Sunteți pe pagina 1din 19

DIE

 Consiliul Europei -> Organizatie interguvernamentala


 Sediul Consiliului Europei + CEDO -> Strasbourg
 Curtea Penala Internationala sediu -> Haga
 Cum se finanteaza Consiliul Europei-> prin contributiile statelor
membre
 Poate deveni membru al Consiliului Europei -> Orice stat
 Membrii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei-> sunt membri ai
parlamentelor nationale
 Nu a fost fondator al Comisiei Europei-> Germania
 Nu e stat membru al Consiliului Europei -> Belarus
! Câte state membre are astăzi Consiliul Europei? = 47
! Cand a fost creata ONU? = 1945
! Ce inseamna CECO? = Comunitatea europeana a carbunelui si otelului
! AELS reprezinta =Asociata europeana a liberului schimb
! Statele semnatare ale primului Tratat au fost= Belgia, Franţa, Italia,
Germania, Luxemburg,Olanda
! Ce este BENELUX? = o uniune economica
! Ataşati fiecărui Tratat, anul în care s-a semnat de către şefii de stat şi de
guvern şi ţara în care s-au întrunit aceştia pentru semnare= Tratatul CECO –
1951,Tratatul CEEA– 1957, Actul Unic European – 1987, Tratatul Uniunii
Europene – 1991
! Unde s-a semnat Tratatul Uniunii Europene?= Maastricht
! Cand au fost alesi prin vot direct primii parlamentari?= 1979
! Comitetul Regiunilor are= rol consultativ
! Ce domeniu nu face parte din competentele exclusive ale Uniunii Europene?
= combaterea interna a criminalitatii

3 Comunitati ce au stat la baza crearii UE:


-CECO- carbune si otel – 1951
-CEE- comunitatea economica Europeana – 1957
-CEEA- comunitatea economica a energiei atomice – 1957

Primele alegeri in 1979

Primele state ce adera UE:


-Marea Britanie, Irlanda, Danemarca
-Grecia – 1981
-Spania, Portugalia – 1986
-Suedia, Finlanda, Austria – 1995
-Cehia, Cipru, Estonia, Lituania, Letonia, Slovacia, Slovenia, Malta, Polonia,
Ungaria – 2004
-Romania, Bulgaria – 2007
-Croatia – 2013

UE dobandeste PERSONALITATE JURIDICA prin Tratatul de la Lisabona


din 2009
Parlamentul European are :
-rol legislativ
-rol de control
-rol bugetar
-> E considerat a fi gardian al libertatilor fundamentale ale omului si a
democratiei

Ordinea juridica europeana -> intaietate, supranationala, imperativa,


unitara

Dreptul UE e principal scris.

Izvoare de drept ale UE:


-Dreptul originar: tratate constituitive, de aderare
-Dreptul derivat: regulamente, decizii, directive ( au forta juridica
obligatorie), recomandari, avize, acte delegate, alte acte juridice( nu au forta
juridica obligatorie)
-Alte izvoare de drept: acorduri internationale, jurisprudenta Curtii de Justitie a
UE, principiile dreptului UE

Regulamentele – forta generala, aplicabilitatea directa in fiecare stat membru,


obligativitatea acestuia in stat dar si pentru persoane; au efect direct complet

Directivele – obliga doar in privinta obiectivului de atins; este act


obligatoriu, NU are influenta generala, NU are efect direct intre cetateni, are forta
generala

Decizia – caracter individual, vizeaza situatii concrete, trebuie motivata


temeinic, notificata subiectilor, are caracter obligatoriu, aplicabilitate imediata si
directa

Carta Drepturilor Fundamentale ale UE


-Libera circulatie a marfurilor
-Libera circulatie a persoanelor
-Libera circulatie a serviciilor
-Libera circulatie a capitalurilor

A aparut in 2000 .
A capatat forta juridica obligatorie in 2009.

