism i mozaism, de unde a i preluat-o, de i ea se declar o religie riguros monoteist 45. Mahomedanii atribuie lui Dumnezeu 99 de atribute sau nume, pe care credincio ii trebuie s le cunoasc pentru ca s le recite, aceasta f cnd-o cu ajutorul unor m t nii cu 99 de m rgele. Totu i, concep ia cu privire la crearea lumii este pu in diferit , ca i ordinea etapelor crea iei, fiind nv luit n mitologie, aici observndu-se caracterul sincretist al Islamului. Accentundu-se atributul atotputerniciei divine i cel al libert ii lui Allah s-a ajuns la concep ia inferioar a predestina iei, care-l face pe Allah r spunz tor de faptele oamenilor, fiind creatorul lor. Totu i s-au ridicat voci din rndurile teologilor islamici, care afirm c exist o sinergie ntre Allah i om, astfel accentundu-se libertatea omului, idee preluat din cre tinism.

41

Robert Van de Weyer, Islamul i Occidentul, trad. Augustin Fr il 2001, p. 61. 42 Franco Cardini, op. cit, p. 10. 43 Coran, 3, 79; 29, 46. 44 Ibidem, 9, 1, 34. 45 Anne-Marie Delcambre, op. cit., p. 18.

i Radu Paraschivescu, Ed. Allfa, Bucure ti,

nv

tura despre ngeri este i ea foarte important

i esen ial , care se aseam n foarte

mult cu cea iude-cre tin . Coranul nsu i porunce te s se cread n ngeri46. ngerii sunt crea i de Allah din lumin , au aripi, nu au sex. Cei mai cunoscu i sunt: Gabriel, purt torul poruncilor divine, Mihail, p zitorul evreilor, dar i supraveghetorul lumii, Azrail, ngerul mor ii, Iblis, numit i Satan, care a c zut datorit mndriei. Ceea ce este deosebit de cre tinism este credin a n spirite, numite jinn47, care sunt fiin e create de Dumnezeu din foc. Ei sunt mp r i i n buni i r i, asemenea ngerilor, cei mai mul i fiind sub conducerea lui Iblis. Ace tia au sex, se pot c s tori i nmul i, deci au o corporabilitate, remarca i fiind prin m rimea lor uria . Aceast credin aceste spirite este, evident, o reminiscen nv curajul s o nl ture datorit faptului c era foarte nr d cinat n popor. tura despre profe i este foarte important , fiind considera i superiori ngerilor i trimi i de Dumnezeu cu misiunea de a le revela oamenilor religia adev rat sau de a le o reaminti. Num rul profe ilor este foarte mare, dep ind 5000, fiecare na iune avndu- i profetul ei, trimis de Dumnezeu, pentru ca acestea la judecat final s nu poat spune c nu a auzit de legea Domnului48. Dimitrie Cantemir afirm c de la facerea lumii i pn la Mahomed, Dumnezeu a trimis 224000 de prooroci i le-a predat lor acela i num r de c r i scrise de El. Cei mai importan i sunt 6: Adam, Noe, Avraam, Moise, care a adus Tora, Iisus, Care a adus Evanghelia i Mahomed, numit n Coran Khatam, adic pecete, sigiliu, el ncheind irul profe ilor. Este curios faptul c n lista men ionat de Coran sunt aminti i profe i necunoscu i Scripturii cre tine, ca de exemplu: Salih, uayb, chiar Alexandru cel Mare fiind considerat profet, lipsind ns marii profe i ai Vechiului Testament, ca Isaia, Ieremia49 etc. Iisus Hristos, numit I a50 n Coran, ocup un loc foarte important n teologia islamic , fiind considerat unul dintre cei mai mari profe i, n scut din Fecioara Maria i Duhul Sfnt, la chip ca Adam i ca fii oamenilor51. Hristologia coranic a fost influen at att de literatura Evangheliilor apocrife, ct i de contactul lui Mahomed cu cre tini eretici monofizi i sau
Coran, 4, 136. Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Marile religii necre tine actuale, n rev. Studii Teologice, Anul XXVI (1974), nr. 1-2, p. 25. 48 Drd. Nicolae Mitru, Morala islamic oglindit n lucrarea Diavlogo: a lui Manuel al II-lea Paleologul (13911425), n rev. Ortodoxia, Anul XXIV (1972), nr. 3, p. 240. 49 Henri Lammens, Islamul. Credin e i institu ii, trad. Ioana Feodorov, Ed. Corint, Bucure ti, 2003, p. 63. 50 Coranul citeaz numele I a de 25 de ori. Vezi Soheib Bencheikh el Hocine, op. cit., p. 174. 51 Drd. Nicolae Mitru, op. cit., p. 241.
47 46

