Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA SI MARITIMA SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

PROIECT LA INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE

INDRUMATOR: PROF. MELNIC LUCIA STUDENT: MIHAILOV ANA-MARIA

An universitar: 2009-2010

CUPRINS

1. Date ini iale 1.1.Tema proiectului: Programarea i conducerea produc iei pentru fabricarea unui set de trei repere din componen a produsului grup hidraulic 1.2. Condi ii generale: beneficiar, executant, cadru legislativ, volum de produc ie, condi ii i termene de livrare etc. 2. Analiza proiectului de produc ie 2.1.Structura de dezagregare a produsului ( SDP ) 2.2. Structura de dezagregare a lucr rilor ( SDL ) 2.3.Planul de produc ie director (PPD) 3. Parametrii de programare i conducere a produc iei 3.1.Determinarea tipului de produc ie 3.2.Stabilirea formei de organizarea a produc iei 3.3.Calculul num rului de ma ini unelte 3.4.Calculul lotului de fabrica ie optim 3.5.Stabilirea lotului de fabrica ie economic 4. Varianta 1. : Programarea i conducerea produc iei n condi ii de resurse nelimitate i f r date impuse 4.1.Calculul lotului economic de transport 4.2.Durata ciclului de produc ie 4.3.Perioada de repetare a loturilor 4.4.Calculul costului de produc ie 4.5.Elaborarea programelor de lucru 4.6.Corelarea programelor de lucru cu PPD 5. Varianta a 2a: Programarea i conducerea produc iei n condi ii de resurse limitate i date impuse 5.1.Identificarea resurselor de produc ie 5.2.Structura organizatoric a atelierului de produc ie 5.3.Elaborarea re elei logice a proiectului 5.4.Programarea i conducerea proiectului prin resurse (managementul n func ie de timp) 5.5.Programarea i conducerea proiectului prin resurse (managementul n func ie de resurse) 5.6.Ordonan area lucr rilor din proiect 5.7.Selectarea scenariului optim 5.8.Corelarea scenariului optim cu PPD 5.9.Amplasarea optimal a resurselor 5.10.Calculul costului de produc ie 6. Compararea variantelor

6.1.n func ie de timpul mediu de execu ie pe unitatea conven ional 6.2.n func ie de gradul de ncarcare al resurselor 6.3.n func ie de costul de produc ie 7. Concluziile finale ale proiectului

1. Date ini iale 1.1. Reperele R4 , R5 , R7. 1.2. Condi ii generale Beneficiar : SC. SNC .SRL Executant : Universitatea Ovidius Constan a, Student : Eremiea Adrian Cadru legislativ contractual 1 an Volum de produc ie : 800 buc. / an Condi ii i termene de livrare : livrarea se realizeaz c tre beneficiar trimestrial n ultima s pt mn n cantit ile : 180 buc. n primul trimestru, 220 buc. n al 2-lea, 220 n al 3-lea i 180 n al 4-lea. Date ini iale : z=250 zile/an ks =1 sch/zi h=8 h/sch sk=3,5 lei/h srk=4 lei/h 2. Analiza proiectului de produc ie E=0,2 ak=4,5 lei/h Rf=150% p=5% kam = M Ct=4 lei am=0,2 Vm (Vk ) =25000 lei

2.1.Structura de dezagregare a produsului ( S.D.P.) Orice produs poate fi considerat un sistem ce poate fi dezagregat n structuri de ordin inferior, denumite subsisteme. La rndul lor, subsistemele pot fi dezagregate n ansambluri iar acestea din urm n subansambluri. Activitatea logic de dezagregare se realizeaz pn la nivelul entit ilor individuale, denumite conven ional repere. n felul acesta se realizeaz ceea ce n mod conven ional numim S.D.P. n S.D.P. exist urm toarele semnifica ii : - s geata semnific : este compus din ; - s geata semnific : face parte din. Pentru proiectul de fa S.D.P. este prezentat n plan a 1. 2.2. Structura de dezagregare a lucr rilor ( S.D.L.) O problem major n programarea i conducerea produc iei const n identificarea corect a tuturor lucr rilor din proiect. Din acest motiv se pune problema elabor rii unui S.D.L. care este de fapt o structur de dezagregare (o reprezentare structural ) a tuturor activit ilor ce conduc la ob inerea produsului. n cazul acestui proiect, al c rui obiectiv este programarea i conducerea fabric rii a trei repere din componen a unui produs P, S.D.L. are ca punct de plecare fi ele tehnologice ale celor trei repere. Acestea sunt prezentate astfel :

