Sunteți pe pagina 1din 19

Școala Gimnazială Obârșia de Câmp

An școlar 2021 - 2022


Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
PLANIFICARE CALENDARISTICA

MANUALE UTILIZATE LA CLASA a II-a:

1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Ed.Didactică și


Pedagogică,București, 2018
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică,București, 2018
3. Arte vizuale și abilități practice , Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Ed.Litera, București, 2015
(partea I și partea a II-a)
4. Muzică și mișcare, Alina Perțea, Dumitra Radu, Ed.Aramis, București, 2016 (partea I și partea a II-a)
5. Dezvoltare personală , A. Grigore, C.Ipate-Toma, Georgeta Mihaela Crivac,Ed. Ars Libri, 2016 Ed.Litera,
București, 2015 (partea I și partea a II-a)

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți

SEMESTRUL I
Nr. Competențe Nr.
crt. Unități tematice Disciplina specifice Conținuturi ore Perioada Obs.

1. Bine te-am 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi


regăsit dragă 1.2. exersarea competenţelor clasei I
școală! 1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
CLR 3.1. ● Alfabetul limbii române 12 S1-S2
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul
unei poveşti
● Evaluare iniţială

1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea


1.2. competenţelor clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
MEM 2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0- 10
3.1. 100
3.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
4.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
6.1. adunare/scădere
6.2. Plante şi animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie. Soarele
● Evaluare iniţială
1.1. Autocunoaștere și stil de viață sănătos
DP
 Să ne amintim ! 2
 Eu și ceilalți. Să ne cunoaștem mai bine Fapte care ne
apropie de ceilalți
1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual;
2.1. Legătura dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text;
MM 3.1. dansul 4
3.2. ● Muzica şi prietenii ei
Începe povestea
Muzică şi culoare
1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru;
2.2. caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea 4
2.5. obiecte/desena, picta sau modela
AVAP
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor.
Litere şi cifre
● Evaluare

2. Școala și 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea


cartea, doi 1.2. Comunicarea orală. Dialogul
prieteni 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva
adevărați 2.2.  Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog
2.3. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt
CLR 3.1. Formarea unei solicitari 12 S3-S4
4.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin

Recapitulare – În căutarea comorii


Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0
la 100
 Adunarea si scaderea numerelor natural de la 0 la
100, fara trecere peste ordin
Pamantul. Forme de relief- munții 10
MEM  Adunarea si scaderea numerelor natural de la 0 la
100, cu trecere peste ordin
Despre dealuri
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare/Dezvoltare

1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și


1.2. față de ceilalți
DP  Suntem diferiți, dar și asemănători 1
 Sunt la fel/diferit de ceilalți. Cum sunt eu, cum sunt
ceilalți
 Recapitulare. Evaluare

1.1 Elemente de limbaj muzical


1.4 Timbrul
MM 2.1 Sunete din mediul înconjurător 6
Sunete muzicale vocale
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)

1.1 Materiale și instrumente 6


2.2 Oamenii comunică
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
2.3 Litere și cifre
AVAP
2.5 Evaluare

3. Toamna, 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte)


doamnă 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină
ruginie 1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea
1.4. opiniei celuilalt vorbitor.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
2.2. ● Textul narativ
CLR 2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. 18 S5-S6
2.4. Descrierea unui personaj
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
3.2. ● Texte suport:
3.3. Ciuboțelele ogarului, după Calin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.1. ● Recapitulare Călător în Țara Poveștilor
4.2. ● Evaluare sumativă
4.3. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Numerele naturale de la 0 la 1000


1.5. ●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
1.6. Numere pare. Numere impare
3.1. Despre campii
3.2. Compararea nr.naturale de la 0 la 1000. 15
MEM 4.1. Despre nevoile de baza ale plantelor
4.2. Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
5.1. Despre nevoile de baza al animalelor
5.2. ● Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale oamenilor
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
1.2. Igiena personală
DP
 Ne place să fim curați și sănătoși. Igiena sălii de clasă 3
 Reguli de igienă acasă. Importanța normelor de igienă
pentru sănătate și învățare
 Cum să fiu sănătos. Importanța normelor de sănătate
pentru relațiile cu ceilalți. Normele de sănătate și relațiile cu
ceilalți
 Recapitulare. Evaluare
1.4 Cântare instrumentală
MM 2.1 Jucării muzicale din materiale naturale 6
3.1 Orchestra de jucării
3.2
1.2 Familia mea
2.1 Casa mea 6
AVAP 2.2 Locul unde mă joc
2.3 Evaluare
2.4

VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 26 OCTOMBRIE- 01 NOIEMBRIE 2020

4. 1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul


Familia, 1.2.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in
leagănul 1.3. versuri in versuri
copilăriei 1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate
2.1.  Transcrierea unui text în versuri
2.2.  Poezii despre universul copilăriei
CLR 2.3.  Dialoguri despre familie și locuință 18 S7-S10
2.4.
 Descrierea unei persoane
3.1.
 Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3.2.
3.3.  Texte suport
3.4. ”Mama”,după Panait Cerna

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
4.1. ”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.2.
4.3. • Recapitulare. Noi și cuibul parintesc
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la


1.5. 100 la 1000, fără și cu trecere peste ordin
1.6.
3.1.  Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
3.2. 1000, fara trecere peste ordin
4.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
4.2.
5.1. trecere peste ordinul unităților
MEM 5.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu 15
trecere peste ordinul zecilor
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
trecere peste ordinul unităților si al zecilor
Despre rezervațiile naturale
Influența negativă a omului asupra mediului

● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

2.1. Dezvoltarea emoțională și socială


2.2. Emoțiile mele. Cum îmi exprim emoțiile. Gândurile 3
DP noastre ne creează emoții
Emoțiile în imagini și culori. Emoții care ne fac bine/rău

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
1.1 ,1.2 Elemente de limbaj muzical
1.3,1.4 Ritmul
MM 2.1, 3.1 Sunet lung/scurt 6
3.2 Marcarea structurilor ritmice
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică spontană
1.1 Povești despre curcubeu
1.2 Cu umbrela prin ploaie 6
AVAP 2.2 Curcubeul nostru
2.3 Evaluare
2.4
5. Vin ● Povestirea orală a unui fragment de text
sărbătorile ! 1.2. ●Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor
1.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii!
2.3. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b
3.1. ● Intonarea propozițiilor
3.2. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
CLR 4.1. ● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles 18 S11-S14
4.2. asemănător
4.3. Texte suport
,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu
,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc
Recapitulare: La colindat
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
2.1. Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,
2.2. fără și cu trecere peste ordin
3.1.
3.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
4.1. împrumut la ordinul zecilor
4.2. Influența negativă a ploii și a grindinei
5.1.
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
5.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
MEM
împrumut la ordinul sutelor 15
Influența negativă a secetei și a caniculei
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
împrumut la ordinul zecilor și al sutelor
Influența negativă a brumei asupra mediului
 Aflarea numărului necunoscut
 Probleme care se rezolvă prin operația de adunare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operații
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

2.1. Trăire și manifestare emoțională, starea de bine


DP
2.2. Să înțelegem mai bine emoțiile. Îmi stăpânesc emoțiile 3
Recapitulare. Evaluare
1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Melodia
MM 1.3 Sunete înalte/joase 8
1.4 Mersul melodiei
2.1
3.1
3.2
1.2 Ninge
1.3 Omul de zăpadă 8
AVAP 2.2; 2.3 Obiceiuri de iarnă
2.5; 2.6 Evaluare