Ombudsman = 5 ani mandat


= autonomie si independenta
= actioneaza proactiv pentru a imbunatati
= da solutii sesizarilor si petitiilor
= e numit de Parlament
= nu dispune de mijloace de constrangere
Consiliul Europei

- 1949
- Organizatie interguvernamentala care are drept scop protejarea
drepturilor omului, a democratiei si a statului de drept
- Sediul la Strasbourg
- 47 de state membre
- Organele principale ale organizației sunt
 Comitetul de miniștri este organul decizional al Consiliului,
compus din reprezentații fiecărui stat membru.
 Adunarea Consultativă, transformată în Adunarea Parlamentară,
are un rol deliberativ și consultativ; face recomandări în
probleme de interes comun Comitetului de Miniștri
 Secretariatul este organul permanent al Consiliului, asigură
continuitatea necesară funcționării structurilor organizației și are
competențe de ordin administrativ; este condus de un Secretar
General.
 Organ consultativ(1994) Congresul Puterilor Locale și
Regionale ca reprezentant al colectivităților locale și regionale în
efortul de democratizare al acestora

Consiliul European
Consiliul European a fost creat cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la
Paris, din 1974, pentru ca mai târziu să fie recunoscut ca instituție prin Actul Unic
European, consolidat și oficializat prin Tratatul de la Maastricht din 1992, pentru
ca în 2009, urmare a modificărilor introduse prin Tratatul de la Lisabona, să
devină una dintre cele 7 instituții ale U.E.
Cuprinde sefii de stat sau de guvern din toate tarile UE impreuna cu
presedintele sau si presedintele Comisiei Europene
 Organ de decizie politica

Consiliul European se reunește în baza Tratatului de la Lisabona, de cel


puțin două ori la fiecare șase luni, la convocarea Președintelui. În privința
votului, în cazul în care tratatele nu dispun altfel, Consiliul se pronunță prin
consens.
Actele Consiliului European sunt susceptibile de a fi controlate de
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care se poate pronunta asupra
legalității unui act adoptat de Consiliul European atunci când a fost identificat un
risc clar de violare gravă de către un stat membru a anumitor valori.
Consiliul European are și funcția de arbitru în soluționarea
conflictelor statelor membre referitoare la interesele naţionale, funcţia de
arbitraj şi cea decizională devenind preponderente.

Consiliu Uniunii Europene

 Rol: reprezintă guvernele statelor membre ale UE, adoptă legislația


europeană și coordonează politicile UE
 Membri: miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de domeniul de
politică supus discuțiilor
 Președinte: fiecare stat membru al UE deține președinția prin rotație, pe
o perioadă de 6 luni
 Înființare: 1958 (sub denumirea de Consiliul Comunității Economice
Europene)
 Sediu: Bruxelles (Belgia)

Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru


a discuta, modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt
abilitați să angajeze guvernelor lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora s-a
convenit în cadrul reuniunilor Consiliului.
Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul organism cu
putere decizională al UE.

Ce face Consiliul UE?

 Negociază și adoptă legislația UE, împreună cu Parlamentul European, pe


baza propunerilor înaintate de Comisia Europeană.
 Coordonează politicile țărilor UE.
 Elaborează politica externă și de securitate a UE, plecând de la orientările
Consiliului European.
 Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale.
 Adoptă bugetul anual al UE, în colaborare cu Parlamentul European.

Nu există membri permanenți ai Consiliului UE. Acesta se reunește în 10


configurații diferite, fiecare corespunzând unuia dintre domeniile politice supuse
dezbaterii. În funcție de configurație, fiecare țară își trimite ministrul care se
ocupă de domeniul abordat.

 Toate discuțiile și voturile se desfășoară în public.


 Deciziile pot fi adoptate doar dacă se întrunește o majoritate calificată :
o 55 % din țări (la numărul actual de 28 de state membre, aceasta
înseamnă vot favorabil din partea a 16 țări)
o reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE.
 Pentru a bloca o decizie este nevoie de cel puțin 4 țări, reprezentând cel
puțin 35 % din populația totală a UE.
Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare
Economica
Este o organizație cu vocație esențial economică, născută din Tratatul de
la Paris, semnat la 16 aprilie 1948, sub numele de Organizația Europeană de
Cooperare Economică (OECE) și transformată în OCDE prin Tratatul de la Paris
din 14 decembrie 1960.
- Organizația Europeană pentru Cooperare Economică a fost creată în
vederea coordonării și administrării Planului Marshall prin care se
cerea statelor europene să se înțeleagă și să se unească pentru
reconstruirea Europei.
- Sediu la PARIS

Planul Marshall însemna angajarea unor importante resurse materiale


americane în Europa pentru înlăturarea situației economice și sociale precare —
situație favorizată extinderii comunismului — și în același timp pentru întărirea
instituțiilor democratice. Planul Marshall a fost oferit statelor europene marcate
de război — și celor din vest și celor din est.