a vechiului p gnism arab, pe care Mahomed n-a avut

nestorieni, precum i cu gnostici, ce propov duiau o nv

tur gre it din punct de vedere

cre tin cu privire la Persoana divino-uman a lui Hristos. De i mul i dintre ace ti eretici sus ineau o na tere natural a lui Hristos din Fecioara Maria sau c a avut o istoricitate ndoielnic , Coranul afirm c I a S-a n scut n mod supranatural din Fecioara Maria, prin Duhul lui Allah, Maria r mnnd fecioar , comb tnd mr via evreilor52. Na terea lui I a a fost anun at de Arhanghelul Gabriel53. n Coran I a este numit Spiritul i Cuvntul54 lui Allah55, Care a fost nzestrat cu darul facerii de minuni nc din leag n. Hristos putea s vr i orice fel de minune, dar mai ales nvierea din mor i56. De aici circul credin a printre musulmani c bolnavii s dezn d jduiasc , neavndu-L pe Iisus Hristos57. Venirea lui Iisus la i de Ioan Botez torul, de asemenea un profet foarte important i propov duire a fost anun at

cinstit n Islam. Coranul vorbe te cu erori despre na terea miraculoas lui Ioan Botez torul58. De asemenea face o mare confuzie cu privire la Fecioara Maria, pe care o consider ca fiind sora lui Moise, n Coran purtnd numele de Miriam59. Exist un adev rat cult n Islam pentru Miriam Fecioara60, numind-o Sitti Miriam61. De i l recunoa te pe Hristos ca Duhul i Cuvntul lui Dumnezeu, Coranul neag dumnezeirea lui Hristos, Care la Judecata de Apoi va m rturisi n fa a lui Allah c niciodat n-a sus inut acest lucru, ci c a fost doar fiul Mariei62. Coranul neag moartea Mntuitorului pe Cruce, sus innd c a fost r stignit Caiafa n locul Lui, Dumnezeu sc pndu-L de o moarte a a de ru inoas
63

. Hristos a fost n l at la ceruri, de unde va veni s judece lumea. nainte de aceasta El

va fi omort de Antihrist, dar Dumnezeu l va nvia. Musulmanii consider c misiunea Lui

Coran, 4, 156 Ibidem, 3, 40. 54 Ruh i kalima 55 Henri Lammens, op. cit., p. 64. 56 Drd. Nicolae Mitru, op. cit., p. 241. 57 Ibidem. 58 Coran, 39, 3. 59 Ibidem, 3, 38-45; 19, 16-28. 60 Vezi Myriam Harry, Cultul Sfintei Fecioare la Musulmani, trad. V. Dudu, rev. Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1940, Tipografia Alexandru erek, Ia i, p. 7 61 Ibidem, p. 1. 62 Drd. Nicolae Mitru, art. cit., p. 241. 63 Influen dochetist .
53

