Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială,,Aristotel Crîșmaru” Inspectoratul Școlar Județean

Drăgușeni, Botoșani Botoșani


Tel/fax 0231549414 Inspector Școlar General,
e-mail:draguseni_scoalagimnaziala@yahoo.com Prof.Dr. Macovei Ada-Alexandra
Nr. 112 din 16.11.2021

REGULAMENTUL CONCURSULUI: ,,DĂRUIEȘTE IUBIRE CU UN


CLICK DISTANȚĂ”

I . TITLUL PROIECTULUI: ,,Dăruiește iubire cu un click distanță”


II.ORGANIZATORI/: Școala Gimnazială,,Aristotel Crâșmaru” Drăgușeni
PERSOANE DE CONTACT : prof. Nechita Daniela și prof. Roman Doinița
Coordonatori : Director, prof. Nechita Daniela și prof. Roman Doinița
Echipa de proiect :
Prof. Nechita Daniela
Prof. Roman Doinița
Educ. Cataranciuc Loredana
Prof.Robu Alina
Prof.Rusu Oana
Prof. Onofrei Marinela
Perioada de desfășurare : noiembrie, 2021 – iunie, 2022
VII. Scopul proiectului:
 Cultivarea și valorificarea potențialului creator al preșcolarilor și elevilor,
dezvoltarea aptitudinilor anteprenoriale și spiritului umanitar.

VIII. Obiectivele specifice ale proiectului:


 Confecţionarea de felicitări, decoraţiuni de Crăciun/Paşte, ouă încondeiate, picturi
şi dăruirea acestora persoanelor dragi, celor din comunitatea locală, celor în vârsta
sau copiilor din cămine/centre de plasament;
 Dezvoltarea simţului estetic;
 Stimularea activităţii în echipă;
 Conştientizarea afectivităţiide grup ca suport al prieteniei;
 Identificarea propriilor valori şi a grupului-comunităţii din care fac parte;
 Promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti;
 Dezvoltarea aptitudinilor anteprenoriale;
CONDIȚII DE PARTICIPARE : Activitățile proiectului se adresează elevilor și
preșcolarilor din școli și grădinițe cu dorința de a dărui, folosindu-și talentele lor
artico-plastice și practice și aptitudinile de antreprenori.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI :
Activitatea nr.1
b. Titlul activităţii: „ Târg de Crăciun”
c. Data/perioada de desfăşurare: decembrie, 2021;
d. Locul desfăşurării:în grădinițe și școli partenere;
 REGULAMENT:
o Fiecare cadru didactic poate posta maxim 3 lucrări realizate de elevi ( tehnica
de lucru la alegere ) ;
o Lucrările copiilor fotografiate/ scanate și postate în GALERIA FOTO. În
dreptul fiecărei poze, datele de identificare: numele elevului, școala, clasa,
localitatea, cadrul didactic coordonator.

Activitatea nr. 2
o Titlul activităţii: „Chipul mamei în ochi inocenți de copil”
o Data/perioada de desfăşurare: martie
o Locul desfăşurării: în școlile și grădinițele partenere
o Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc)
o Descrierea activității: felicitări și/sau altfel de lucrări(desne /pictură) în tehnici
diferite.
REGULAMENT:
o Fiecare cadru didactic poate posta cu maxim 3 lucrări realizate de elevi ( tehnica
de lucru la alegere ) ;
o Lucrările copiilor fotografiate/ scanate și postate în GALERIA FOTO. În dreptul
fiecărei poze, datele de identificare: numele elevului, școala, clasa, localitatea,
cadru didactic coordonator.
Activitatea nr. 3
a. Titlul activităţii:,,Sărbătoarea Învierii, Sărbătoarea Luminii”- concurs
județean
b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială,,Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni
d. Participanţi: preșcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
f. Descrierea activității: confecționarea de felicitari, decorațiuni pentru Paște, ouă încondeiate,
pictură pe sticlă, în cadrul şcolilor şi grădiniţelor partenere.
g. Responsabiil: coordonatorii proiectului și coordonatorii şcolilor şi grădiniţelor partenere
h. Beneficiari: elevi, preşcolari, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
Modalităţi de evaluare: participantii la activitate vor primi diplome de participare.
REGULAMENT:
 Expoziția-Concurs de Paște ,,SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII, SĂRBĂTOAREA
LUMINII” va avea urmǎtoarele secţiuni: desen, picturǎ, colaj, obiecte diverse realizate
de copii. Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport A4,
respectând tematica.
 În partea dreaptă ,jos a lucrǎrilor se vor trece: numele şi prenumele elevului, titlul
lucrǎrii, clasa, școala, localitatea, numele si prenumele cadrului didactic îndrumǎtor.
 Maxim 3 lucrări/ cadru didactic, indiferent de secțiune.
 Nu se percepe taxǎ pentru participare.
 Lucrǎrile nu se restituie.
 Nu se admit contestaţii.
 Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi
categorie de vârstǎ. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor
didactice îndrumǎtoare.
 Diplomele vor fi trimise în format electronic.
Persoane de contact: Nechita Daniela și Roman Doinița (0740520467);
draguseni_scoalagimnaziala@yahoo.com
REGULAMENTUL PROIECTULUI:
Fiecare participant înscris în proiect va deveni partener în proiect. Lucrările vor fi trimise pe
adresa de e-mail: concursjud_2120@yahoo.com sau în plic, pe adresa: Roman Doinița,
str.Ștefan cel Mare, nr.9, loc Drăgușeni, Jud. Botoșani, CP.717140. În plic va fi pus și un plic
timbrat , autoadresant, pentru trimiterea diplomelor.
Acordurile de parteneriat vor fi descărcate, semnate și stampilate, apoi scanate și trimise la
adresa electronică: concursjud_2120@yahoo.com.
Inscrierea în concurs se face on line prin trimiterea fișei de înscriere la adresa:
concursjud_2120@yahoo.com.
Activitățile 1 și 2 au caracter local, de voluntariat, care constau în organizarea unor expoziții
cu vânzare pe tematica stabilită, în unitatea de învățământ de unde face parte fiecare partener,
iar cu fondurile adunate pot fi aduse bucurii unor copii sau bătrâni nevoiași din localitatea
dumnevoastră.

DIPLOME SI/SAU ADEVERINȚE DE PARTICIPARE VOR PRIMI TOATE CADRELE


DIDACTICE care se înscriu și participă la activitățile proiectului, conform calendarului de
activitati.
PENTRU ACTIVITATEA ,,SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII, SĂRBĂTOAREA
LUMINII” DIPLOMELE SI/SAU ADEVERINTELE SE VOR TRIMITE PRIN E-
MAIL sau ÎN PLICURILE AUTOADRESANTE PRIMITE DE LA PARTENERI.
PROIECTUL ESTE FARA TAXA DE PARTICIPARE.
Forma de participare: on-line și directă

S-ar putea să vă placă și