6. Farmecul 1.1. ● Recapitulare


iernii 1.2. Povestirea orală a unui text
1.3. Povestirea unor întâmplări observate
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronunția clară și corectă
3.1. Virgula
CLR 3.2. ● Textul nonliterar/informativ
3.4. Descrierea unui fenomen 17 S15-S17
4.1. Propoziția
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativă după ilustrație
Texte suport
Iarna, după M.Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Recapitulare Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100
1.6. • Adunarea repetată de termeni egali. Adaptarea
5.2. viețuitoarelor la mediu
3.1. • Înmultirea numerelor naturale.
3.2. Despre viata plantelor si a animalelor
• Înmultirea cand unul dintre factori este 2.
Despre viata oamenilor
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3. 14
MEM Nevoile viețuitoarelor pentru a supraviețui
• Inmultirea cand unul dintre factori este 4.
Balta, mediu natural de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 5.
Acvariul,mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 6.
Pădurea,mediu natural de viață
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7, 8, 9 sau
10. Parcul, mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 0 sau 1
• Proprietatile înmultțirii
• Ordinea efectuării operatiilor
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai
multe operații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.1. Comunicare școlară eficientă
DP
2.2.  Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoțiile în 3
comunicarea cu ceilalți
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
1.4 Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
MM 2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde 6
3.1
3.2
2.1 Piatră
2.3 Lemn 6
AVAP 2.4 Plastic
2.5 Recapitulare
Evaluare

7. Învățăm 1.1. ● Dialogul


să ne 1.2. Dialogul în situații concrete
comportă 1.3. Formularea de întrebări și răspunsuri
m 1.4. Povestirea orală a unui text citit
1.5. A cere și a da informatii
1.6. ● Două puncte
CLR 3.1. Repovestirea unei întamplari citite 24 S18-S20

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
3.2. Scrierea pe liniatură dictando
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
4.2. Texte suport
5.1. Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi
5.2. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
61. ● Recapitulare
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale
1.5. de la 0 la 100 20
MEM 1.6. • Fractii. Despre Delta Dunării
2.2. • Imparțirea numerelor naturale folosind scăderea
3.1. repetată
3.2. Desprea Marea Neagră
5.2. • Imparțirea- operația inversă a înmulțirii. Despre
deșert
• Proba înmulțirii. Proba împărțirii. Despre
Grădina Botanică și sera ei
• Recapitulare. Evaluare
•Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Dezvoltarea emoțională și socială
DP
 Relațiile cu ceilalți: Prietenia.Respectul Prietenia și 4
conflictul
 Recapitulare. Evaluare
1.4 Elemente de limbaj muzical
MM 2.1 Interpretarea 8
3.1 Nuanţe – Tare, încet, mediu
3.2 Cântec vesel/ trist
3.4
1.2 Muzica, pasiunea mea
AVAP
2.2 Instrumente muzicale de jucărie 8
2.3 Evaluare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
8. Călător pe 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană.
aripile 1.2. Desparțirea în silabe la capăt de rând
imaginație 1.3. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
i 1.4. ● Acordul în număr și gen
1.5. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o
1.6. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate
CLR 3.1. ● Texte suport: 23 S21-S24
3.2. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
4.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
4.2. ● Recapitulare
5.1. Hoinărind prin Țara Minunilor
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale
1.6. de la 0 la 100
5.2. • Împărțirea la 2
3.1. • Împărțirea la 3
3.2. Despre Polul Nord și Polul Sud
4.1. • Împărțirea la 4
4.2. • Împărțirea la 5
Despre igiena corporală
•Împărțirea la 6
MEM •Împărțirea la 7 19
Despre igiena danturii
• Împărțirea la 8
• Împărțirea la 9
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărțire. Despre igiena
îmbrăcămintei
• Aflarea numărului necunoscut
• Ordinea efectuării operațiilor. Despre igiena
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
încălțămintei
• Probleme care se rezolvă prin mai mult de
două operații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
Cum folosim timpul ? școlarul și programul zilnic de 3
DP activitate
Programul meu zilnic de lucru
Timpul meu pentru activitate și odihnă
1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Interpretarea
MM 1.4 Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog, 8
2.1 grupe alternative)
3.1
3.2
2.1 Frunze
2.2 Flori
AVAP 2.3 Fructe 7
2.4 Evaluare
2.5
Bun venit, ● Sunelele limbii române
9. primăvară! 1.1. ● Vocale şi consoane
1.2. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa,
1.3. ea, ia, ie, ua, uă
1.4. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
1.5. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de
CLR 1.6. întrebări 17 S25-S27
3.1. ● Texte suport:
3.2. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
4.1. Buburuza, după Eugen Jianu
4.2. ● Recapitulare. File din cartea naturii
5.1. ● Evaluare sumativă
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
5.2. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.1. ● La pas!Un pas mai sus!
6.2. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
6.4.
2.1. Elemente intuitive de geometrie
2.2. • Figuri plane. Pătratul și dreptunghiul. Despre
3.2. igiena locuinței
4.1. • Triunghiul. Despre dieta alimentară
4.2. sănătoasă 14
MEM 5.1 • Cerc. Semicerc. Despre exercițiile fizice
• Interiorul și exteriorul unei figure geometrice.
• Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
• Corpuri geometrice. Despre joc și ,,boala
mâinilor murdare’’
• Desfășurarea unui corp geometric
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Organizarea învățării și pregătirea pentru viață a
3.2. școlarului mic. Rutine 2
DP  Când și cât învăț ? Cum învăț ?
Învățarea poate fi un joc frumos dacă știi să joci !
 Recapitulare. Evaluare
1.1 Cântare vocală
1.2 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual 6
MM 1.4 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
2.1 sincronizarea
3.1
1.3 Familia Miau
AVAP
2.2 Fluturi 5
2.3 Evaluare
2.5