- State membre: Australia, Austria, Belgia, Canada, Chile, Republica Ceha,


Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda,
Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua
Zeelanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovaca, Slovenia,
Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, Marea Britanie, SUA

Institutii:
- Consiliu de ministri OCDE – putere de decizie si de coordonare, se
intruneste periodic la Paris; Consiliul este format din reprezentanți ai
statelor membre care se reunesc fie în sesiuni de miniștri fie în sesiuni de
reprezentanți permanenți
- Secretariatul OCDE - secretar general numit pe 5 ani, presedinte al
Consiliului
- Comitetul Executiv al OCDE – pregateste si duce la indeplinire hotararile
de Consiliu

In 2016, a fost creat Comitetul International pentru coordonarea relatiilor


Romaniei pentru OCDE.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord


(NATO)
Este principala organizație militară a Europei, dar și
extraeuropeană, creată la 4 aprilie 1949, prin semnarea Tratatului de la
Washington (intrat în vigoare la 24 august 1949).
Scopul acestei organizații este să ofere garanție colectivă împotriva
oricărei agresiuni și să asigure cooperarea dintre statele membre, apărarea
lor printr-un comandament unic, să pună la punct proceduri operaționale comune
și totodată să coordoneze mijloacele de găsire a destinderii și a unor forme de
dezarmare.
Organizația, numită adesea și Alianța Atlantică, are pe lângă
importantul scop militar și politic, și unul civil, în consolidarea activităților de
cooperare științifică, nu numai în domeniul militar, ci și în altele, ca de pildă:
studii pentru restaurarea și conservarea monumentelor degradate de
poluarea atmosferică și, în ultimul deceniu, studii de protecție a mediului,
studii asupra politicilor de combatere a poluării etc.
Reuniunea la nivel înalt de la Bruxelles din ianuarie 1994. Cu acest
prilej, s-a lansat programul "Parteneriatul pentru pace" la care, printre alte state,
a aderat și România.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în


Europa

- La sfasitul anilor 70 a fost creata sub numele de Conferinta pentru


Securitate si Cooperare in Europa
- Din 1990, CSCE devine OSCE, organizatie fara personalitate juridica
- Organizatie regionala de securitate din lume
- Este un forum de dialog pe subiecte de securitate, din care fac parte 57
de state
- Principiile fundamentale in urma Actului Final de la Helsinki (1975):
 Egalitate suverana a statelor
 Interzicerea utilizarii fortei si amenintarii
 Inviolabilitatea frontierelor
 Respectul integritatii teritoriale
 Solutionarea pasnica a conflictelor
 Neamestecul in treburile interne
 Respectarea drepturilor omului
 Egalitatea si dreptul popoarelor la auto determinare
 Cooperarea intre state
 Indeplinirea obligatiilor internationale

Institutii OSCE:
- Consiliu de Ministri- rol central in lumea deciziilor, se intruneste cel
putin o data pe an
- Consiliu Permanent- urmareste realizarea dialogului politic si derularea
procesului de luare a deciziilor, se intruneste saptamanal la Viena
- Adunarea Parlamentară- compusă din mai bine de 300 de membri ai
Parlamentelor naționale din cele 57 de țări membre ale organizației,
instituție înzestrată cu vot consultativ
- Consiliul Înalților Funcționari - se reunește la nivel de directori din
ministerele afacerilor externe din statele membre și a fost constituit pentru
a sprijini activitatea Consiliului, în aplicarea deciziilor acestuia, în
realizarea activităților curente, în pregătirea reuniunilor la vârf ce au loc
din doi în doi ani. Se intalneste in situatii de urgenta.
- Forumul pentru Cooperare în domeniul Securității- este o structură
autonomă de luare a deciziilor în care se reunesc reprezentanții țărilor
participante la OSCE pentru a discuta aspecte privind securitatea și
stabilitatea militară în aria OSCE.
Sediu OSCE la VIENA,Austria.
Sediul Adunarii Parlamentare la Copenhaga.
Inaltul Comisar pentru Minoritatile Nationale are sediu la Haga
Biroul OSCE pt Institutii Democratice si Drepturile Omului au sediu la
Varsovia.
Sediul Reprezentantului OSCE pentru Libertatea Presei la Viena.

Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale a fost creat 1992 în scopul


gestionării situațiilor conflictuale generate de tensiuni interetnice.
Alte structuri ale OSCE: Curtea pentru Conciliere și Arbitraj a fost creată
pentru rezolvarea unor dispute înaintate spre analiză de către statele membre;
Grupul Minsk etc.

Tratatul asupra Uniunii Europene


Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE) din 1992 a făcut referire pentru
prima oară la respectarea “drepturilor fundamentale, aşa cum sunt
garantate de Convenţia Europeană” (art. 6 TUE).
-pluralism
-nediscriminare
Data semnării: 7 februarie 1992

Data intrării în vigoare: 1 noiembrie 1993


Obiectiv: să pregătească realizarea uniunii monetare europene și să introducă
elemente ale uniunii politice (cetățenie, politică externă comună, afaceri interne).
Schimbări esențiale: crearea Uniunii Europene și introducerea procedurii de
codecizie care îi conferă Parlamentului un rol mai important în procesul
decizional. Noi forme de cooperare între guvernele statelor din UE – de exemplu
în ceea ce privește apărarea, justiția și afacerile interne.

Tratatul de instituire a Comunității Europene a


Cărbunelui și Oțelului

Data semnării: 18 aprilie 1951


Data intrării în vigoare: 23 iulie 1952
Data expirării: 23 iulie 2002
Obiectiv: să creeze o relație de interdependență între industriile cărbunelui și
oțelului pentru ca nicio țară să nu își mai poată mobiliza forțele armate fără
știrea celorlalte. Această decizie a dus la eliminarea neîncrederii și a tensiunilor
acumulate pe durata celui de-al Doilea Război Mondial. Tratatul CECO a expirat în
2002.

Tratatele de la Roma–Tratatele CEE și EURATOM


Data semnării: 25 martie 1957

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 1958


Obiectiv: înființarea Comunității Economice Europene (CEE) și a Comunității
Europene a Energiei Atomice (Euratom).
Schimbări esențiale: extinderea noțiunii de integrare europeană pentru a
include cooperarea economică.

Tratatul de fuziune – Tratatul de la Bruxelles

Data semnării: 8 aprilie 1965

Data intrării în vigoare: 1 iulie 1967


Obiectiv: să simplifice cadrul instituțional european.
Schimbări esențiale: crearea unei singure Comisii și a unui singur Consiliu
pentru toate cele trei Comunități Europene (CEE, Euratom, CECO). Abrogat de
Tratatul de la Amsterdam.

Actul unic european

Data semnării: 17 februarie 1986 (Luxemburg) / 28 februarie 1986 (Haga)


Data intrării în vigoare: 1 iulie 1987
Obiectiv: să reformeze instituțiile în vederea aderării Portugaliei și Spaniei și să
accelereze procesul de luare a deciziilor în contextul pregătirilor pentru crearea
pieței unice.
Schimbări esențiale: extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul
Consiliului (din acest motiv este foarte greu ca o singură țară să aibă drept de
veto cu privire la legislația propusă), crearea procedurilor de cooperare și aviz
conform, care sporesc influența Parlamentului European.

Tratatul de la Amsterdam

Data semnării: 2 octombrie 1997

Data intrării în vigoare: 1 mai 1999


Obiectiv: să reformeze instituțiile UE în pregătirea extinderii către noi state
membre.
Schimbări esențiale: modificarea, renumerotarea și consolidarea Tratatelor UE
și CEE. Un proces decizional mai transparent (folosirea extinsă a procedurii
legislative ordinare).

Tratatul de la Nisa

Data semnării: 26 februarie 2001

Data intrării în vigoare: 1 februarie 2003


Obiectiv: să reformeze instituțiile pentru ca UE să poată funcționa eficient și
după extinderea până la 25 de state membre.
Schimbări esențiale: metode pentru modificarea componenței Comisiei și
redefinirea sistemului de vot în cadrul Consiliului.