52

10

Hristos s-ar fi redus la sus inerea monoteismului, tema preferat a lui Mohamed64, sau la o reform a mozaismului65. n Islam un loc deosebit l ocup i eshatologia, care al turi de dogma unit ii lui iudeo-cre tin . Dumnezeu constituie temele esen iale ale Islamului. Cine nu crede n judecat acela nu poate crede cu adev rat n Allah. Concep ia eshatologic resimte o evident influen De aceea ea se aseam n n multe puncte cu cre tinismul. A a cum am spus mai sus, Judecata i revine lui Hristos, dup ce Acesta va fi omort de Antihrist (Dajjal) i va fi nviat de Dumnezeu. Musulmanii pun mare accent pe ideea de r splat i de pedeaps , adic pe Paradis i Infern, care n Coran sunt descrise ca fiind materiale. Raiul se caracterizeaz ca un loc al desf t rii trupe ti, unde cei mntui i vor petrece n pl ceri senzuale din cele mai s lbatice. Nic ieri n Coran nu se vorbe te de vederea lui Dumnezeu, pe Care privirile nu-L ating66. Teologii musulmani moderni dau o interpretare simbolic i spiritual a acestor locuri din Coran cu privire la Paradis, sus innd c descrierile coranice sunt exprimate astfel pentru a fi n elese mai u or de c tre oamenii c rora sunt adresate. Imaginea Paradisului din Coran este o reprezentare subiectiv a neajunsurilor i lipsurilor lor, o reprezentare plastic ce a avut succes n rndurile arabilor, care duceau lipsa de cele ce n rai vor avea parte: hran , b utur , odihn i pl ceri. Observ m c Raiul devine permisivitate a celor ce pe p mnt erau interzise67. Iadul apare reprezentat la fel ca Raiul, material, unde p c to ii, n special idolatrii i cei ce l-au refuzat pe Mahomed ca profet, vor suferi pedepse nfior toare. Aceast imagine nsp imnt toare a Iadului a avut mare priz n sufletele arabilor, reu ind s -i sensibilizeze, la fel ca imaginea Iadului cre tin n Evul Mediu. Att Raiul ct i Iadul sunt ve nice. Din teologia coranic reiese i ideea unui purgatoriu68, asemenea celui romano-catolic, reprezentat printr-un foc purificator. Datorit nv turii despre predestina ie, n forma unui fatalism extrem, ideea unei r spl i din partea lui Dumnezeu devine o expresie f r n eles, c ci Dumnezeu fiind autorul oric rei fapte, nu poate r spl ti n mod echitabil pe cineva care nu este autorul faptelor. Asemenea concep iei despre predestina ie din protestantismul cre tin, i aici Dumnezeu alege din

Coran, 3, 48; 5, 117; 43, 63 Henri Lammens, op. cit., p. 64. 66 Coran, 6, 103. 67 nv turile profetului Mohammed , p. 28. 68 Henri Lammens, op. cit., p. 65.
65

64

11

ve nicie spre fericire sau spre pedeaps , de aici i supunerea absolut a musulmanului fa Dumnezeu69.

de

Islamul nu apare ca o religie unitar ci, ca i-n Cre tinism, nc de la nceputul lui s-au ivit tot felul de dezbin ri ntre credincio i, ajungndu-se cu vremea la o ntreag serie de schisme i secte mahomedane, multe din ele existnd i ast zi. Aceasta s-a datorat mpletirii elementului politic cu cel religios, contribuind i r spndirea Islamului n afara Arabiei, diferitele popoare care au devenite islamiste nsu indu- i noua religie fiecare n felul s u. Dintre aceste secte i grup ri amintim pe cele mai importante, i anume: chariji ii (rebelii), suni ii (ortodoc ii), ii ii (sectan ii), ismaili ii (ramifica ie din iism, care la rndul lor au dat na tere altor secte ca: carma ii, druzii, asasinii)70. Sub influen a monahismului cre tin i din necesitatea unei vie i spirituale mai nalte a ap rut mi carea mistic musulman a sufi tilor71. Aceast mi care a c zut de-a lungul timpului (nc de prin secolul al VIII-lea) sub alte influen e doctrinare, moniste i panteiste. Mitica islamic i cultul sfin ilor, care a generat din ea, sunt apari ii contrare spiritului Coranului i de aceea au ntmpinat adversitatea mutazi ilor i mai ales pe aceea a wahhabi ilor72. Ele au luat na tere numai datorit religiozit ii populare i tendin ei acesteia spre miraculos. Pentru majoritatea dintre cre tini, adesea se confund
73

no iunea de arab cu cea de

musulman. Pentru ei to i arabii sunt musulmani i viceversa , lucru deosebit de grav, innd cont, din punct de vedere istoric, de faptul c religia islamic s-a n scut foarte aproape de locul geografic unde s-a n scut Cre tinismul. nainte de apari ia Islamului, Cre tinismul avea peste cinci veacuri de existen , iar inuturile ocupate ulterior de musulmani reprezentau inima Cre tin t ii. A adar, nu numai c unii arabi sunt cre tini, dar lumea musulman num rnd peste un miliard de credincio i, e departe de a fi alc tuit majoritar din arabi, ace tia din urm nedep ind 180 de milioane74 (reprezentnd cca. 17% din totalul lor). Cele mai mari state musulmane nu sunt arabe ci: Indonezia, Pakistan, Banglade
69

i India.

