Sunteți pe pagina 1din 70   


  


GHID JURIDIC PENTRU INIŢIEREA


AFACERILOR ÎN TURISM
CUPRINS
I.Introducere. De ce o afacere în turism?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.1 Evoluţia turismului pe plan mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.1.1 Rezilienţa turismului și indicatorii de performanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.1.2 Factorii de diferenţiere și trendurile industriei turismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.2 Evoluţia turismului în Republica Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.2.1 Performanţa Republicii Moldova în ultimul Clasament de Competitivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
a Turismului
1.2.2 Potenţialul existent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2.3 Situaţia şi evoluţia conform statisticii turismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
II.Structura industriei turismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
III.Oportunităţi de dezvoltare și avantaje competitive aferente iniţierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
unei afaceri în turism
IV.Cadrul instituţional în turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.1. Matricea instituţională a autorităţilor administraţiei publice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.1.1 Entităţi publice nominalizate expres în Legea cu privire la organizarea şi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr.352/2006
4.1.2 Entităţi publice nenominalizate expres în Legea nr.352/2006, dar au impact . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
asupra activităţii turistice:
4.1.3 Alte entităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.2. Competenţe și atribuţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.3. Resurse și suport activ. Informaţii cu privire la reforma regulatorie în industria. . . . . . . . . . . . . . . . .17
turismului
4.3.1 Ghidul cu recomandări privind aplicabilitatea noilor prevederi în domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
activităţii turistice, operate prin intermediul Legii nr.91/2020 pentru modificarea
unor acte normative
V. Cadrul operaţional juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.1 Cadrul normativ general de reglementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.1.1 Noţiunile de bază utilizate de cadrul normativ din domeniul turismului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
(art.3 al Legii nr.352/2006)
5.1.2 Cadrul general de iniţiere și desfășurare a unei afaceri în turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
5.2 Cadrul de reglementare specific pentru iniţierea unei afaceri în turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
5.2.1. Notificarea autorităţilor administraţiei publice locale privind lansarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
activităţii de către casele rurale
5.2.2. Certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
5.2.3. Procedura de notificare a autorităţii administraţiei publice locale privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
desfășurarea activităţii de alimentaţie publică desfășurată de structurile de
primire turistică
5.2.4. Autorizarea sanitar-veterinară a activităţii de comerţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
5.2.5. Autorizaţia sanitară de funcţionare a obiectivului (structurile de primire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
turistică cu funcţii de servire a mesei)
5.3 Cadrul fiscal și repere de contabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
5.4 Raporturile de muncă cu angajaţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.4.1. Asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.4.2. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.4.3. Impozitul pe venit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
5.4.4. Controlul asupra aspectelor din domeniul raporturilor de muncă:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
5.5 Protecţia datelor cu caracter personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
5.6 Protecţia consumatorilor. Soluţionarea disputelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
5.6.1. Supravegherea pieţei privind conformitatea serviciilor turistice și protecţia . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
consumatorilor
5.6.2. APCSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
5.6.3. Controlul în domeniul siguranţei alimentelor, şi a materialelor care vin în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
contact cu produsele alimentare aflate în uz pe întreg lanţul alimentar, producerea
și circulaţia vinului și produselor alcoolice, al protecţiei consumatorilor în domeniul
alimentar
5.6.4. Răspunderea civilă contractuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
5.6.5. Mecanismul de protecţie stabilit de Legea nr.105/2003 privind protecţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
consumatorilor și alte legi
VI. Comentarii și adnotări la diferite speţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
VII. Recomandări, bune practici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7.1 Sfaturi și recomandări pentru activitate de succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7.1.1 Autenticitate, turism de experienţă, oferire de pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7.1.2 Ospitalitate, managementul clientelei si fidelizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
7.1.3 Digitalizare si accesibilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
7.1.4 Promovare și comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
7.1.5. Relaţii B2B și politica de preţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
7.2 Asociaţii sectoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
7.3 Proiecte de asistenţă tehnică, granturi și finanţări nerambursabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
7.4 Branding de ţară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
VIII. Abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
IX. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
DESPRE GHIDUL JURIDIC PENTRU USAID, Guvernul Suediei și Marii Britanii.
INIŢIEREA AFACERILOR ÎN Ulterior, acest ghid a fost actualizat cu supor-
tul Activităţii de susţinere a Competitivităţii
TURISM
în Industria Uşoară şi cea a Turismului
(USAID, EDGE) împreună cu Ministerul Cul-
Odată cu aprobarea amendamentelor la
turii.
cadrul legislativ aferent industriei turismului,
prin Legea nr.91 din 11 iunie 2020, în vigoare
Responsabili de realizarea acestui proiect
din 26.07.20, iniţierea și desfășurarea afaceril-
sunt:
or în domeniul turismului s-au simplificat,
• Lilia Dabija (jurist, expert în domeniul regle-
oferind oportunităţi noi pentru micii antre-
mentărilor cu impact asupra activităţii de
prenori, în special din regiunile rurale, pentru
întreprinzător),
a valorifica potenţialul turistic și a dezvolta o
• Iuri Cicibaba (expert în domeniul fiscal si
afacere în domeniul turismului.
contabil),
• Victor Ciobanu (consultant superior în
Antreprenorii și start-up-urile din industria
cadrul ME) - responsabil de domeniul politici
turismului adesea nu dispun de o educaţie și
publice, dezvoltarea industriei turismului,
experienţă antreprenorială avansată, marea
reglementări, planificare buget public,
majoritate a acestora fiind întreprinderi micro,
(lider de echipă pentru industria turismului
activităţi individuale în nume de persoană
în cadrul Proiectului de Competitivitate din
fizică, fie activităţi antreprenoriale sezoniere.
Moldova, finanţat de USAID, Guvernul
În consecinţă, Ministerul Economiei și Infra-
Suediei și Marii Britanii)
structurii a dezvoltat un ghid explicativ, pe
• Diana Lazăr, expert local, responsabil de
înţelesul tuturor, privind cele mai esenţiale
domeniul marketing, promovare a desti-
aspecte regulatorii privind iniţierea și organi-
naţiilor de turism, reglementări, programe de
zarea serviciilor turistice, care va răspunde
dezvoltare a antreprenoriatului în turism,
necesităţii de informare, ghidare și încurajare
turism sustenabil, cadrul instituţional și man-
a iniţiativei antreprenoriale în turism, a
agementul industriei turismului. Diana Lazăr
investiţiilor private din remitenţe sau proprii
gestionează programe de dezvoltare a turis-
în activităţi aducătoare de venit, pentru pros-
mului în Moldova de peste 7 ani, în cadrul
peritatea social-economică a regiunilor
proiectelor de asistenţă ale USAID, Guvernu-
Republicii Moldova.
lui Suediei și Guvernul Marii Britanii.
• Nicolai Olărașu (expert în domeniul pro-
Ghidul juridic pentru iniţierea afacerilor în
tecţiei consumatorilor și supravegherei
turism este conceput ca un ghid accesibil,
pieţei) - este Șef Secţia Servicii de consul-
într-un limbaj popular, cu interpretări profe-
tanţă în afaceri în cadrul Camerei de Comerţ și
sioniste ale normelor legale aferente cadrului
Industrie a Republicii Moldova. Deţine expe-
juridic al activităţilor din industria turismului,
rienţă exhaustivă în domeniul protecţiei con-
cu precădere pentru întreprinderile micro și
sumatorilor și supravegherei pieţei așa cum
mici și activităţile liber-profesioniste.
anterior a ocupat funcţia de Șef al Direcţiei
Relaţii cu Consumatorii și Mediul de Afaceri
Ghidul juridic va servi drept repere regulato-
la Agenţia Pentru Protecţia Consumatorilor și
rii, pentru cele mai esenţiale cerinţe, și nu va
Supravegherea Pieţei.
cuprinde exhaustiv toate obligaţiile stabilite
prin legislaţia în vigoare. Adiţional, ghidul va
Notă - Ministerul Economiei și Infrastructurii
include unele recomandări utile și sfaturi
- autoritate responsabilă de elaborarea politi-
practice pentru etapa de start-up.
cilor în domeniul turismului, anterior restruc-
turării administraţiei publice centrale de spe-
cialitate prin intermediul Hotărîrii Guvernului
Acest Ghid a fost elaborat sub auspiciile Min-
nr.117/2021, în virtutea căreia acest domeniu a
isterului Economiei si Infrastructurii din Mol-
fost preluat de către Ministerul Culturii.
dova, cu asistenţa tehnică a Proiectului de
Competitivitate din Moldova, finanţat de

5
mijlocii (IMMM) care angajează o pondere
I. Introducere. mare de femei și tineri - femeile reprezintând
De ce o afacere în turism? 54% din forţa de muncă din turism compara-
1.1 Evoluţia turismului pe plan mondial tiv cu 39% din economia generală.
1.1.1 Rezilienţa turismului și indicatorii de
performanţă 54%
Conform datelor statistice1, în ultimele șase 80% DIN FEMEI
OPEREAZĂ
IMMMURI ÎN TURISM
decenii, turismul a fost unicul sector de activ- ÎN TURISM
itate economică care a avut o creștere
aproape neîntreruptă, devenind unul dintre Această evoluţie se datorează unor factori
cele mai mari sectoare, cu cea mai rapidă precum: mediul economic favorabil, cererea
creștere la nivel mondial. continuă pentru transportul aerian, prezenţa
În 2019, sectorul a reprezentat 30% din tehnologiilor digitale ce modelează expe-
exporturile mondiale de servicii (1,5 trilioane rienţa călătorului, facilitarea sistemului de
USD) și până la 45% din exportul total de vize (ponderea populaţiei mondiale care
servicii în ţările în curs de dezvoltare. necesită o viză tradiţională a scăzut de la 75%
Totodată, între 2009 și 2019, creșterea în 1980 la 53% în 2018).
încasărilor generate de activitatea de turism
internaţional (54%) a depășit creșterea Călătoriile în scop de agrement/odihnă
PIB-ului mondial (44%). Turismul, fiind alcătu- (leisure) este principalul scop al vizitei în
it atât din turismul receptor, cât și din cel toate regiunile lumii, cu excepţia Orientului
intern, reprezintă o parte majoră a produsului Mijlociu, unde predomină vizitarea priete-
intern brut pentru multe economii din întrea- nilor și a rudelor (VFR) sau în scopuri de
ga lume. Această proporţie este cea mai mare sănătate sau religioase, iar ponderea călăto-
în Macao (China), unde turismul reprezintă riilor a crescut de la 50% în 2000 la 55% în
48% din PIB, pe când în Iordania, Spania, 2019.
Croaţia și Mauritius, turismul reprezintă 10%
sau mai mult din PIB-ul acestor ţări. În Franţa, Totodată, în contextul instalării pandemiei și
destinaţia turistică de top din lume, turismul modificării circumstanţelor în care s-au des-
reprezintă 7% din PIB. De menţionat că fășurat călătoriile în ultima perioadă, tend-
Europa deţine poziţia de lider pe piaţa turis- inţele de călătorii în perioada post-pandemie
tică globală și reprezintă jumătate din cota de sunt următoarele:
piaţă globală a turismului internaţional. -Intervale de rezervare mai scurte și politicile
de anulare flexibile;
+54% 20092019 -Tehnologiile digitale;
Crizele din trecut au arătat capacitatea turis- -Implementarea protocoalelor sanitare;
mului de a reveni în forţă după varii șocuri -“Slow travel” – vizitarea destinaţiilor prin
externe și de a stimula recuperarea altor explorarea culturii alături de localnici, într-o
sectoare. În urma crizei economice globale manieră mai respectuoasă faţă de localnici și
din 2009, în timp ce ocuparea forţei de muncă mai prietenoasă cu mediul;
în toate sectoarele economice a crescut cu -Călătorii către destinaţii mai îndepărtate, dar
11% între 2010 și 2018, ocuparea forţei de cu durate mai lungi de ședere, datorită
muncă în unităţile de cazare și restaurante a posibilităţii de a căpăta o cunoaștere pro-
crescut cu 35%. fundă a locului vizitat.
-Conceptul de “workation”.
+35% 2009
1.1.2 Factorii de diferenţiere și trendurile O cercetare publicată de Booking.com în 2021
industriei turismului ce conţine informaţii adunate de la mai mult
Turismul este în un motor major de ocupare a de 29.000 de călători din 30 de ţări, sugerează
forţei de muncă pentru grupuri mai vulnerabi- că pandemia a fost punctul critic pentru a
le, cum ar fi femeile și tinerii. Majoritatea întreprinde călătorii sustenabile. Angajamen-
întreprinderilor din turism (aproximativ 80%) tele de zi cu zi ale călătorilor în materie de
sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici și durabilitate sunt în concordanţă cu intenţiile

6
lor pentru călătoriile viitoare - 84% doresc să În mod similar, American Express în 2021 a
reducă deșeurile generale, 83% doresc să constatat, că 69% dintre călători sunt intere-
reducă consumul de energie și 79% doresc să saţi să viziteze destinaţii mai puţin cunoscute,
folosească moduri de transport mai ecologice, 72% speră să sprijine comunităţile locale prin
cum ar fi mersul pe jos, cu bicicleta sau trans- călătoriile lor și 59% sunt interesaţi de „filan-
portul public în defavoarea unui taxi ori unei turism” (“philantourism”), în special alegând o
mașini închiriate. experienţă sau o vacanţă pentru a sprijini o
destinaţie prin turism. De asemenea, același
Respectul pentru comunitatea locală este, de trend a fost remarcat în studiul întreprins de
asemenea, pe primul loc pe listă, deoarece către Booking.com în 2021 - pandemia i-a
aproape 73% își doresc experienţe autentice făcut pe călători să își dorească să călătoreas-
care să fie reprezentative pentru cultura că mai sustenabil în viitor. În răspuns la
locală atunci când călătoresc, 84% percep motivaţia călătorilor, oferta de turism rural în
creșterea înţelegerii culturale și conservarea R. Moldova este una din pricipalele care con-
patrimoniului cultural este crucială și 76% tribuie la bunăstarea comunităţilor prin spri-
doresc să contribuie la un impactul economic jinirea unor mijloace de trai durabile și prin
al industriei răspândit în mod egal la toate protejarea tradiţiilor socio-culturale valoro-
nivelurile societăţii. În plus, 69% vor evita ase și a resurselor de patrimoniu natural și
destinaţile și atracţiile populare pentru a evita cultural.
supraaglomerările și a contribui dispersarea
beneficiilor pozitive ale călătoriilor către des- 1.2 Evoluţia turismului
tinaţii și comunităţi mai puţin vizitate. (Sursa: în Republica Moldova
Raportul Booking.com privind călătoriile 1.2.1 Performanţa Republicii Moldova în
durabile, 2021) ultimul Clasament de Competitivitate a Turis-
mului
Turiștii caută noi experienţe de călătorie Potrivit celui mai recent Clasament de Com-
reieșind din conjunctura restricţiilor actuale, petitivitate a Turismului, prezentat de către
inclusiv prin rezervarea unor călătorii de Forumul Economic Mondial (2019)2, Republi-
durată mai lungă. (Sursa: Turismul European: ca Moldova este clasată pe poziţia 103 din 140
Tendinţe Și Perspective - Un raport realizat de de state evaluate în anul 2019. Conform Clasa-
Tourism Economics pentru Comisia Europe- mentului, Republica Moldova este poziţion-
ană de Călătorii, 2021) În timp ce în 2019, ată în grupul ţărilor din Balcani și Europa de
durata medie a călătoriilor interne a fost de Est și, analizând performanţa prin prisma
4,45 zile și de 9,22 zile pentru călătoriile evoluţiei sale dinamice comparativ cu rapor-
internaţionale, în 2021, peste 52% dintre tul precedent, datele arată că Republica Mol-
călătorii globale au indicat o preferinţă pentru dova este cel mai bun performer în termeni de
sejururi mai lungi, aproximativ unul din patru progres, obţinând cel mai semnificativ salt în
(26%) preferând să se cazeze pentru o perio- Clasament, comparativ cu cel înregistrat 2 ani
adă de mai mult de 10 nopţi. Această creștere, în urmă – 14 poziţii (de pe locul 117 pe locul
în ciuda pandemiei, sugerează că tendinţa 103).
către sejururi prelungite va rămâne pe termen
lung, deoarece călătorii încearcă să profite de Prin urmare, principalele tendinţe rezultate
posibilitatea de a călători. (Sursa: Consiliul pentru Republica Moldova în ultimul raport
Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC) - de competitivitate sunt:
Tendinţe emergente ale consumatorilor în a) Republica Moldova a realizat cel mai mare
călătorii și turism în 2021 și în următorii ani) În salt în Clasament din toate ţările în dreptul
răspuns la această tendinţă de călătorie, indicatorului deschidere internaţională (de pe
într-un mod neîntârziat pachetele turistice poziţia 119
oferite călătorilor trebuie ajustate conform în 2017 pe locul 78 în 2019) - progres datorat
conceptului “multi-centre” prin combinarea în primul rând îmbunătăţirilor semnificative la
mai multor activităţi și/sau destinaţii de prox- capitolul Cerinţele faţă de Viza, dar și Acor-
imitate, pentru a prelungi prin urmare perioa- duri comerciale regionale;
da sejurului în R. Moldova. b) sustenabilitatea mediului ambiant, compet-
7
itivitatea preţurilor și mediul de Afaceri sunt Vitis – Les Chemins de la Vigne”3, care are
alte domenii unde s-au văzut progrese semni- scopul de a promova călătoriile de descoperi-
ficative (progres în clasament de +16 poziţii re a patrimoniului divers din Europa, în special
pentru fiecare din indicatorii vizaţi); oeno-culturale, de consacrare a valorilor
c) infrastructura terestră și portuară, resursele globale, precum: diversitatea interculturală,
naturale, sănătate și igienă sunt dimensiunile dialogul inter-cultural transfrontalier și dez-
de competitivitate unde Republica Moldova a voltarea durabilă a turismului.
pierdut poziţii în clasament comparativ cu Ruta „Drumul Vinului Moldovei” cuprinde 7
ultima evaluare (câte -3 poziţii pentru fiecare itinerare vinicole și gastronomice unice, 30 de
indicator); vizite la vinării, crame, vinoteci, zeci de eveni-
d) punctele forte de poziţionare a Republicii mente cultural-turistice și numeroase expe-
Moldova sunt competitivitatea preţurilor (16) rienţe culturale, istorice și gastronomice, și
și sănătate și igienă (37). înglobează un total de 1 560 km de circuite în
cele trei regiuni viticole cu Indicaţie
1.2.2 Potenţialul existent Geografică Protejată.
Potenţialul ofertei turistice a Republicii Mol- Evoluţia turismului rural în Moldova se dato-
dova actualmente cuprinde 6 forme de rează prezenţei gamei variate de experienţe
turism, datorită atractivităţii turistice ale în sat, precum drumeţii, călărit, cunoașterea
resurselor și experienţelor existente. produselor autohtone vitivinicole, alimen-
• Turismul de aventură ușoară telor organice, conceptul de „slow”-food ce
• Turismul cultural permite descoperirea gastronomiei locale. În
• Turismul oenogastronomic același timp, marea majoritate a zonelor
• Turismul eco-rural și agroturismul protejate sunt situate în perimetrul locali-
• Turismul de afaceri şi MICE tăţilor sătești, fapt care creează premise
• Turismul de recuperare spirituală și balnear. pentru dezvoltarea turismului în mediul rural.
Totodată, prestatorii ofertelor agroturistice
Turismul de aventură ușoară este în ascensi- pun la dispoziţia călătorilor toate resursele
une în Republica Moldova, datorită gospodăriilor și posibilităţi de a se familiariza
disponibilităţii activităţilor dinamice de cu lucrări agricole sau meșteșugărești, iar
explorare a punctelor de interes turistic, dura- locaţiile agropensiunilor permit explorarea
bile din punct de vedere ecologic și posibile unor peisaje irepetabile și conexiunea cu
de a fi efectuate în condiţii de minim impact, comunităţile locale.
în contextul în care turismul de masă a deve- Turismul de afaceri şi MICE reprezintă o pon-
nit nepopular și necesitatea aplicării măsu- dere semnificativă în numărul total de vizite
rilor de siguranţă predomină. internaţionale în Republica Moldova, consti-
Aventurile de tip soft includ, de asemenea, tuind o valoare de 17% în 2018. De asemenea,
experienţele culturale pe lângă cele în natură. infrastructura prezentă și în mod special
Republica Moldova dispune de o reţea mică, capacitatea tuturor unităţilor de cazare
dar în creștere a grupurilor ce oferă activităţi amplasate în Chișinău, proximitatea centrelor,
în aer liber și reţelelor informale. Agenţii eco- entităţilor de business și non-guvernamen-
nomici oferă opţiuni de hiking, ciclism și caiac tale, Aeroportul Internaţional Chișinău, sunt
de bună calitate. De asemenea, Moldova câteva dintre motivele pentru care capitala
dispune de atracţii ce sunt parte a fondului este principala destinaţie de business. Se
ariilor naturale protejate, și monumente natu- conturează și un trend conform căruia un
rale care sunt la baza traseelor și expe- număr din ce în ce mai mare de călători de
rienţelor ecoturistice. afaceri aleg să își extindă sejururile pentru a
include şi unele activităţi de agrement (mai
Turismul vitivinicol este în centrul ofertei mult de 60% din călătoriile de afaceri au fost
unice de ţară, iar din martie 2019, potenţialul extinse pentru călătorii de agrement în 2017, o
turistic vitivinicol al Moldovei a fost recunos- creștere de 40% an de an).
cut pentru încă o dată, Moldova devenind
parte din reţeaua pan-europeană de rute și Turismul de recuperare spirituală și turismul
experienţe turistice dedicate vinului - „Iter balnear - Republica Moldova dispune de

8
multe resurse naturale și culturale, ceea ce ar COVID-19. CIFRE & IMPACT
permite crearea a noi experienţe wellness. În 2020 turismul emiţător a generat venituri
Noile definiţii ale conceptului de wellness se cu 68,6% mai mici comparativ cu 2019, iar
bazează pe o abordare holistică și încorpo- numărul de turiști a scăzut cu 86,2%.
rează utilizarea ariilor naturale, a activităţilor Numărul de turiști străini care au vizitat Mol-
în aer liber, experienţe noi (yoga, SUP-surfin- dova în 2020, prin intermediul agenţiilor de
gul, scăldatul în pădure, de exemplu) și pro- turism, s-a redus cu 12,9 mii persoane (-65%
duse alimentare organice locale, de înaltă faţă de 2019), în timp ce încasările au înregis-
calitate. Plăcile SUP (pentru Prut), echipa- trat o reducere și mai severă, de cca 91%, de la
mentele de escaladă - pentru generaţiile 82,4 la 7,3 milioane lei.
tinere, popularitatea noilor activităţi de aven-
tură (de exemplu, evenimente sportive Chiar dacă în anul pandemic 2020 numărul de
extreme sau caiac) sugerează că există o turiști locali a crescut cu 62% (de la 46 la 75
cerere pentru produse noi de aventură în aer mii persoane), veniturile generate au scăzut
liber. puternic, cu 58%. Explicaţiile sunt legate de
duratele de ședere și cheltuielile mult mai
1.2.3 Situaţia şi evoluţia conform statisticii mici, ori pandemia a făcut ca turiștii locali să
turismului fie mai precauţi și atenţi pe timp de pandemie.
1.2.3.1 Fluxul total înregistrat de turiști trecuţi
prin intermediul agenţiilor de turism și veni- 1.2.3.2 Cheltuielile nerezidenţilor în Republi-
turile generate ca Moldova
Un alt indicator macro relevant despre
Comparativ cu anul 2014, în 2019 turismul creșterea bazei potenţialului turistic al ţării se
intern a înregistrat o ușoară creștere a referă la cheltuielile nerezidenţilor în
numărului de turiști, de la 43 la 46 mii Republica Moldova care în perioada
persoane, în timp ce încasările agenţiilor de 2014-2019 au consemnat o creștere medie
turism au crescut de la 110 la 135 milioane lei. anuală de 9,7% de la 324 milioane USD în
2014 la un cuantum de 521 milioane USD în
Chiar dacă numărul de turiști străini care au 2019. Aceste cheltuieli reprezintă intrare de
vizitat Moldova prin intermediul agenţiilor de valută în ţară și, respectiv, export de servicii,
turism a crescut de la 14 mii perosoane în iar datele din Balanţa de Plăţi Externe indică
2014 la 20 de mii în 2019, ponderea acestora a că în medie fiecare al 3-lea dolar din exportul
înregistrat o ușoară scădere în acestă perio- de servicii al Republicii Moldova este reprez-
adă, de la 6% la 5,3%. Turismul receptor a entat de cheltuielile nerezidenţilor în ţara
excelat cel mai mult la capitolul venituri de la noastră.
1,9% în 2014 sau 26 mil. lei la o pondere de
3,3% în anul 2019 sau echivalentul a 82 milio-
ane lei.
2500 2292

350
311 2000
300 1980
264
250 1500
200 181 1243

150 1000 719

100 75
500
50 14
19 20 43 40 46 43 75 82
110
136
135
7 7 57
26
0 0
Turism Receptor Turism Intern Turism Emiţător Turism Receptor Turism Intern Turism Emiţător

2014 2018 2019 2020 2014 2018 2019 2020

Număr de turiști, mii persoane Venituri, mil lei

9
Această pondere a crescut de la 28,7% în anul 2014 la 33,8 % în anul 2019 și a reprezentat unul
din factorii cei mai importanţi în echilibrarea balanţei de plăţi externe.

Începînd cu anul 2016 remarcăm și o inversare de trend în care în premieră cheltuielile


nerezidenţilor în Republica Moldova au depășit valoric cheltuielile cetăţenilor moldoveni efec-
tuate peste hotarele ţării, iar în următorii 2 ani excedentul balanţei turistice a ţării s-a majorat
constituind în anul 2019 valoarea de 41,2 mil. USD (Anexa nr. 13 la Program).

Pe categorii mari de cheltuieli ale nerezidenţilor, suma de 521 mil. USD este împărţită în
125 mil. USD pentru transport pasageri și alte 396 milioane pentru serviciile de călătorii.

200 187.92
600
521 180
500 144.32
500 160
438
350
140 129.75
400 324 328
300 120
99.59
300 100
80
200 60 51.42
46.68
40 27.37
100 25.12
20
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Afaceri Servicii Servicii de Alte scop
educaţionale sănătate personal
Călătorii Transport pasageri Total
2020 2019 2018 2013

Cheltuielile nerezidenţilor în Moldova Cheltuielile de călătorii după scop

Structura cheltuielilor nerezidenţilor după scop

COVID-19. CIFRE & IMPACT


Cheltuielile străinilor în Republica Moldova s-au redus de la 521 milioane USD în 2019 la 353
miloane în 2020 (cu 32%).