Tratatul de la Lisabona

Data semnării: 13 decembrie 2007

Data intrării în vigoare: 1 decembrie 2009


Obiectiv: să transforme UE într-o entitate mai democratică, mai eficientă și mai
aptă să abordeze, la unison, probleme globale, cum ar fi schimbările climatice.
Schimbări esențiale: putere sporită conferită Parlamentului European,
schimbarea procedurii de vot în cadrul Consiliului, inițiativa cetățenească, funcția
de președinte permanent al Consiliului European, funcția de Înalt Reprezentant
pentru politica externă, un nou serviciu diplomatic al UE.
Tratatul de la Lisabona precizează ce atribuții:

- revin UE

- revin statelor membre

- sunt comune UE și statelor membre.


Aceste obiective și valori reprezintă temelia pe care s-a construit UE și sunt
consfințite prin Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a UE.

Tratate fondatoare:
Tratat privind Uniunea Europeană (1992)
Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene (1957)
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (1957)
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (1951)

7 institutii ale Uniunii Europene:


-Parlamentul European
-Comisia Europeana
-Curtea de Conturi
-Banca Centrala Europeana
-Curtea de Justitie Europeana
-Consiliul European
-Consiliul Uniunii Europene

Parlamentul European
Parlamentul European (PE) este un exemplu unic de transpunere în
practică a democrației multinaționale și multilingve. Deputații aleși în Parlamentul
European se implică în dezbateri publice și joacă un rol esențial în elaborarea
politicilor Uniunii Europene. Principalele lor domenii de acțiune includ:

1. Puterea legislativă: Parlamentul European decide în comun cu


Consiliul UE cu privire la actele legislative care influențează viața de
zi cu zi a cetățenilor Uniunii. Printre temele acestor acte legislative se
numără libera circulație și protecția consumatorilor, mediul și
majoritatea sectoarelor economiei.
2. Puterea bugetară: Competențele bugetare reprezintă una din
prerogativele fundamentale ale oricărui parlament: cel care alocă
fondurile are competența de a stabili prioritățile politice. La nivelul UE,
această competență este împărțită între Parlamentul European și
Consiliu. Împreună, aceste instituții adoptă cadrul financiar
multianual o dată la șapte ani și examinează și aprobă bugetul
anual pentru anul următor, precum și cheltuielile aferente anului
anterior
3. Puterea de control: Parlamentul European monitorizează
utilizarea corectă a fondurilor Uniunii Europene. La numirea
președintelui Comisiei Europene se ține seama de rezultatele
alegerilor europene. De altfel, Parlamentul are sarcina de a-l
alege pe președintele Comisiei și de a aproba numirea Comisiei
(președintele și colegiul comisarilor) și poate forța demisia acesteia.
Aprobarea PE este necesară pentru majoritatea acordurilor
internaționale încheiate de UE. Parlamentul este implicat, de asemenea, în
conturarea politicii UE în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar pe care îl
acordă Uniunea Europeană.
De asemenea, Parlamentul decernează Premiul Saharov, în semn de
recunoaștere a eforturilor persoanelor sau organizațiilor care apără drepturile
omului, democrația și libertatea de exprimare și care luptă împotriva intoleranței
și opresiunii în orice parte a lumii.
Parlamentul European e alcatuit din 751 de membri (750+1
presedinte). Nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 parlamentari sau
mai mult de 96.

Comisiile pregătesc legislația.


Parlamentul numără 20 de comisii și 2 subcomisii, fiecare ocupându-se
de un anumit domeniu politic.

Ședințele plenare au ca scop adoptarea legislației.


Deputații se reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislației și a
amendamentelor propuse.

Banca Centrala Europeana

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a celor 19 țări


din Uniunea Europeană care au adoptat euro. Principala atribuție a BCE este
menținerea stabilității prețurilor în zona euro și astfel, conservarea puterii de
cumpărare a monedei unice.

 Rol: gestionează moneda euro, menține stabilitatea prețurilor și trasează


politica economică și monetară
 Membri: președintele și vicepreședintele BCE și guvernatorii băncilor
centrale din toate statele membre
 Înființare: 1998
 Sediu: Frankfurt (Germania)
 Fixează rata dobânzilor la care acordă credite băncilor
comerciale din zona euro, controlând astfel masa monetară și inflația.
 Gestionează rezervele valutare străine din zona euro, precum și
cumpărarea și vânzarea de valută pentru a echilibra cursurile de schimb.
 Se asigură că instituțiile și piețele financiare sunt supravegheate
corespunzător de către autoritățile naționale și că sistemele de plăți
funcționează corect.
 Garantează siguranța și soliditatea sistemului bancar european.
 Autorizează tipărirea de bancnote euro de către țările din zona euro.
 Monitorizează evoluția prețurilor și evaluează riscul pe care aceasta îl
poate reprezenta pentru stabilitatea prețurilor.
Președintele BCE reprezintă instituția la reuniunile europene și internaționale la
nivel înalt. BCE dispune de următoarele trei organisme decizionale:

 Consiliul guvernatorilor este principalul organ decizional.