S.D.L. reper R4 N rc rt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Denumirea Debitare Strunjire Rabatare Frezare stanga Frezare stanga Gaurire-alezare Rectificare Control final OPERA IA Cod Timp oper. Tuk [min/buc] Tpi [min/lot] D41 6,6 15 S41 RB41 F41 F42 G41 RU41 C41 15,4 17,6 6,6 19,8 15,4 11 4,4 20 20 24 24 15 20 20 RESURSA Denumirea Cod res. Instala ie de R1 tratamanet termic Ma in de frezat R6 FU 32 Ma in de gaurit R2 G 16 Ma in de frezat R3 FU32 Ma in de frezat R3 FU32t Ma in de gurit R5 G16 Ma in de R4 rectificat rotund RU320 Banc de control R7 BC

S.D.L. reper R5 N rc rt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Denumirea Frezare Gurire alezare Rabotare I Rabotare II Gurire filetare Strunjire Tratament termic Rectificare OPERA IA Cod Timp oper. Tuk [min/buc] Tpi [min/lot] F51 12,5 24 G51 RB51 RB52 G52 S51 TT51 RU51 9,6 8,8 10,5 7,6 14,6 12,5 6,8 15 22 15 15 20 18 20 RESURSA Denumirea Cod res. Ma in de frezat R2 FU32 Ma in de gurit G16 Seping SH600 Seping SH600 Ma in de gurit G16 Strung normal SNB 400 Instalatie de tratament termic Ma in de rectificat rotund RU320 R3 R7 R7 R3 R4 R1 R8

9.

Control final

C51

5,4

24

Banc de control BC RESURSA Denumirea

R6

S.D.L. reper R7 N OPERA IA rc Denumirea rt 1. Strunjire de degro are I 2. Strunjire de degro are II 3. Strunjire de finisare I 4. 5. 6. 7. 8. 9. Strunjire de finisare II Frezare frontal Gurire lamare Gurire - filetare Gurire te ire filetare Gurire - filetare

Cod oper. S71 S72 S73 S74 F71 G71 G72 G73 G74 C71

Timp Tuk [min/buc] Tpi [min/lot] 6 21 5,4 6,7 9 4 8 2,5 9,6 1,6 5,2 21 21 21 27 15 15 15 15 20

10 Control final .

Strung SNB400 Strung normal SNB400 Strung normal SNB400 Strung normal SNB400 Ma in de frezat FU32 Ma in de gurit G16 Ma in de gurit G16 Ma in de gurit G16 Ma in de gurit G16 Banc de control BC

Cod res. normal R4 R4 R4 R4 R2 R3 R3 R3 R3 R6

2.3. Planul de produc ie director(P.P.D.) Planul de produc ie director este documentul ce st la baza program rii i conducerii produc iei. Pentru proiectul de fa , PPD este structurat pe 12 luni i la ntocmirea lui se va ine cont de urm toarele :
-

termeni de livrare c tre beneficiar i c tre montaj; perioada de montaj (asambalare) : 2 s pt mni 80 ore ; cantitatea brut (CB) ( sau necesarul brut- NB ) ; cantitatea net (CN) (sau necesaul net NN) ; stoc (S) ; livrare (L) c tre beneficiar la nivel de produs P i c tre sec ia de asamblare la nivel

de repere. Cantitatea net se determin ca diferen ntre CB i stoc : CN = CB S. Cantitatea net reprezint volumul de produc ie ce urmeaz a fi fabricat pentru fiecare reper n parte, notat Ng : CN = Ng. Cantitatea brut de componente se calculeaz pe baz de SDP, innd cont de num rul de ansambluri, subansambluri i repere de acela i tip.

PPD elaborat pe baza tuturor elementelor mai sus amintite este prezentat n plan a numarul 2.