Dacă cheltuielile cu transportul s-au redus în ritm cu reducerea fluxului de turiști internaţionali
(cca 70%), atunci cheltuielile de călătorii a rezidenţilor s-au redus mai puţin, cu doar 20,3%, ceea
ce ne vorbește despre faptul că nerezidenţii au cheltuit în mediu mai mult în 2020. Privite în
structură, cheltuielile pentru serviciile educaţionale și cele de sănătate s-au redus cu doar 8-9%,
în timp ce cele efectuate în scopuri de afaceri și alte scopuri s-au redus cu cca 23%.

1.2.3.4.3 Ţările de origine a turiştilor străini


Pe ţări de origine a turiștilor străini cazaţi în unităţile de cazare din Republica Moldova, primele
4 poziţii în clasament le ocupă România, Ucraina, Federaţia Rusă și SUA, cu o pondere cumula-
tivă de 53,6%. Până în 2019, cel mai mult și-au amplificat prezenţa în ţara noastră turiștii din
România, numărul acestora dublîndu-se de la 22,6 la 47,0 mii persoane. Din top state cele mai
mari creșteri relative a sosirilor în Republica Moldova le-au înregistrat turiștii din Israel și Polo-
nia, numărul cărora a crescut în 2019 faţă de anul 2014 de 2,95, respectiv 2,63 ori.

10
COVID-19. CIFRE & IMPACT
În structurile de cazare din Republica Moldova în anul 2020 s-a cazat un număr de 28,7 mii
turiști străini, care este de 6 ori mai mic comparativ cu anul 2019. Totodată înoptările s-au redus
de 5,5 ori, consemnînd o durată medie de ședere ușor mai mare faţă de 2019 (2,45 nopţi vs. 2,22
în anul 2019).

Pe tipuri de structuri de cazare, cea mai mare parte a nerezidenţilor au fost găzduiţi de hoteluri
și moteluri cu 25,5 mii turiști, iar în 87,6% din cazuri aceștia au înnoptat în capitală.

Pe ţări de origine a turiștilor străini cazaţi în unităţile de cazare din Republica Moldova, primele
4 poziţii în clasament în anul 2020 le ocupă România, Ucraina, Federaţia Rusă și Turcia, cu o
pondere cumulativă de 60%. În condiţiile pandemiei, corelată cu distanţa mare, SUA a părăsit
topul (ajungînd pe poziţia a 7-tea), poziţia a 4-a fiind luată de Turcia.

II. Structura industriei turismului


Conform metodologiei Eurostat utilizată de către Uniunea Europeană, industria de turism se
împarte în 2 categorii mari: Predominant Turism (Mostly Tourism) și Parţial Turism (Partially
Tourism), în dreptul fiecărei categorii fiind atribuite mai multe activităţi economice conform
Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2, (CAEM-2). Acest Clasificator, este
conceput ca o clasificare standard a activităţilor economice și este aprobat prin Ordinul Biroului
Naţional de Statistică nr.28 din 07 mai 2019.5
Așa cum în Republica Moldova de mai mulţi ani se utilizează un sistem similar de clasificare
compatibil cu cel al UE, a fost posibilă delimitarea activităţilor date și din Clasificatorul Activi-
tăţilor Economice ale Moldovei, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.

Predominant Turism Parţial Turism

CAEM Activitate CAEM Activitate


Transporturi aeriene Transporturi interurbane
H51.10 de pasageri H49.10 de călători pe calea ferată
Hoteluri şi alte facilităţi Transporturi cu taxiuri
I55.10 H49.32
de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru
I55.20 H49.39 Alte transporturi terestre
vacanţe şi perioade de de călători n.c.a.
scurtă durată
Parcuri pentru rulote, Transporturi maritime şi
I55.30 H50.10 costiere de pasageri
campinguri şi tabere
Transportul de pasageri pe
I55.90 Alte servicii de cazare H50.30 căi navigabile interioare
Activităţi ale agenţiilor Restaurante
N79.11 I56.10
turistice
Activităţi ale tur- Baruri şi alte activităţi de
N79.12 I56.30 servire a băuturilor
operatorilor
Activităţi de închiriere şi
N77.10 leasing de autovehicule
Activităţi de închiriere şi
N77.21 leasing de bunuri
recreaţionale şi
echipament sportiv
Alte servicii de rezervare şi
N79.90 asistenţă turistică
11
III.Oportunităţi de dezvoltare și avan- durabilitate a mediului, iar în contextul
taje competitive aferente iniţierii unei călătorilor solo, aceste constatări oferă
oportunităţi de a răspunde cererii în ascensi-
afaceri în turism
une din partea femeilor în calitate de călători
solo, precum și opţiuni de călătorie durabilă.
Activitatea desfășurată în turism are un
impact pozitiv asupra zonelor rurale și oferă
Acest sector este totodată un facilitator al
posibilitatea de venituri suplimentare, iar prin
schimbului cultural, combate discriminarea și
efectul său multiplicator, în mod indirect,
prejudecăţile dintre indivizi și societăţi,
contribuie la crearea de locuri de muncă și la
sprijină protecţia mediului natural și a patri-
redresare economică. Acest sector prezintă
moniului cultural unic al ţării, asigurând
numeroase oportunităţi de „parteneriate” așa
dezvoltarea durabilă.
cum implică diverse efecte pozitive asupra
Finalmente, există diverse instrumente și
economiei locale și inter-dependenţă cu
programe de susţinere a dezvoltării și
producţia de artizanat local, sectorul
îmbunătăţirii serviciilor și a activităţilor de
HoReCa, cel vitivinicol local, crearea în
turism, prestate de entităţile publice, asocia-
consecinţă de noi IMM-uri și produse cu
tive, donatori și partenerii de dezvoltare.
valoare adăugată.
Turismul de experienţă, turismul cultural,
gastronomic, turismul rural și agroturismul,
precum şi redefinirea turismului de well- IV.Cadrul instituţional în turism
ness/sănătate creează în continuare noi
oportunităţi pentru activitatea turistică din 4.1. Matricea instituţională a autorităţilor
Moldova. Conform ultimelor date ale Comis- administraţiei publice
iei Europene, se estimează că doar turismul 4.1.1 Entităţi publice nominalizate expres în
cultural reprezintă 40% din totalul turismului Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea
european, 4 din 10 turiști aleg destinaţia pe activităţii turistice în Republica Moldova
baza ofertei sale culturale.6 Turismul cultural nr.352/2006
este totodată unul dintre cele mai mari și mai Parlamentul;
rapide segmente de turism din lume.7 Guvernul;
În același timp, călătorii în scop de turism de Ministerul Economiei - autoritate administra-
aventură și turism cultural cheltuiesc în tivă centrală;
medie zilnic mai mult decât turiștii tradiţion- Ministerul Culturii- autoritate administrativă
ali.8 centrală;
Republica Moldova este poziţionată cu Agenţia de Investiţii - autoritate administra-
promisiunea sa de brand turistic și este tivă centrală, în subordinea Guvernului;
percepută pe parcursul ultimilor ani drept o Inspectoratul General pentru Situaţii de
destinaţie atractivă de către un segment al Urgenţă - autoritate administrativă în subor-
pieţii - vizitatorii „cu valoare adăugată înaltă”. dinea Ministerului Afacerilor Interne;
Acest public ţintă prezintă interese și nevoi Poliţia de Frontieră- autoritate administrativă
reieșind din prosperitatea sa economică, în subordinea Ministerului Afacerilor
dispunând de timp liber pentru a călători și a Interne;
descoperi experienţe în natura sălbatică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și
itinerarii de drumeţii, observare de animale, Supravegherea Pieţei - autoritate administra-
activităţi interactive în natură, turism de tivă în subordinea Ministerului Economiei;
recreere, de experienţă sau transformaţional, Agenţia Servicii Publice - instituţie publică
de aventură sau evenimente cultural-turis- fondată de Cancelaria de Stat.
tice. Autorităţile publice locale;
Republica Moldova este o destinaţie sigură și
primitoare, aflându-se pe locul 57 la nivel
mondial în termeni de siguranţă și securitate,
clasându-se bine (locul 63) şi în termeni de

12
4.1.2 Entităţi publice nenominalizate expres b) asigură dezvoltarea durabilă a turismului;
în Legea nr.352/2006, dar au impact asupra c) stabileşte modalităţile de administrare a
activităţii turistice: proprietăţii de stat în domeniul turismului;
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimenta- e) asigură utilizarea raţională a resurselor
re în comun cu Agenţia de Intervenţie și Plăţi turistice şi promovarea măsurilor de conser-
pentru Agricultură și Oficiul Naţional al Viei vare şi protecţie a mediului înconjurător în
şi Vinului; conformitate cu prevederile legislaţiei de
Ministerul Mediului, în comun cu Agenţia de mediu;
Mediu, Inspectoratul pentru Protecţia Medi- f) contribuie la dezvoltarea industriei turis-
ului, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia pentru mului prin investiţii directe în crearea şi con-
Geologie și Resurse Minerale. strucţia de obiective ale infrastructurii gener-
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regio- ale şi a celei turistice;
nale și Agenţiile de Dezvoltare Regională; h) realizează colaborarea internaţională în
Serviciul Fiscal de Stat - autoritate adminis- domeniul turismului prin încheierea şi execu-
trativă în subordinea Ministerului Finanţelor; tarea tratatelor internaţionale.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen- Conform articolului 17 alin. (3) al aceleiași legi,
telor - autoritate administrativă centrală, în aprobă Regulamentul cu privire la organizarea
subordinea Guvernului; și funcţionarea birourilor/centrelor de infor-
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică - mare turistică.
autoritate administrativă în subordinea Minis-
terului Sănătăţii; Ministerul Culturii (MC) - elaborare de politi-
Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului ci, conform principiilor bunei guvernări statu-
întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) – ate în Legea nr. 98/2012 privind administraţia
instituţie publică fondată de Ministerul Econ- publică centrală de specialitate și Legii cu
omiei. privire la organizarea şi desfăşurarea activi-
tăţii turistice în Republica Moldova
4.1.3 Alte entităţi nr.352/2006.
Programul de stat LEADER (în devenire) Atribuţiile prevăzute de Legea cu privire la
Birourile/Centrele de informare turistică organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice
Asociaţia Naţioală pentru Turism Receptor și în Republica Moldova nr.352/2006:
Intern din Moldova (ANTRIM) a) elaborează şi prezintă Guvernului, spre
aprobare, strategia şi programele naţionale în
4.2. Competenţe și atribuţii domeniul turismului;
Entităţi publice nominalizate expres în Legea b) coordonează cu autorităţile administraţiei
cu privire la organizarea şi desfăşurarea activ- publice centrale şi locale, cu asociaţiile
ităţii turistice în Republica Moldova obşteşti din domeniul turismului măsurile
nr.352/2006: privind realizarea strategiei şi politicii de stat
în domeniul turismului;
Parlamentul stabileşte cadrul juridic pentru c) elaborează şi prezintă Guvernului, spre
activitatea turistică în concordanţă cu legis- aprobare, mecanismele economice de stimu-
laţia naţională şi cu normele internaţionale, lare a dezvoltării turismului şi poartă răspun-
conform articolul 4 alin. (2) al Legii cu privire dere, în limita competenţei sale, pentru
la organizarea şi desfăşurarea activităţii turis- implementarea acestora;
tice în Republica Moldova nr.352/2006. d) elaborează acte normative în domeniul
turismului, armonizate cu normele internaţio-
Guvernul, conform articolului 4 alin. (3) din nale;
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea e) organizează şi monitorizează activitatea
activităţii turistice în Republica Moldova turistică în zonele turistice naţionale;
nr.352/2006: f) reprezintă interesele statului în domeniul
a) stabileşte politica de stat în domeniul turis- turismului în organismele internaţionale şi
mului, aprobă strategia şi programele naţio- regionale, coordonează şi monitorizează
nale în domeniu; colaborarea Republicii Moldova cu Organi-

13
zaţia Mondială a Turismului şi cu alte organ- (2) al Legii nr.352/2006.
isme internaţionale din domeniu în conformi- c) În cazul în care într-o localitate nu este
tate cu legislaţia; amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de
g) elaborează şi prezintă Guvernului, spre Stat conform articolului 4 alin. (7) al Legii nr.
aprobare, normele metodologice şi criteriile 93/1998 cu privire la patenta de între-
de clasificare a structurilor de primire turis- prinzător, patenta pentru desfășurarea activi-
tică; tăţilor turistice mai jos menţionate (3 activi-
h) colaborează cu diverse asociaţii şi organi- tăţi), se eliberează de autorităţile adminis-
zaţii neguvernamentale în probleme ce ţin de traţiei publice locale în a cărei rază de admin-
domeniul turismului; istrare solicitantul intenţionează să-şi des-
i) acordă asistenţă metodologică şi infor- făşoare activitatea în baza patentei, şi aceasta
maţională în probleme ce ţin de sfera turis- este valabilă numai pe teritoriul administrat
mului agenţilor economici din industria turis- de primăria care a eliberat-o:
mului, asociaţiilor obşteşti din domeniu, 1. Servicii de ghidaj turistic prestate de către
precum şi autorităţilor administraţiei publice ghizii de turism, inclusiv cu transport propriu;
locale; 2. Servicii de cazare şi masă prestate de pro-
j) monitorizează circulaţia turistică; prietarii caselor rurale;
k) elaborează Normele metodologice privind 3. Servicii de prezentare şi instruire pe teme
elaborarea şi aprobarea rutelor turistice enogastronomice (prepararea şi degustarea
naţionale; bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de
l) elaborează Regulamentul cu privire la orga- confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de
nizarea şi funcţionarea birourilor/centrelor de artă populară (artizanat), de prezentare a
informare turistică; obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi
m) aprobă Regulamentul de organizare şi şi copii (individual şi în grupe de până la 20 de
funcţionare a Consiliului consultativ pentru persoane);
turism şi componenţa acestuia.
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Respectivele competenţe fost preluate în Urgenţă:
2021 de la Ministerul Economiei și Infrastruc- Conform articolului 22 al Legii nr. 352 /2006
turii, prin operarea amendamentelor de cu privire la organizarea şi desfăşurarea activi-
rigoare, de către Ministerul Culturii, în con- tăţii turistice în Republica Moldova asigură
textul restructurării administraţiei publice protecţia şi salvarea turiştilor care s-au con-
centrale de specialitate fruntat cu situaţii excepţionale.

Agenţia de Investiţii: Poliţia de Frontieră – potrivit Articolului 16 al


a) implementează politicile statului în dome- Legii nr.352/2006, evidenţa circulaţiei turis-
niul promovării turismului, conform pct. 7 al tice este realizată de către organul central de
Regulamentului său de activitate, aprobat specialitate al administraţiei publice, numit
prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2018; de Guvern, , prin colectarea şi prelucrarea
b) aprobă rutele turistice naţionale, în temeiul datelor privind persoanele care traversează
art.9 alin.(52) al Legii nr.352/2006. frontiera de stat, privind frecventarea structu-
rilor de primire turistică, vizitarea destinaţiilor
Autorităţile administraţiei publice locale: turistice, prestarea serviciilor turistice etc.
a) în scopul iniţierii activităţii de comerţ, De asemenea, Poliţia de Frontieră, în temeiul
agenţii economici depun la autoritatea articolului 6, aliniatul (3) al Legii nr. 283/2011
administraţiei publice locale pe al cărei cu privire la Poliţia de Frontieră, deţine
teritoriu se va desfăşura activitatea turistică, atribuţia de a acorda, în condiţiile legii, asis-
notificare, respectând condiţiile art.181 al tenţă şi servicii cetăţenilor, inclusiv prin elib-
Legii nr.352/2006 și art.14 al Legii nr.231/2010 erarea informaţiei cu privire la trecerea fron-
cu privire la comerţul interior; tierei de stat de către persoane şi mijloace de
b) casele rurale își vor lansa activitatea în baza transport, precum şi alte servicii în domeniile
notificării autorităţilor administraţiei publice stabilite de Guvern.
locale privind lansarea activităţii - art.252 alin.
14
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și ADR Centru, ADR UTA Găgăuzia).10
Supravegherea Pieţei: - Prin intermediul Agenţiei de Intervenţie și
a) desfășoară controlul calităţii serviciilor Plăţi pentru Agricultură (AIPA) se oferă
turistice prestate, în conformitate cu preve- subvenţii pentru proiectele privind dezvoltar-
derile Legii nr.131/2012 privind controlul de ea și promovarea serviciilor și activităţilor de
stat asupra activităţii de întreprinzător, în baza turism rural, conform Regulamentului privind
petiţiilor şi a sesizărilor consumatorilor priv- acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea
ind calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor nivelului de trai și de muncă în mediul rural
turistice prestate. din Fondul naţional de dezvoltare a agricultu-
Metodologia controlului de stat asupra activi- rii și mediului rural aprobat prin Hotărîrea
tăţii de întreprinzător în baza analizei riscu- Guvernului nr. 476/2019.
rilor efectuat de către Agenţia pentru
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea - Agenţia de Mediu:
Pieţei este aprobată prin Hotărîrea Guvernu- a) Conform Legii nr. 1515/1993 privind pro-
lui nr.782/2018. tecţia mediului înconjurător, Agenţia de
Mediu asigură implementarea documentelor
Agenţia Servicii Publice - în temeiul Legii de politici publice și a legislaţiei în domeniul
nr.352/2006: protecţiei mediului la nivel naţional și local;
a) realizează evidenţa patrimoniului turistic b) emite autorizaţia de mediu pentru folosinţa
(art.9 alin.(2); specială a apei - art.23 al Legii apelor
b) ţine Registrul structurilor de primire turis- nr.272/2011;
tică - art.18 alin.(4); - Inspectoratul pentru Protecţia Mediului se
c) emite certificatul de clasificare a structu- axează pe inspectarea situaţiei ecologice în
rilor de primire turistică - art.181. teritoriu, exercită controlul ecologic de stat
asupra activităţilor de întreprinzător în toate
Entităţi publice nenominalizate expres în sectoarele economiei naţionale conform
Legea nr.352/2006, dar au impact asupra Legii nr.131 din 08.06.2012 cu privire la con-
activităţii turistice: trolul activităţii de întreprinzător și între-
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimenta- prinde acţiuni efective de combatere și
re, în comun cu autorităţile administrative din sancţionare a contravenţiilor de mediu
subordinea sa: Agenţia de Intervenţie și Plăţi comise de cetăţeni și persoane juridice.
pentru Agricultură, Oficiul Naţional al Viei şi - Agenţia Moldsilva, prin atribuţiile sale de
Vinului conform atribuţiilor stabilite de Regu- gestionare a fondului forestier și parcurilor
lamentul cu privire la organizarea şi funcţion- naţionale aduce un aport la posibilităţile de
area Ministerului Agriculturii, Dezvoltării dezvoltare a ofertelor de turism în ariile
Regionale și Mediului Aprobat prin Hotărîrea protejate;
Guvernului nr. 695 din 30 august 2017 - - Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, constituit
susţine dezvoltarea turismului, cu instituţiile prin Hotărârea de Guvern nr. 725/2013 este
subordonate, ca domeniu conex sectorului activ în dezvoltarea și promovarea turismului
agroindustrial, inclsuiv pe filiera mediului vitivinicol, dar și a imaginii ţării pe pieţele de
rural. export a vinurilor, cu impact direct asupra
notorietăţii ţării ca destinaţie oeno-turistică;
Ministerul Mediului, în comun cu autorităţile - Agenţia pentru Geologie și Resurse Miner-
subordonate: Agenţia de Mediu, Inspectorat- ale în conformitate cu Hotărârea Guvernului
ul pentru Protecţia Mediului, Agenţia nr. 485/2009 cu privire la aprobarea Regula-
„Moldsilva”, Agenţia pentru Geologie și mentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse
Resurse Minerale pe filiera mediului ambi- Minerale, are atribuţii de impact asupra activi-
ant.9 tăţilor turistice cu implicarea subsolului și
apelor subterane;
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării - Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR),
Regionale - pe filierea dezvoltării regionale conform Legii nr. 438/2006 privind dezvol-
prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare tarea regională în Republica Moldova, sunt
Regională (ADR-urile - ADR Nord, ADR Sud, instituţii publice necomerciale, subordonate
15
autorităţii de implementare a politicii de dez- Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de
voltare regională, creată pentru implementar- stat a sănătăţii publice;
ea strategiei de dezvoltare regională şi planu-
lui operaţional și cuprind obiective strategice Alte entităţi
de activitate privind turismul, alocând și Birourile/centrele de informare turistică sunt
resurse financiare din Fondul Naţional de de mai multe tipuri, conform subiecţilor de
Dezvoltare Regională (FNDR). fondare, potrivit art.17 al Legii nr.352/2006.
Acestea pot fi create de către autorităţi ale
Serviciul Fiscal de Stat: administraţiei publice centrale și locale,
a) administrează impozitele, taxele şi alte ven- persoane fizice, asociaţii profesionale din
ituri la bugetul public naţional date în compe- domeniul turismului sau de către agenţi eco-
tenţa sa, inclusiv expune poziţia oficială a SFS nomici din industria turismului în conformi-
referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale, con- tate cu legislaţia.
form Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, apro- Programul de stat LEADER :
bat prin Hotărîrea Guvernului nr.395/2017; Din anul 2016, Programul LEADER cu supor-
b) emite, conform procedurii prevăzute de tul oferit de către parteneri de dezvoltare
Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de (EuropeAid, PolishAid, Ambasada Marii
întreprinzător, patenta de întreprinzător Britanii, USAID, etc.) contribuie la dezvoltarea
pentru desfășurarea activităţilor: eficientă și durabilă a zonelor rurale, inclusiv
• Servicii de ghidaj turistic prestate de către prin susţinerea proiectelor care au ca scop
ghizii de turism, inclusiv cu transport propriu; îmbunătăţirea atractivităţii turistice. Princi-
• Servicii de cazare şi masă prestate de propri- palii actori ai tuturor iniţiativelor locale
etarii caselor rurale; LEADER sunt Grupuri de Acţiune Locală
• Servicii de prezentare şi instruire pe teme (GAL-uri) ale căror membri sunt organizaţiile,
enogastronomice (prepararea şi degustarea instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai
bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de sectorului public, antreprenorial și civic, care
confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de împreună gestionează procesele de dezvol-
artă populară (artizanat), de prezentare a tare locală.
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi
şi copii (individual şi în grupe de până la 20 de În data de 9 aprilie 2021, Parlamentul Repub-
persoane); licii Moldova a adoptat în lectură finală Legea
c) este organ de control pe domeniul fiscal, al cu privire la GAL-uri, care prevede crearea
respectării obligaţiilor pecuniare faţă de cadrului legal pentru obţinerea statutului de
bugetul public naţional în limita competenţei persoană juridică, fapt ce va permite punerea
stabilite de lege, faţă de bugetul asigurărilor în aplicare a Programului de stat LEADER
sociale de stat şi calculării corecte şi virării în administrat de Ministerul Agriculturii, Dez-
termen a primelor de asigurare obligatorii de voltării Regionale și Mediului.
asistenţă medicală - conform Legii nr.131/2012
privind controlul de stat asupra activităţii de Începând cu anul 2022, GAL-urile vor putea
întreprinzător; accesa finanţare din surse publice, bugetul
disponibil pentru Programul LEADER fiind de
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen- până la 5% din Fondul Naţional de Dezvoltare
telor: a Agriculturii și Mediului Rural.
a) emite autorizaţie sanitar-veterinară de
funcţionare - art.18 al Legii nr.221/2007 priv- Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
ind activitatea sanitar-veterinară. Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este
o instituţie publică, necomercială, non-profit
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică: creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538/2007,
a) efectuează autorizarea sanitară a serviciului care activează în coordonarea Ministerului
- conform art.21 al Legii nr. 10/2009 privind Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi
supravegherea de stat a sănătăţii publice; locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de
b) emite autorizaţie sanitară a obiectivului - suport în afaceri şi IMM. Printre programele
16
de suport gestionate de către ODIMM se Astfel, urmare a recomandărilor din “Cartea
regăsesc și cele aferente industriei turistice. Albă pentru reforma cadrului normativ-regu-
latoriu al industriei turismului din Republica
Asociaţia Naţioală pentru Turism Receptor și Moldova”, Ministerul Economiei cu suportul
Intern din Moldova (ANTRIM), fondată în partenerului strategic al industriei turismului,
2014, este cea mai activă asociaţie de busi- Proiectul de Competitivitate din Moldova,
ness, cu peste 70 de antreprenori-membri și o finanţat de USAID, Guvernul Suediei și Marii
reprezentativitate de aproximativ 80% din Britanii, dar și a discuţiilor cu toţi actorii din
industria de turism receptor și intern în lanţul domeniul turismului, a identificat stringenta
valoric, printre care: tur-operatori și agenţii necesitate de reglementare a sectorului turis-
de turism, vinării cu servicii turistice, mului prin elaborarea celor mai optime
agro-pensiuni și case rurale, hoteluri, presta- soluţii. Mai jos sunt indicate recomandările
tori de experienţe turistice (kayak, SUP, olărit), privind aplicabilitatea noilor prevederi în
organizatori de evenimente. domeniul activităţii turistice, operate prin
intermediul Legii nr.91/2020 pentru modifi-
Datorită susţinerii continue din momentul carea unor acte normative.
fondării a Proiectului de Competitivitate din
Moldova finanţat de USAID, Guvernul 4.3.1 Ghidul cu recomandări privind aplicabil-
Suediei și Marii Britanii, ANTRIM itatea noilor prevederi în domeniul activităţii
funcţionează ca un think-tank specializat turistice, operate prin intermediul Legii
pentru a susţine dezvoltarea de produse nr.91/2020 pentru modificarea unor acte
turistice, iniţiativele de lobby și advocacy ale normative
industriei și a reușit gestionarea activităţilor I. Aspecte introductive
de marketing a destinaţiei pe pieţele inter- 1. De ce a fost necesară amendarea cadrului
naţionale și interne prin intermediul a 3 normativ conex activităţii turistice?
dimensiuni importante: 1Participarea cu stan- În urma evaluării situaţiei curente, prin inter-
dul de ţară a Moldovei la peste 30 de târguri și mediul Cărţii Albe pentru reforma cadrului
expoziţii internaţionale; 2Organizarea de normativ-regulatoriu al industriei turismului
tururi de familiarizare pentru jurnaliști străini, din Republica Moldova, au fost formulate un
bloggeri specializaţi în turism, formatori de șir de propuneri de amendare a stipulărilor
opinie și tururi de presă pentru jurnaliști legale în domeniul turismului, reieșind din
internaţionali și 3promovarea Republicii Mol- necesităţile reliefate de subiectele partici-
dova ca destinaţie turistică, dezvoltarea cam- pante la raporturile juridice din aria respec-
paniilor de comunicare internaţionale tivă.
precum „Descoperă Moldova”, „Fii Oaspetele Propunerile vizate au stat la baza elaborării
Nostru”, „Hai la Mine Acasă”. Legii nr.91/2020 pentru modificarea unor acte
normative, prin intermediul căreia a fost mod-
Totodată, în gestiunea asociaţiei este unicul ificată inclusiv Legea nr. 352/2006 cu privire
Centru Naţional de Informare Turistică din la organizarea și desfășurarea activităţii turis-
Moldova. tice în Republica Moldova ale cărui finalităţi
au fost următoarele:
- excluderea obligativităţii modelului con-
4.3. Resurse și suport activ. Informaţii cu tractului turistic;
privire la reforma regulatorie în industria - excluderea obligativităţii voucherului turis-
turismului tic;
Pentru a crește competitivitatea industriei - excluderea obligativităţii perfectării asigură-
turismului din Moldova și contribuţia indus- rii de călătorie prin intermediul agenţiilor de
triei la dezvoltarea economiei naţionale, unul turism și turoperatorilor;
din factorii principali este asigurarea unui - excluderea obligativităţii deţinerii, de către
cadru normativ-regulatoriu care susţine iniţi- angajaţii în domeniu, a diplomei de studii în
ativele de antreprenoriat, cu respectarea turism sau a certificatului de perfecţionare
necesităţilor călătorilor. profesională;