Este alcătuit din Comitetul executiv și din guvernatorii băncilor centrale din zona
euro.
 Comitetul executiv gestionează activitățile cotidiene ale BCE.
Este format din președintele și vicepreședinte BCE și alți 4 membri desemnați de
liderii țărilor din zona euro, pentru un mandat de 8 ani.
 Consiliul general are mai ales un rol de consultanță și coordonare.
Este format din președintele și vicepreședintele BCE și din guvernatorii băncilor
centrale din toate statele membre.

Curtea Europeana de Conturi


 Rol: verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și ajută la
îmbunătățirea gestiunii financiare a UE
 Membri: câte un reprezentant din fiecare țară a UE
 Înființare: 1977
 Sediu: Luxemburg

În calitatea sa de auditor extern independent, Curtea Europeană de


Conturi apără interesele contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar
are misiunea de a îmbunătăți gestionarea bugetului UE de către Comisia
Europeană și de a raporta pe marginea situației financiare a Uniunii.

 Auditează veniturile și cheltuielile UE
 Verifică toate persoanele și organizațiile care gestionează fonduri
UE
 Formulează constatări și recomandări în rapoartele de audit,
destinate Comisiei Europene și guvernelor naționale
 Raportează suspiciuni de fraudă, corupție sau alte activități
ilegale către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
 Elaborează un raport anual pentru Parlamentul European și Consiliul
UE, pe care Parlamentul îl examinează înainte de a decide dacă să
aprobe sau nu modul în care Comisia gestionează bugetul UE.
 Publică avize formulate de experți, menite să ajute factorii politici să
ia cele mai bune decizii 

Pentru a fi eficientă, Curtea trebuie să fie independentă față de instituțiile


și organismele pe care le verifică.

Membrii Curții sunt numiți de Consiliu, după consultarea Parlamentului,


pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Membrii își aleg un
președinte, pentru un mandat de 3 ani care, de asemenea, poate fi reînnoit.
Ea efectuează 3 tipuri de audit.

 Audit financiar - examinează conturile pentru a verifica dacă acestea reflectă cu


acuratețe situația financiară, rezultatele și fluxurile de numerar din exercițiul
financiar încheiat.
 Audit de conformitate - verifică dacă tranzacțiile financiare respectă regulile.
 Audit al performanței - verifică dacă finanțarea UE își atinge obiectivele
utilizând cât mai puțin resurse, într-un mod cât mai economic.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene


 Rol: se asigură că legislația UE este interpretată și aplicată în același mod
în toate țările UE; garantează că țările și instituțiile UE se supun dreptului
european.
 Membri:

o Curtea de Justiție: câte 1 judecător din fiecare țară a UE, plus 11


avocați generali
o Tribunalul: 47 de judecători. În 2019, numărul acestora va crește la
56 (câte 2 judecători din fiecare țară a UE).
 Înființare: 1952
 Sediu: Luxemburg

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE


pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre
și soluționează litigiile juridicedintre guvernele naționale și instituțiile
europene.

Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare.


Cele mai frecvente tipuri de cauze sunt:

 interpretarea legislației (hotărâri preliminare) - instanțele naționale ale țărilor


UE sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene,
dar există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod
diferit.
 respectarea legislației (acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau
proceduri de infringement) - este vorba despre acțiuni introduse împotriva unui
guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația
europeană
 anularea unor acte legislative ale UE (acțiuni în anulare) - dacă un stat
membru, Consiliul UE, Comisia sau (în anumite condiții) Parlamentul European
consideră că un anumit act legislativ al UE încalcă drepturile fundamentale sau
tratatele Uniunii, îi poate cere Curții de Justiție să anuleze actul respectiv.
 garantarea unei acțiuni din partea UE (acțiuni în constatarea abținerii de a
acționa) - Parlamentul, Consiliul și Comisia au obligația de a adopta anumite
decizii în anumite situații.
 sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despăgubire) - orice persoană sau
întreprindere care a avut de suferit de pe urma unei acțiuni sau a lipsei de
acțiune din partea instituțiilor UE sau a angajaților acestora poate introduce o
acțiune împotriva lor prin intermediul Curții.

