Sunteți pe pagina 1din 2

Traducere din limba franceză în limba română

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Publicat pe 20 iunie 2022

SECȚIUNEA A DOUA

Cererea nr. 5281/22


Alexandr STOIANOGLO
împotriva Republicii Moldova
depusă la 11 ianuarie 2022
comunicată la 30 mai 2022

OBIECTUL CAUZEI

Cererea se referă la privarea de libertate a reclamantului, Procurorul General al Republicii


Moldova, ca urmare a iniţierii unei proceduri penale împotriva sa de către un procuror desemnat
de Consiliul Superior al Procurorilor din Moldova ("C.S.P."). Mai concret, la 7 octombrie 2021,
procurorul V.F., desemnat la 5 octombrie 2021 de către C.S.P. pentru a investiga faptele care au
stat la baza unei plângeri penale depuse de către deputatul L.C. împotriva reclamantului, a iniţiat
urmărire penală în privinţa acestuia pentru abuz de putere (articolul 327 din Codul penal),
corupere pasivă şi fals în declaraţii (articolele 324 şi 352 din Codul penal), abuz de putere
săvârşit în interesul unui grup infracţional organizat (articolul 327 al. 3 din Codul penal) şi abuz
de putere (articolul 328 al. 3, lit. b din Codul penal). La 8 octombrie 2021, instanţa de fond din
Chişinău a dispus plasarea reclamantului în arest la domiciliu pentru o perioadă iniţială de 30 de
zile. În pofida recursurilor reclamantului, această măsură a fost prelungită succesiv de către
instanţele naţionale până la 9 decembrie 2021. După cum reiese din probele la dosar, majoritatea
motivelor de privare de libertate au constat în articole de presă din mass-media, pe care
instanţele le-au considerat a fi pretins adevărate, în implicarea reclamantului în 2011, când acesta
era deputat, într-o iniţiativă parlamentară care a condus, cu opt ani înainte de a deveni procuror,
la o modificare a legislaţiei naţionale privind spălarea banilor şi la suspiciuni că atribuţiile
reclamantului în cadrul procuraturii ar fi putut împiedica buna desfăşurare a anchetei. La şedinţa
din 9 decembrie 2021, Curtea de Apel Chişinău a dispus ca această măsură să fie înlocuită cu
controlul judiciar, însoţită de obligaţia de a nu participa la evenimente publice de orice fel şi de
interdicţia de a fi prezent în locurile în care au loc dezbateri/comunicări publice.
Reclamantul pretinde că nu a existat nicio dovadă privind existenţa unor motive
plauzibile pentru a-l suspecta de comiterea unei infracţiuni penale, care ar fi necesitat plasarea sa
în arest la domiciliu şi susţine că hotărârile judecătoreşti care au dispus menţinerea acestei
măsuri nu au fost suficient motivate sau conţin o motivare stereotipă şi abstractă ((articolul 5 §§
1 (c) şi 3 din Convenţie)).
El se plânge, de asemenea, de interdicţia care i-a fost impusă la 9 decembrie 2021 de
Curtea de Apel Chişinău, de a participa la demonstraţii, dezbateri/comunicate publice şi pretinde
că i-au fost încălcate drepturile prevăzute la articolul 11 din Convenţie.
În sfârşit, invocând articolul 18 din Convenţie coroborat cu articolul 5, reclamantul se
plânge că a fost reţinut şi apoi plasat în arest la domiciliu, pentru că a refuzat în mod repetat să
folosească funcţia sa în scopul (dorit, potrivit lui, de anumite partide politice) de a iniţia urmărire
împotriva diferiţilor membri ai opoziţiei.
OBIECTUL CAUZEI ȘI ÎNTREBĂRILE - STOIANOGLO c. REPUBLICII MOLDOVA

ÎNTREBĂRI ADRESATE PĂRȚILOR

1. A fost reclamantul plasat în arest la domiciliu cu încălcarea articolului 5 § 1 din


Convenţie? Mai exact, probele din dosar la momentul adoptării acestei măsuri au fost suficiente
pentru a convinge un observator obiectiv că reclamantul ar fi putut comite infracţiunile de care
este acuzat (a se vedea O.P. v. Republica Moldova, nr. 33418/17, §§ 36-40, 26 octombrie 2021)?
Au oferit instanţele naţionale motive relevante şi suficiente pentru a justifica menţinerea acestei
măsuri, în conformitate cu articolul 5 § 3 din Convenţie (a se vedea Buzadji c. Republicii
Moldova [GC], nr. 23755/07, §§ 115-123, 5 iulie 2016)?

2. A existat o încălcare a dreptului reclamantului la libertatea de întrunire paşnică în


sensul articolului 11 din Convenţie ca urmare a interdicţiilor dispuse la 9 decembrie 2021 de
către Curtea de Apel Chişinău, pe lângă plasarea sa sub control judiciar (a se vedea Petrenco şi
alţii c. Republicii Moldova, nr. 6345/16 şi altele 6, §§ 44-46, 14 septembrie 2021)?

3. A fost aplicată privarea de libertate impusă reclamantului în prezenta cauză, pretins a fi


în conformitate cu articolul 5 din Convenţie, cu ignorarea articolului 18 din Convenţie, într-un
alt scop decât cel prevăzut de acest articol (a se vedea, mutatis mutandis, Rasul Jafarov v.
Azerbaijan, nr. 69981/14, §§ 153-163, 17 martie 2016)?

S-ar putea să vă placă și