17
- excluderea obligativităţii clasificării după 2.2 Excluderea obligativităţii voucherului
nivelul de confort (categorii) a structurilor de turistic - s-a considerat că, respectivul docu-
primire turistică cu funcţiuni de servire a ment este perimat, în măsura în care repro-
mesei; duce elementele care sunt deja expuse în
- contracararea fenomenului de afișare a cate- contractul privind pachetul de servicii turis-
goriei unităţii de cazare fără deţinerea certifi- tice.
catului de clasificare a structurii de primire Adiţional a fost modificat și articolul 17 litera
turistică; c) din Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera
- oferirea ghizilor de turism, caselor rurale, de stat a Republicii Moldova, prin excluderea
dar și prestatorilor de unele servicii de agre- din cadrul normativ vizat, a dreptului poliţiei
ment (master-clasuri gastronomice, activităţi de frontieră de a solicita străinilor ce intră în
artistice și sportive din cadrul programelor Republica Moldova, în scop de călătorie turis-
turistice) a posibilităţii de a activa în baza tică sau motive personale, de a prezenta
patentei de întreprinzător; voucherul turistic.
- delimitarea atribuţiilor de elaborare și apro-
bare a normelor metodologice privind elabo- 2.1 și 2.2
rarea rutelor turistice (cadrul normativ) de Consecutiv, prin intermediul Hotărârii Guver-
atribuţiile de aprobare a rutelor turistice nului nr.639 din 26 august 2020 a fost abro-
(implementare); gată Hotărârea Guvernului nr.1470/2001 cu
- extinderea listei autorităţilor, a persoanelor privire la utilizarea contractului turistic şi a
fizice și juridice cărora li se oferă dreptul de a voucherului turistic.
crea centre de informare turistică; Prin urmare, nici o entitate publică nu este în
- crearea Consiliului Consultativ pentru drept să solicite un astfel de act.
Turism.
2.3 Excluderea obligativităţii perfectării asig-
2. În cele ce urmează se vor descrie procedur- urării de călătorie prin intermediul agenţiilor
al, procedurile de implementare a acestor de turism și turoperatorilor - drept efect al
obiective acestui amendament, consumatorii sunt în
2.1 Excluderea obligativităţii modelului con- drept să solicite asigurarea de călătorie de la
tractului turistic - normele respective au fost orice agent economic ce prestează servicii de
considerate superflue, în măsura în care asigurare, beneficiind astfel de serviciile
art.1592 al Codului civil nr.1107/2002 (modifi- respective de la entităţile participante, fără a
cat prin intermediul Legii nr.133/2018 privind se limita doar la serviciile agenţiilor de turism
modernizarea Codului civil și modificarea și a turoperatorilor.
unor acte legislative), reglementează toate Astfel, a fost asigurat accesul tuturor partici-
aspectele relevante contractului privind panţilor la piaţa serviciilor de asigurare, în
pachetul de servicii turistice. condiţiile libertăţii contractuale, reglemen-
Or, în virtutea principiului libertăţii contract- tate de legislaţia civilă.
ului, consacrat de art.993 al Codului civil,
„Părţile contractante pot încheia în mod liber, 2.4 Excluderea obligativităţii deţinerii de
în limitele dispoziţiilor legale imperative, con- către angajaţii în domeniu a diplomei de
tracte şi pot stabili conţinutul lor.” studii în turism sau a certificatului de
Prin urmare, prezenţa unui model unic de perfecţionare profesională – a fost exclusă
contract turistic (contract care, în accepţiunea obligaţia de perfecţionare profesională o dată
legislaţiei civile, este similar cu contractul la 3 ani, proprie personalului încadrat în indu-
privind pachetul de servicii turistice), este stria turismului. La fel, a fost exclusă și cerinţa
irelevantă, deoarece părţile contractante vor fi privind deţinerea unei vechimi în muncă în
în drept să stabilească, în mod liber, elemen- industria turismului de cel puţin 2 ani, pentru
tele constitutive ale acestui contract, cu absolvenţii cursurilor de perfecţionare profe-
respectarea statuărilor legislaţiei civile. sională, care doresc să deţină funcţia de
director/administrator.
Prin urmare, în lipsa unor atare condiţii, acce-
sul pe piaţa de muncă din domeniul turismu-
18
lui a fost simplificat, lăsându-se astfel la Moldova nr.218/2008, prin abrogarea normel-
discreţia angajatorilor din domeniul vizat, să or ce prevedeau sancţiuni pentru unităţile de
stabilească anumite condiţii ce se doresc a fi alimentaţie publică din cadrul structurilor de
întrunite de către persoanele ce vor fi anga- cazare, care nu sunt clasificate sau nu
jate. respectă cerinţele pentru clasificare.

2.5 Excluderea obligativităţii clasificării după 2.6 Contracararea fenomenului de afișare a


nivelul de confort (categorii) a structurilor de categoriei unităţii de cazare fără deţinerea
primire turistică cu funcţiuni de servire a certificatului de clasificare a structurii de
mesei - începând cu data adoptării Legii cu primire turistică - în acest scop a fost com-
privire la organizarea şi desfăşurarea activi- pletat art.344 al Codului contravenţional,
tăţii turistice în Republica Moldova (Încălcarea cerinţelor stabilite în actele
nr.352/2006, structurile de primire turistică normative privind producerea, depozitarea,
erau obligate să deţină act de clasificare (a se punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializa-
vedea art.18 al Legii citate, în redacţia iniţială a rea produselor, privind prestarea serviciilor şi
acestuia). Drept efect al amendamentelor încălcarea regulilor de protecţie a consuma-
operate prin intermediul Legii nr.185/2017 torilor) cu o nouă componenţă de contra-
pentru modificarea și completarea unor acte venţie - Încălcarea cerinţelor legislaţiei în
legislative, doar structurile de primire turis- vigoare privind indicarea categoriei de clasifi-
tică ce deţineau mai mult de 10 spaţii de care a structurii de primire turistică prin:
cazare (camere şi/sau apartamente) aveau a) afişarea de către structura de primire turis-
dreptul să obţină certificate de clasificare de tică a categoriei de clasificare fără a deţine
la entitatea acreditată la nivel internaţional certificat de clasificare emis în condiţiile Legii
sau local. Prin urmare, normele metodologice nr.352/2006 cu privire la organizarea şi des-
şi criteriile de clasificare a structurilor de făşurarea activităţii turistice în Republica
primire turistică cu funcţii de cazare şi de Moldova, se sancţionează cu amendă de la 40
servire a mesei, aprobate de Guvern, purtau la 45 de unităţi convenţionale aplicată
caracter de recomandare, dar nu obligatoriu. persoanei cu funcţie de răspundere;
În pofida acestor tendinţe, la acel moment b) afişarea repetată, pe parcursul unui an, de
erau încă în vigoare normele art. 11 alin. (1) al către structura de primire turistică a catego-
Legii 231/2010 cu privire la comerţul interior, riei de clasificare fără a deţine certificat de
care prevedea că: „Alimentaţia publică se clasificare, se sancţionează cu amendă de la
desfăşoară în unităţi specializate, care se clas- 80 la 90 de unităţi convenţionale aplicată
ifică pe tipuri în dependenţă de serviciile persoanei cu funcţie de răspundere.”
prestate consumatorilor. Unităţile de alimen- Remarcăm că, potrivit art.34 al Codului con-
taţie publică încadrate în structuri de primire travenţional, o unitate convenţională este
turistică se clasifică şi pe categorii.” egală cu 50 lei.
Prin urmare, a fost modificată Legea 231/2010, Conform art.16 alin.(6) al aceluiași Cod, „Per-
cu excluderea obligaţiei privind clasificarea soana cu funcţie de răspundere este persoană
pe categorii a unităţilor de alimentaţie pub- căreia, într-o întreprindere, instituţie, organi-
lică încadrate în structuri de primire turistică. zaţie, indiferent de tipul de proprietate şi
Conform normei în vigoare, „Alimentaţia pub- forma juridică de organizare, într-o autoritate
lică se desfăşoară în unităţi specializate, care publică centrală sau locală, i se acordă,
se clasifică pe tipuri, în funcţie de serviciile permanent sau provizoriu, prin lege, prin
prestate consumatorilor.” numire, alegere sau în virtutea unei însăr-
Astfel, se exclude discrepanţa dintre unităţile cinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea
de alimentaţie amplasate în structurile de exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a
cazare și cele aflate în afara structurilor de acţiunilor administrative de dispoziţie, orga-
cazare, ambele categorii deja se vor conduce nizatorice ori economice.”
de aceleași norme.
Adiţional, a fost modificat în mod corespun
zător și Codul Contravenţional al Republicii

19
2.7 Oferirea ghizilor de turism, caselor rurale, Această noţiune este relativ nouă pentru
dar și prestatorilor de unele servicii de agre- cadrul normativ autohton, fiind introdusă în
ment (master-clasuri gastronomice, activităţi Legea nr.352/2006 prin efectul Legii
artistice și sportive din cadrul programelor nr.109/2018 pentru modificarea şi completar-
turistice) a posibilităţii de a activa în baza ea Legii nr.352/2006 cu privire la organizarea
patentei de întreprinzător – în acest sens, şi desfășurarea activităţii turistice în Republi-
Anexa la Legea nr.93/1998 cu privire la paten- ca Moldova.
ta de întreprinzător a fost completată cu trei Remarcăm că, derularea în baza patentei a
genuri noi de activitate permise a fi des- acestui gen de activitate, este posibilă pînă la
fășurate în baza patentei de întreprinzător. 31 decembrie 2023.
Remarcăm că, în măsura în care activitatea Ulterior, desfășurarea activităţii va fi posibilă
ghizilor pînă la acest moment, nu era regle- prin constituirea unei societăţi comerciale, fie
mentată în nici un mod, ceea ce semnifica că, prin recurgerea la activitate independentă, în
în cazul în care se urmărește obţinerea unui măsura în care în acest sens va fi amendat
profit din această activitate, se impune consti- Capitolul 102 al Codului fiscal (regimul fiscal
tuirea unei societăţi comerciale în forma al persoanelor fizice ce practică activităţi
celor reglementate de Codul civil. independente).
Or, asta implică deja ralierea la cerinţele La fel, în baza patentei se permite prestarea
impuse de legislaţia fiscală (deţinerea apa- serviciilor de prezentare şi instruire pe teme
ratelor de casă, emiterea bonului de casă, enogastronomice (prepararea şi degustarea
raportare fiscală corespunzătoare etc.) bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de
Întru simplificarea mecanismului destul de confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de
anevoios (care va fi descris detaliat în capi- artă populară (artizanat), de prezentare a
tolele ulterioare) s-a decis oportună acordar- obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi
ea posibilităţii de a presta, de către ghizii de şi copii (individual şi în grupe de până la 20 de
turism, a serviciilor de ghidaj turistic, prestate persoane) - de asemenea, pînă la 31 decem-
inclusiv cu transport propriu, în baza patentei brie 2023.
de întreprinzător
Avantajele activităţii în baza patentei de 2.8 Delimitarea atribuţiilor de elaborare și
întreprinzător, condiţiile emiterii și de activi- aprobare a normelor metodologice privind
tate, vor fi descrise în capitolele ce urmează. elaborarea rutelor turistice (cadrul normativ)
O altă activitate permisă a fi desfășurată în de atribuţiile de aprobare a rutelor turistice
baza patentei de întreprinzător este prestarea, (implementare) - din considerentul că, Minis-
de către proprietarii caselor rurale, a servici- terul Economiei este autoritate administra-
ilor de cazare şi masă. tivă centrală în competenţa căreia intră elab-
Casa rurală este definită de art.3 al Legii orarea documentelor de politici publice, din
nr.352/2006 drept „structură de cazare turis- sarcina acestuia a fost exclusă aprobarea rute-
tică şi, după caz, de alimentare, organizată în lor turistice, sarcină care a fost atribuită
baza unei case (gospodării) proprietate Agenţiei de Investiţii (autoritate administra-
privată amplasată în sat sau în oraş cu o popu- tivă centrală investită cu sarcina de a imple-
laţie de până la 15 mii de locuitori, care menta politicile statului în domeniul pro-
respectă stilul arhitectural tradiţional (region- movării turismului.)
al, zonal sau local), cu o capacitate de pînă la 3 Prin urmare, Ministerul Economiei şi Infra-
camere pentru cazarea a maximum 10 structurii (ulterior restructurării APC- Minis-
persoane, respectînd în deservirea turiştilor terul Culturii) va elabora Normele metod-
tradiţiile populare de trai, muncă şi odihnă. ologice privind elaborarea şi aprobarea rute-
Alimentaţia turiştilor la casa rurală se asigură lor turistice naţionale, care vor fi aprobate de
cu produse din producţia proprie sau cu pro- către Guvern, iar aprobarea rutelor turistice
duse crescute în gospodăriile din localitate naţionale se va efectua de către Agenţia de
ori din localităţile din preajmă.” Investiţii.

20
2.9 Extinderea listei autorităţilor, a V. CADRUL OPERAŢIONAL
persoanelor fizice și juridice cărora li se oferă
dreptul de a crea centre de informare turistică
JURIDIC
5.1 Cadrul normativ general de reglementare
- pînă la aceste amendamente, birourile de
5.1.1 Noţiunile de bază utilizate de cadrul
informare turistică puteau fi create de Minis-
normativ din domeniul turismului (art.3 al
terul Economiei și Infrastructurii, de
Legii nr.352/2006)
asociaţiile profesionale sau de agenţii eco-
Casă rurală - structură de cazare turistică și,
nomici din industria turismului, în conformi-
după caz, de alimentare, organizată în baza
tate cu legislaţia.
unei case (gospodării) proprietate privată
Ulterior, în virtutea modificărilor adoptate,
amplasată în sat sau în oraș cu o populaţie de
birourile/centrele de informare turistică pot fi
până la 15 mii de locuitori, care respectă stilul
create de către autorităţi ale administraţiei
arhitectural tradiţional (regional, zonal sau
publice centrale şi locale, persoane fizice,
local), cu o capacitate de pînă la 3 camere
asociaţii profesionale din domeniul turismu-
pentru cazarea a maximum 10 persoane,
lui sau de către agenţi economici din industria
respectînd în deservirea turiștilor tradiţiile
turismului, în conformitate cu legislaţia.
populare de trai, muncă și odihnă. Alimentaţia
Remarcăm că, activitatea birourilor/centrelor
turiștilor la casa rurală se asigură cu produse
de informare turistică se desfăşoară în confor-
din producţia proprie sau cu produse cres-
mitate cu regulamentele proprii, elaborate în
cute în gospodăriile din localitate ori din
baza Regulamentului cu privire la organizarea
localităţile din preajmă;
şi funcţionarea birourilor/centrelor de infor-
Ghid turistic - persoană fizică care însoţeşte
mare turistică, aprobat de Guvern.
un vizitator sau un grup turistic şi acordă
acestora, în limitele contractului de servicii
2.10 Crearea Consiliului Consultativ pentru
turistice, asistenţă calificată, oferind infor-
Turism – la solicitarea mediului asociativ, a
maţii despre ţara (localitatea) de sosire, patri-
fost reintrodusă în Legea nr.352/2006 norma
moniul ei natural şi antropic;
ce permite instituirea acestui Consiliu, ce
Agenţi economici din industria turismului -
activează pe principii benevole, pe lângă
persoane fizice şi juridice prestatoare de
autoritatea administraţiei publice centrale
servicii în domeniul turismului: servicii hote-
responsabilă de elaborarea politicilor în
liere, servirea mesei pentru turişti, transpor-
domeniul turismului
tarea turiştilor, excursii, ghidaj, agrement, trat-
Consiliul consultativ pentru turism este un
ament balnear, precum şi alte servicii comple-
organism de consultanţă pentru dezvoltarea,
mentare;
promovarea şi finanţarea turismului, din a
Pachet de servicii turistice – o combinaţie din
cărui componenţă fac parte reprezentanţi ai
cel puţin două tipuri diferite de servicii de
mediului de afaceri, ai autorităţilor adminis-
călătorie destinate aceleiași călătorii sau
traţiei publice centrale şi locale, ai mediului
vacanţe, vândute sau oferite spre vânzare ca
academic, ai asociaţiilor profesionale din
un singur produs, la un preţ în care costul
domeniul turismului, parteneri de dezvoltare.
fiecărui serviciu nu este identificat separat;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
pachetul de servicii turistice se împarte în 2
Consiliului consultativ pentru turism şi com-
categorii:
ponenţa acestuia se aprobă de către MEI,
• pachet de servicii de călătorie – combinaţie
ulterior de către MC.
din cel puţin două tipuri diferite de servicii de
Componenţa nominală a Consiliului consul-
călătorie destinate aceleiași călătorii sau
tativ pentru turism se actualizează la necesi-
vacanţe, definită conform Codului civil, și
tate, dar nu mai rar decât o dată la trei ani.
• pachet de servicii excursioniste – combi-
naţie din cel puţin două tipuri diferite de
servicii turistice destinate aceleiași călătorii
sau vacanţe, dintre care un serviciu este
excursia;

Servicii turistice – servicii prestate de agenţii


21
economici din industria turismului, care A. Reguli generale privind patenta
includ cazarea, masa, transportarea turiștilor, Patenta de întreprinzător este un certificat de
excursiile, închirierea de autoturisme, de alte stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășu-
autovehicule sau de motociclete, serviciile de ra genul de activitate de întreprinzător indicat
agrement, tratamentul balnear, asistenţa în ea, în decursul unei anumite perioade de
turistică și serviciile complementare; timp.
Structură de primire turistică - construcţie sau
amenajare destinată cazării turiştilor şi/sau NB! Deţinerea patentei este suficientă pentru
servirii mesei pentru turişti; demararea celor trei activităţi anterior
Agenţie de turism (denumită, de asemenea, enunţate, deci nu este necesar ca subiectul de
detailist) – persoană fizică sau juridică care drept să se înregistreze ca persoană juridică
vinde sau oferă spre vînzare servicii turistice distinctă, la Agenţia Servicii Publice, precum
proprii sau contractate de la alţi furnizori, și nici nu este obligatorie deţinerea altui act
precum şi pachete de servicii turistice stabi- permisiv (licenţă, permis, autorizaţie în acest
lite de turoperator; sens), cu excepţia genului de activitate
Turoperator (denumit, de asemenea, organiza- prevăzut la litera b), care va fi desfășurat doar
tor) - persoană fizică sau juridică care orga- după notificarea autorităţilor administraţiei
nizează pachete de servicii turistice şi le publice locale privind lansarea activităţii. Deci
vinde sau le oferă spre vînzare direct sau prin casele rurale, vor obţine patenta de între-
intermediul unei agenţii de turism. prinzător, dar concomitent vor notifica și
autoritatea administraţiei publice locale unde
5.1.2 Cadrul general de iniţiere și desfășurare își vor desfășura activitatea.
a unei afaceri în turism
5.1.2.1 Activitatea în temeiul patentei de Patenta este un document de strictă
întreprinzător evidenţă, a cărui formă este stabilită de Minis-
În temeiul patentei de întreprinzător pot fi terul Finanţelor.
desfășurate următoarele activităţi: Cine este titular al patentei - cetăţeanul
a) Servicii de ghidaj turistic prestate de către Republicii Moldova cu capacitate de exer-
ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu; ciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care
b) Servicii de cazare și masă prestate de pro- locuieşte permanent în Republica Moldova şi
prietarii caselor rurale; are dreptul să desfăşoare activitate de între-
c) Servicii de prezentare și instruire pe teme prinzător, care a declarat despre intenţia sa de
enogastronomice (prepararea și degustarea a procura patentă şi corespunde cerinţelor de
bucatelor și băuturilor locale tradiţionale), de calificare necesare acestui gen de activitate.
confecţionare a articolelor meșteșugărești de Locul desfășurării activităţii - pe întreg terito-
artă populară (artizanat), de prezentare a riul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel.
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi Pentru genul de activitate de la litera b) -
și copii (individual și în grupe de până la 20 de patenta se eliberează pentru o singură casă
persoane). rurală și numai pentru proprietarul casei.
Veniturile din vînzări ale titularului de patentă Durata patentei - patenta se eliberează sau se
nu pot depăși 300,000 de lei într-o perioadă prelungește pe o durată de o lună sau, la
de 12 luni consecutive (această perioadă nu dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare.
cuprinde doar anul calendaristic, dar orice Durata activităţii în baza patentei - pentru
perioadă, ca exemplu perioada dintre lunile activitatea prevăzută la litera a) - nelimitată,
Februarie 2021 – anuarie 2022, Octombrie pentru activităţile de la literele b) și c) - pînă
2020 - Septembrie 2021). în 31 decembrie 2023.
Ce va fi după 31 decembrie 2023 - respec-
NB! Aceste activităţi pot fi desfășurate în baza tivele activităţi vor putea fi desfășurate de
patentei începând cu 26.07.2020 (momentul către o persoană juridică constituită ca soci-
intrării în vigoare a prevederilor Legii etate comercială, în formele prevăzute de
nr.91/2020 privind modificarea unor acte Codul civil.
normative).

22
B. Procedura de obţinere/suspendare/încetare NB! Patenta poate fi eliberată de primăria în a
a patentei cărei rază de administrare solicitantul
Solicitantul depune o cerere la subdiviziunea intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în
Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază îşi are baza patentei, în cazul în care în localitatea
domiciliul sau preconizează să își desfăşoare respectivă nu este amplasată subdiviziunea
activitatea. Serviciului Fiscal de Stat, şi aceasta este
În cerere se indică: valabilă numai pe teritoriul administrat de
a) prenumele, numele şi domiciliul solicitan- primăria care a eliberat-o.
tului;
b) genul de activitate de întreprinzător pentru Suspendarea patentei:
exercitarea căreia se solicită eliberarea sau Patenta se suspendă:
prelungirea patentei; a) în baza cererii titularului patentei în
c) durata patentei; legătură cu boala lui, în limitele termenelor
d) tipul mijlocului de transport şi numărul de stabilite de legislaţia muncii;
înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că b) în cazul neexecutării de către titularul
acest mijloc de transport va fi utilizat la des- patentei a următoarelor obligaţii: să respecte
făşurarea activităţii menţionate - această ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii
informaţie este relevantă genului de activi- indicate în patentă, normele sanitare, normele
tate de la lit.a). de protecţie contra incendiilor, să îndeplin-
Actele care se anexează la cerere: ească alte cerinţe ce se referă la genul de acti-
• pentru genul de activitate de la litera a) vitate respectiv; să desfăşoare activitatea
solicitantul prezintă copia de pe diplomă sau numai în locurile permise în aceste scopuri de
de pe alt act privind studiile ce confirmă nive- regulamentul de desfăşurare a activităţilor de
lul de calificare necesar desfăşurării genului comerţ în localitatea respectivă, aprobat de
de activitate respectiv; consiliul local; să afişeze patenta sau copia ei,
• pentru genul de activitate de la litera b) - autentificată de notar într-un loc vizibil la
solicitantul anexează la cerere copia extrasu- locurile unde îşi desfăşoară activitatea-de
lui din registrul bunurilor imobile sau din întreprinzător, iar în caz de necesitate să o
registrul de evidenţă a gospodăriilor popu- prezinte la cererea organului de control sau a
laţiei aferente casei rurale care va fi folosită în consumatorilor;
cadrul activităţii respective; c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru
• pentru toate cele trei activităţi:- documen- perioada următoare de valabilitate a patentei -
tele confirmative de achitare a contribuţiei de dar nu mai mult de 12 luni;
asigurare socială de stat pentru întreaga
perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii Încetarea valabilităţii patentei:
în baza patentei de întreprinzător sau actele a) în cazul nerespectării următoarelor preve-
care confirmă scutirea de plata contribuţiei, deri: titularul patentei nu este în drept să
precum şi documentele ce confirmă statutul angajeze lucrători pentru desfăşurarea activi-
de persoană asigurată în sistemul asigurării tăţii de întreprinzător specificate în patentă;
obligatorii de asistenţă medicală (actele care să încheie tranzacţii cu întreprinderea indi-
justifică că, au fost achitate contribuţiile de viduală al cărei fondator este el sau careva
asigurare socială (copia poliţei de asigurare). dintre membrii familiei sale, cu societatea în
nume colectiv ori în comandită, al cărei asoci-
În cît timp se eliberează patenta? Patenta se at cu răspundere deplină este el sau careva
eliberează şi se prelungește de către Serviciul dintre membrii familiei sale;
Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data b) în cazul în care titularul patentei renunţă la
depunerii cererii, a documentelor perfectate patentă pe calea depunerii cererii respective;
în modul respectiv şi după achitarea taxei c) în baza cererii titularului patentei în
stabilite pentru patentă. legătură cu pierderea capacităţii de muncă,
confirmată de concluzia respectivă a comisiei
medicale;
d) în cazul decesului titularului patentei;

23
e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a organului de control sau a consumatorilor;
unei sancţiuni administrative;
f) în cazul în care se constată transmiterea Interdicţii:
patentei către o altă persoană. - se interzice deţinerea de către același titular
g) în cazul în care durata patentei nu este a două sau mai multe patente valabile con-
prelungită în decurs de 12 luni consecutive de comitent pentru acelaşi gen de activitate des-
la data suspendării ei pentru neachitarea în făşurată în acelaşi loc;
termen a taxei pentru patentă. - patenta este valabilă numai pentru titularul
ei și nu poate fi transmisă altei persoane.
Schimbarea patentei:
Schimbarea patentei se efectuează în cazul în Titularul patentei nu este în drept:
care titularul acesteia şi-a schimbat numele a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea
şi/sau prenumele, domiciliul sau locul de des- activităţii de întreprinzător specificate în
făşurare a activităţii indicate în patentă. patentă;
Schimbarea patentei se efectuează în decurs
de 3 zile de la data depunerii cererii respec- b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea indi-
tive şi achitării unei taxe în mărimea unui sala- viduală al cărei fondator este el sau careva
riu minim. dintre membrii familiei sale, cu societatea în
nume colectiv ori în comandită, al cărei asoci-
Restabilirea patentei: at cu răspundere deplină este el sau careva
În cazul în care patenta a fost pierdută sau dintre membrii familiei sale;
nimicită, aceasta poate fi restabilită în baza c) să comercializeze mărfuri supuse accizelor
cererii depuse de titular la autoritatea care a și mobilă;
eliberat patenta.
Restabilirea patentei se efectuează în baza Taxa pentru patentă:
duplicatului ei, în decurs de 10 zile de la data Taxa se achită lunar, la contul bugetului local
depunerii cererii respective. Totodată, perioa- pînă la data depunerii cererii de eliberare sau
da în .care titularul nu a putut beneficia de de prelungire a patentei.
patentă nu se restabilește.
Pentru restabilirea patentei se încasează o
taxă în mărimea unui salariu minim (2775 lei
pe lună, conform Hotărârii Guvernului
nr.232/2019).