3. Parametrii de programare i conducere a produc iei 3.1.Determinarea tipului de produc ie Coeficientul tipului de produc ie se determin cu rela ia : TPk=Rg / Tuk , Rg = ritmul mediu de fabrica ie exprimat n min/buc; Tuk = timpul unitar de opera ie k n min/buc. Ritmul mediu de fabrica ie se determin cu rela ia : n care: Fn = fondul nominal de timp n ore / an. Fondul nominal de timp se determin cu rela ia : care : z = num rul de zile lucr toare dintr-un an; ks = num rul de schimburi pe zi; h = num rul de ore pe schimb. Aplicnd aceste rela ii se determin ritmurile medii de fabrica ie pentru cele 3 repere:
   

unde:

[ore / an ] ,[ min./buc.]

[min./buc.] [ min./buc.]

innd cont de timpii unitari pentru fiecare reper n parte, rezult urm torii coeficien i ai timpului de produc ie :

Nr. op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R4 15,4 6,6 5,77 15,4 5,13 6,60 9,24 23,11 SMj SM SM SMj SM SM SM Sm

Tpk coeficien i ai tipului de produc R5 6,07 SM 7,91 SM 8,62 SM 7,23 SM 9,99 SM 5,20 SM 6,07 SM 11,16 SMj 14,06 SMj

ie R7 13,51 15,01 12,10 9 20,27 10,13 32,43 8,44 50,67 15,59 SMj SMj SMj SM Sm SMj Sm SM Sm SMj

3.2. Stabilirea formei de organizare a produc iei Forma de organizare a produc iei se stabile te n func ie de structura tipologic a produc iei. Pentru determinarea structurii tipologice inem cont de urm toarele :
-

dac TPk >1 - produc ie de serie , dac : 1<TPk10 serie mare (SM) 10<TPk20 serie mijlocie (SMj) TPk>20 serie mic (Sm) dac TPk 1 produc ie de mas .

Pentru determinarea structurii tipologice a ntregului proiect, se va face urm toarea analiz : A[%]= ; B[%]= ; C[%]= ; D[%]= , n care :

n = num rul total de opera ii/R.

Reper M R4 R5 R7 0% 0% 0% SM 62,5% 77,78% 20%

TIPOLOGIE SMj 25% 22,22% 50% Sm 12,5% 0% 30%

Tipologia produc iei pentru ntreg proiectul este serie mare, iar forma de organizare aleas este serie mixt . 3.3. Calculul num rului de ma ini unelte Rela ia de calcul pentru determinarea num rului de ma ini unelte este urm toarea:


ob inem:

mk = a+b ,

n care:

a = partea ntreag a lui mk ; b = partea frac ional a lui mk .

ntruct num rul de ma ini unelte trebuie s fie un ntreg pozitiv, se va rotunji mk la valoarea a+1, indiferent de valoarea lui b . Pentru fiecare loc de munc se va calcula gradul de nc rcare cu urm toarea rela ie :

i gradul de nc rcare mediu : R5 mak 1 1 1 1 1 1 1 1 kk 0,64 1,51 1,73 0,64 1,94 1,51 1,08 0,43 mk 1,64 1,26 1,15 1,38 1 1,92 1,64 0,89 0,71 mak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kk 1,64 1,26 1,15 1,38 1 1,92 1,64 0,89 0,71

. R7 mk 0,74 0,66 0,82 1,11 0,48 0,98 0,3 1,18 0,19 0,67 mak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kk 0,74 0,66 0,82 1,11 0,48 0,98 0,3 1,18 0,19 0,67 0,71

Nr. op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km

R4 mk 0,64 1,51 1,73 0,64 1,94 1,51 1,08 0,43

1,18

1,28

3.4. Calculul lotului de fabrica ie optim Lotul de fabrica ie optim reprezint cantitatea de piese identice, lansat n fabrica ie, pentru care se consum acela i timp de preg tire ncheiere. Se calculeaz cu rela ia :

[lei/buc] [lei/buc] [lei/buc]

[lei/buc] [lei/lot]

[lei/lot] [lei/lot]

