Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

LECTURĂ

Povestea unui gât de sticlă

după Hans Christian Andesen


Era o stradă îngustă și întortochiată, cu case mici, urâte și dărăpănate.
Într-una din ele, în fața odăii de mansardă, era atârnată o colivie veche, în care se
afla un canar de toată frumusețea. În locul unui păhăruț din care să-i dea canarului să bea
apă, stăpâna pusese un găt de sticlă, astupat cu un dop și întors cu gura în jos. Canarul
sărea sprinten de pe o stinghie pe alta și ciripea cu toată voioșia, mai ales când stăpâna lui
îi aducea de mâncare.
Într-o zi, gâtul de sticlă începu să-i spună povestea sa. Luase naștere dintr-un nisip
topit într-un cuptor. I s-a dat numele de sticlă și a pornit în lume. Pe rând, a găzduit apă,
vin, ulei, un bilet de adio, semințe și alte lichide.
Prima dată a fost cumpărată pentru o logodnă. Era plină cu vin prețios. Apoi a
călătorit pe uscat și pe mare, dar cea mai interesantă i s-a părut călătoria cu balonul. Din
balon a fost lăsată să cadă și atunci s-a spart. Așa a ajuns să locuiască în colivia canarului,
chiar în casa în care ajunsese prima dată plină cu vin, la petrecerea de logodnă a stăpânei
sale.

1. Completează propoziția!
,, Era o stradă îngustă, .............................., cu case mici, .................. urâte
și ................................. . ˮ
2. Găsește cuvinte care exprimă însușiri pentru:

colivie veche canar colorat


............................ .......................

3. Notează în căsuțele alăturate numărul de cuvinte pentru fiecare propoziție.

Canarul sărea sprinten de pe o stinghie pe alta.


Luase naștere dintr-un nisip topit într-un cuptor.

4. Scrie cuvinte care să aibă același înțeles.

îngustă - ......................... atârnată - .....................

sprinten - ..................... prețios -........................

5. Scrie cuvinte noi după model.

pahar – păhăruț sticlă - ..................... cuptor -.......................

casă - ........... balon - .....................stradă - ......................

6. Alege varianta corectă.


Cunpărată/cumpărată plimbare/plinbare cânp/câmp
Ambele/anbele pamblică/panglică compas/conpas

7. Găsește întrebarea sau răspunsul.


a)Unde se petrece întâmplarea?

....................................................................................................................................
..................................................................................................................

b)........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Canarul stătea într-o colivie veche.
c) Ce i-a povestit gâtul de sticlă?
....................................................................................................................................
..................................................................................................................
d).................................................................................................................................
..................................................................................................................
El s-a născut din nisip topit.
8. Care ste personajul tău preferat? Scrie două întrebări pe care ai vrea să i le
adresezi.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și