Sunteți pe pagina 1din 1

Traducere din limba franceză în limba română

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Publicat pe 20 iunie 2022

SECȚIUNEA A DOUA

Cererea nr. 19371/22


Alexandr STOIANOGLO
împotriva Republicii Moldova
depusă la 19 ianuarie 2022
comunicată la 30 mai 2022

OBIECTUL CAUZEI

Cererea se referă la suspendarea din funcţie a reclamantului, Procurorul General al


Republicii Moldova, ca urmare a deschiderii unei anchete penale împotriva sa şi la
imposibilitatea acestuia de a contesta această măsură. Mai precis, la 5 octombrie 2021, Consiliul
Superior al Procurorilor (denumit în continuare "C.S.P."), sesizat printr-o plângere penală
formulată de deputatul L.P. împotriva reclamantului, l-a desemnat pe procurorul V.F. pentru a
investiga faptele care au stat la originea plângerii în cauză. Două zile mai târziu, procurorul V.F.
a iniţiat urmărirea în privinţa reclamantului pentru cinci infracţiuni. Ca urmare, începând cu 7
octombrie 2021, reclamantul a fost suspendat din funcţie. Contestarea formulată de către
reclamant împotriva deciziei C.S.P. a fost respinsă ca inadmisibilă prin decizia din 2 noiembrie
2021 a Curţii de Apel Chişinău, pe motiv că decizia contestată nu reprezenta un act administrativ
individual în sensul Codului administrativ şi, în orice caz, nu aducea atingere drepturilor
reclamantului, deoarece se referea doar la numirea procurorului V.F. de către C.S.P. Curtea de
Apel a precizat cu aceeaşi ocazie că suspendarea reclamantului din funcţie nu era prevăzută în
niciun act administrativ individual. Această decizie a fost confirmată în cele din urmă printr-o
hotărâre a Curţii Supreme de Justiţie din 29 decembrie 2021, în urma unui recurs formulat de
reclamant împotriva deciziei Curţii de Apel. Curtea Supremă a reamintit că decizia C.S.P. nu a
fost supusă niciunei căi de atac şi că menţiunea referitoare la dreptul de recurs efectuată la
sfârşitul acestei decizii a fost o eroare de dactilografiere.
Reclamantul s-a plâns că a fost suspendat din funcţia de procuror general fără a avea
posibilitatea legală de a contesta această măsură şi a pretins o încălcare a dreptului său de acces
la o instanţă (articolul 6 § 1 din Convenţie).

OBIECTUL CAUZEI ȘI ÎNTREBĂRILE - STOIANOGLO c. REPUBLICII MOLDOVA

ÎNTREBĂRI ADRESATE PĂRȚILOR

A existat în prezenta cauză o încălcare a dreptului reclamantului de acces la o instanţă,


astfel cum este garantat de articolul 6 § 1 din Convenţie, având în vedere pretinsa imposibilitate
de a contesta măsura de suspendare a funcţiilor Procurorului General, astfel cum a fost confirmat
prin hotărârea din 29 decembrie 2021 a Curţii Supreme de Justiţie (a se vedea, printre alte
autorităţi, Baka c. Ungariei [GC], nr. 20261/12, § 181, 23 iunie 2016, Bilgen c. Turciei, nr.
1571/07, §§ 69-81 şi 91-97, 9 martie 2021 şi Camelia Bogdan c. României, nr. 36889/18, §§ 65-
79, 20 octombrie 2020)?

S-ar putea să vă placă și