Drd. Nicolae Mitru, art. cit., p. 242. Diac. Prof. Emilian Vasilescu, art. cit., pp. 29-30. 71 Pr. Magist. Dumitru Soare, Concep ia despre sfin enie n Islamism i Cre tinism,..., p. 449. 72 Wahhabismul este o puternic reform puritan din snul Islamului, care urm re te ntoarcerea la Islamul primitiv i respectarea strict a Coranului, prin nl turarea tuturor inova ilor. (Vezi nota 50 la Ibidem). 73 Anne-Marie Delcambre, op. cit., p. 5. 74 Ibidem.
70

12

n ce prive te r spndirea Islamului n lume, putem considera Africa de Nord complet islamizat , afar de Abisinia cre tin popula ia i de cop ii din Egipt75, care formeaz cca. 6% din rii. Marocul este islamizat n propor ie de 93%. Cam la fel stau lucrurile n Tunisia,
76

Algeria i Libia. n restul Africii sunt regiunii complet islamizate, ca Somalia i Insulele Comore, altele cam pe jum tate, ca Sudanul i Africa Occidental Francez . n Asia sunt musulmane: Turcia asiatic (98% musulmani), Siria, Palestina, Iordania, Libanul, n ultimele patru convie uind i foarte mul i cre tin; apoi Arabia Saudit , Yemenul, Iranul, Irakul, Afganistanul, Pakistanul, Ca mirul indian. n subcontinentul indian propor ia musulmanilor pare s se ridice la 12%, existnd comunit i musulmane puternice n Federa ia Indonezian , n China i n rile foste sovietice77. n Europa apar in Islamului marea majoritate a popula iei din Turcia european , 68% din popula ia Albaniei, puternice grupuri din Bulgaria de Sud (Rumelia), din Dobrogea, din Bosnia, t tarii din Crimeea i din bazinul mediu i inferior al Volg i, mici unit i din Polonia, Lituania i Finlanda. n Fran a, Germania, Marea Britanie, Austria etc., precum i n ntreaga lume, num rul musulmanilor este n cre tere alarmant n detrimentul cre tinismului care pierde teren datorit seculariz rii i industrializ rii. Cauzele acestei cre terii sunt, pe de o parte, explozia demografic n cadrul popula iilor islamice din aceste moralei musulmane extrem de lax 78. ri, emigr rile din rile asiatice foarte s race spre aceste puteri economice ale lumii, dar i convertirilor, mai ales n Africa i China datorate

Pr. Conf. tefan C. Alexe, Situa ia actul a cre tinismului egiptean, n rev. Ortodoxia, Anul XXV (1973), nr. 2, pp. 314-320. 76 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Starea actual a Islamismului..., p. 261. 77 Date actuale despre num rul musulmanilor din lume vezi Ali Mrad, Islamul contemporan, trad. Gheorghe i eica, Ed. Corint, Bucure ti, 2003, pp. 106-108. 78 Nadia Anghelescu, Introducere n Islam, Ed. Enciclopedic , Bucure ti, 1993, p. 133.

75

13

Concluzii

n anul 622 ap rea n istorie Islamul, una dintre cele trei mari religii monoteiste ale lumii (al turi de cre tinism i mozaism). Aceast nou religie, ce la nceput a fost ignorat de c tre cre tini i nu numai, se va r spndi cu iu eal cu ajutorul sabiei n ntreg Orientul Apropiat n mai pu in de un secol, ca mai apoi s devin un real pericol pentru ntreaga Europ cre tin . Se poate afirma c Islamul apare ca cel mai nemp cat rival al cre tin t ii pn n zilele noastre79, de pe urma c ruia cre tinismul a avut de suferit enorm. Cuceririle musulmane, att cele arabe ct i cele turce ti, au paralizat dintr-o dat for a Bisericii i expansiunea ei misionar , nceput din primul secol de existen . Mase ntregi de oameni, ba chiar popoare au trecut la Islamism de groaza persecu iilor islamice. nv tura sa, ulterior s-a dezvoltat pe baza Coranului, sintetizndu-se n cei cinci stlpi
81