CJUE este formată din 2 instanțe:

 Curtea de Justiție - se ocupă de cererile de hotărâre preliminară adresate de


instanțele naționale și de anumite acțiuni în anulare și recursuri.
 Tribunalul - se pronunță asupra acțiunilor în anulare introduse de persoane fizice,
întreprinderi și, în anumite cazuri, de guvernele UE

Judecătorii și avocații generali sunt numiți de statele membre, de


comun acord, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Judecătorii din
cadrul fiecărei instanțe aleg un președinte, pentru un mandat de 3 ani, care
poate fi reînnoit.

Comisia Europeana

 Rol: apără interesul general al UE, propunând acte legislative, asigurând


respectarea acestora și implementând politicile și bugetul Uniunii
 Membri: o echipă („colegiul”) de comisari, câte unul din fiecare țară a UE
 Înființare: 1958
 Sediu: Bruxelles (Belgia)

Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct


de vedere politic. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte
legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale
Consiliului UE.

Ce face Comisia?

Propune noi acte legislative : Comisia este singura instituție a UE abilitată


să propună acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și
Consiliului
Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene
Garantează respectarea legislației UE
Reprezintă UE pe scena internațională
Conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 28 de comisari
(câte unul din fiecare stat membru), în fruntea cărora se află președintele
Comisiei. Acesta decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar.

Cum lucrează Comisia?


Planificare strategică : Președintele definește direcția politică generală a
Comisiei, ceea ce le permite apoi comisarilor să stabilească obiectivele strategice
și să elaboreze programul anual de lucru.
Proces decizional colectiv : Deciziile sunt luate pe baza responsabilității
colective. Toții comisarii sunt egali în cadrul procesului decizional și răspund, în
aceeași măsură, pentru deciziile luate. Ei nu dețin competențe decizionale
individuale, decât dacă primesc o autorizație specială în anumite situații.

Comitetul European al Regiunilor

 Rol: organism consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din


Europa
 Înființare: 1994
 Sediu: Bruxelles (Belgia)

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al


UE, format din reprezentanți ai celor 28 de state membre, aleși la nivel local
și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile
cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.

 Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să


consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care
intră în competența autorităților locale și regionale precum
sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială,
coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea
schimbărilor climatice.
 Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție.
 Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul
pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite apoi tuturor
instituțiilor europene relevante.
 De asemenea, CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.

Membrii CoR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale


sau regionale. Fiecare țară își desemnează membrii. Aceștia sunt numiți de
Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Numărul de
membri din fiecare țară depinde de mărimea populației. CoR numește un
președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat de doi ani și jumătate.
Comitetul Economic si Social European

 Rol: organism consultativ reprezentând organizațiile lucrătorilor și


angajatorilor și alte grupuri de interese
 Membri: 350 de reprezentanți, din toate țările UE
 Înființare: 1957
 Sediu: Bruxelles (Belgia)

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism


consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și
angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe
probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul
European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de
decizie și cetățenii UE.

Le oferă grupurilor de interese posibilitatea de a se exprima oficial în legătură


cu propunerile legislative ale UE. CESE îndeplinește trei misiuni principale:

 garantează că politicile și legislația UE se adaptează condițiilor economice și


sociale, căutând un consens care servește binelui comun
 promovează o Uniune participativă, oferindu-le organizațiilor lucrătorilor și
angajatorilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a se exprima, și
menținând dialogul cu acestea
 promovează valorile integrării europene, susține democrația participativă și
organizațiile societății civile.
Membrii CESE reprezintă angajatorii și lucrătorii, precum și grupurile
sociale de interes din toată Europa. Sunt desemnați de guvernele naționale și
numiți în funcție de Consiliul UE pentru un mandat de 5 ani, care poate fi
reînnoit. Numărul membrilor din fiecare țară depinde de populația țării
respective. CESE își alege președintele și doi vicepreședinți pentru un mandat de
doi ani și jumătate. Membrii sunt repartizați în 3 grupuri:

 angajatori
 lucrători
 alte grupuri de interese (de exemplu, agricultori, consumatori).

CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliul UE și de Comisia


Europeană pe o gamă largă de subiecte. De asemenea, emite avize și din
proprie inițiativă. Membrii săi lucrează pentru Uniunea Europeană, fiind
independenți față de guvernele naționale. Ei se reunesc de 9 ori pe an. Avizele se
adoptă cu majoritate simplă.

Ombudsmanul European

 Rol: investighează plângerile formulate împotriva instituțiilor,


organismelor, birourilor și agențiilor UE.
 Înființare: 1995
 Sediu: Strasbourg (Franța)

Ombudsmanul European investighează plângerile cu privire la cazuri de


administrare defectuoasă de către instituțiile și organismele UE. Plângerile pot
fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii
ori de asociații și întreprinderi cu sediul în UE.

Ombudsmanul este numit de Parlamentul European pentru un mandat de 5


ani care poate fi reînnoit. Aceasta este una dintre primele sarcini care le revin
deputaților proaspăt aleși.

Principiile dreptului european. Personalitatea


juridica in Uniunea Europeana

 Prinicipiul efectului util in materia interpretarii tratatelor


 Concilierea bunei administrari a justitiei si securitatii
 Reguli de drept inter-temporal
 Conditii ale retragerii unilaterale
 Imbogatirea fara justa cauza
 Notiunea de intreprindere
 Principiul suprematiei dreptului european asupra dreptului national –
specificat in tratatul de la Lisabona > declaratia cu privire la suprematie;
Tratatele si legislatia UE au prioritate in raport cu dreptul statelor membre
 Principiul securitatii juridice
 Principiul increderii legitime
 Principiul atribuirii de competente – art 5., TUE, reglementat de principiile
subsidiaritatii si proportionalitatii; UE actioneaza numai in competente
atribuite

Art. 2, TFUE -- In cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă


într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță
juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în
care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. În
cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre
într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta
acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își
exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența.
Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care Uniunea a
hotărât să înceteze să și-o mai exercite.

Art. 3, TFUE -- Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii:


(a) uniunea vamală; (b) stabilirea normelor privind concurența necesare
funcționării pieței interne; (c) politica monetară pentru statele membre a
căror monedă este euro; (d) conservarea resurselor biologice ale mării în
cadrul politicii comune privind pescuitul; (e) politica comercială comună. De
asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea
unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de
un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își
exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce
atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a
acestora.

Art.4, TFUE -- Competențele partajate între Uniune și statele membre se


aplică în următoarele domenii principale: (a) piața internă; (b) politica
socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat; (c) coeziunea
economică, socială și teritorială; (d) agricultura și pescuitul, cu excepția
conservării resurselor biologice ale mării; (e) mediul; (f) protecția
consumatorului; (g) transporturile; (h) rețelele transeuropene; (i)
energia, (j) spațiul de libertate, securitate și justiție; (k) obiectivele
comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite
în prezentul tratat.
Art.5, TFUE -- Statele membre își coordonează politicile economice în cadrul
Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptă măsuri și, în special, orientările generale
ale acestor politici. Statelor membre a căror monedă este euro li se aplică
dispoziții speciale. Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor
de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și, în special, prin definirea
orientărilor acestor politici. Uniunea poate adopta inițiative pentru a asigura
coordonarea politicilor sociale ale statelor membre.

Art. 6, TFUE -- Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire,


de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre. Prin finalitatea lor
europeană, aceste acțiuni au următoarele domenii: (a) protecția și
îmbunătățirea sănătății umane; (b) industria; (c) cultura; (d) turismul; (e)
educația, formarea profesională, tineretul și sportul; (f) protecția civilă; (g)
cooperarea administrativă.

**Principiul subsidiarităţii în domeniul competenţelor Uniunii Europene presupune


faptul că acestea nu intervin în domeniile care nu ţin de competenţa lor exclusivă, decât
în măsura în care obiectivele avute în vedere nu pot fi realizate în mod corespunzător de
cãtre statele membre și pot fi mai bine îndeplinite la nivelul Uniunii Europene
** Principiul proporţionalităţii constă în faptul că acţiunile la nivel european nu vor
depăşi ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute în izvoarele primare

S-ar putea să vă placă și