C. Drepturile și obligaţiile titularului de


patentă
Obligaţiile titularului de patentă:
a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare
a activităţii indicate în patentă, normele sani-
tare, normele de protecţie contra incendiilor,
să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la
genul de activitate respectiv,
b) să desfăşoare activitatea numai în locurile
permise în aceste scopuri de regulamentul de
desfăşurare a activităţilor de comerţ în locali-
tatea respectivă, aprobat de consiliul local;
c) să respecte drepturile şi interesele con-
sumatorilor;
d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată
de notar într-un loc vizibil la locurile unde îşi
desfăşoară activitatea-de întreprinzător , iar în
caz de necesitate să o prezinte la cererea

24
Cuantumul taxei lunare, lei
Genul de activitate
Chişinău, Bălţi, Celelalte Localiţile
Bender, Tiraspol oraşele rurale

2.49. Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi 300 300 300
de turism, inclusiv cu transport propriu

2.50. Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii


300 300
caselor rurale

2.51. Servicii de prezentare și instruire pe teme


enogastronomice (prepararea și degustarea bucatelor și
băuturilor locale tradiţionale), de confecţionare a
articolelor meșteșugărești de artă populară 300 300 300
(artizanat), de prezentare a obiceiurilor şi
tradiţiilor locale, pentru adulţi și copii (individual și în
grupe de până la 20 de persoane)

Taxa pentru patenta se reduce: • 10 sau mai mulţi membri ai familiei - cu 40%
a) pentru· invalizii de gradele I şi II - cu 20% din taxa stabilită.
din taxa stabilită; d) pentru studenţi și pensionari - cu 20 % din
b) pentru persoanele care sînt la evidenţă la taxa stabilită.
oficiile forţei de muncă şi nu au fost plasate în
cîmpul muncii în decursul a 6 luni - cu 15% NB! Orice decizie, conform căreia plata
din taxa stabilită (din această categorie nu fac pentru patentă se majorează, intră în vigoare
parte persoanele care au refuzat locul de nu mai înainte de expirarea a 3 luni după pub-
muncă propus). Înlesnirea în cauză se acordă licarea ei. Titularul patentei este eliberat de
pe un an de la data depunerii cererii pentru datoria de a plăti suplimentar pentru patentă
primirea patentei; dacă, prin actele normative adoptate după
c) pentru persoanele care întreţin membri ai primirea patentei, taxa pentru ea s-a majorat.
familiei inapţi pentru muncă pe motiv de
vîrstă sau de sănătate:
• 4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa
stabilită;
• 7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa
stabilită;

25
D. Reguli de impozitare, control și raportare rată în sistemul asigurării obligatorii de asis-
Impozitarea titularului patentei: tenţă medicală. Deci, solicitantul trebuie să
Impunerea fiscală a titularului patentei se prezinte copia poliţei de asigurare.
efectuează sub formă de taxă pentru patentă Conform Anexei nr.2 Legea cu privire la
care include: mărimea, modul şi termenele de achitare a
• impozitul pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
• taxele pentru resursele naturale, medicală nr.1593/2002, titularii patentei de
• taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de întreprinzător fac parte din categoria de plăti-
prestări servicii, tori ai primelor de asigurare obligatorie de
• taxa pentru amenajarea teritoriului. asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură
Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de în mod individual.
titularul patentei pe principii generale. Conform art.4 alin.(2) al Legii fondurilor asig-
Adiţional se achită contribuţiile sociale și urării obligatorii de asistenţă medicală pe anul
primele de asigurarea obligatorie medicală. 2020, prima de asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală calculată în sumă fixă se
Modul de achitare a contribuţiei de asigurare stabileşte în mărime de 4056 de lei.
socială de stat:
Titularii patentei achită în mod obligatoriu la Scutiri:
momentul solicitării sau prelungirii patentei Această obligaţie nu este aplicabilă dacă titu-
contribuţia de asigurare socială de stat , care larul patentei este:
constituieo taxă fixă în conformitate cu legea • angajat,
bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, • elev sau student încadrat în sistemul de
dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă învăţămînt la nivelurile 3–8,
lunar, în funcţie de durata activităţii des- • persoana cu dizabilităţi severe, accentuate
făşurate pe bază de patentă. sau medii,
Conform art.5 alin.(1) al Legii bugetului asig- • pensionar, sau
urărilor sociale de stat pe anul 2020 • face parte din categoria persoanelor pentru
nr.173/2020, contribuţia individuală de asig- care Guvernul are calitatea de asigurat (cate-
urări sociale de stat obligatorii în sumă fixă gorie reflectată la art.4 alin.(4) al Legii nr.
anuală (taxa fixă anuală) se stabileşte în 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie
mărime de 10740 de lei.” de asistenţă medicală.
Impozitul pe venit:
Scutiri: Conform prevederilor art.20 lit.x) al Codului
Titularul patentei este scutit de achitarea fiscal, veniturile persoanelor fizice obţinute
contribuţiilor sociale în sumă fixă dacă el din activitatea în baza patentei de între-
este: prinzător constituie sursă de venit neimpoz-
• concomitent angajat abil.
• pensionar, sau Cu toate acestea, potrivit art.18 alin.(3) al Legii
• persoană cu dizabilităţi nr.93/1998 cu privire la patenta de între-
Achitarea acestei contribuţii acordă titularu- prinzător „Se permite desfăşurarea activităţii
lui de patentă dreptul la pensie pentru limită de întreprinzător în baza patentei de între-
de vîrstă şi ajutor de deces. Durata activităţii prinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări
desfăşurate în baza patentei se include în ale titularului de patentă să nu depăşească
vechimea în muncă a titularului patentei, cu 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni con-
condiţia achitării contribuţiilor de asigurare secutive.”
socială de stat. La fel, art.2266 alin.(51) Cod fiscal, dispune că,
„La determinarea venitului impozabil, venitul
Modul de achitare a primelor de asigurare obţinut din activitatea în baza patentei de
obligatorie de asistenţă medicală: întreprinzător ce nu depășește mărimea
Unul dintre actele ce se anexează la cererea prevăzută la art.18 alin.(3) din Legea
de eliberare sau de prelungire a patentei este nr.93/1998 cu privire la patenta de între-
cel care confirmă statutul de persoană asigu- prinzător, proporţional perioadei de activi-

26
tate, se vor considera venituri neimpozabile.” mod prevăzut de lege.
Conform alin (4) al articolului citat, asupra
NB! Prin urmare, ceea ce depășește această activităţii de întreprinzător desfăşurate fără
limită, este considerat deja venit impozabil, și constituirea de persoană juridică se aplică
se va taxa cu cota standard de 12 % prevăzută regulile care reglementează activitatea
de art.15 al Codului fiscal, pentru situaţia în persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din
care titularul patentei mai are și alte venituri, lege sau din esenţa raporturilor juridice nu
decît cele în limita prevăzută de art.18 alin.(3) rezultă altfel.
al Legii nr.93/1998. Conform art.245 alin.(2) al Codului civil, „Soci-
etatea comercială poate fi constituită doar
Raportări financiare- titularului patentei nu sub formă de societate în nume colectiv, de
este obligat să prezente dările de seamă societate în comandită, de societate cu
financiare şi statistice, să ţină evidenţa con- răspundere limitată şi de societate pe acţiuni.”
tabilă şi financiară, să efectueze operaţii de Normele generale privind activitatea acestora
casă şi decontări, precum şi nici impozitul pe sunt reflectate în Codul civil.
venit nu i se reţine la sursa de plată. Aspecte particulare privind organizarea activ-
Activităţile desfășurate de titularii patentelor ităţii societăţii cu răspundere limitată se
pe baza patentei de întreprinzător se includ în regăsesc în Legea nr.135/2007 privind soci-
Lista genurilor de activitate al căror specific etăţile cu răspundere limitată, cele privind
permite efectuarea încasărilor bănești în societatea pe acţiuni - Legea nr.1134/1997
numerar fără aplicarea echipamentelor de privind societăţile pe acţiuni, iar cele privind
casă și de control, aprobată prin Hotărârea întreprinderea individuală în Legea
Guvernului nr.141/2019. nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și
Răspundere - titularul patentei răspunde întreprinderi.
pentru obligaţiile aferente desfăşurării activi-
tăţii de întreprinzător pe parcursul duratei de A. Fondarea unei societăţi comerciale
prescripţie stabilită de lege, indiferent de Conform art.176 al Codului civil, capacitatea
durata patentei. de folosinţă a persoanei juridice se
Controlul şi responsabilitatea pentru eliber- dobîndeşte la data înregistrării de stat şi înce-
area patentei - responsabilitatea pentru apli- tează la data radierii ei din registrul de public-
carea prevederilor referitor la eliberarea itate prevăzut de lege.
patentei, prelungirea termenului ei de valabil- Prin urmare, se impune înregistrarea subiectu-
itate, anularea sau suspendarea acesteia, lui de drept, ca și societate comercială con-
precum şi pentru încasarea taxei respective, o form rigorilor determinate de Codul civil și
poartă Serviciul Fiscal de Stat şi, după caz, Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de
primăriile. stat a persoanelor juridice şi a întreprinzăto-
rilor individuali.
NB! Cele trei activităţi descrise NU pot fi des-
fășurate ca și activitate independentă, deo- Actele de constituire:
arece art.696 al Codului fiscal permite aplicar- Conform art.178 Cod civil:
ea acestei instituţii doar în domeniul (1) Persoana juridică activează în baza con-
comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfu- tractului de constituire sau în baza contractu-
rilor supuse accizelor). lui de constituire şi a statutului, sau doar în
baza statutului. Persoanele juridice de drept
5.1.2.2 Forma organizatorico-juridică de soci- public, iar în cazurile prevăzute de lege, şi
etate comercială ori în calitate de între- persoanele juridice de drept privat cu scop
prinzător individual nelucrativ activează în baza normelor gener-
Conform art.34 alin.(1) al Codului civil, ale cu privire la organizaţiile de tipul respec-
persoana fizică are dreptul să practice activi- tiv.
tate de întreprinzător din nume şi pe cont (2) Contractul de constituire a persoanei
propriu din momentul înregistrării de stat în juridice se încheie, iar statutul se aprobă de
calitate de întreprinzător individual sau în alt către fondatorii (membrii) ei. Persoana juridică

27
constituită de către un singur fondator Refuzul înregistrării de stat a persoanei jurid-
activează în baza statutului aprobat de acesta. ice:
(3) Actele de constituire ale persoanei jurid- Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se
ice trebuie să conţină denumirea şi sediul ei, admite în cazurile:
modul de administrare a activităţii şi alte date a) nedepunerii tuturor documentelor nece-
prevăzute de lege pentru persoanele juridice sare pentru înregistrare;
de tipul respectiv. În actele de constituire ale b) necorespunderii actelor de constituire sau
persoanei juridice cu scop nelucrativ se altor documente depuse pentru înregistrare
stabileşte obiectul şi scopurile activităţii ei. cerinţelor prevăzute de lege;
Organul de înregistrare de stat: c) încălcării procedurii legale de constituire,
Potrivit Legii nr.220/2007 privind înregistrar- reorganizare, lichidare, suspendare sau relu-
ea de stat a persoanelor juridice şi a între- are a activităţii persoanei juridice, de modifi-
prinzătorilor individuali, înregistrarea de stat a care a actelor de constituire ale persoanei
persoanelor juridice şi fizice întreprinzători juridice;
individuali, se efectuează de către Agenţia d) constituirii unei noi persoane juridice de
Servicii Publice, prin structurile sale teritori- către fondatorul persoanei juridice radiată din
ale. Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.1741
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice se din Codul fiscal (Stingerea simplificată a
efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de obligaţiei fiscale prin scădere - în decursul a 3
ore, care se calculează din ziua lucrătoare ani;
imediat următoare celei în care au fost prez- e) încălcării, din motive neîntemeiate, a
entate documentele necesare înregistrării. termenului de depunere a documentelor
Persoana juridică este supusă înregistrării în pentru înregistrarea modificărilor operate în
Registrul de stat al persoanelor juridice. actele de constituire sau în datele înscrise în
Documentele necesare pentru înregistrarea Registrul de stat;
de stat: f) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă
a) cererea de înregistrare, conform modelului de instanţa judecătorească sau de executorul
aprobat de organul înregistrării de stat; judecătoresc;
b) hotărîrea de constituire şi actele de consti- g) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului
tuire ale persoanei juridice, în funcţie de cînd înstrăinarea ei este permisă, sau seches-
forma juridică de organizare, în două exem- trării ori grevării în alt mod a participaţiunii.
plare; Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedi-
c) documentul ce confirmă achitarea taxei de ca depunerea repetată a documentelor în
înregistrare (1149 lei). vederea înregistrării dacă au fost înlăturate
Procedura înregistrării: cauzele care au servit drept temei pentru
Registratorul verifică cererile şi documentele refuzul înregistrării.
depuse pentru înregistrare în vederea core- Decizia de a refuza înregistrarea poate fi con-
spunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, testată în instanţa de judecată şi poate fi anu-
obţine avizele şi informaţiile necesare pentru lată numai de instanţa de judecată.
înregistrare de la autorităţile publice prin
intermediul reţelelor electronice şi adoptă Activităţi ce pot fi desfășurate – în temeiul
decizia de înregistrare sau decizia motivată art.176 alin.(2) și (5) Cod civil - persoana jurid-
de respingere a înregistrării. ică cu scop lucrativ poate desfășura orice
Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu
un număr de identificare de stat (IDNO) ce este prevăzută în actul de constituire.
atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul Prin urmare, în cazul în care o societate cu
de stat şi a fost luată la evidenţă de către răspundere limitată, în statutul acesteia, a
Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identifi- indicat drept gen de activitate prestarea
care de stat, care reprezintă şi codul fiscal al serviciilor hoteliere, aceasta poate practica și
persoanei juridice înregistrate, se indică pe activitate de comerţ interior, chiar dacă aceas-
foaia de titlu a actelor de constituire. ta din urmă nu este indicată în statut.

28
NB! Însă, alin.(5) al articolului citat, dispune modificărilor în actele de constituire ale
că, „Persoana juridică poate practica anumite persoanei juridice absorbante.
tipuri de activităţi, a căror listă este stabilită Contopirea are ca efect dizolvarea fără a intra
de lege, doar în baza unui permis special în lichidare a persoanelor juridice partici-
(licenţă). Dreptul persoanei juridice de a prac- pante la contopire şi trecerea integrală a drep-
tica activitatea pentru care este necesară turilor şi obligaţiilor acestora la persoana
licenţă apare în momentul obţinerii ei sau în juridică ce se înfiinţează.
momentul indicat în ea şi încetează o dată cu Absorbţia are ca efect dizolvarea fără a intra
expirarea, suspendarea sau retragerea licenţei în lichidare a persoanelor juridice absorbite şi
dacă legea nu prevede altfel.” trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor
Prin urmare, activitatea de comerţ, exemplifi- acestora la persoana juridică absorbantă.
cată anterior, poate fi desfășurată ulterior Divizarea persoanei juridice are ca efect
notificării autorităţii publice locale, conform încetarea existenţei acesteia şi trecerea drep-
procedurii reglementate de Legea 231/2010 turilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe
cu privire la comerţul interior. persoane juridice, care iau fiinţă.
La fel și prestarea serviciilor de cazare și masă Separarea are ca efect desprinderea unei părţi
prestate de proprietarii caselor rurale se va din patrimoniul persoanei juridice, care nu îşi
desfășura doar ulterior notificării autorităţilor încetează existenţa, şi transmiterea ei către
administraţiei publice locale privind lansarea una sau mai multe persoane juridice existente
activităţii, astfel precum prevede art.252 alin. sau care iau fiinţă.
(2) al Legii nr.352/2006, și a obţinerii patentei Transformarea persoanei juridice are ca efect
respective. schimbarea formei sale juridice de organizare
prin modificarea actelor de constituire în
NB! A se reţine că, potrivit art.2 al Legii condiţiile legii.
nr.160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător, Dizolvarea persoanei juridice are loc în
sintagmele licenţă, autorizaţie, permis, certifi- temeiul:
cat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de califi- a) expirării termenului stabilit pentru durata
care, sunt denumite generic acte permisive. ei;
Nomenclatorul actelor permisive eliberate de b) atingerii scopului pentru care a fost consti-
către autorităţile emitente persoanelor fizice tuită sau imposibilităţii atingerii lui;
şi persoanelor juridice pentru practicarea c) hotărîrii organului ei competent;
activităţii de întreprinzător, aprobat prin d) hotărîrii judecătoreşti;
Legea nr.160/2011, inserează inclusiv patenta e) insolvabilităţii sau încetării procesului de
de întreprinzător. insolvabilitate în legătură cu insuficienţa
Prin urmare, normele rt.176 alin.(5), ce fac masei debitoare;
referinţă la obligativitatea, în cazurile f) altor cauze prevăzute de lege sau de actul
prevăzute de lege, de a deţine un permis spe- de constituire.
cial, sunt aplicabile inclusiv în raport cu Dizolvarea persoanei juridice are ca efect
patenta de întreprinzător. deschiderea procedurii lichidării, cu excepţia
Încetarea existenţei societăţii comerciale: cazurilor de fuziune şi dezmembrare ce au ca
Persoana juridică își încetează existenţa, ca efect dizolvarea, fără lichidare, a persoanei
subiect individual de drept, ca efect al proce- juridice care îşi încetează existenţa şi trans-
durii de reorganizare, lichidare sau dizolvare. miterea universală a patrimoniului ei, în starea
Reorganizarea persoanei juridice are lor prin în care se găsea la data fuziunii sau a
prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrării, către persoanele juridice ben-
dezmembrare (divizare şi separare) sau trans- eficiare:
formare.
Reorganizarea produce efecte numai după Răspunderea persoanei juridice
data înregistrării de stat a noilor persoane Persoana juridică răspunde pentru obligaţiile
juridice, cu excepţia reorganizării prin absor- sale cu tot patrimoniul ce îi aparţine.
bţie, care produce efecte la data înregistrării

29
Membrul persoanei juridice nu răspunde fizice sau, după caz, a persoanei cu funcţie de
pentru obligaţiile persoanei juridice, iar răspundere pentru contravenţia săvîrşită.
persoana juridică nu răspunde pentru Art. 263. Desfăşurarea ilegală a activităţii de
obligaţiile membrului, cu excepţiile stabilite întreprinzător
de lege sau de actul de constituire. (1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat
Răspunderea persoanei juridice pentru prac- (Agenţia Servicii Publice, ulterior reorganizării
ticarea ilegală a activităţii de întreprinzător: Camerei Înregistrării de Stat) sau la o altă
Răspundere contravenţională - în temeiul autoritate publică competentă conform legii
Codului contravenţional nr.218/2008 ori cu act de înregistrare declarat nevalabil
Art. 17. Răspunderea contravenţională a se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de
persoanei juridice unităţi convenţionale.
(1) O persoană juridică, cu excepţia (2) Desfăşurarea unei activităţi de între-
autorităţilor publice, este pasibilă de răspun- prinzător fără autorizaţie, licenţă sau certifi-
dere contravenţională pentru o faptă cat, eliberate de autoritatea competentă în
prevăzută de prezentul cod dacă: temeiul legii,
a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de
necorespunzător dispoziţiile directe ale legii unităţi convenţionale.
ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii privind (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
efectuarea unei anumite activităţi sau a efec- fără înregistrarea în termen a modificărilor
tuat o activitate ce nu corespunde actelor operate în actele de constituire, precum şi a
sale de constituire sau scopurilor sale decla- datelor privind schimbarea conducătorului
rate; (managerului) ori a sediului,
b) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi
juridice respective de către o persoană fizică convenţionale.
împuternicită cu funcţii de conducere, care a (4) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
acţionat independent sau ca parte a unui cu încălcarea dreptului la denumire, stabilită
organ al persoanei juridice; de lege, şi/sau a modului de utilizare a denu-
c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau apro- mirii sau a denumirii oficiale sau istorice a
bată, sau utilizată de către persoana împuter- statului, a abrevierilor sau derivatelor denu-
nicită cu funcţii de conducere; mirii oficiale sau istorice a statului
d) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de se sancţionează cu amendă de la 72 la 150 de
supraveghere și control din partea persoanei unităţi convenţionale aplicată persoanei
împuternicite cu funcţii de conducere. fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi
(1) O persoană fizică se consideră împuternic- convenţionale aplicată persoanei juridice.
ită cu funcţii de conducere dacă are cel puţin (5) Neexecutarea obligaţiei de modificare a
una din următoarele funcţii: denumirii în cazul retragerii permisiunii de
a) de reprezentare a persoanei juridice; utilizare a denumirii oficiale sau istorice a
b) de luare a deciziilor în numele persoanei statului ori a abrevierilor sau derivatelor
juridice; denumirii oficiale sau istorice a statului
c) de exercitare a controlului în cadrul se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de
persoanei juridice. unităţi convenţionale aplicată persoanei
(2) Persoana juridică răspunde contravenţion- juridice.
al în cazul în care norma materială din partea (6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
specială a cărţii întîi prevede expres sancţion- fără emblemă comercială sau fără marcă de
area ei. producţie obligatorie prin lege
(3) Dacă în partea specială a cărţii întîi este se sancţionează cu amendă de la 6 la 21 de
prevăzută răspunderea contravenţională a unităţi convenţionale.
persoanei juridice, întreprinderea individuală (7) Prezentarea spre înregistrare de acte sau
răspunde ca persoană juridică. informaţii neautentice (false)
(4) Răspunderea contravenţională a persoanei se sancţionează cu amendă de la 12 la 45 de
juridice nu exclude răspunderea persoanei unităţi convenţionale.

30
Răspundere fiscală - potrivit principiilor și frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite
procedurii reglementate de art.231– 274 ale de o persoană sau de un grup de persoane,
Codului fiscal. care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe
Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale economie prognozate, stabilite prin hotărîrea
sau la o altă răspundere juridică pentru încăl- de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii
carea legislaţiei fiscale nu exonerează persoa- faptei.
na sancţionată de obligaţia plăţii impozitului, Se consideră proporţii deosebit de mari
taxei şi/sau majorării de întîrziere (penalităţii), valoarea bunurilor sustrase, dobîndite,
stabilite de legislaţie. primite, fabricate, distruse, utilizate, transpor-
Tragerea la răspundere pentru încălcare tate, păstrate, comercializate, trecute peste
fiscală a contribuabililor nu eliberează de frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite
răspundere contravenţională, penală sau de de o persoană sau de un grup de persoane,
altă răspundere prevăzută de legislaţie dacă care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe
există temeiurile respective. economie prognozate, stabilite prin hotărîrea
de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii
Răspundere penală - în temeiul Codului penal faptei.
al Republici Moldova nr.985/2002 Art.64 dispune că, că amenda penală se
Art. 241. Practicarea ilegală a activităţii de stabileşte în unităţi convenţionale în mărime
întreprinzător de 50 de lei.
(1) Practicarea ilegală a activităţii de între-
prinzător, soldată cu obţinerea unui profit în B. Fondarea unei întreprinderi individuale
proporţii mari, săvîrşită prin: Întreprinderea individuală nu este persoană
a) desfăşurarea activităţii fără înregistrare juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de
(reînregistrare), licenţă şi/sau fără autorizare drept ca persoană fizică întreprinzător indi-
obligatorii, conform legii, pentru desfăşurarea vidual. Patrimoniul întreprinderii individuale
activităţii în cauză; este inseparabil de bunurile persoanele ale
b) desfăşurarea unor genuri de activitate antreprenorului.
interzise de lege, Antreprenorul-posesor al întreprinderii indi-
se pedepseşte cu amendă în mărime de la viduale poartă răspundere nelimitată pentru
1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său,
muncă neremunerată în folosul comunităţii exceptîndu-se acele bunuri care, conform
de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se legislaţiei în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 Document de constituire a întreprinderii
la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea individuale este hotărîrea cu privire la
de dreptul de a exercita o anumită activitate. înfiinţarea întreprinderii, semnată de către
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: fondator (fondatori), incluzînd:
a) de două sau mai multe persoane; a) numele, prenumele (după caz, numele după
b) cu folosirea situaţiei de serviciu; tată), data naşterii, cetăţenia, domiciliul
c) cu obţinerea unui profit în proporţii deose- cetăţeanului-fondator (fondatorilor-membri
bit de mari ai familiei);
se pedepseşte cu amendă în mărime de la b) numele, prenumele (după caz, numele după
2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu tată), data naşterii, domociliul şefului (direc-
muncă neremunerată în folosul comunităţii torului) de întreprindere - în cazul în care
de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică acesta nu este fondator;
se pedepseşte cu amendă în mărime de la c) firma întreprinderii inclusiv abreviată;
4000 la 6000 de unităţi convenţionale cu d) sediul întreprinderii;
privarea de dreptul de a exercita o anumită e) data înfiinţării întreprinderii;
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. f) genul (genurile) de activitate a întreprinde-
Conform art.126: se consideră proporţii mari rii;
valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, g) condiţiile reorganizării şi lichidării între-
primite, fabricate, distruse, utilizate, transpor- prinderii.
tate, păstrate, comercializate, trecute peste Întreprinzătorul este obligat să înregistreze

31
întreprinderea, filialele şi reprezentanţele C. Diferenţe dintre activitatea desfășurată în
(denumite în continuare întreprinderi), bază de patentă de întreprinzător, în calitate
înfiinţate de către acesta pe teritoriul Repub- de întreprinzător individual și în calitate de
licii Moldova, pînă la începerea activităţii lor societate comercială
economice, în conformitate cu Legea nr.
220/2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali.

Activitatea în baza Activitatea în calitate Activitatea în calitate


patentei de întreprinzător de întreprinzător individual de societate comercială

Procedura de înregistrare

Procedură simplificată: Procedură complexă: Procedură complexă:


1. Nu este obligatorie înreg- 1. Este obligatorie înregistra- 1. Este obligatorie înregistra-
istrarea în Registrul de stat rea în Registrul de stat al rea în Registrul de stat al
al persoanelor juridice; întreprinzătorilor individ- persoanelor juridice;
2. Nu se depune în acest uale; 2. Se depune în acest sens o
sens o cerere la Agenţia 2. Se depune în acest sens o cerere la Agenţia Servicii
Servicii Publice; cerere la Agenţia Servicii Publice.
3. Se depune o cerere la Publice.
organul fiscal, în scopul
obţinerii patentei.