Reperul R4

Reperul R5

Reperul R7

L = 20,05 + 14,32 = 34,37

3.5. Stabilirea lotului de fabric ie economic Valoarea lotului optim, ob inut prin calcul, trebuie rotunjit , n plus sau n minus, la o valoare ntreag , care s se cuprind de un num r exact de ori n valoarea volumului de produc ie Ng. Aceast nou valoare, notat cu Ne reprezint lotul economic. Ne4 = 148 buc. Ne5 = 158 buc. Ne7 = 118 buc. Raportul perioada analizat .


reprezint num rul de loturi care se lanseaz n fabrica ie, n

4. Programarea i conducera produc iei n condi ii de resurse nelimitate i f r date impuse

4.1.Calculul lotului economic de transport Valoarea optim a lotului de transport se calculeaz cu rela ia: , unde Ct reprezint costul mediu al unui transport pe ntreg fluxul tehnologic.

Valoarea lotului de transport, ob inut din calcul, trebuie corectat astfel nct s se ob in un submultiplu ntreg al lotului economic Ne. Aceast nou valoare, notat Nte, se nume te lotul de transport ecomonic. Raportul reprezint num rul loturilor de transport, pe durata unui ciclu de produc ie complet. Nte4 = 74 Nte5 = 79 Nte7 = 59 nte4 = 2 nte5 = 2 nte7 = 2

4.2. Durata ciclului de produc ie Durata ciclului de produc ie Tc adoptat , cu rela iile cunoscute. se determin , n func ie de forma de organizare

  

4.3 Perioada de repetare a loturilor

Perioada de repetare a loturilor Tr reprezint intervalul care separ lansarea n produc ie a dou loturi succesive ce con in obiecte ale muncii de acela i fel. Pentru calculul perioadei de repetare Tr se utilizeaz rela ia :4.4. Calculul costului de produc ie Costul de produc ie pentru fabricarea unui reper se calculeaz cu rela ia : [lei/buc] Categoriile de costuri, care intr n componen a costului total Ct , au urm toarele semnifica ii:
y

Costuri curente ( C1 ) se mai numesc costuri independente de lotul de fabrica ie. [lei/buc]

Costuri fixe ( C2 ) se mai numesc i dependente de lotul de fabrica ie. [lei/buc]

Costuri de imobilizare a capitalului circulant ( C3 ) , U = costurile suportate de ntreprindere pe durata fabric rii produselor Ng

ca urmare a imobiliz rii capitalului circulant. La rndul lor, costurile U se determin cu rela ia : [lei] , n care: - reprezint volumul total de capital circulant necesar prelucr rii unui lot, n lei/lot; V - coeficient care cuantific varia ia costurilor cauzate de produc ia neterminat , pe durata ciclului de produc ie. nlocuind n rela ia costurilor U pe ne cu [lei]. i notnd raportul cu M , se ob ine:

Coeficientul V se determin cu rela ia:

 

Costurile de amortizare a resurselor de produc ie ( C4 ) [lei/buc] , n care: n reprezint num rul resurselor de produc ie; am valoarea medie a ratei de amortizare anual a resurselor; kam coeficient de transmitere a amortiz rii; Vm valoarea medie actual a resurselor de produc ie.
   

4.5. Elaborarea programelor de lucru Pentru elaborarea acestor programe, trebuie determinate decalajele care exist ntre nceputurile a dou opera ii consecutive Dk,k+1 . Aceste decalaje se calculeaz cu rela iile:  
 

Valorile decalajelor pentru cele trei repere sunt date n tabelul de mai jos: Dk,k+1 D1-2
 zile    
 

R4

R5

R7

D2-3D3-4
   

D4-5
   

D5-6
 

  

D6-7
   

D7-8
   

D8-9
   

D9-10
 

Calculul zilelor pe lot.