ai Islamului80: 1) Profesiunea de credin

: Nu este dumnezeu dect Dumnezeu (Allah) i

Mahomed este profetul S u (La ilah illa Allah va Muhmmadun raslullhi82), care este rostit ca o chemare zilnic la rug ciune, de pe vrful minaretelor. De asemenea este rostit la intrarea n Islamism, n diferite mprejur ri, dar mai ales la moarte; 2) Cele cinci rug ciuni zilnice, precedate de sp l ri rituale83, care sunt rostite la ore fixe, cu fa a spre Mecca; 3) Milostenia84 sau taxa s racilor, sub forma unui impozit legal propor ional, perceput asupra produselor agricole, a vitelor, a aurului, argintului i m rfurilor ; 4) Postul85 din luna Ramadan, lun n care profetul a primit prima revela ie. 5) Pelerinajul la Mecca (Kaaba) i la Medina (la mormntul profetului)86.

Arhim. Antim Nica, op. cit.,p. 3. Jean Flori, R zboi sfnt, Jihad, Cruciad . Violen Chi in u, 2003, p. 65. 81 Numit shahadah . 82 Arhim. Antim Nica, op. cit., p. 13. 83 Numite salat . 84 Numit zakat . 85 Numit saum . 86 Numit hajj .
80

79

i religie n cre tinism i islam, trad. Felicia Aderca, Ed. Cartier,

14

La ace ti cinci stlpi ai credin ei islamice, unii teologi adaug

i r zboiul sfnt sau Jihad87.

Totu i, se constat c nu este vorba de o obliga ie individual , ca n cazul celor men ionate mai sus. n prima perioad , prin no iunea de Jihad, musulmanii au n eles s r spndeasc Islamul i au constituit dou dintre cele mai ntinse imperii care se cunosc n istorie. Cheia ntregii vie uiri religioase islamice este modul i gradul n care omul reu e te s fie supus lui Dumnezeu. Omul, n individualitatea sa, este recunoscut de teologia islamic drept (Kalif) nlocuitor pe p mnt al lui Allah i, drept urmare a descenden ei sale din Adam, poate accede n Paradis sau, dimpotriv , poate ajunge n iad, doar ca urmare a hot rrii arbitrare a lui Dumnezeu, cu sau f r aportul vie ii religioase comunitare. Atitudinea sa fiind una de total supunere n fa a destinului hot rt de Dumnezeu, teama sa fiind permanent aceea de a nu se g si n aceast stare. Cel mai bine aceast atitudine se manifest n rug ciune, ca manifestare a ador rii divine, deoarece peste acestea domne te St pnul absolut, Fiin a suprem 88. Num rul total al musulmanilor la scar mondial a fost estimat n anul 2010 la 1595 milioane89. De i, dup num r, religia islamic se claseaz pe locul II dup Cre tinism, totu i ca religie practicant i devotat crezului ei, Islamul se afl pe primul loc.

Literal se traduce prin efort sau mare efort (Jihad akbar). Vezi la Pr. Lector Constantin Galeriu, Probleme actuale n religiile necre tine, ... , p. 738. 88 Pr. Conf. Dr. Nicolae Achimescu, Configura ia divinului dintr-o perspectiv fenomenologic , n rev. Teologie i Via , nr. 1-7, 2001, p. 35. 89 Ali Mrad, op. cit., p. 107.

87

15

Bibliografie
Biblia sau Sfnta Scriptur , tip rit sub ndrumarea i cu purtarea de grij a Prea Fericitului P rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne i cu aprobarea Sfntului Sinod, diortosit de .P.S. Bartolomeu Anania, ed. jubiliar a Sfntului Sinod, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2001. Coranul, nso it de o introducere, trad. din arab de dr. Silvestru Octavian Isopescu, Ed. Cartier, Chi in u, 2003.

Lucr ri
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

i articole teologice :

18.