Procedura de încetare a activităţii

Procedură simplificată: Procedură complexă de Procedură complexă:


1. Încetarea valabilităţii lichidare. 1. Reorganizare;
patentei; 2. Dizolvare;
2. Suspendarea patentei. 3. Lichidare.

Genurile de activitate

Doar genul de activitate 1. Orice gen de activitate 1. Orice gen de activitate


indicat în patentă. neinterzis de lege; neinterzis de lege;
2. Dacă legea prevede, activ- 2. Dacă legea prevede, activ-
itatea se va desfășura doar itatea se va desfășura doar
ulterior obţinerii actului ulterior obţinerii actului
permisiv. permisiv.

Locul desfășurării activităţii

Titularul patentei poate des- Nu sunt anumite restricţii. Nu sunt anumite restricţii.
făşura activitatea de între-
prinzător specificată în
patentă pe întreg teritoriul
ţării dacă în patentă nu este
indicat altfel.

32
întreprinderea, filialele şi reprezentanţele C. Diferenţe dintre activitatea desfășurată în
(denumite în continuare întreprinderi), bază de patentă de întreprinzător, în calitate
înfiinţate de către acesta pe teritoriul Repub- de întreprinzător individual și în calitate de
licii Moldova, pînă la începerea activităţii lor societate comercială
economice, în conformitate cu Legea nr.
220/2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali.

Activitatea în baza Activitatea în calitate Activitatea în calitate


patentei de întreprinzător de întreprinzător individual de societate comercială

Procedura de înregistrare

Procedură simplificată: Procedură complexă: Procedură complexă:


1. Nu este obligatorie înreg- 1. Este obligatorie înregistra- 1. Este obligatorie înregistra-
istrarea în Registrul de stat rea în Registrul de stat al rea în Registrul de stat al
al persoanelor juridice; întreprinzătorilor individ- persoanelor juridice;
2. Nu se depune în acest uale; 2. Se depune în acest sens o
sens o cerere la Agenţia 2. Se depune în acest sens o cerere la Agenţia Servicii
Servicii Publice; cerere la Agenţia Servicii Publice.
3. Se depune o cerere la Publice.
organul fiscal, în scopul
obţinerii patentei.

Procedura de încetare a activităţii

Procedură simplificată: Procedură complexă de Procedură complexă:


1. Încetarea valabilităţii lichidare. 1. Reorganizare;
patentei; 2. Dizolvare;
2. Suspendarea patentei. 3. Lichidare.

Genurile de activitate

Doar genul de activitate 1. Orice gen de activitate 1. Orice gen de activitate


indicat în patentă. neinterzis de lege; neinterzis de lege;
2. Dacă legea prevede, activ- 2. Dacă legea prevede, activ-
itatea se va desfășura doar itatea se va desfășura doar
ulterior obţinerii actului ulterior obţinerii actului
permisiv. permisiv.

Locul desfășurării activităţii

Titularul patentei poate des- Nu sunt anumite restricţii. Nu sunt anumite restricţii.
făşura activitatea de între-
prinzător specificată în
patentă pe întreg teritoriul
ţării dacă în patentă nu este
indicat altfel.
Durata activităţii

1. Patenta se eliberează sau Conform actelor de consti- Conform actelor de consti-


se prelungeşte pe o durată tuire; tuire;
de o lună sau, la dorinţa De regulă - nelimitată în De regulă - nelimitată în
solicitantului, pe o durată timp. timp. Conform actelor de
mai mare; constituire;
2. Desfășurarea de către o De regulă - nelimitată în
persoană fizică a genurilor timp.
de activitate menţionate la
poziţiile 2.50 și 2.51 din
anexa la prezenta lege se
permite până la 31 decem-
brie 2023.
Impozite și alte taxe

1. Se achită taxa pentru 1. Se achită taxa pentru 1. Se achită taxa pentru


patentă în suma fixă pentru înregistrarea de stat; înregistrarea de stat;
fiecare luna de activitatea; 2. Se achită impozitul pe 2. Se achită impozitul pe
2. Veniturile din vînzări ale venit din profit– 12%; venit din profit– 12%, și
titularului de patentă nu 3. Se achită taxele locale adiţional la distribuirea divi-
trebuie să depășească prevăzute de Codul fiscal dendelor – 6%;
300,000 de lei într-o perio- (taxă pentru amenajarea 3. Se achită taxele locale
adă de 12 luni consecutive; teritoriului, taxă pentru prevăzute de Codul fiscal
4. Cu excepţia pensionarilor, cazare, taxă pentru unităţile (taxă pentru amenajarea
persoanelor cu dizabilităţi, comerciale şi/sau de prestări teritoriului, taxă pentru
precum şi a persoanelor care servicii) cazare, taxă pentru unităţile
deţin statut de angajator, se 4. Este obligat să înregistreze comerciale şi/sau de prestări
achită contribuţiile de asig- în calitate de contribuabil al servicii . . . .)
urări sociale în suma fixă (în TVA în cazul când vânzările
anul 10740 lei, ori 895 lei pe depășesc 1,2 mln. de lei 4. Este obligat să se înregis-
luna) într-o perioadă de 12 luni
treze în calitate de con-
consecutive. Ca rezultat este
5. Cu excepţia titularului tribuabil al TVA în cazul
obligat să adaugă TVA (8%
patentei care are statut de când vânzările depășesc 1,2
ori 15% ori 20%) la preţul de
persoană angajată ori pen- mln. de lei într-o perioadă de
vânzarea a mărfurilor, pro-
sionar, ceilaţi titulari de 12 luni consecutive. Ca rezu-
duselor ori serviciilor.
patentă vor achita con- ltat este obligat să adaugă
5. Cu excepţia pensionarilor,
tribuţia de asigurări obliga- persoanelor cu dizabilităţi, TVA (8% ori 15% ori 20%) la
torii de asistenţă medicală precum şi a persoanelor care preţul de vânzarea a mărfu-
(în anul 2020 – 4056 lei an). deţin statut de angajator, se rilor, produselor ori servici-
achită contribuţiile de asig- ilor.
urări sociale în suma fixă (în
anul 10740 lei, ori 895 lei pe
luna)
5. Cu excepţia între-
prinzătorilor individuali care
au statut de persoană anga-
jată ori pensionar, ceilaţi
întreprinzători vor achita
contribuţia de asigurări
obligatorii de asistenţă med-
icală (în anul 2020 – 4056 lei
an).
Angajarea și impozitarea angajaţilor

1. Angajarea este permisă cu aplicarea normelor


Codului muncii și a altor acte normative;
2. Se achită contribuţiile de asigurări sociale în
mărimea de 24% (pînă la 01.01.2021 angajatorul va
achita contribuţia datorată de angajator -18%, și va
reţine din salariu contribuţia datorată de angajat în
Angajarea este interzisă
mărime de 6 %);
3. Se achită primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală în mărimea de 9% (pînă la 01.01.2021
- 4,5% se achită de angajator și 4,5% ă de către anga-
jat);
4. Se reţine impozitul pe venit din salariu în
mărimea de 12%.

Raportări

1. Nu sunt obligatorii a fi prezen- 1. Sunt obligatorii a fi prezentate dările de seamă financ-


tate dările de seamă financiare; iare;
2. Nu sunt obligatorii a fi prezen- 2. Sunt obligatorii a fi prezentate dările de seamă statis-
tate dările de seamă statistice; tice;
3. Nu este obligatorie ţinerea 3. Este obligatorie ţinerea evidenţei contabile şi financ-
evidenţei contabile şi financiare; iare;
4. Nu este obligatorie efectuarea 4. Este obligatorie efectuarea operaţiilor de casă şi
operaţiilor de casă şi decontărilor, decontărilor, nefiind astfel obligatorie posedarea echi-
nefiind astfel obligatorie posedar- pamentelor de casă și control.
ea echipamentelor de casă și con-
trol.

Răspunderea

1. Pasibilă de răspundere 1. Întreprinzătorul individual 1. Persoana juridică răspunde


contravenţională, fiscală răspunde pentru obligaţiile sale pentru obligaţiile sale cu tot
și penală (Desfăşurarea cu tot patrimoniul ce îi patrimoniul ce îi aparţine;
ilegală a activităţii de aparţine; 2. Membrul persoanei jurid-
întreprinzător). 2. Persoana fizică răspunde ice nu răspunde pentru
pentru obligaţiile între- obligaţiile persoanei juridice,
prinzătorului individual; iar persoana juridică nu
3. Pasibilă de răspundere con- răspunde pentru obligaţiile
travenţională, fiscală și penală membrului, cu excepţiile
(Desfăşurarea ilegală a activi- stabilite de lege sau de actul
tăţii de întreprinzător). de constituire;
3. Pasibilă de răspundere con-
travenţională, fiscală și penală
(Desfăşurarea ilegală a activi-
tăţii de întreprinzător).
5.2 Cadrul de reglementare specific pentru Moldova, se sancţionează cu amendă de la 40
iniţierea unei afaceri în turism la 45 de unităţi convenţionale aplicată
5.2.1. Notificarea autorităţilor administraţiei persoanei cu funcţie de răspundere;
publice locale privind lansarea activităţii de b) afişarea repetată, pe parcursul unui an, de
către casele rurale către structura de primire turistică a catego-
Casele rurale își vor lansa activitatea în baza riei de clasificare fără a deţine certificat de
notificării autorităţilor administraţiei publice clasificare, se sancţionează cu amendă de la
locale privind lansarea activităţii - art.252 alin. 80 la 90 de unităţi convenţionale aplicată
(2) al Legii nr.352/2006. persoanei cu funcţie de răspundere.
În acest context, evocăm că, Registrul structu-
NB! Notificarea în sensul art.252 alin. (2) al rilor de primire turitică este ţinut de către
Legii nr.352/2006 semnifică informarea Agenţia Servicii Publice.
autorităţilor administraţiei publice locale Procedura de obţinere a certificatului de clas-
privind lansarea activităţii, dar nu respectarea ificare:
procedurii reglementate de Legea nr.231/2010 Agenţii economici care solicită clasificarea
cu privire la comerţul interior, care structurii de primire turistică prezintă la
condiţionează procedura de notificare de Agenţia Servicii Publice următoarele docu-
derularea activităţi comerciale. mente:
Prin urmare, solicitantul patentei pentru a) cerere – modelul este aprobat prin Anexa
prestarea serviciilor de cazare și alimentaţie nr.1 la Normele metodologice aprobate prin
de către casa rurală, nu depune notificarea în Hotărîrea Guvernului nr.643/2003;
sensul Legii nr.231/2010, ci doar notifică b) copia înștiinţării de recepţionare a notifică-
(informează) autoritatea administraţiei pub- rii privind iniţierea activităţii de comerţ
lice locale despre lansarea activităţii, pe depuse la autoritatea administraţiei publice
teritoriul acesteia. locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura
activitatea turistică – în cazul în care agentul
5.2.2. Certificatul de clasificare a structurilor economic va defășura activitate comercială
de primire turistică: definită de Legea nr.231/2010 cu privire la
Conform art.18 alin.(2) al Legii nr.352/2006 - comerţul interior;
structurile de primire turistică au dreptul să c) schiţa privind amplasarea structurii de
obţină certificatul de clasificare. primire turistică, conform cerinţelor stabilite
Prin urmare, deţinerea certificatului de clasifi- de Guvern - Anexa nr.2 la Normele metod-
care de către structurile de primire turistică ologice aprobate prin Hotărîrea Guvernului
(construcţie sau amenajare destinată cazării nr.643/2003; Hotărîrea Guvernului
turiştilor şi/sau servirii mesei pentru turişti) nr.643/2003;
nu este obligatorie, ci facultativă. d) structura, amplasarea şi nominalizarea
Cu toate acestea, Legea citată, la art.18 alin.(8) camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a
dispune că, structura de primire turistică nu mesei, conform cerinţelor stabilite de Guvern
este în drept să indice categoria de clasificare - Anexa nr.3 la Normele metodologice apro-
fără a deţine certificat de clasificare emis în bate prin Hotărîrea Guvernului nr.643/2003;
condiţiile prezentei legi. e) fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor
Mai mult, conform prevederilor art.344 de cazare sau de servire a mesei pe categorii,
alin.(10) al Codului contravenţional, dispune, conform modelului stabilit de Guvern –
drept componenţă de contravenţie, încălcar- Anexa nr.4 și nr.4a la Normele metodologice
ea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind aprobate prin Hotărîrea Guvernului
indicarea categoriei de clasificare a structurii nr.643/2003;
de primire turistică prin: f) schema de încadrare a personalului – nu
a) afişarea de către structura de primire turis- este un formular tipizat în acest caz, drept
tică a categoriei de clasificare fără a deţine referinţă pot fi utilizate formularele-tip ale
certificat de clasificare emis în condiţiile Legii schemelor de încadrare pentru personalul
nr.352/2006 cu privire la organizarea şi des- angajat în sectorul bugetar, aprobat prin Ordi-
făşurarea activităţii turistice în Republica nul Ministerului Finanţelor nr.218/2018

36
Emiterea: eliberează gratis, pe termen nedeterminat.
Agenţia Servicii Publice examinează docu- Pierderea sau deteriorarea - în cazul pierderii
mentele prezentate şi verifică respectarea sau deteriorării certificatului de clasificare,
criteriilor minime de clasificare la faţa locului, agentul economic este obligat să solicite
în prezenţa reprezentantului structurii, întoc- Agenţiei Servicii Publice un duplicat al aces-
mind nota de verificare, conform modelului tuia.
stabilit de Guvern, în două exemplare. Un În cazul modificării dotărilor şi serviciilor,
exemplar al notei se transmite solicitantului structura este obligată să solicite o nouă clas-
de clasificare. ificare în termen de 10 zile de la apariţia modi-
Agenţia Servicii Publice, în termen de 10 zile ficărilor.
de la data primirii setului complet de docu- Obligaţiile detentorului certificatului ce clas-
mente, va adopta decizia privind acordarea ificare:
sau neacordarea categoriei ori va propune Structura de primire turistică ce deţine certifi-
efectuarea unor modificări în dotări şi servicii catul de clasificare este obligată să respecte,
pentru acordarea categoriei solicitate de pe toată perioada de funcţionare, criteriile ce
către structură. au stat la baza clasificării.
Certificatul de clasificare se consideră acordat Certificatul de clasificare se afişează la un loc
dacă Agenţia Servicii Publice nu răspunde vizibil pentru toţi clienţii structurii.
solicitantului în termen de 10 zile de la data Structurile de primire turistică se vor ghida în
primirii setului complet. activitatea lor de Normele metodologice şi
Pentru confirmarea categoriei acordate, criteriile de clasificare a structurilor de prim-
Agenţia Servicii Publice, în termen de 10 zile ire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a
de la data emiterii deciziei privind acordarea mesei, aprobate de Guvern.
categoriei de clasificare, va elibera certificatul Declasificarea şi anularea certificatului de
de clasificare conform modelului stabilit de clasificare:
Guvern. Agenţia Servicii Publice va verifica respectar-
În cazul în care constată neregularităţi în doc- ea criteriilor ce au stat la baza clasificării
umentele depuse, Agenţia Servicii Publice va structurii. În cazul în care, după obţinerea de
notifica acest fapt solicitantului certificatului către titular a certificatului de clasificare, se va
de clasificare cu cel puţin 5 zile înainte de constata neîndeplinirea unor condiţii impor-
expirarea termenului de 10 zile. Agenţia tante prevăzute pentru eliberarea certificatu-
Servicii Publice va preciza, totodată, şi modul lui de clasificare, Agenţia Servicii Publice va
de remediere a neregularităţilor constatate. notifica neregularităţile constatate, modul de
Structurii i se acordă categoria în care se remediere a tuturor deficienţelor identificate,
încadrează toate spaţiile ei. termenul în care titularul trebuie să respecte
Pentru spaţiile de cazare sau de servire a această obligaţie şi care nu poate fi mai mic de
mesei, care se încadrează la o categorie mai 30 de zile.
superioară decît cea a structurii, va fi emisă o Agenţia Servicii Publice va anula certificatul
anexă la certificatul de clasificare, conform de clasificare dacă va constata o gravă atinge-
modelului stabilit de Guvern, cu menţiunea re interesului public, securităţii naţionale,
categoriei respective a fiecărui spaţiu. ordinii sau sănătăţii publice ce nu poate fi
În termen de 30 de zile de la data eliberării remediată sau dacă deficienţele identificate
certificatului de clasificare, structurile de nu au fost remediate în termen de 30 de zile.
primire turistică cu funcţii de cazare şi de Procedura de declasificare se aplică de către
servire a mesei sînt obligate să deţină şi să Agenţia Servicii Publice în cazul în care struc-
afişeze placheta, cu înscrierea categoriei, con- tura nu mai corespunde categoriei de clasifi-
form modelului stabilit de Guvern. care acordate anterior. Structura declasificată
Modelul certificatului de clasificare este are dreptul să obţină un nou certificat de clas-
prevăzut în Anexa nr.6 la Normele metod- ificare pentru categoria la care a fost declasifi-
ologice aprobate prin Hotărîrea Guvernului cată.
nr.643/2003.
Costuri - certificatul de clasificare se

37
5.2.2.1 Procedura de clasificare a structurilor prestează servicii de alimentaţie publică pe
de primire turistică cu funcţii de cazare teritoriul Republicii Moldova, indiferent de
Se derulează conform Normelor metodolog- forma de proprietate şi subordine, şi regle-
ice şi a criteriilor de clasificare mentează relaţiile dintre agenţii economici şi
a structurilor de primire turistică cu funcţiuni consumatori la prestarea acestor servicii.
de cazare şi de servire a mesei, aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr.643/2003 și Hotărîrii NB! Activitatea de alimentaţie publică se
Guvernului nr.1209/2007 cu privire la prestar- desfășoară conform notificării depuse la
ea serviciilor de alimentaţie publică. autoritatea administraţiei publice locale, în
Clasificarea structurilor de primire turistică cu care este indicată amplasarea şi tipul unităţii
funcţii de cazare: de alimentaţie publică.
Normele metodologice sînt obligatorii Cantitatea produselor alimentare şi materiei
pentru toţi agenţii economici proprietari prime se confirmă prin factură de expediţie şi
şi/sau administratori de structuri de primire fiscală sau prin act de achiziţie a produselor.
turistică, indiferent de tipul de proprietate şi Se interzice recepţionarea şi păstrarea mărfu-
forma juridică de organizare. rilor fără facturi şi alte documente ce confirmă
Normele stabilesc tipurile de structuri de sursa de livrare a mărfurilor şi calitatea lor.
primire turistică cu funcţiuni de cazare, care Agenţii economici ce desfăşoară activităţi în
pot funcţiona în Republica Moldova: hotel, sfera alimentaţiei publice încheie, în mod
hotel-apartament, motel, vilă turistică, bunga- obligatoriu, contracte cu un laborator acredi-
lou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, tat pentru investigarea de laborator a probe-
casă rurală, camping, sat de vacanţă, tabără de lor calităţii materiilor prime recepţionate şi a
vacanţă, apartament sau cameră de închiriat în produselor preparate din ele.
locuinţe familiale, botel.
5.2.3. Procedura de notificare a autorităţii
5.2.2.2 Procedura de clasificare a structurilor administraţiei publice locale privind desfășu-
de primire turistică cu funcţii de servire a rarea activităţii de alimentaţie publică des-
mesei fășurată de structurile de primire turistică
Această procedură se derulează conform Conform Legii nr.231/2010 cu privire la
Hotărîrii Guvernului nr.1209/2007 cu privire comerţul interior, alimentaţia publică face
la prestarea serviciilor de alimentaţie publică parte din categoria serviciilor comerciale, deci
și sunt similare pentru toate entităţile ce trebuie notificată.
prestează servicii de alimentaţie, fără a avea Nomenclatorul unităţilor de alimentaţie pub-
relevanţă locul amplasării acestora, în cadrul lică şi regulile specifice de prestare a servici-
structurilor de primite turistică sau nu. ilor de alimentaţie publică, inclusiv cele sani-
tare, se aprobă de Guvern (Hotărîrea Guver-
Hotărîrea Guvernului nr.1209/2007 aprobă: nului nr.1209/2007 cu privire la prestarea
• Regulile specifice de prestare a serviciilor serviciilor de alimentaţie publică), respectîn-
de alimentaţie publică; du-se următoarele condiţii obligatorii:
• Regulamentul de clasificare a unităţilor de a) existenţa unor încăperi dotate cu echipa-
alimentaţie publică pe categorii; ment corespunzător procesului tehnologic
• Regulamentul sanitar pentru unităţile de pentru fiecare tip de unitate de alimentaţie
alimentaţie publică; publică;
• Cerinţele tehnice faţă de unităţile de b) autorizarea sanitar-veterinară a activităţii
alimentaţie publică, utilaj, inventar şi insta- de comerţ în conformitate cu prezenta lege;
laţii; c) încadrarea în muncă a personalului cu cali-
• Cerinţele profesionale faţă de personalul ficare în domeniul preparării produselor
angajat în unităţile de alimentaţie publică. culinare, a produselor de cofetărie şi patiserie.

Prevederi generale: Efectul notificării- pentru prestarea serviciilor


Regulile sunt obligatorii în raport cu activi- de alimentaţie publică comerciantul este
tatea tuturor agenţilor economici care obligat să depună notificarea privind iniţierea

38
activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile Vor fi angajate doar persoane ce dispun de
lucrătoare pînă la iniţierea activităţii. certificat medical privind starea sănătăţii, elib-
erat de instituţiile medico-sanitare publice
Forma notificării- este prevăzută în Anexa nr.2 sau private.
la Legea nr.231/2010. Persoanele angajate în vor fi supuse examen-
Notificarea privind iniţierea activităţii de ului medical privind starea sănătăţii de către
comerţ se depune de comerciant la autori- instituţiile medico-sanitare publice sau
tatea administraţiei publice locale fizic sau private conform periodicităţii stabilite prin
on-line prin intermediul resursei informaţio- hotărîre de Guvern.
nale în domeniul comerţului.
Costuri- în termen de 15 zile de la data noti- 5.2.4. Autorizarea sanitar-veterinară a activi-
ficării, comerciantul este obligat să achite tăţii de comerţ
autorităţii administraţiei publice locale o Conform art.17 al Legii nr.231/2010 „În cazul în
plată de notificare în mărime de 100 de lei. care comerciantul desfăşoară activităţile
Durata desfăşurării activităţii de comerţ - stabilite în anexa nr. 3 (serviciile unităţilor de
prestarea serviciilor de alimentaţie publică alimentaţie publică sunt inserate în această
poate fi iniţiată după expirarea a 15 zile anexă), notificarea depusă de comerciant se
lucrătoare din momentul de depunere a noti- remite, la data recepţionării ei, către Agenţia
ficării pentru unităţile comerciale şi durează Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,
pînă la încetarea activităţii de comerţ. potrivit principiului „ghişeului unic”, prin
Activitatea de comerţ se suspendă (se limite- intermediul resursei informaţionale în dome-
ază) de către organele abilitate cu funcţii de niul comerţului.
control, prin aplicarea măsurilor restrictive Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen-
prevăzute de legislaţie, pentru încălcările telor efectuează autorizarea sanitar-veteri-
constatate în cadrul controlului de stat efec- nară sau înregistrarea unităţii comerciale în
tuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 conformitate cu art.18 al Legii nr.221/2007
iunie 2012 privind controlul de stat asupra privind activitatea sanitar-veterinară.
activităţii de întreprinzător. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen-
Activitatea de comerţ încetează la cererea telor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare
comerciantului, începînd cu data de depune- de la data depunerii notificării, introduce în
re a notificării de încetare de către comerci- resursa informaţională în domeniul comerţu-
ant. lui, după caz, informaţia privind autorizaţia
Reguli de prestare a serviciilor: sanitar-veterinară de funcţionare sau refuzul
Comerciantul este obligat să ţină evidenţa de eliberare a acesteia ori informaţia privind
produselor comercializate/a serviciilor înregistrarea unităţii comerciale, în privinţa
prestate şi să elibereze cumpărătorilor/con- comercianţilor care au depus notificări de
sumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce iniţiere a activităţii de comerţ.
confirmă cumpărarea produsului/prestarea
serviciului. Actele de evidenţă sînt disponi- 5.2.5. Autorizaţia sanitară de funcţionare a
bile la cererea autorităţilor de control, con- obiectivului (structurile de primire turistică
form prevederilor legale în vigoare. cu funcţii de servire a mesei)
Comercianţii sînt obligaţi să asigure colectar- Conform art.21 al Legii nr. 10/2009 privind
ea, depozitarea şi transportarea deşeurilor supravegherea de stat a sănătăţii publice,
rezultate din activitatea de comerţ în confor- „Înainte de plasarea pe piaţă, produsele şi
mitate cu legislaţia privind gestionarea serviciile sînt supuse autorizării sanitare de
deşeurilor. către Serviciul de Supraveghere de Stat a
La desfășurarea activităţii de comerţ, comer- Sănătăţii Publice. Modul de solicitare,
cianţii sînt responsabili de respectarea legis- acordare, suspendare și retragere a actelor
laţiei sanitare, sanitar-veterinare, de preveni- permisive prevăzute de prezenta lege pentru
rea și stingerea incendiilor, de protecţia medi- agenţii economici se stabilește de Legea nr.
ului, precum și de respectarea legislaţiei 160/2011 privind reglementarea prin autoriza-
specifice domeniului de activitate. re a activităţii de întreprinzător în partea în

39
care nu este reglementat de prezenta lege.” din lista activităţilor indicate în anexa respec-
tivă, prin urmare autorizaţie sanitară de
NB! Conform art.21 alin.(51) Legii nr. 10/2009, funcţionare nu este necesară.
unităţile comerciale obţin autorizaţie sanitară
de funcţionare în cazul în care desfăşoară 5.3 Cadrul fiscal și repere de contabilitate
activităţi stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. Activitatea casei rurale reieșind din sume
231 din 23 septembrie 2010 cu privire la anuale:
comerţul interior.
Or, activitatea de servire a mesei nu face parte

Descrierea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea


casei rurale casei rurale în casei rurale în casei rurale casei rurale
fără înregistra- baza patentei calitate de prin SRL prin SRL
re, – în de între- întreprinzător neplătitor de plătitor de TVA
calitatea de prinzător individual TVA
persoană fizică

A 1 2 3 4 5
Impozit pe venit 7% pînă la Taxa pentru 12% din profit, 4% din toate 12% din profit,
01.01.2021 se patentă în care este veniturile care este
achită de sine suma fixă calculat ca calculat ca
statător în pentru fiecare diferenţa diferenţa
decursul de 3 luna dintre venituri dintre venituri
zile din data și cheltuielile și cheltuielile
semnării ordinare și ordinare și
contractului necesare necesare
Se planifică că pentru activi- pentru activi-
cota impozitu- tatea dată tatea dată
lui o să fie
majorată pînă
la 12% din
01.01.2021