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți

10. 1.1. ● Textul informativ


Copilăria cea 1.2. Scrierea funcțională. Biletul.
mai frumoasă 1.3. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
vârstă 1.4. Afișul
1.6. Scrierea cuvintelor care contin litera x
CLR 3.1. ● Text suport: 18 S29-S31
3.2. Cheile, după T.Arghezi
4.1. Întâlnire în lumea căților
5.1. ● Recapitulare . Către vacanță
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

3.2. Unități de măsură


4.2. • Măsurarea lungimii
6.1. • Măsurarea capacității vaselor
6.2. • Măsurarea masei corpurilor
6.3. • Măsurarea timpului. Ceasul
6.4. • Măsurarea timpului. Calendarul
• Utilizarea banilor.Schimburi echivalente valoric în 15
MEM concentrul 0-1000
Organizarea și reprezentarea datelor din mediul cunoscut
Despre gripa
Despre metode de prevenție și tratare a unor boli
Despre vaccinare
Despre forțe exercitate de magneți
Despre corpuri si materiale care conduc
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
electricitatea
Despre unde și vibrații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Abilități și atitudini de învățare
3.2. Cine și ce mă ajută/ mă împiedică să învăț ? Importanța 3
DP normelor de igienă pentru învățare
Cum poți face învățarea mai ușoară ?
Recapitulare. Evaluare
1.2 Cântare instrumentală
2.2 Percuţia corporală diversă 6
MM 2.3 Cântarea cu acompaniament
3.1 Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic/
de jucării muzicale realizat de copii

1.1 Pești
AVAP
2.2 Țestoase de apă 6
2.3 Caracatițe
2.5 Evaluare
11. Parfum de 1.1. RECAPITULARE FINALĂ
vară 1.2. ● Alfabetul limbii române
1.3. ● Grupurile de litere
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
3.2. ● Scrierea funcţională
CLR 4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 17 S32-S34
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
6.2.  Lectură:
6.4.  Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

1.1 Recapitulare finală


1,2 Numere naturale de la 0 la 1000
1.3 Adunarea si scăderea numerelor naturale în
1.4
1,5 concentrul 0 - 1000
1.6 Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în 14
MEM 2.2 concentrul 0 - 100
3.1 Figuri si corpuri geometrice
5.1
5.2 Măsurarea cu unităţi standard
6.4 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
operaţii de adunare, scădere, înmultire, împărtire
Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
Evaluare finală

3.3. Explorarea meseriilor


DP
 Oamenii și meseriile lor 3
 Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile ?
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
1.4 Mişcare pe muzică
2.1 Dirijatul intuitiv
MM 2.2 Mişcări sugerate de text /ritm 6
3.1 Dansul
Pasul cadenţat/ Marşul
Evaluarea cântecelor învăţate
2.2 La castel
2.3 Cai și unicorni 6
AVAP 2.4 Prâslea cel voinic
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu
Școala Gimnazială Obârșia de Câmp
An școlar 2021 - 2022
Com. Obârșia de Câmp,Mehedinți
Personajul ECO
Recapitulare-Evaluare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a Gîscan Daniel-Ovidiu

S-ar putea să vă placă și