R4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

R5

R7

5. Programarea i conducerea produc iei n condi ii de resurse limitate i date impuse 5.1. Identificarea resurselor de produc ie n aceast etap se va analiza programarea i conducerea produc iei n condi ii de resurse limitate si cu data impusde. Aceast analiz presupune utilizarea unui num r de resurse distribuit astfel: cate o singur resurs din fiecare tip astfel nct s se poat realiza procesul de produc ie. nainte de lansarea n fabrica ie a reperelor, eful de proiect analizeaz sarcinile de produc ie i stabile te resursele necesare. Astfel, pentru fiecare opera ie tehnologic se aloc resursa corespunz toare cu o anumit intensitate n func ie de disponibilul de capacitate din perioada considerat . O imagine asupra resurselor implicate n realizarea proiectului de fabrica ie rezult din organigrama arborescent prezentat mai jos, numit SDR (structura de dezagregare a resurselor). Proiect de fabrica ie=procesarea simultan a celor 3 repere pe un num r limitat de resurse i cu date impuse.
ORGANIGRAMA SDR
Fereastrau alternativ FA 400

R1 100% R2 100% R3 100% R4 100% R5 100% R6 100% R7 100% R8 100%

Seping SH 600

Ma in de frezat FU 32

ATELIER DE PRODUC IE

Masina de rectificat plan RP 400

Masina de gaurit G16

Strung normal SNB 400

Banc de control

Instalatie de tratament termic

Modul de reprezentare a lui SDR sugereaz faptul c n atelier exist i alte resurse dar neangajate n proiectul de fabrica ie angajat. De i SDL este sugestiv , aceasta nu prezint toate informa iile necesare realiz rii re elei logice a proiectului. Din acest motiv se va prezenta o fi specific proiectului de fabrica ie, denumit fi a SDL-SDR.
OPERA IA DURATA [zile/lot] 2,25 4,75 5,5 2,25 6,25 4,75 3,5 1,50 4,25 3,25 3 3,5 2,75 5 4,25 2,25 2 1,5 1,5 1,75 2,25 1 2 0,75 2,5 0,50 1,5 RESURSA SARCINA [zile - ma in ] 2,25 4,75 5,5 2,25 6,25 4,75 3,5 1,5 4,25 3,25 3 3,5 2,75 5 4,25 2,25 2 1,5 1,5 1,75 2,25 1 2 0,75 2,5 0,5 1,5

Cod oper. D41 S51 RB41 F41 F42 G41 RU41 C41 F51 G51 RB51 RB52 G52 S51 TT51 RU51 C51 S71 S72 S73 S74 F71 G71 G72 G73 G74 C71

Cod oper. R1 R6 R2 R3 R3 R3 R5 R4 R7 R3 R5 R2 R2 R5 R6 R8 R4 R7 R6 R6 R6 R3 R5 R5 R5 R5 R7

Intensitatea %

100%

5.2. Structura de organizare a atelierului de produc ie Aceast structur de organizare permite identificarea tuturor responsabilit ilor ce decurg din SDL. Aceste responsabilit i revin efului de atelier, efilor de echip i muncitorilor operatori. n cadrul proiectului de fa , aceast structur se realizeaz dup cum urmeaz :

Operator 1 Ferestrau alternativ FA 400 Operator 2 Seping SH 600 Operator 3 Masina de frezat FU 32

ef echip 1

EF ATELIER

Mihailov Ana-Maria

Operator 4 Masina de rectificat plan RP 400 Operator 5 Masina de gaurit G16 Operator 6 Strung normal SNB 400 Operator 7 Banc de control

ef echip 3

Operator 8 Instalatie de tratament termic

5.3. Elaborarea re elei logice a proiectului Pentru a elabora re eaua logic a proiectului se porne te de la SDL i se ine seama de toate particularit ile fabrica iei pe loturi a mai multor repere ce solocit acelea i resurse. Aceste particularit i sunt: -leg turile de dependen ntre 2 opera ii consecutive ale aceluia i reper sunt de tipul sfr it-nceput -datorit deplas rii reperelor n loturi de transport, exist perioade de suprapunere n execu ia unor opera ii succesive. Aceste perioade sunt cuantificate n durate negative ale leg turii (opera ia k+1 ncepe n avans fa de opera ia k cu perioada x zile, iar pe leg tur apare x zile ). n cazul n care opera ia k+1 se ralizeaz cu o ntrziere de y zile fa de opera ia k, durata leg turii va fi pozitiv . -prelucrarea reperelor pe acelea i resurse n aceea i perioad presupune introducerea unor leg turi de tip nceput-nceput la startul de proiect i de sfr it-sfr it la finish de proiect sau nchidere de comand .

