Sunteți pe pagina 1din 1

RECAPITULARE FUNCȚII E.N.

VIII

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Fie A și B două mulțimi nevide.


Funcția: un procedeu prin care fiecărui element din A( domeniu de definiție) facem să îi corespundă
un singur element din B (codomeniu sau domeniu de valori).
Ex. 𝑓: {1,2,6} → {0,1,3}, 𝑓 (𝑥) = 3𝑥 + 5
Domeniul: {1,2,6}
Codomeniul: {0,1,3}
Legea funcției 𝑓 (𝑥) = 3𝑥 + 5
Funcția poate fi dată prin:

- Diagramă (două forme ovale, prima pentru domeniu, a doua pentru codomeniu,
simbolizând prin săgeți corespondențele dintre elemente)
- Tabel de valori (care pe prima linie conține elementele domeniului, iar pe a doua valorile
acestora prin funcție)
- Lege de corespondență – o formulă matematică

Imaginea unei funcții: 𝐼𝑚𝑓 = {𝑦 ∈ 𝐵|𝑓(𝑥) = 𝑦, 𝑥 ∈ 𝐴}

Graficul funcției: 𝐺𝑓 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐴}

Două funcții 𝑓: 𝐴 → 𝐵 , 𝑔: 𝐶 → 𝐷 sunt egale dacă 𝐴 = 𝐶, 𝐵 = 𝐷 și 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) , oricare ar fi 𝑥 ∈ 𝐴.

FORMA GENERALĂ A FUNCȚIEI LINIARE:

𝑓: 𝑹 → 𝑹, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏

Reprezentarea grafică:

1) Cu ajutorul tabelului de valori : alegem două valori, convenabil, pentru care calculăm
imaginea și completăm tabelul
𝑥
𝑓(𝑥)
2) Cu ajutorul intersecției graficului funcției cu axele de coordonate (folosim, în general, când
în probleme apar cerințe de geometrie)
𝐺𝑓 ∩ 𝑂𝑥: 𝑓(𝑥) = 0
𝑏 𝑏
- Rezolvăm ecuația 𝑓(𝑥) = 0, de unde obținem 𝑥 = − , de unde avem punctul 𝐴 (− , 0)
𝑎 𝑎
𝐺𝑓 ∩ 𝑂𝑦: 𝑥 = 0
- Calculăm 𝑓(0), de unde obținem punctul 𝐵(0, 𝑏)
Determinarea punctului de intersecție a graficelor a două funcții 𝑓 și 𝑔 .

- Rezolvăm ecuația 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥), de unde găsim abscisa 𝑥 a punctului de intersecție.


- Soluția 𝑥 obținută, se înlocuiește în una din legile celor două funcții și se găsește
ordonata 𝑦 punctului.
Valoarea unei funcții într-un punct 𝒂 se obține calculând 𝑓(𝑎), adică înlocuind variabila 𝑥 cu
valoarea 𝑎 din paranteză.

Condiția ca punctul 𝑨(𝒂, 𝒃) să aparțină graficului funcției 𝒇 (𝐺𝑓 ) este 𝑓 (𝑎) = 𝑏.

!!! Cum determinăm funcția liniară, cunoscând două puncte care se află pe graficul funcției?

- Punem condiția ca punctele să aparțină graficului funcție de forma 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, apoi


rezolvăm sistemul obținut, cu necunoscutele 𝑎 și 𝑏.
!!! Cum verificăm coliniaritatea trei puncte?:

- Determinăm funcția liniară care este determinată de două dintre cele trei puncte (sistem
de ecuații)
- Verificăm dacă cel de al treilea punct aparține graficului funcției

S-ar putea să vă placă și