Impozit pe venit Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică 6% 6%


din dividende

Contribuţii Nu se aplică În sumă fixă În sumă fixă Numai în cazul Numai în cazul
sociale 10740 lei anula 10740 lei anula angajaţilor – angajaţilor –
ori 895 lunar. ori 895 lunar. 18% angajator 18% angajator
Sunt prevăzute Sunt prevăzute +6% se reţine +6% se reţine
scutiri scutiri din salariul din salariuș
angajatului angajatului

Primele de Nu se aplică În suma fixă În suma fixă Numai în cazul Numai în cazul
asigurare 4056 lei anul. 4056 lei anul. angajaţilor – angajaţilor –
obligatorie de Sunt prevăzute Sunt prevăzute 4,5% angajator 4,5% angajator
asistenţă scutiri scutiri +4,5% se +4,5% se
medicală reţine din reţine din
salariul salariul
angajatului angajatului

40
Impozit pe venit Nu se aplică Nu se aplică 12% din salarii 12% din salarii 12% din salarii
din salariu angajaţilor angajaţilor angajaţilor

Taxele locale Nu se aplică Nu se aplică Cel puţin: Cel puţin: Cel puţin:
taxa de cazare taxa de cazare taxa de cazare
taxa pentru taxa pentru taxa pentru
amenajarea amenajarea amenajarea
teritoriului teritoriului teritoriului
Angajarea Nu este posibil Nu este posibil Fără restricţii Fără restricţii Fără restricţii

Limitarea Nu este limitat 300,000 de lei Nu este limitat Până obţinerea Nu este limitat
veniturilor pentru 12 luni statului
consecutive contribuabil de
TVA, ori
depășirea
veniturilor
peste 1,2 mln
de lei în 12 luni
consecutive

TVA Nu se aplică Nu se aplică În cazul cînd În cazul cînd Este înregistrat


veniturile veniturile benevol din
depășesc 1,2 depășesc 1,2 data începerii
mln de lei în 12 mln de lei în 12 activităţii, ori
luni consecu- luni consecu- obligatoriu
tive tive

5.4 Raporturile de muncă cu angajaţii: abil să achite inclusiv contribuţia datorată de


Normele respective sunt aplicabile în cazul în angajat (18% plus 6%).
care activitatea turistică este desfășurată de o
societate comercială ori în calitate de între- 5.4.2. Primele de asigurare obligatorie de asis-
prinzător individual. tenţă medicală:
Această obligaţie este prevăzută de Legea nr.
5.4.1. Asigurări sociale 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie
La moment, contribuţia de asigurare socială de asistenţă medicală, dar nu este aplicabilă
de stat se achită de către angajatori, în temei- dacă subiectul face parte din categoria
ul obligaţiei prevăzute de art.17 al Legii persoanelor pentru care Guvernul are cali-
nr.489/1999 privind sistemul public de asig- tatea de asigurat (categorie reflectată la art.4
urări sociale, în mărimea prevăzută de Anexa alin.(4) al Legii nr. 1585/1998 cu privire la asig-
nr.1 la legea citată (18% la suma salariilor și urarea obligatorie de asistenţă medicală ( cum
recompenselor calculate lunar pentru toţi ar fi: elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de
angajaţii). învăţămînt la nivelurile 3–8, persoanele cu
Angajatul acestei societăţi comerciale este dizabilităţi severe, accentuate sau medii; pen-
obligat la achitare contribuţiei în mărime de sionarii. )
6% la suma salariilor și a recompenselor Actualmente, conform art.4 al Legii fondurilor
calculate lunar. asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe
Începând cu 01.01.2021, în virtutea Legii anul 2020, prima de asigurare obligatorie de
nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de asistenţă medicală în formă de contribuţie
susţinere a activităţii de întreprinzător şi procentuală la salariu și la alte recompense,
modificarea unor acte normative, achitarea calculată pentru categoriile de plătitori
contribuţiei de asigurări sociale este deja în
sarcina angajatorului, care va fi ţinut respons-
41
prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 În temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.131/2012
cu privire la mărimea, modul și termenele de privind controlul de stat asupra activităţii de
achitare a primelor de asigurare obligatorie de întreprinzător, art.112 alin.(1) din Legea
asistenţă medicală, se stabilește la 9,0% (câte nr.140/2001 privind Inspectoratul de Stat al
4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Muncii, pct.36 din Hotărârea Guvernului
Începând cu 01.01.2021, în virtutea Legii nr.894/2018 pentru aprobarea Metodologiei
nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de privind controlul de stat asupra activităţii de
susţinere a activităţii de întreprinzător şi întreprinzător în baza analizei riscurilor în
modificarea unor acte normative, achitarea domeniile de control ale Inspectoratului de
primei de asigurare obligatorie de asistenţă Stat al Muncii controlul de stat se desfășoară
medicală este deja în sarcina angajatului, care doar în baza și în limitele listei de verificare
va fi ţinut responsabil să achite inclusiv con- aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul
tribuţia datorată de angajator (4,5 % plus 4,5 de control în cauză. Lista de verificare apro-
%). bată este publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina electronică a
5.4.3. Impozitul pe venit: organului de control.
Conform prevederilor art.15 al Codului fiscal,
cota impozitul pe venit este în mărime de 12% 5.4.4.2 Proceduri specifice controlului (în
din venitul impozabil, atât pentru persoanele ambele domenii):
juridice cât și pentru cele fizice. Limite - unul și același organ de control nu
este în drept să efectueze controlul planificat
5.4.4. Controlul asupra aspectelor din dome- mai mult decît o dată într-un an calendaristic
niul raporturilor de muncă: asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra
5.4.4.1. Controlul respectării prevederilor unuia și aceluiași obiect al controlului în
legale referitoare la raporturile de muncă, cazul în care persoana deţine mai multe
securitatea și sănătatea în muncă, respectarea obiecte distincte, amplasate separat de sediu
corectitudinii stabilirii, calculării și plăţii și de alte obiecte, cu excepţia cazurilor în care
indemnizaţiilor de incapacitate temporară de se impune o frecvenţă mai înaltă a con-
muncă achitate de angajator și a prevederilor troalelor conform metodologiei de planificare
cu privire la intermedierea muncii este exer- a controlului în baza criteriilor de risc, aplicată
citat de Inspectoratul de Stat al Muncii, con- domeniului de control în cauză.
form anexei la Legea nr.131/2012 privind con- Limita de timp indicată nu se aplică pentru
trolul de stat asupra activităţii de între- iniţierea controalelor inopinate, precum și în
prinzător. cazul reorganizării sau lichidării persoanei
Procedura de control și finalităţile acestuia se supuse controlului.
vor derula conform prevederilor legii citate, Delegaţia de control - organul de control va
cu considerarea normelor Metodologiei priv- expedia persoanei supuse controlului un
ind controlul de stat asupra activităţii de exemplar al delegaţiei de control astfel încît
întreprinzător în baza analizei riscurilor în între momentul primirii efective a exemplaru-
domeniile de control ale Inspectoratului de lui şi momentul începerii controlului să treacă
Stat al Muncii, aprobată prin Hotărîrea Guver- cel puţin 5 zile lucrătoare, dar nu mai mult de
nului nr.894/2018. 15 zile lucrătoare. Termenul respectiv nu se
ISM este în drept să deruleze controale plani- aplică în cazul în care există temeiuri pentru
ficate și inopinate, înregistrate în Registrul de efectuarea unui control inopinat, în acest caz,
stat al controalelor. un exemplar al delegaţiei de control, semnată
Conform art.1 al Legii securităţii și sănătăţii în de persoana responsabilă a organului de con-
muncă nr. 186/2008 securitate şi sănătate în trol, se înmînează, contra semnătură, persoa-
muncă (siguranţă ocupaţională) reprezintă nei care urmează a fi supusă controlului la
ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurar- începutul controlului.
ea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea
vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a
lucrătorilor.

42
Durata controlului - indiferent de temeiul Contestarea controlului/rezultatelor acestuia
invocat şi de tipul controlului, acesta nu - persoana supusă controlului care se consid-
poate fi efectuat şi delegaţia de control nu eră vătămată într-un drept al său, recunoscut
mai este valabilă la expirarea a 5 zile calen- de lege, prin delegaţia de control, decizia de
daristice de la data începerii controlului. În prelungire a duratei controlului sau prin pro-
cazul controalelor inopinate, termenul de 5 cesul-verbal de control, prin acţiunile sau
zile poate fi prelungit cu încă 5 zile de către inacţiunile inspectorului este în drept să le
conducătorul organului de control în baza conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la
unei decizii motivate, care poate fi contestată organul de control a unei cereri prealabile de
de către persoana supusă controlului. contestare, în formă scrisă. Procesul-verbal de
Controlul planificat care nu a fost început în control se contestă la organul de control dacă
termenul prevăzut şi controlul inopinat care acesta nu conţine constatarea contravenţiei
nu a fost început la data indicată în delegaţia sau semne ale componenţei de infracţiune.
de control, indiferent de temeiul invocat, nu Cererea prealabilă de contestare a delegaţiei
mai pot fi efectuate şi delegaţia de control îşi de control, a deciziei de prelungire a duratei
pierde valabilitatea după expirarea acestui controlului sau a procesului-verbal de control
termen – pentru controlul planificat – şi, în care nu sînt dispuse prescripţii sau măsuri
respectiv, după data începerii controlului, restrictive se depune în termen de pînă la 30
stabilită în delegaţie – pentru controlul inopi- de zile de la data în care persoanei supuse
nat. controlului i-a fost sau trebuia să-i fie adusă la
Finisarea controlului- procedura de control cunoştinţă delegaţia de control, decizia de
se încheie prin întocmirea de către inspectori prelungire a duratei controlului sau, respectiv,
a unui proces-verbal de control. procesul-verbal de control.
În cazul în care în cadrul controlului efectuat Cererea prealabilă de contestare a procesu-
de organul de control se constată încălcări ale lui-verbal de control în care a fost dispusă
legislaţiei ce nu constituie infracţiuni, organul măsura restrictivă de suspendare a activităţii
în cauză include în procesul-verbal de control agentului economic se depune în termenul
o prescripţie privind înlăturarea acestor încăl- stabilit pentru executarea măsurii restrictive
cări. în cauză.
În scopul eliminării sau diminuării unui peri- Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea
col iminent și imediat pentru mediu, viaţa, cererii prealabile de contestare se realizează
sănătatea și proprietatea oamenilor, constatat în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la
în cadrul controlului, organul de control este data depunerii cererii.
în drept să dispună măsuri restrictive, în
formă de restricţii ale unor activităţi, de 5.4.4.3 Răspunderea contravenţională în
restricţie a utilizării sau punerii la dispoziţie cazul încălcării legislaţiei muncii
pentru consumatori a unor bunuri ori în formă Componenţele de contravenţie privind încăl-
de impunere a unor acţiuni și pot fi identifi- carea legislaţiei muncii sunt reglementate de
cate ca măsuri corective, măsuri coercitive, următoarele articole ale Codului contra-
măsuri procesuale de constrîngere. venţional: art.55 (Încălcarea legislaţiei
În cazul în care prin măsură restrictivă se muncii), art. 551 (Utilizarea muncii nedecla-
prescrie suspendarea sau retragerea unui act rate), art. 552 (Achitarea salariului sau a altor
permisiv și/sau licenţei, organul de control plăţi fără reflectare acestora în evidenţa con-
care prescrie măsura restrictivă în cauză este tabilă), art.56 (Încălcarea legislaţiei privind
obligat să se adreseze în decurs de 3 zile ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială
lucrătoare în instanţa de judecată compe- a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
tentă pentru a valida prescrierea suspendării muncă), art. 553 (Încălcarea de către angajator
sau retragerii actului permisiv și/sau licenţei, a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în
în conformitate cu procedura stabilită de muncă, art.57 ( Încălcarea termenelor de plată
Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor
la principiile de bază de reglementare a activ- şi de efectuare a altor plăţi cu caracter perma-
ităţii de întreprinzător. nent, stabilite prin legislaţie), art.58

43
(Admiterea minorului la locuri de muncă care Un grup de întreprinderi poate desemna o
prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui persoană responsabilă cu protecţia datelor
sau atragerea minorului la munci care prez- unică, cu condiţia ca persoana respectivă să
intă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui), fie ușor accesibilă de fiecare întreprindere. Cu
art.59 (Eschivarea de la negocieri asupra privire la aplicabilitatea acestei prevederi
încheierii contractului colectiv de muncă sau privind interpretarea noţiunii grupului de
încălcarea termenului de încheiere a acestu- întreprinderi urmează să vină cu elucidare
ia), art.60 (Refuzul neîntemeiat de a încheia Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu
contract colectiv de muncă), art.61 (Împiedi- Caracter Personal al Republica Moldova (CN-
carea exercitării dreptului de întemeiere a PDCP). Directiva europeană statuează că o
sindicatelor şi de afiliere lor). întreprindere care controlează prelucrarea
În temeiul art.409 al Codului citat, contra- datelor cu caracter personal în întreprinderile
venţiile prevăzute la articolele evocate se sale afiliate ar trebui considerată, împreună cu
constată de către Inspectoratul de Stat al acestea din urmă, drept „grup de între-
Muncii. prinderi”.
Persoana responsabilă cu protecţia datelor
5.4.4.4 Răspunderea contravenţională în este desemnată pe baza calităţilor profesio-
cazul încălcării de către angajator a legislaţiei nale și, în special, a cunoștinţelor de speciali-
privind securitatea şi sănătatea în muncă – tate privind reglementările și practicile din
art.553 al Codului contravenţional –este în domeniul protecţiei datelor, precum și pe
competenţa exclusivă a Inspectoratului de baza capacităţii de a îndeplini sarcinile
Stat al Muncii. atribuite funcţiei. Persoana responsabilă cu
protecţia datelor poate activa în cadrul opera-
5.5 Protecţia datelor cu caracter personal torului sau al persoanei împuternicite de
1. Conform prevederilor Legii nr.133/2011 priv- operator ori poate să își îndeplinească sarci-
ind protecţia datelor cu caracter personal, nile în baza unui contract de prestare servicii
prelucrarea datelor cu caracter personal se cu publicarea datelor de contact ale acesteia
efectuează cu consimţămîntul subiectului și comunicîndu-le CNPDCP.
datelor cu caracter personal. Antreprenorul se asigură că persoana
Date cu caracter personal sunt calificate orice responsabilă cu protecţia datelor nu primește
informaţie referitoare la o persoană fizică instrucţiuni cu privire la îndeplinirea
identificată sau identificabilă (subiect al sarcinilor. Aceasta nu poate fi demisă ori
datelor cu caracter personal). Persoana identi- sancţionată de operator sau de persoana
ficabilă este persoana care poate fi identifi- împuternicită de operator pentru îndeplinirea
cată, direct sau indirect, prin referire la un sarcinilor sale. Persoana responsabilă cu pro-
număr de identificare sau la unul ori mai tecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai
multe elemente specifice identităţii sale înalt nivel al conducerii antreprenorului sau
fizice, fiziologice, psihice, economice, cultura- persoanei împuternicite de acesta. Consuma-
le sau sociale; torii pot contacta persoana responsabilă cu
Consimţămîntul subiectului datelor cu protecţia datelor cu privire la chestiunile
caracter personal nu este cerut în cazurile în legate de prelucrarea datelor acestora și la
care prelucrarea este necesară pentru execu- exercitarea drepturilor lor.
tarea unui contract la care subiectul datelor Persoana responsabilă cu protecţia datelor
cu caracter personal este parte sau pentru are obligaţia de a respecta secretul sau confi-
luarea unor măsuri înaintea încheierii con- denţialitatea privind îndeplinirea sarcinilor, în
tractului, la cererea acestuia. conformitate cu actele normative. Persoana
2. Începînd cu 10 ianuarie 2022 antreprenorul responsabilă cu protecţia datelor poate înde-
este obligat să desemneze o persoană plini și alte sarcini și atribuţii, în cadrul com-
responsabilă cu protecţia datelor ori de câte paniei, dar niciuna dintre aceste sarcini și
ori activităţile principale constau în prelu- atribuţii să nu genereze un conflict de inter-
crarea pe scară largă a unor categorii speciale ese.
de date. Persoana responsabilă cu protecţia datelor,

44
din cadrul companiei dvs, poate avea cel puţin metrologia legală sau produsele preambalate.
următoarele sarcini: Procedura de control și finalităţile acestuia se
a) informarea și consilierea administraţiei, vor derula, la fel, conform prevederilor legii
precum și a angajaţilor care se ocupă de citate, cu considerarea normelor Metodolo-
prelucrarea datelor cu privire la obligaţiile giei privind controlul de stat asupra activităţii
care le revin; de întreprinzător în baza analizei riscurilor
b) monitorizarea respectării prevederilor efectuat de Agenţia pentru Protecţia Con-
legale referitoare la protecţia datelor și a sumatorilor şi Supravegherea Pieţei, aprobată
politicilor interne în ceea ce privește pro- prin Hotărîrea Guvernului nr.782/2018.
tecţia datelor cu caracter personal, precum și La baza controlului de stat asupra activităţii
atribuirea responsabilităţilor, inclusiv privind de întreprinzător se află criteriile de risc rele-
acţiunile de sensibilizare și de formare a vante domeniilor de control cu acordarea
personalului implicat în operaţiunile de punctajului corespunzător şi raportarea aces-
prelucrare și privind auditurile aferente; tuia la ponderea fiecărui criteriu de risc, în
c) oferirea consilierii la cerere în ceea ce funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general
privește evaluarea impactului asupra pro- de risc. Nivelul de risc estimat pentru fiecare
tecţiei datelor și monitorizarea funcţionării persoană/unitate supusă controlului deter-
acesteia; mină nivelul frecvenţei şi intensităţii nece-
d) cooperarea cu CNPDCP; sare acţiunilor de control ce privesc
e) asumarea rolului de punct de contact persoana/unitatea în cauză.
pentru CNPDCP privind aspectele legate de Petiţiile depuse la APCSP, precum și infor-
prelucrarea datelor, inclusiv consultarea maţiile privind încălcarea legislaţiei care au
prealabilă, precum și, după caz, consultarea cu devenit cunoscute Agenţiei se evaluează în
privire la alte chestiuni; baza analizei riscurilor iar controlul iniţiat în
f) consultarea consumatorilor privind temeiul petiţiilor sau informaţiilor privind
aspectele legate de prelucrarea datelor aces- încălcarea legislaţiei se efectuează doar cu
tora și exercitarea drepturilor lor. respectarea temeiurilor şi condiţiilor efectuă-
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu rii controalelor inopinate. Petiţiile și infor-
încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor maţiile privind încălcarea legislaţiei pot
cu caracter personal constituie componenţa determina acţiuni mai intruzive, cum ar fi
de contravenţie prevăzută de art.741 al Codul efectuarea de controale, care se realizează
contravenţional, care se constată de Centrul fără întîrziere dacă acestea indică asupra unor
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter încălcări grave sau foarte grave, asupra unor
Personal, în temeiul art.4234 al aceluiași Cod. incidente ce prezintă un pericol iminent și
imediat pentru viaţa, sănătatea și proprietatea
5.6 Protecţia consumatorilor. Soluţionarea persoanelor, precum și în cazul în care indică
disputelor. asupra unor posibile încălcări grave sau foarte
5.6.1. Supravegherea pieţei privind conformi- grave, incidente care prezintă un pericol
tatea serviciilor turistice și protecţia con- iminent și imediat pentru viaţa, sănătatea și
sumatorilor proprietatea persoanelor. Pentru petiţiile și
informaţiile cu privire la posibile încălcări
Odată cu reforma administraţiei publice cen- minore care conduc la incidente/accidente
trale competenţele de supraveghere a pieţei minore sau la un prejudiciu minor, Agenţia
privind conformitatea serviciilor turistice au realizează acţiuni mai puţin intruzive sau
trecut în competenţa Agenţiei pentru dispune acţiuni care urmează să se realizeze
Protecţia Consumatorilor și Supravegherea într-o perioadă ulterioară.
Pieţei de la Agenţia Turismului. Controlul se desfășoară doar în baza și în
Suplimentar domeniului turismului, activităţi limitele listei de verificare aplicabile pentru
adiţionale sau facilităţi disponibile în cadrul domeniul, tipul și obiectul de control în
structurilor de primire turistică pot cădea sub cauză. Delegaţia de control conţine scopul,
incidenţa atribuţiilor APCSP precum sigu- metoda de control și aspectele ce urmează a fi
ranţa spaţiilor de joacă, comerţul electronic, verificate, trimitere expresă la lista de verifi-

45
care aplicabilă și actul normativ prin care asociaţiilor din mediul de afaceri (cu rele-
aceasta este aprobată. Solicitarea unor docu- vanţă pentru domeniul de control sau
mente irelevante scopului sau neprevăzute în aspectele contestate), conducătorii princi-
lista de verificare poate constitui un abuz, palelor subdiviziuni din cadrul organului de
ilegalitate sau încălcare a principiilor control și reprezentantul autorităţii publice
prevăzute de legea care stabilește cadrul centrale aferente domeniului.
juridic şi instituţional în domeniul efectuării Procedura de control se încheie prin întoc-
controlului de stat asupra activităţii de între- mirea și a unui plan de remediere care reprez-
prinzător. intă o anexă la procesul-verbal cu privire la
La efectuarea controlului de stat de către contravenţie în care agentul constatator
organul abilitat, în baza reclamaţiei consuma- stabilește, cu titlu de recomandare, măsuri de
torului, vînzătorul, prestatorul suportă cheltu- remediere și termenul realizării acestora în
ielile aferente, inclusiv pentru expertize şi vederea conformării contravenientului cu
încercări (testări) a produselor prelevate și cerinţele legislaţiei fără a aplica sancţiuni
supuse încercărilor de laborator, dacă acestea contravenţionale, inclusiv sancţiuni comple-
confirmă necorespunderea produsului, servi- mentare, până la expirarea termenului de
ciului cerinţelor stabilite în actele normative remediere.
sau declarate. Termenul de remediere reprezintă o perioadă
Procedura de control se încheie prin întoc- între 30 și 90 de zile lucrătoare de la data
mirea, de către cei minim 2 inspectori desem- comunicării procesului-verbal cu privire la
naţi prin delegaţie, a unui proces-verbal de contravenţie, în decursul căreia contrave-
control, în două exemplare, iar în cazul con- nientul are posibilitatea remedierii încăl-
statării semnelor componenţei de infracţiune cărilor constatate și conformării cu cerinţele
– în trei exemplare, care se completează și se legislaţiei. Termenul de remediere se
semnează de toţi inspectorii, la locul efectuă- stabilește luând în considerare circum-
rii controlului și în care se conţine toată infor- stanţele săvârșirii faptei și complexitatea acţi-
maţia cu privire la controlul desfășurat, la pro- unilor ce urmează a fi întreprinse de către
cedurile aplicate și constatările în urma aces- contravenient. Termenul de remediere stabilit
tuia, prescripţiile și recomandările înaintate în de agentul constatator nu poate fi modificat
baza constatărilor, măsurile restrictive apli- dar poate fi contestat.
cate și sancţiunile stabilite în urma controlu-
lui. 5.6.2. APCSP
Persoana supusă controlului care se consid- Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi
eră vătămată într-un drept al său, recunoscut Supravegherea Pieţei este autoritatea admin-
de lege, prin delegaţia de control, decizia de istrativă care coordonează la nivel naţional
prelungire a duratei controlului sau prin pro- controlul respectării legislaţiei cu privire la
cesul-verbal de control, prin acţiunile sau protecţia consumatorilor, avînd statut de
inacţiunile inspectorului este în drept să le punct de contact naţional dar și calitatea de
conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la birou unic de legătură în domeniul cooperării
organul de control a unei cereri prealabile de privind încălcările transfrontaliere în domeni-
contestare, în formă scrisă. Procesul-verbal de ul protecţiei consumatorilor.
control se contestă la organul de control dacă APCSP deţine concomitent și statut de agent
acesta nu conţine constatarea contravenţiei constatator pentru componenţa de contra-
sau semne ale componenţei de infracţiune venţie prevăzută la art.84 (Producerea, plasar-
unui pericol pentru viaţa şi sănătatea oame- ea pe piaţă şi/sau comercializarea de produse
nilor sau pentru ordinea publică ori în cazul în şi prestarea deservicii periculoase pentru
care a fost depistat un prejudiciu evident viaţa şi sănătatea consumatorului), art.97 (Uti-
cauzat persoanelor terţe în urma încălcărilor. lizarea ilegală a mărcii); art.971 (Utilizarea
Consiliile de soluţionare a disputelor ilegală a denumirii de origine a produsului şi a
funcţionează în cadrul organului de control, indicaţiei geografice); art.972 (Utilizarea
iar din componenţa acestora fac parte, în mod ilegală a denumirilor specialităţilor tradiţio-
obligatoriu, cel puţin trei reprezentanţi ai nale garantate), art.98 (Utilizarea, la marcarea