Achimescu, Pr. Conf. Dr. Nicolae, Configura ia divinului dintr-o perspectiv fenomenologic , n rev. Teologie i Via , nr. 1-7, 2001. Alexe, Pr. Conf. tefan C. Situa ia actul a cre tinismului egiptean, n rev. Ortodoxia, Anul XXV (1973), nr. 2. Anghelescu, Nadia, Introducere n Islam, Ed. Enciclopedic , Bucure ti, 1993. Cardini, Franco, Europa i Islamul. Istoria unei nen elegeri, trad. Drago Cojocaru, Ed. Polirom, Ia i, 2002. Delcambre, Anne-Marie, Islamul, edi ia a III-a, Ed. C.N.A. Coresi S.A., Bucure ti, 1999. El Hocine, Soheib Bencheikh, Prezentarea Islamului, n vol. Marile religii ale lumii, coordonator Philippe Gaudin, trad. Sanda Aronescu, Ed. Orizonturi, Bucure ti, f. a. Flori, Jean, R zboi sfnt, Jihad, Cruciad . Violen i religie n cre tinism i islam, trad. Felicia Aderca, Ed. Cartier, Chi in u, 2003. Galeriu, Pr. Lector Constantin, Probleme actuale n religiile necre tine, n Ortodoxia, XXVI (1975), nr. 4. Harry, Myriam, Cultul Sfintei Fecioare la Musulmani, trad. din limba francez de V. Dudu, revista Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1940, Tipografia Alexandru erek, Ia i. nv turile profetului Mohammed, trad. Serghei Maniu, Ed. Antet, Filipe tii de Trg, Prahova, f. a. Lammens, Henri, Islamul. Credin e i institu ii, trad. Ioana Feodorov, Ed. Corint, Bucure ti, 2003. Mrad, Ali, Islamul contemporan, trad. Gheorghe i eica, Ed. Corint, Bucure ti, 2003. Mitru, Drd. Nicolae, Morala islamic oglindit n lucrarea Diavlogo: a lui Manuel al II-lea Paleologul (1391-1425), n rev. Ortodoxia, Anul XXIV (1972), nr. 3. Neaga, Pr. Dr. Nicolae, Arabii n epoca Vechiului Testament, n rev. Mitropolia Ardealului, Anul V (1960), nr. 7-8. Nica, Arhim. Antim, Misionarismul cre tin ntre mahomedani n Orientul Apropiat, lucrare de doctorat, Tipografia Eparhial B l i, 1939. Nicolae, Mitropolitul Banatului, Teologia ortodoc ilor arabi, n rev. Ortodoxia, Anul XXXVI (1984), nr. 1. Paraschiv V. Ion, Despre raportul ntre cele trei legi: a lui Moise, a lui Hristos i a lui Mahomed n opera lui Manuel al II-lea Paleologul, n rev. Ortodoxia, Anul XIX (1967), nr. 1. Peters, Francis E., Mahomed i originile Islamului, trad. Genoveva Bolea, Ed. Arc, Chi in u, 2003.

16

19. Sandu, Dan, Un singur Dumnezeu? Monahismul cre tin i sufismul islamic: interferen e, Ed.

Panfilius, Ia i, 2002.
20. Soare, Pr. Magistr. Dumitru, Concep ia despre sfin enie n Islamism i Cre tinism, n rev.

Ortodoxia, Anul IX (1957), nr. 3.


21. Te u, Pr. Ioan C., Vise, vedenii, descoperiri. Criterii duhovnice ti de discernere, Ed. Credin a 22. 23. 24. 25. 26.

str mo easc , Ia i, 2003. Vasilescu, Diac. Prof. Emilian, Probleme ale cre tinismului african, n rev. Studii Teologice, Anul XV (1963), nr. 9-10. Idem, Starea actual a Islamismului, n rev. Studii Teologice, Anul VIII (1956), nr. 3-4. Idem, Marile religii necre tine actuale, n rev. Studii Teologice, Anul XXVI (1974), nr. 1-2. de Weyer, Robert Van, Islamul i Occidentul, trad. Augustin Fr il i Radu Paraschivescu, Ed. Allfa, Bucure ti, 2001. Yannoulatos, Anastasios, Ortodoxia i problemele lumii contemporane, trad. Drd. Gabriel Mndril i Pr. prof. dr. Constantin Coman, Ed. Bizantin , Bucure ti, 2003.

17