5.4.Programarea i conducerea proiectului prin resurse(managementul n func ie de timp)

Managementul n func ie de timp are la baz tehnica de analiz PERT timp care se deruleaz n 4 etape: - calculul datelor CMD - calculul datelor CMT - tabelul marjelor (calculul analitic al marjelor) - stabilirea drumului critic Datele CMD se ob in prin tratarea re elei logice pe o scar de timp cu originea n t0 i se deruleaz spre viitor. Datele CMT se ob in prin tratarea re elei logice pe o scar de timp de la momentul tf i se deruleaz spre trecut. Marja fiec rei activit i se determin ca diferen nceput CMD. ntre data de nceput CMT i data de

Drumul critic reprezint ansamblul tuturor activit ilor cu marja nul .

Calculul marjelor fara date impuse


Tabelul 5.1

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

COD D41 S41 RB41 F41 F42 G42 RU42 C41 F51 G51 RB51 RB52 G52 S51 TT51 RU51 C51 S71 S72 S73 S74 F71 G71 G72 G73

CMD to + 0 to + 1 to + 3,5 to + 8 to + 9 to + 12,75 to + 15,75 to + 18,5 to + 0 to + 2,5 to + 4,25 to + 5,75 to + 8 to + 9 to + 12 to + 15 to + 16,25 to + 0 to + 0,75 to + 1,5 to + 2,25 to + 4 to + 4,5 to + 6,25 t0 + 6,5

CMT tf 19,75 = to + 19,75- 19,75 tf 18,75 = to + 19,75 18,75 tf 16,25 = to + 19,75- 16,25 tf 11,75 = to + 19,75 11,75 tf 10,75 = to + 19,75- 10,75 tf 9 = to + 19,75- 9 tf 4 = to + 19,75 4 tf 1,25 = to + 19,75 1,25 tf 18 = to + 19,75- 18 tf 15,5 = to + 19,75 15,5 tf 13,75 = to + 19,75 13,75 tf 12,25 = to + 19,75- 12,25 tf 10 = to + 19,75- 10 tf 8,75 = to + 19,75 8,75 tf 6 = to + 19,75- 6 tf 3 = to + 19,75 3 tf 1,75 = to + 19,75 1,75 tf 10,25 = to + 19,75 tf 9, 5 = to + 19,75 tf 8,75 = to + 19,75 tf 8 = to + 19,75 tf 6,25 = to + 19,75 tf 5, 75 = to + 19,75 tf 4 = to + 19,75 tf 3,75 = to + 19,75 - 10,25 9, 5 - 8,75 -8 -6,25 - 5,75 4 3,75

M 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

26 27

G74 C71

to + 8,75 to + 9

tf 1,5 = to + 19,75 tf 1,25= to + 19,75

1, 5 1,25

9,5 9,5

Managementul in functie de timp in prezenta datelor impuse


In cadrul proiectului avem urmaroarele date impuse: -shepingul nu poate sa inceapa activitatea inainte de t0+7 - bancul de control trbuie sa termine activitatea nu dupa t0 + 32

Calculul marjelor cu date impuse


Tabelul 5.1

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

COD D41 S41 RB41 F41 F42 G42 RU42 C41 F51 G51 RB51 RB52 G52 S51 TT51 RU51 C51 S71 S72 S73 S74 F71 G71 G72 G73

CMD to + 0 to + 1 to + 3,5 to + 8 to + 9 to + 12,75 to + 15,75 to + 18,5 to + 0 to + 2,5 to + 7 to + 8,5 to + 10,75 to + 12 to + 14,75 to + 17,75 to + 9 to + 0 to + 0,75 to + 1,5 to + 2,25 to + 4 to + 4,5 to + 6,25 t0 + 6,5

CMT tf 19,75 = to + 32- 19,75 tf 18,75 = to + 32 18,75 tf 16,25 = to + 32- 16,25 tf 11,75 = to + 32 11,75 tf 10,75 = to + 32- 10,75 tf 9 = to + 32- 9 tf 4 = to + 32 4 tf 1,25 = to + 32 1,25 tf 18 = to + 32- 18 tf 15,5 = to + 32 15,5 tf 13,75 = to + 32 13,75 tf 12,25 = to + 32- 12,25 tf 10 = to + 32- 10 tf 8,75 = to + 32 8,75 tf 6 = to + 32- 6 tf 3 = to + 32 3 tf 1,75 = to + 32 1,75 tf 10,25 = to + 32 - 10,25

M 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75

tf 9, 5 = to + 32 9, 5 tf 8,75 = to + 32 - 8,75

tf 8 = to + 32 - 8 tf 6,25 = to + 32 -6,25 tf 5, 75 = to + 32 - 5,75

tf 4 = to + 32 4 tf 3,75 = to + 32 3,75

26 27

G74 C71

to + 8,75 to + 9

tf 1,5 = to + 32 1, 5 tf 1,25= to + 32 1,25

21,75 21,75

5.5.Programarea i conducerea proiectului prin resurse (managementul in func ie de resurse)

In cadrul acestei etape se elaboreaz planurile de sarcini ale resurselor i programelor de lucru pentru realizarea proiectului. Planurile de sarcini se ob in prin ncarcarea calendarelor resurselor cu activit i din ntrg proiectul. Tehnica utilizat pentru eliminarea suprainc rc rilor din planurile de nc rcare este aceea de lisaj. Dup realizarea lisajului se proiecteaz pe o scar CMT, CMD ob inndu -sr programele de lucru CMD CMT.

Calculul costului de productie in cazul loturilor diferite (selectarea scenariului optim). In atelier se gasesc loturi de repere diferite, care se prelucreaza pe resurse comune. Costul se va raporta la o anumita unitate conventionala (bv). (lei/bc)

in care p - numarul de repere diferite,fabricate simultan pe aceleasi resurse de productie. Costurile cu retributia lunara a operatorilor direct productive, Cr, se determina tinand cont de timpul efectiv de utilizare a fiecarei resurse in parte: (lei/bc)

in care Si - retributia orara a operatorului direct ice deserves resurselor de roductie I, in lei/h hi - numarul orelor de utilizare pentru fiecare resursa I, in vederea prelucrarii tuturor reperelor j. Costuri de intretinere si functionare , Cif : (lei/bc) Costuri de regie , Cind. (lei/uc) in care Rg - regia sectiei in care se prelucreaza loturile de piese Nj Costuri fixe A si B se determina la nivelul lotului echivalent NT: (lei/lot) in care : p = coefficient ce tine seama de cote de parte a costului pentru activitati administrative de lansare a loturilor. Tpii - timp de pregatire incheiere consumati la fiecare resursa in vederea prelucrarii loturilor Sri - retributive orara a operatorilor pentru fiecare resursa mi - numarul de resurse de acelasi tip (lei/lot)

L = A+B

(lei/lot) (lei/bc)

Costurile de imobilizare a capitalului circulant (lei/bc) NgT = suma volumelor de productie ale tuturor reperelor j (buc) (lei)

in care: NT - lotul echivalent

in care: Tc se determina direct prin programe de lucru sau planurile de sarcini ale resurselor de productie In care: Rg ritm mediu de fabricatie Costul de amortizare a resurselor C4 Calculul costului total CT = C1+C2+C3+C4 (lei/bc) (lei/bc) (min/buc)

 

(lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) C1= Cm + Cr + Cif + Cind= 4,5 + 0,66 +0,66 + 1,7 = 7,52 ( lei/bc) NT=914 (lei/lot) (lei/lot)
 

(lei/lot) L=A+B L = 53,04 + 38,62 = 91,66 (lei/lot)

 (lei/bc)

(lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (buc) NgT = 4240 (lei) (lei)

     

(lei/bc) (lei/bc) CT = C1+C2+C3+C4 CT = 7,52 + 0,10 + 0,16 + 2,49 = 10,27 (lei/bc) (lei/bc)

7. Concluziile finale ale proiectului Din calculele efectuate, rezult c varianta a doua de Programare i Conducere a Produc iei prezint avantaje: - num rul de resurse de produc ie este mai mare; - costul pe unitatea conven ional este mai mic, fapt ce conduce, n cazul variantei a doua la o economie anual .