46
produselor, a unor indicaţii false ori un comision de rezoluţiune adecvat și justifi-
înşelătoare), art. 278 (Încălcarea cerinţelor cabil.
legale privind interesele economice), art.279 (4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1),
(Prezentarea de informaţii neautentice sau călătorul are dreptul să declare rezoluţiunea
incomplete despre caracteristicile produselor înainte de începerea călătoriei fără a plăti
şi ale serviciilor), art.281 (Comercializarea vreun comision de rezoluţiune în cazul unor
produselor supuse obligatoriu evaluării con- circumstanţe inevitabile și extraordinare care
formităţii fără certificat de conformitate, fără se produc la locul de destinaţie sau în
declaraţie de conformitate sau cu utilizarea vecinătatea imediată a acestuia și care afecte-
ilegală a mărcii naţionale de conformitate, ază în mod semnificativ executarea pachetu-
art.344 (Încălcarea cerinţelor stabilite în lui sau transportul pasagerilor la destinaţie.”
actele normative privind producerea, depozi- Potrivit alin.(9) al articolului citat „Ca urmare a
tarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comer- rezoluţiunii, organizatorul este obligat să
cializarea produselor, privind prestarea restituie călătorului toate plăţile efectuate
serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie pentru pachet, iar în cazul rezoluţiunii în
a consumatorilor). temeiul alin. (1), are dreptul să deducă comis-
ionul de rezoluţiune corespunzător din suma
5.6.3. Controlul în domeniul siguranţei supusă restituirii. Organizatorul trebuie să
alimentelor, şi a materialelor care vin în con- execute obligaţia de restituire fără întârzieri
tact cu produsele alimentare aflate în uz pe nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de
întreg lanţul alimentar, producerea și circu- 14 zile de la rezoluţiune”.
laţia vinului și produselor alcoolice, al În temeiul art.1602 alin.(3) al Codului civil,
protecţiei consumatorilor în domeniul dacă contractul nu prevede comisioane de
alimentar rezoluţiune standardizate, mărimea comisio-
Cele mai sus enumerate revin în atribuţia nului de rezoluţiune corespunde preţului
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimen- pachetului din care se scad economiile de
telor. costuri şi veniturile generate de valorificarea
Procedura de control și finalităţile acestuia se pe altă cale a serviciilor de călătorie.
vor derula, la fel, conform prevederilor Legii Consecutiv, evocăm că, drept consecinţă a
nr.131/2012 privind controlul de stat asupra adoptării Legii nr. 72/2020 privind unele
activităţii de întreprinzător citate, cu consid- măsuri de susţinere a călătorilor și a agenţilor
erarea normelor Metodologiei privind con- economici din industria turismului pentru
trolul de stat asupra activităţii de între- atenuarea efectelor negative generate de
prinzător în baza analizei riscurilor efectuat situaţia epidemiologică (COVID-19),
de Agenţia Naţională pentru Siguranţa termenul de restituire a plăţilor pentru
Alimentelor, aprobată prin Hotărîrea Guver- pachetele turistice în cazul rezoluţiunii con-
nului nr.1280/2018. tractelor a fost extins de la 14 zile la 540 de
5.6.4. Răspunderea civilă contractuală zile, dar nu mai târziu de data de 31.12.2021.
Art. 1592 al Codului civil instituie contractul Adiţional, în măsura în care beneficiarul con-
privind pachetul de servicii de călătorie. tractul privind pachetul de servicii de călăto-
Pentru încălcarea prevederilor contractuale, rie (călătorul) consideră că i-au fost lezate
fiecare parte contractantă este pasibilă de anumite drepturi, în virtutea normelor art.5 al
răspundere civilă contractuală, inclusiv cu Codului de procedură civilă al Republicii
utilizarea mecanismelor de rezoluţiune a Moldova nr.225/2003 și art.31 alin.(1) din
contractului. Legea nr.105/2003 privind protecţia con-
În conformitate cu prevederile art. 1602 alin. sumatorilor, dispune de mecanismul con-
(1) al Codului civil al Republicii Moldova nr. testării acţiunilor/inacţiunilor respective în
1107/2002, „Călătorul are dreptul la rezoluţi- instanţa judecătorească.
une în orice moment înainte de începerea 5.6.5. Mecanismul de protecţie stabilit de
călătoriei. În cazul în care declară rezoluţi- Legea nr.105/2003 privind protecţia con-
unea în temeiul enunţului anterior, călătorul sumatorilor și alte legi
poate fi obligat să plătească organizatorului 5.6.5.1 Drepturile consumatorului în cazul

47
neconformităţii serviciului prestat încheierea contractului şi să garanteze execu-
1) În cazul serviciilor, remedierea gratuită a tarea serviciilor, căci consumatorul care a
deficienţelor apărute care nu sînt imputabile efectuat o plată în avans este în drept să
consumatorului, înlocuirea gratuită , pretindă restituirea, practic în toate cazurile
reducerea corespunzătoare a preţului sau de neexecutare a contractului, iar prestatorul
restituirea contravalorii se aplică la constatar- de servicii care a primit avansul, nu poate fi
ea deficienţelor în timpul prestării sau obligat nici într-un caz să restituie dublul
recepţionării serviciului ori în cadrul termen- plăţii primite, precum în cazul arvunei.
ului de garanţie și se face de către prestator
într-un termen de cel mult 14 zile calendaris- 5.6.5.2 Repararea prejudiciului şi achitarea
tice de la data înaintării reclamaţiei de către penalităţilor
consumator sau în termenul stabilit în con- Consumatorul este în drept să pretindă repa-
tract. rarea prejudiciului cauzat de serviciile neco-
2) Prestatorul asigură toate operaţiunile şi respunzătoare indiferent de faptul dacă s-a
suportă toate cheltuielile necesare pentru aflat sau nu în relaţii contractuale cu presta-
remedierea deficienţelor constatate la torul.
serviciile prestate, înlocuirea produselor utili- Prejudiciul fiind dauna materială şi/sau morală
zate în cadrul serviciilor respective, inclusiv adusă consumatorului prin distrugerea, dete-
transportul, manipularea, diagnosticarea, riorarea sau diminuarea averii, precum şi
expertizarea, demontarea, montarea şi daună cauzată vieţii, sănătăţii şi eredităţii lui
ambalarea acestora, sau pentru restituirea în urma consumului şi/sau utilizării produsel-
contravalorii serviciilor necorespunzătoare în or, serviciilor necorespunzătoare ori în urma
cadrul termenului de garanţie. refuzului sau tergiversării neîntemeiate a
3) Unităţile de alimentaţie publică sînt obli- încheierii contractului de prestare a servici-
gate, la solicitarea consumatorilor, să ofere ului.
posibilitate acestora de a verifica cantitatea şi Prejudiciul se repară de către prestator şi în
greutatea preparatelor culinare şi a mărfurilor cazul în care prestarea serviciului se fac în
procurate de ei, precum şi conformitatea pro- mod gratuit sau la preţ redus.
dusului vîndut (serviciului prestat) cu Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către
cerinţele documentaţiei normative. Verificar- prestator dacă a fost cauzat pe parcursul a 2
ea cantităţii și greutăţii produselor se verifică ani - la produsele pentru care nu este
cu mijloace de măsurare adecvate și verificate prevăzută stabilirea termenului de valabili-
metrologic. tate/datei de minimă durabilitate sau duratei
4) Consumatorul are dreptul să rezilieze con- de funcţionare.
tractul de prestare a serviciului de calitate Prejudiciul moral cauzat consumatorului de
corespunzătoare în orice moment, cu către prestator prin încălcarea drepturilor lui ,
condiţia că achită prestatorului o parte din precum şi de alte acte normative, se repară în
preţ, proporţională cu partea din serviciul mărimea stabilită de instanţa judecătorească.
prestat pînă la primirea de către prestator a Prejudiciul moral se repară indiferent de
avizului de reziliere a contractului, dacă con- repararea prejudiciului material cauzat con-
tractul nu prevede altfel. sumatorului.
5) Plata în avans pentru un serviciu turistic sau Pentru repararea prejudiciului cauzat con-
alimentaţie la punctul de primire turistică sumatorului, acesta trebuie să facă dovada
este un mijloc de garantare a executării con- prejudiciului.
tractului și reprezintă o plată preventivă. Pentru încălcarea termenului de 14 zile calen-
Mărimea arvunei nu este limitată după daristice de examinare și satisfacere a reven-
valoare, însă este evident, ca aceasta să con- dicărilor întemeiate ale consumatorilor
stituie doar o parte din banii pe care con- pentru un produs/serviciu neconform
sumatorul îi va achita pentru executarea vînzătorul/prestatorul achită consumatorului
lucrărilor/prestarea serviciilor. pentru fiecare zi (oră, dacă termenul de
Deosebirea dintre avans și arvună rezidă din prestare a fost stabilit în ore) depăşită o
faptul că avansul nu este în stare să confirme penalitate în mărime de 1% din preţul produ-

48
sului, serviciului în vigoare la data examinării Termenele noi de prestare a serviciului stabi-
reclamaţiei consumatorului dar nu poate lite de consumator se stipulează în contractul
depăși preţul produsului sau preţul unui de prestare a serviciului.
anumit tip de executare a lucrării/prestării Reclamaţiile consumatorului privind nere-
serviciului, sau preţul total al comenzii în spectarea termenelor de prestare a serviciului
cazul în care costul produsului sau al unui nu vor fi satisfăcute dacă prestatorul face
anumit tip de executare a lucrării/prestării dovada că tergiversarea s-a produs din motive
serviciului nu este determinat de contract. a unor impedimente care justifică neexecu-
În cazul încălcării termenelor stabilite de tarea obligaţiei. Avizele de atestare a impedi-
începere şi finalizare a prestării serviciului mentului justificator de neexecutare a
(executării lucrării) sau termenelor noi fixate obligaţiilor contractuale sunt eliberate de
de consumator, prestatorul (executantul) către Camera de Comerţ și Industrie a Repub-
achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, licii Moldova. Cererea se perfectează cu indi-
dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o carea fondului impedimentului – descrierea
penalitate în mărime de 2% din preţul servici- faptică și detaliată a evenimentului și argu-
ului (lucrării). Prin contractul de prestare a mentele care atestă imposibilitatea neex-
serviciului (executare a lucrării) se poate ecutării obligaţiilor contractuale anexîndu-se
stabili o penalitate mai mare. Plata penal- contractul și documentele confirmative.
ităţilor şi repararea prejudiciului nu exone- Avizul de atestare se va elibera în termen de
rează vînzătorul, prestatorul (executantul) de până la 30 de zile calendaristice de la data
îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin faţă de depunerii cererii și a documentelor.
consumator. 5.6.5.4 Acţiuni privind protecţia drepturilor
Pretenţiile consumatorului privind repararea consumatorilor
prejudiciului şi achitarea penalităţilor, Acţiunile privind protecţia drepturilor con-
prevăzute de Legea nr. 105/2003 privind pro- sumatorilor pot fi depuse la instanţa
tecţia consumatorilor sau de contract, se judecătorească de către consumatorii înşişi
soluţionează de vînzător, prestator pe cale sau reprezentanţii acestora, de către
amiabilă sau pe cale judiciară, conform legis- autorităţile administraţiei publice abilitate
laţiei. sau de către asociaţiile obşteşti de consuma-
tori.
5.6.5.3 Obligaţiile prestatorului la prestarea Acţiunile privind protecţia drepturilor con-
serviciului sumatorilor se depun la instanţa judecătore-
Prestatorul este obligat să asigure prestarea ască în conformitate cu termenele prevăzute
serviciului în termenele şi condiţiile stabilite de legislaţie. Consumatorii sînt scutiţi de taxa
în reglementările specifice în domeniu sau de stat în acţiunile privind protecţia dreptu-
stipulate în contractul de prestare a servici- rilor sale.
ului. Prestatorul va fi exonerat de răspundere
Dacă prestatorul nu a început la timp prestar- pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau pentru
ea serviciului sau dacă, în timpul prestării îndeplinirea lor neconformă, sau pentru cau-
serviciului, a devenit clar că serviciul nu va fi zarea prejudiciului dacă va face dovada că
îndeplinit în termenul stabilit, sau dacă aceste fapte s-au produs din motive de forţă
termenul de prestare a serviciului a expirat, majoră.
consumatorul este în drept, opţional: Pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de pro-
a) să fixeze prestatorului un nou termen, în tecţia drepturilor consumatorilor, consuma-
cadrul căruia el trebuie să înceapă şi să final- torii şi agenţii economici pot iniţia benevol
izeze prestarea serviciului, şi să ceară procedura de mediere ca o modalitate alter-
reducerea preţului pentru serviciu; nativă de soluţionare.
b) să rezilieze contractul de prestare a servici-
ului şi să revendice repararea prejudiciului 5.6.5.5 Dreptul de revocare a contractului la
cauzat prin încălcarea termenelor de distanţă sau a contractului negociat în afara
începere şi/sau finalizare a prestării servici- spaţiilor comerciale
ului; Contractul la distanţă reprezintă orice con-

49
tract negociat și încheiat între profesionist și transmite, în format electronic, pe pagina web
consumator în cadrul unui sistem de vânzări a profesionistului, fie formularul standard de
sau de prestări de servicii la distanţă organi- revocare prevăzut de legislaţie fie o altă
zat, fără prezenţa fizică simultană a profesion- declaraţie neechivocă pusă la dispoziţie de
istului și a consumatorului, cu utilizarea profesionist. În aceste cazuri, profesionistul
exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de trebuie să comunice consumatorului, fără
comunicare la distanţă, până la și în momen- întârziere, pe un suport durabil, confirmarea
tul în care este încheiat contractul, inclusiv de primire a formularului de revocare. În cazul
orice comandă făcută de consumator care în care în declaraţia pusă la dispoziţie pe
produce efecte obligatorii asupra lui. pagina web a profesionistului se solicită și
Contractul negociat în afara spaţiilor comer- alte informaţii suplimentare de la consuma-
ciale este contractul între un profesionist și tor, întrebările suplimentare vor fi prezentate
un consumator, care întrunește una din separat, fiind posibilă transmiterea declaraţiei
următoarele condiţii: și fără a oferi răspunsuri la asemenea întrebări.
a) este încheiat în prezenţa fizică simultană a Atenţionăm că profesionistul nu este obligat
profesionistului și a consumatorului într-un să restituie costurile suplimentare în cazul în
loc care nu este spaţiul comercial al profe- care consumatorul a ales în mod explicit un
sionistului; alt tip de livrare decât livrarea standard oferită
b) pentru acest contract consumatorului i s-a de profesionist.
făcut o ofertă în aceleași circumstanţe ca cele Consumatorul suportă doar costurile directe
menţionate mai sus; legate de restituirea bunurilor, cu excepţia
c) este încheiat în spaţiile comerciale ale pro- cazului în care profesionistul acceptă să
fesionistului sau prin utilizarea mijloacelor de suporte acele costuri sau a cazului în care
comunicare la distanţă, imediat după ce con- profesionistul nu a informat consumatorul
sumatorul a fost abordat în mod personal și despre obligaţia lui de a suporta aceste costu-
individual, într-un loc care nu este spaţiul ri. Costurile directe legate de restituirea
comercial al profesionistului, în prezenţa bunurilor nu includ costurile administrative,
fizică simultană a acestuia și a consumatoru- de manipulare sau depozitare, suportate de
lui, cu excepţia simplei distribuţii a infor- profesionist în legătură cu restituirea
maţiei promoţionale în apropiere de spaţiile bunurilor.
comerciale ale profesionistului; Consumatorul este responsabil doar în ceea
d) este încheiat în cursul unei deplasări orga- ce privește diminuarea valorii bunurilor ce
nizate de profesionist în scopul sau urmărind rezultă din manipularea acestora, alta decât
efectul de a promova și a vinde consumatoru- cea necesară pentru determinarea naturii,
lui bunurile sau serviciile respective. caracteristicilor și modului de funcţionare a
Consumatorul, odată ce a acceptat oferta bunurilor. Pentru a stabili natura, caracteristi-
comercială, are dreptul de a revoca contractul cile și modul de funcţionare ale bunului, con-
la distanţă sau contractul negociat în afara sumatorul este obligat să-l mânuiască și să-l
spaţiilor comerciale, cu unele excepţii. inspecteze cu grija necesară, în același mod în
Termenul de revocare este de 14 zile. În cazul care i s-ar permite să o facă într-un spaţiu
în care profesionistul nu a transmis consuma- comercial. Determinarea modului de
torului informaţiile privind dreptul de revo- funcţionare a bunului nu presupune stabilirea
care, termenul de revocare expiră la 12 luni de faptului că bunul este lipsit de orice vicii
la sfârșitul termenului iniţial de revocare. materiale. Deteriorarea ambalajului prin
În scopul notificării profesionistului despre simpla deschidere a acestuia nu servește
exercitarea dreptului de revocare, consuma- temei pentru despăgubire dacă bunuri simi-
torul are posibilitatea de a folosi un formular lare sunt expuse în mod obișnuit fără ambalaj
standard sau de a face orice altă notificare în spaţiile comerciale ale profesionistului.
neechivocă în care să-și exprime decizia de Profesionistul are dreptul să reducă suma
revocare a contractului. restituită consumatorului pentru a acoperi
Profesionistul are dreptul să acorde con- diminuarea valorii bunului ce rezultă din
sumatorului opţiunea de a completa și de a manipularea necorespunzătoare a acestuia,

50
alta decât cea necesară pentru determinarea locuri în afară de cel al șoferului, servicii de
naturii, caracteristicilor și funcţionării catering sau în legătură cu agrementul, în
bunului, în termenul de exercitare a dreptului cazul în care contractul prevede o dată sau un
de revocare. Indiferent de situaţie, consuma- termen de executare specifică, etc.
torul nu este responsabil de diminuarea valo-
rii bunului în cazul în care profesionistul a 6.6.5.6 Cerinţe esenţiale de informare a con-
omis să-l informeze cu privire la dreptul de sumatorilor
revocare. Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în
Atunci când consumatorul își exercită dreptul mod complet, corect şi precis, asupra carac-
de revocare după transmiterea cererii acesta teristicilor produselor şi serviciilor oferite de
trebuie să îi plătească profesionistului o sumă către agenţii economici astfel încît să aibă
proporţională cu ceea ce s-a furnizat până în posibilitatea de a face o alegere raţională, în
momentul în care consumatorul l-a informat conformitate cu interesele lor, între pro-
pe profesionist cu privire la exercitarea drep- dusele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să
tului de revocare în raport cu totalul de le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în
prestaţii prevăzute de contract. Suma pro- deplină securitate.
porţională care trebuie plătită profesionistu- Informarea consumatorilor despre produsele,
lui de către consumator este calculată pe serviciile oferite se realizează, în mod obliga-
baza preţului total convenit în contract. Dacă toriu, prin elemente de identificare şi prin
consumatorul demonstrează că preţul total indicarea caracteristicilor acestora, care se
este excesiv, suma proporţională este calcu- înscriu la vedere şi explicit pe produs,
lată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în
furnizat. Valoarea de piaţă se stabilește prin instrucţiunile de exploatare ori în alte docu-
comparaţie cu preţul unui serviciu echivalent, mente de însoţire a produsului, serviciului,
prestat de alţi profesioniști la momentul după caz, în funcţie de destinaţia acestora.
încheierii contractului. Textul informaţiei va fi lizibil, imprimat cu
Se exceptează de la dreptul de revocare în litere şi caractere distincte pentru consuma-
ceea ce privește contractele la distanţă și tor.
contractele negociate în afara spaţiilor Toate informaţiile, inclusiv cele verbale,
comerciale următoarele tipuri exhaustive de referitoare la produsele, serviciile oferite
contracte și nu doar acestea: consumatorilor, documentele de însoţire,
a) contractele de prestări servicii, după execu- precum şi contractele încheiate, trebuie să fie
tarea completă a serviciilor, dacă executarea a prezentate în limba română sau în limba
început cu acordul prealabil expres al con- română şi în una din limbile de circulaţie
sumatorului și după ce acesta a confirmat că a internaţională.
luat cunoștinţă de faptul că își va pierde drep- Preţurile şi tarifele trebuie indicate la vedere
tul la revocare odată cu executarea completă într-o formă clară şi explicită. Unităţile de
a contractului de către profesionist; alimentaţie publică prestează servicii supli-
b) contractele de furnizare de bunuri care nu mentare, a căror listă şi costul serviciilor
sunt prefabricate, fiind realizate pe baza opţi- suplimentare se indică separat, anexat la
unilor individuale sau a deciziei consumator- meniu sau în lista de preţuri. În sala de
ului ori personalizate în mod clar; consum clienţilor li se oferă posibilitatea de a
c) contractele de furnizare de bunuri care lua cunoştinţă de meniu şi de lista serviciilor
sunt susceptibile a se deteriora sau a expira suplimentare, oferite de unitatea în cauză.
rapid; Meniul şi catalogul (lista) băuturilor alcoolice
d) contractele de prestare de servicii de trebuie să fie semnate de către contabilul şi
cazare, pentru alte scopuri decât cel conducătorul unităţii.
rezidenţial, servicii de transport de mărfuri, Prestatorul/vînzătorul este obligat să deţină
inclusiv închirierea unităţilor de transport în registrul de reclamaţii la un loc vizibil şi să
scop de transport de mărfuri la o anumită zi, înregistreze pretenţiile consumatorilor, con-
servicii de închiriere de autovehicule pentru form unui regulament anexat la ultimele
transportul de pasageri, care includ cel mult 8 pagini ale registrului.

51
Vînzătorul, prestatorul, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara localu-
lui autorizat, sînt obligaţi să afişeze la vedere denumirea lor, licenţa dacă obligativitatea acesteia
este prevăzută de legislaţie, adresa, precum şi să afişeze programul de lucru şi să îl respecte.
Vînzătorul, prestatorul sînt obligaţi să afişeze la vedere adresa şi numărul de telefon al autorităţii
abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia privind termenul de garanţie la pro-
dusele, serviciile oferite, precum şi informaţia despre obligativitatea prezenţei bonului de casă
sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la
examinarea reclamaţiei. Formatul şi structura unificate ale panoului informativ al consumatoru-
lui se stabilesc de fiecare autoritate publică centrală abilitată cu dreptul de protecţie a con-
sumatorilor.
Pentru evitarea afișării mai multor informaţii, după dimensiune și concept diferite, se propune o
structură unificată a acestor informaţii pentru ANSA și APCSP.

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor


pe întreg lanţul alimentar:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor


Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 63, MD-2009

Telefonul consumatorului: 022 26 46 43


(apelabil din orice reţea fixă sau mobilă la tarif normal)

Linia verde: 080 080 033


(apelabil din raioanele Republicii Moldova în reţeaua fixă Moldtelecom cu tarif gratuit)

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor pentru produsele


nealimentare și servicii de turism:

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor


și Supravegherea Pieţei
Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012

Telefonul consumatorului: 022 51-51-51


(apelabil din orice reţea fixă sau mobilă la tarif normal)

Linia verde: 080 028 028


(apelabil din raioanele Republicii Moldova în reţeaua fixă Moldtelecom cu tarif gratuit)

Pentru asigurarea drepturilor în calitate de consumatori, la examinarea reclamaţiilor, cereţi și


păstraţi bonul de casă sau alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestă-
rii serviciului precum și confirmarea garanţiei.

Termenul de garanţie al produselor de folosinţă îndelungată este de 2* ani,


iar pentru servicii postgaranţie 6 luni.
(* a se vedea prevederile art. 18-185 ale Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor)

52
5.6.5.7 Reglementarea juridică a certificatelor care operaţiunea nu se referă la totalitatea
cadou produselor din structura de vânzare.
Suma plătită pentru un viitor bun sau serviciu Vânzarea de soldare este orice vânzare
este considerată de către Codul Civil avans. În însoţită sau precedată de publicitate şi
cazul rezoluţiunii contractului (efectelor anunţată sub denumirea „soldare/soldări/-
certificatului cadou), antreprenorul sau solduri/reduceri” şi care, printr-o reducere de
prestatorul este ţinut să restituie avansul preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a
primit. Această oportunitate poate fi îngrădită stocului de mărfuri sezoniere dintr-o unitate
doar dacă agentul economic percepe taxa comercială cu amănuntul. Preţul de referinţă
primită drept arvună. Înţelegerea cu privire la pentru soldare este raportat la preţul practi-
arvună se întocmește în scris. Pentru a valori- cat cu cel puţin 15 zile înainte de data de
fica această oportunitate se recomandă indi- început al vânzării de soldare iar documen-
carea acestui fapt în contract/certificat cadou. tele contabile vor fi păstrate timp de 3 ani
Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori
care o parte contractantă o dă celeilalte părţi este nevoie, organelor de control abilitate.
pentru a confirma încheierea contractului şi Vînzările efectuate în unităţi comerciale de
a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma tip magazin de fabrică sunt vânzările din pro-
plătită este considerată avans. Arvuna se ia în ducţia proprie, efectuate direct consumato-
calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în rilor de către producători (procesatori), aceş-
care aceasta nu s-a făcut, se restituie. tia îndeplinind obligaţiile ce revin oricărui
Dacă pentru neexecutarea obligaţiei garan- comerciant care desfăşoară comerţ cu
tate răspunde partea care a dat arvuna, aceas- amănuntul.
ta rămîne celeilalte părţi după rezoluţiunea Vînzările promoţionale sunt vînzările cu
contractului de către aceasta din urmă. Dacă amănuntul, vânzările cash and carry, prestările
pentru neexecutarea obligaţiei garantate de servicii de piaţă care pot avea loc în orice
răspunde partea care a primit arvuna, ea este perioadă a anului, cu condiţia că se referă la
obligată să plătească celeilalte părţi dublul produse disponibile sau reaprovizionabile,
arvunei după rezoluţiunea contractului de precum şi la servicii vândute ori, după caz,
către aceasta din urmă. prestate în mod curent.
Atunci când consumatorii sunt anunţaţi
5.6.5.7 Vînzarea produselor/serviciilor cu preţ despre o reducere de preţuri care comportă o
redus comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse
Pentru evitarea utilizării practicilor comer- următoarelor reguli de fixare şi publicitate a
ciale incorecte care pot afecta interesele eco- preţurilor:
nomice ale consumatorilor se recomandă 1) orice comerciant care anunţă o reducere de
respectarea prevederilor privind vînzarea preţ trebuie să o raporteze la preţul de refer-
produselor/serviciilor cu preţ redus. În acest inţă practicat de aceeaşi unitate comercială
sens, se disting 4 tipuri de vânzare a produsel- pentru produse sau servicii identice;
or/serviciilor cu preţ redus: vînzări de lichi- 2) orice anunţ de reducere de preţuri, indifer-
dare; vânzări de soldare; vânzări efectuate în ent de forma, modul de publicitate şi
unităţi comerciale de tip magazin de fabrică; motivaţia reducerii, trebuie să se adreseze
vânzări promoţionale. consumatorilor şi să indice în cifre o reducere
Prin vînzare de lichidare se înţelege orice în raport cu preţurile de referinţă, excepţie
vînzare precedată sau însoţită de publicitate făcând:
şi anunţată sub denumirea de „lichidare” şi a) publicitatea comparativă de preţ;
care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect b) anunţurile publicitare exclusiv literare, care
vînzarea accelerată a totalităţii sau numai a nu conţin cifre;
unei părţi din stocul de produse dintr-o c) anunţurile de preţ de lansare a unui nou
unitate comercială și care trebuie să specifice, produs pe piaţă;
în mod obligatoriu, data de început al vânzării d) anunţurile publicitare orale efectuate
şi durata acesteia, precum şi sortimentul de exclusiv în interiorul magazinului pentru
mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru

53
o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânza- inclusiv în situaţia în care mijlocul de trans-
re; port, cu care se prestează serviciul, este
3) publicitatea prin catalog şi ofertele de condus de o altă persoană?
reducere de preţuri, lansate de comercianţii Răspunsul propus: Serviciile de ghidaj turis-
care practică vânzarea în afara unei unităţi tic pot fi prestate de către titularii de patentă
comerciale fixe, pot fi valabile numai până la numai cu utilizarea transportului la care
epuizarea stocurilor, cu condiţia ca această ghidul are cel puţin drepturile de posesiune și
menţiune să figureze vizibil şi lizibil în cata- de folosinţă asupra transportului utilizat la
log; prestarea serviciilor. Deci, sub transportul
4) orice anunţ de reducere de preţ exprimată propriu se subînţelege și transportul utilizat
în valoare absolută sau în procent trebuie direct de către titularul de patentă și obţinut
efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru în baza contractului de transmiterea în pose-
fiecare produs sau grupă de produse identice: sie şi/sau folosinţă (locaţiune, leasing oper-
a) fie prin menţionarea noului preţ lângă aţional, financiar).
preţul anterior, barat; Conform literei a) alineatul (8) al articolului 3
b) fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” al Legii 93/1998 titularul de patentă nu este în
lângă sumele corespunzătoare; drept să angajeze lucrători pentru desfășurar-
c) fie prin menţionarea procentului de reduc- ea activităţii de întreprinzător specificate în
ere şi a preţului nou care apare lângă preţul patentă. Ca rezultat, la volanul transportului
de referinţă, barat. propriu poate fi numai ghidul, adică titularul
Pentru produsele aflate în vânzare cu preţ de patentă, sau turistul care a achitat servicii
redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de ghidaj către acest ghid, și se află, pe parcur-
de expirarea termenului de valabilitate sau a sul excursiei achitate, împreună cu ghidul, în
datei durabilităţii minimale/datei-limită de transportul respectiv.
consum aferente produselor alimentare ori a
termenului de valabilitate/datei de minimă 2) Sunt în drept, titularii acestei patente, să
durabilitate aferente produselor nealimenta- se înregistreze pe site-uri internaţionale gen
re, se sortează şi se expun la comercializare tripadvisor, viator, toursbylocals, unde să-și
pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu vândă serviciile (tururi / excursii), astfel să
informarea corectă, completă şi precisă a con- încaseze bani pe cardul personal de la aceste
sumatorilor. La plasarea acestor produse la sisteme de promovare? Dar sub formă de
raft se va ţine cont de principiul vecinătăţii transferuri directe de la turiști? Ce date
produselor și condiţiilor de păstrare. trebuie să fie indicate la rubrica destinaţia
plăţii?
Răspunsul propus: Conform alineatului (3) al
VI. COMENTARII ȘI ADNOTĂRI LA articolului 3 al Legii 93/1998, asupra titularu-
DIFERITE SPEŢE lui patentei nu se extind cerinţele privind
Începând cu 26 iulie 2020, conform ultimelor efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor
amendamente operate în Legea cu privire la și ca rezultat titularii de patentă pot să înca-
patenta de întreprinzător nr. 93/1998, este seze plata pentru servicii prestate în baza
prevăzută următoarea activitate în baza patentei direct pe conturi bancare, ori cardu-
patentei: „2.49. Servicii de ghidaj turistic rile de plată ale titularului de patentă. La des-
prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu tinaţia plăţilor efectuate trebuie să fie
transport propriu.” În context, se impun menţionat „Plata pentru servicii de ghidaj
următoarele precizări: turistic în baza contului/contractului/ofertei
cu nr. ____ din data/pentru data ______” Totodată,
1) Dacă titularii patentei respective, pot presta dacă veniturile în baza patentei o să
aceste servicii exclusiv cu transportul deţinut depășească limita de 300,000 de lei într-o
în proprietate sau, aceste servicii pot fi perioadă de 12 luni consecutive, prevăzută în
prestate cu un transport condus în bază de alineatul (3) al articolului 18 al Legii 93/1998,
procură? suma depășirii o să reprezinte venitul impoz-
- Serviciul respectiv se permite a fi prestat abil al persoanei date și o să fie impozitat con-

54
form principiilor generale, și anume cu 12% ion, aplicată deasupra sumei serviciilor
pe sumele care depășesc 300,000 lei. achiziţionate.
Răspunsul propus: Da este corect, cu condiţia
3) Care este organul abilitat a verifica dacă că vinăria desfășoară activitatea de turopera-
ghidul - titular de patentă, încasează de la tor și dispune de notificarea corespunzătoare
turiști bani exclusiv pentru excursie în cont de la autoritatea publică locală.
propriu, în scopul evitării creării de condiţii (*)Totodată din punct de vedere fiscal con-
neloiale pe piaţă (ghid care vinde tururi de 1 zi form alin. (2) și alin (4) art. 102 al Codului
B2C versus agenţie de turism B2C)? Fiscal sumele TVA din procurările utilizate la
Răspunsul propus: Conform art. 15 al Legii prestarea serviciilor din pachetul turistic
93/1998, Serviciul Fiscal de Stat este respons- format, Vinăria, plătitoare de TVA, este
abil pentru aplicarea prevederilor prezentei obligată să reflecte la costuri sau la cheltuieli
legi referitor la eliberarea patentei, prelun- (cu alte cuvinte sumele TVA din cont trebuie
girea termenului ei de valabilitate, anularea să fie reflectate la cheltuieli/costuri – ca rezu-
sau suspendarea acesteia, precum şi pentru ltat se micșorează profitul). Adiţional pentru
încasarea taxei respective. Totodată, toate lunile cînd aceste pachete turistice au fost
veniturile încasate de titularul de patentă vîndute, Vinăria este obligată și TVA din pro-
care nu corespund patentei deţinute o să curările cu scopul administrativ să reflecte la
reprezinte venit impozabil al persoanei date cheltuieli reieșind din prorata calculată con-
și o să fie impozitat conform principiilor gen- form alin (4) art. 102 al Codului Fiscal.
erale, și anume 12% pe toate veniturile înca-
sate care nu corespund serviciilor prevăzute 6) Un hotel, SRL, înregistrat ca tur-operator,
în patenta deţinută. formează pachet de servicii: «excursie de
oraș + cazare» și respectiv îl vinde integral la
4) Scutirea de TVA pentru pachete de cota zero. Este oare corect acest lucru?
servicii turistice. După cum am menţionat Răspunsul propus: Da, acestă situaţie este
pachetele de servicii turistice pot fi formate corectă.
exclusiv de către un tur-operator. Dar cum (*)Totodată din punct de vedere fiscal con-
rămâne cu agenţiile de turism, care nu sunt form alin. (2) și alin (4) art. 102 al Codului
înregistrate ca tur-operatori, dar desfășoară Fiscal sumele TVA din procurările utilizate la
exclusiv activitate de turism intern și recep- prestarea serviciilor din pachetul turistic
tor. Cum să procedeze aceste agenţii? Sunt format, Hotelul, plătitor de TVA, este obligat
oare obligate să cumpere aceste pachete de să reflecte la costuri sau la cheltuieli (cu alte
servicii de la alt tur-operator local sau unica cuvinte sumele TVA din cont trebuie să fie
soluţie este să formeze pachete de servicii, reflectate la cheltuieli/costuri – ca rezultat se
dar nu vor putea beneficia de scutirea de micșorează profitul). Adiţional pentru lunile
TVA (nefiind înregistraţi ca tur-operatori). cînd aceste pachete turistice au fost vîndute,
Este poate vreo excepţie pentru formarea de Hotelul este obligat și TVA din procurările cu
pachetele de servicii de turism intern/recep- scopul administrativ să reflecte la cheltuieli
tor? reieșind din prorata calculată conform alin (4)
Răspunsul propus: Sunt scutite numai pache- art. 102 al Codului Fiscal.
tele turistice: pachete de servicii de călătorie
și pachete de servicii excursioniste, ca rezul- 7) Turoperator SRL, formează pachet de
tat vânzarea serviciilor turistice se impozite- servicii: «excursie ghidată + transport +
ază cu TVA pe principii generale. Pachete degustare de vin» sau « excursie ghidată +
turistice poate forma numai tur operatorii. transport + masă», în ambele cazuri ghidul și
transportul sunt ale companiei, și respectiv îl
5) O vinărie formează pachet de servicii: «ex- vinde integral la cota zero. Este oare corect
cursie + degustare de vin + masă» sau «ex- acest lucru? Sau scutirea de TVA vine doar la
cursie + cazare» și respectiv îl vinde integral partea de comision, aplicată deasupra sumei
la cota zero. Este oare corect acest lucru? Sau serviciilor achiziţionate.
scutirea de TVA vine doar la partea de comis- Răspunsul propus: Da, acestă situaţie este

55
corectă. (*)(vezi comentariile de mai jos) 2. TVA-ul de la bunurile sau serviciile
Mai jos sunt prezentate argumentarea și care au participat la formarea serviciilor
descrierea mai detaliată ce se întâmplă cu incluse în pachetul de servicii turistice create
TVA de sine stătător. Spre exemplu:
- combustibilul pentru transportul
(*) pasagerilor în cazul;
Aceste situaţii sunt posibile reieșind din - serviciile comunale pentru cazarea
următoarele: oaspeţilor;
1.Codul fiscal expres stabilește TVA scutirea - materia primă și alte cheltuieli care
fără drept de deducere pentru pachetul de formează costul materialelor de degustare
servicii turistice(**) (cu alte cuvinte Turopera- - etc.;
torul înregistrat în calitate de plătitor de TVA se includ în costul pachetului de servicii
nu calculează TVA la vînzarea acestor turistic.
pachete). 3. TVA-ul aferent ”procurărilor mixte”, de
2.Pachetul de servicii turistice poate fi format la procurarea de bunuri și servicii care au
doar de turoperator, iar legislaţia a permis participat atît pentru efectuarea livrărilor
activitatea turoperatorilor fără necesitatea impozabile la cote reduse și standard, cît și la
licenţierii. livrări scutite fără drept de deducere, în limita
3.Un moment foarte important este faptul că proratei, spre exemplu:
în final la vînzarea pachetelor de servicii turis- - serviciile pentru întreţinerea aparatu-
tice scutite fără drept de deducere profitarea lui administrativ
de TVA este aparenta și greșită. În final - materialele promoţionale
prestatorul nu va avea un careva flux pozitiv - chiria oficiilor administrative și a punc-
de TVA intrat. Deoarece conform alin. (2) din telor de vînzare etc.
CF art. 102, suma TVA, achitată sau care se reflectă la cheltuielile perioadei de rapor-
urmează a fi achitată, pe valorile materiale, tare (luna în care a avut loc vînzarea pachetu-
serviciile procurate care sînt folosite pentru lui)
efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept Astfel, faptul că agentul economic efectuînd
de deducere nu se deduce şi se raportează la vînzări scutite fără dreptul de deducere a TVA
costuri sau la cheltuieli. profită de această situaţie este nu alt ceva
decît o iluzie aparentă.
Astfel, chiar dacă pentru formarea pachetului
de serviciu turistic scutit de TVA fără drept de (**)
deducere au participat mărfuri și servicii Constituie livrare scutită de TVA fără drept de
impozabile cu TVA la cota standard sau deducere, conform pct. 10) alin. (1) art. 103 al
redusă, TVA-ul aferent acestor mărfuri și Codului Fiscal Nr. 1163/1997: serviciile medi-
servicii nu va fi dedus de către contribuabil cale, cu excepţia celor cosmetice, serviciile de
din suma TVA spre plată din alte vânzări ambulanţă medicală aeriană; materia primă
impozabile cu TVA, dar o să fie trecute la medicamentoasă, materialele, articolele,
cheltuieli. ambalajul primar şi secundar utilizate la
prepararea şi producerea medicamentelor,
Exemple: autorizate de Agenţia Medicamentului şi
1. TVA-ul de la bunurile sau serviciile Dispozitivelor Medicale, cu excepţia alcoolu-
care au participat la formarea costului pache- lui etilic, mijloacelor cosmetice, conform
tului de servicii turistice, spre exemplu: listei aprobate de Guvern; scaunele cu rotile
- serviciile de cazare achiziţionate de la (poziţia tarifară 8713), articolele şi aparatele
un hotel. ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară
- bucatele, băuturile și materialele pro- 9021); biletele de tratament (inclusiv cele fără
moţionale. cazare) şi de odihnă în staţiunile balneocli-
- chiria mijloacelor de transport etc. materice, pachetele de servicii turistice;
se includ în costul pachetului de servicii mijloacele tehnice folosite exclusiv în scopuri
turistic. legate de profilaxia dizabilităţii şi reabilitarea

56
persoanelor cu dizabilităţi; permis de conducere de categoria A;
c1) asigurarea medicală de călătorie peste
Respectiv, sunt scutite de TVA fără drept de hotare;
deducerea exclusiv doar pachetele de servicii c2) serviciu de consultanță/asistență în
turistice. Definiţia de pachet de servicii turis- perioada aflării în străinătate;
tice, este dată de art. 3 din Legea cu privire la d) orice alt serviciu turistic care nu este parte
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice intrinsecă a unui serviciu de călătorie în
în Republica Moldova Nr. 352/2006: sensul lit. a), b) sau c).
1. pachet de servicii turistice – o combi- O combinație de servicii de călătorie în care
naţie din cel puţin două tipuri diferite de unul dintre serviciile de călătorie menționate
servicii de călătorie destinate aceleiași la alin. (3) lit. a)–c2) este combinat cu unul
călătorii sau vacanţe, vândute sau oferite spre sau mai multe servicii turistice menționate la
vânzare ca un singur produs, la un preţ în care alin. (3) lit. d) nu se consideră un pachet dacă
costul fiecărui serviciu nu este identificat sep- aceste din urmă servicii turistice:
arat; pachetul de servicii turistice se împarte a) nu reprezintă o proporție semnificativă a
în 2 categorii: valorii combinației, nu sînt prezentate ca
2. pachet de servicii de călătorie – com- fiind o caracteristică esențială a combinației
binaţie din cel puţin două tipuri diferite de și nu reprezintă în alt fel o asemenea carac-
servicii de călătorie destinate aceleiași teristică; sau
călătorii sau vacanţe, definită conform Codu- b) sînt selectate și achiziționate doar după
lui civil, și începerea prestării unui serviciu de călătorie
3. pachet de servicii excursioniste – menționat la alin. (3) lit. a), b) sau c).
combinaţie din cel puţin două tipuri diferite (6) Serviciul turistic menționat la alin. (5) lit.
de servicii turistice destinate aceleiași călăto- a) nu reprezintă o proporție semnificativă a
rii sau vacanţe, dintre care un serviciu este valorii combinației dacă valorii lui i se
excursia; atribuie mai puțin de 25% din valoarea com-
binației.
La rândul său, noţiunea de pachet servicii de (7) Dispozițiile prezentei secțiuni nu se aplică
călătorie, în conformitate cu art. 1592 din CC contractelor privind:
RM, prevede: constituie pachet de servicii de a) pachetele și serviciile de călătorie asociate
călătorie (pachet) o combinație a cel puțin care durează mai puțin de 24 de ore, cu
două tipuri diferite de servicii de călătorie excepția situației în care acestea includ
destinate aceleiași călătorii sau vacanțe. Un cazare peste noapte;
pachet de servicii de călătorie, de asemenea, b) pachetele oferite și serviciile de călătorie
există: asociate facilitate ocazional fără scop lucrativ
a) dacă serviciile de călătorie prevăzute de și numai unui grup restrîns de călători;
contract au fost combinate la cererea c) pachetele și serviciile de călătorie asociate
călătorului sau în conformitate cu selecția achiziționate în temeiul unui contract-cadru
acestuia; sau pentru organizarea unei călătorii de afaceri,
b) dacă organizatorul acordă prin contract încheiat între profesioniști.
călătorului dreptul să aleagă, după
încheierea contractului, dintr-o selecție de Activitatea turistică, în conformitate cu art. 10
diferite tipuri de servicii de călătorie oferite din Lege Nr 352/2006, pe lîngă altele, se orga-
de organizator. nizează de către turoperatori și agenţii turis-
În sensul prezentei secțiuni, serviciu de tice. Iar posibilitatea de formare și comercial-
călătorie înseamnă: izare a pachetelor de servicii turistice le
a) transportul de pasageri; revine turoperatorilor, comercializarea
b) cazarea care nu face parte intrinsecă din pachetelor de servici turistice fără formarea
transportul de pasageri și care este realizată lor le revine inclusiv și agenţiilor turistice.
în alt scop decît cel rezidențial; Astfel, avînd în vedere cele anterior menţion-
c) închirierea de autoturisme, de alte autove- ate, rezultă că pachetul turistic poate fi format
hicule sau de motociclete care necesită din mai multe servicii turistice, care în mod

57
separat pot fi atît impozabile cu TVA la cota motivează să ia decizia de a achiziţiona o
standard sau redusă, cît și impozabile la cota ofertă. Turismul experienţial este promovat
zero fără drept de deducere, însă o dată de cele mai mari organizaţii internaţionale de
format și respectând condiţiile revăzute Lege turism precum UNWTO și ETC, care în 2017
Nr. 352/2006 și Codului Civil ele sunt livrate au publicat un Ghid cu recomandări privind
la cota zero fără dreptul de deducere a TVA. marketing-ul experienţelor turistice tematice.
12
În cazul dacă se livrează serviciul turistic sep- În ce privește autenticitatea locală a com-
arat, care nu face parte dintr-un pachet de ponenţei ofertelor turistice, este importantă
servicii turistice, precum și dacă serviciul sinergia dintre produs și experienţă, care
turistic nu corespunde prevederilor Legii Nr/ trebuie să se completeze una pe alta și să
352/2006 și CC, acesta va fi impozitat con- ofere prin mesajul de storytelling comunicat
form cotei TVA stabilite pentru serviciul dat călătorilor o concordanţă între arhitectură,
de CF. elementele de decor (precum covoarele,
ţesăturile), tradiţiile, gastronomia și promisi-
În cazul agenţiei de turism, care tran- unea brandului turistic de experienţă, ce
zacţionează pachetele de servicii turistice cuprind activităţile turistice propriu zise. 12
achiziţionate de la turoperatori, valoarea
adăugată (comisionul, adaosul comercial, etc.), 7.1.1.2 Recomandări privind componenţa
stabilit în funcţie de tipul contractului (man- ofertei turistice
dat, comision, intermediere, etc.) urmează să De remarcat, că oferta turistică este atractivă
fie delimitat și constituie o livrare impozabilă în cazul în care întrunește un număr semnifi-
cu TVA la cota standard. cativ de atracţii turistice, precum resursele
naturale, istoria, cultura, patrimoniul
VII. RECOMANDĂRI, BUNE PRACTICI. oeno-gastronomic sau experienţele de aven-
7.1 Sfaturi și recomandări pentru activitate de tură ușoară, și care determină o perioadă
succes medie de aflare în destinaţie mai lungă – mai
7.1.1 Autenticitate, turism de experienţă, oferi- mult de 2-3 nopţi. Un sejur de până la 2-3
re de pachete nopţi este media caracteristică unui sejur de
7.1.1.1 Turismul de experienţă și conceptul de tip business, de tip MICE ori city break.
autenticitate
O tendinţă actuală pe piaţa globală a călăto- De asemenea, călătoriile ce cuprind destinaţii
riilor este turismul de experienţă: turiștii care multiple, în special din proximitate, sunt niște
călătoresc pentru a experimenta și a afla mai oportunităţi care nu au fost pe deplin
multe despre istorie, gastronomie sau natură. explorate și oferă sustenabilitate. Confirmare
Acest lucru ocupă adesea forma unor tururi a acestui fapt este prognoza pozitivă a
tematice, care combină destinaţii sau puncte Președintelui Tourism Economics, Adam
de interes ce aparţin unei teme ori unei Sacks privind indexul de recuperare de 67%
motivaţii comune de călătorie. În cazul unei din totalul de sosiri a turismului din Moldova,
oferte turistice tematice, aceasta se concen- semnificativ mai mare în comparaţie cu alte
trează pe experienţe, activităţi și învăţărea destinaţii, anume datorită dependenţei de
prin descoperire – la polul opus se află călăto- turiștii originari din pieţele din proximitate
rii care sunt observatori pasivi. (Europa de Est).
Pentru a răspunde cererii pentru turismul de Călătoriile ce cuprind vizitarea unor destinaţii
experienţă, sunt doi factori care trebuie satis- multiple oferă destinaţiilor mai mici posibili-
făcuţi – prezenţa experienţelor autentice și tatea de a-și crește vizibilitatea, și în același
disponibilitatea unui acces vast la informaţii timp, presiunea plasată pe cele mai populare
care le permite călătorilor să acceseze online destinaţii este redusă și eforturile de market-
idei de călătorie tematice. Tendinţa este, de ing comune ajută la dezvoltarea unei întregi
asemenea, condusă de comercializarea ofer- zone turistice, deoarece vizitatorii sunt
telor prin povestiri (storytelling), un instru- dispersaţi într-o regiune mai extinsă.
ment de marketing care permite angrenarea
cititorului în diferite scenarii, ce îl inspiră și îl
58
ETC menţionează că experienţele de desco- și frecvenţei curselor;
perire a stilului de viaţă local (turism de expe- - Datele statistice privind vizitatorii, pe ţări de
rienţă) sunt mai importante pentru călătorii origine, care indică existenţa cererii și posibil-
care urmăresc vizitarea mai multor destinaţii itatea satisfacerii motivaţiilor de călătorie ale
în timpul unei călătorii, în timp ce cumpărătu- acestor segmente ale pieţii;
rile (shopping) și restaurantele au un rol - Potenţial turistic regional – în cazul
important pentru cei care vizitează mai României și Ucrainei, o tendinţă globală ce a
puţine ţări. prins mai mult contur în contextul pandemiei;
Prin urmare, în răspuns la tendinţa respectivă, - Disponibilitatea personalului, serviciilor și
se recomandă dezvoltarea ofertelor turistice facilităţilor ce permit acomodarea solicitărilor
pe diverse dimensiuni, ce vor determina gen- specifice ale călătorilor. Lipsa acestora nu
erarea unui trafic înalt de turiști: justifică poziţionarea ofertei turistice pe anu-
Aventură ușoară - prin itinerarii de drumeţie – mite pieţe de desfacere. Spre exemplu, sunt
hiking, de ciclism – biking, de observare a importante competenţele lingvistice ale
păsărilor, naturii, faunei; de observare a ceru- personalului, prezenţa căzilor de baie în
lui și corpurilor cerești (astroturism); eveni- camere în cazul călătorilor originari din Asia,
mente sportive cu potenţial de turism recep- disponibilitatea unui meniu conform consid-
tor, cazare în camping ori în sat etc.; eraţiilor religioase în cazul călătorilor din
Experienţe oenoturistice și culturale – itiner- comunităţile Musulmane.
arii, activităţi de vizeaza patrimoniul cultural A se ţine cont de asemenea de ţările BRICS -
imaterial (evenimente cultural-turistice, ţările cu economie emergentă, precum Brazil-
sărbători tradiţionale, spectacole) în regiuni ia, Rusia, India, China si Africa de Sud, întrucât
vitivinicole, master class de eno-gastronomie, evoluţia economică a acestui bloc este
participare la producţia de vin, degustări de corelat cu puterea de cumpărare a serviciilor
vin, drumeţii în vie; master class de turistice și poate prezenta o oportunitate.
meșteșugărit, de olărit; vizite de descoperire
în teren, etc.; 7.1.2 Ospitalitate, managementul clientelei si
Agroturism – participarea la activităţi din fidelizare
comunităţile sătești, excursii pe potecile „Achiziţionarea” unui nou consumator poate
satului, master class de gătit, pescuit, cazare costa de 5 ori mai mult decât fidelizarea unui
în agropensiuni, etc. consumator existent, iar creșterea reţinerii
clienţilor cu 5% poate crește profiturile de la
7.1.1.3 Recomandări selecţie pieţe ţintă 25 la 95%. Rata de succes a vânzării către un
Urmare a unor cercetări de piaţă complexe client pe care o aveţi deja este de 60-70%, în
întreprinse și analizelor datelor colectate, se timp ce rata de succes a vânzării către un
recomandă prioritar poziţionarea pe pieţele client nou este de 5-20%. Prin urmare, proce-
sursă precum Polonia, Italia, România. Pieţe sul de fidelizare a unui călător este asociat cu
secundare, precum Ucraina, Germania, Marea câteva strategii și tactici.
Britanie reprezintă pieţe-ţintă de gr. II. Orien-
tarea spre aceste pieţe cuprinde câteva avan- 7.1.2.1 Elaborare manual cu proceduri stan-
taje competitive: dard de operare
- Eforturi semnificative de promovare anterio- Până la primul contact cu potenţialul
are sub egida brandului turistic de ţară, cumpărător, se recomandă stabilirea unor
însemnând pentru agenţii economici o proceduri standard de operare, cu indicatori
eficienţă a costurilor asociate promovării cantitativi (spre exemplu, perioada de timp în
ofertelor pe aceste pieţe, ori promovarea pe o care o cameră trebuie curăţată) și calitativi
piaţă în atenţia căreia nu s-au alocat resurse (comunicarea telefonică / pe e-mail a person-
de promovare conform unui Program-cadru alului de la recepţie cu un potenţial client),
strategic de marketing și promovare turistică care reduc la maxim acţiunile ce pot cauza
nu implică aceiași raţionalizare a cheltuiel- disatisfacţia potenţialilor cumpărători.
ilor;
- Disponibilitatea posibilităţilor de transport

59
Fiecare membru al echipei / departament, (atât online cât și offline) în CRM privind
trebuie informat cu privire la rolul și respons- intenţia de cumpărare și preferinţe. Chiar dacă
abilităţile fiecăruia și importanţa sinergiei nu s-a realizat o tranzacţie, datele comune
dintre membri / departamente întru realizarea colectate oferă posibilitatea de a cunoaște
principalului scop – fidelizarea clientelei care cele mai accesate / căutate oferte și analiza în
în consecinţă va determina generarea unui cazul căutării online, a potenţialelor erori.
flux constant de venituri. Responsabilităţile În cazul confirmării unor rezervări, este nece-
unui angajat trebuie să cuprindă indicatorii de sară analiza logistică de a furniza servicii de
performanţă care să reflecte realist eficienţa calitate. Se recomandă suplinirea personalu-
muncii și rata de îndeplinire a task-urilor, în lui în perioade de vârf ori restricţionarea
contextul evaluării performanţei angajatulu- vânzărilor până se deţine capacitatea nece-
i/departamentului. Este important ca în sară. La fel de importantă este prestarea servi-
manual să se regăsească procedura de recu- ciului conform promisiunii, iar în cazuri de
perare a încrederii, cu pași specifici de urmat force majeur – înștiinţarea cumpărătorului
în cazul unei nemulţumiri exprimate de către prin explicaţii profesioniste și oferirea de
călător: ce mesaj se comunică unui călător alternative.
nemulţumit, cine intervine dintre membrii
echipei în cazul unei situaţii critice, ce promi- 7.1.2.4 Furnizarea experienţelor
siuni și marje de discount se oferă drept com- La această etapă, loialitatea se bazează pe
pensaţie în contextul unor situaţii, etc. fiecare punct de contact stabilit dintre mem-
brii echipei și oaspete. Acesta trebuie infor-
7.1.2.2 Integrare CRM mat privind disponibilitatea angajaţilor în
După elaborarea unui manual cu proceduri de cazul în care întâmpină o problemă ori
operare, se recomandă instalarea și utilizarea nelămurire. Menţiuni cu privire la locaţia pref-
unui CRM - sistem ce poate înregistra atât erată în restaurant, itemii din meniu preferaţi,
interacţiunile din interiorul companiei, alergii sau restricţii alimentare trebuie inte-
precum si interacţiunile cu potenţialii și actu- grate în CRM pentru ca în cursul următoarelor
alii clienţi. Un CRM conţine o bază de date vizite, aceste necesităţi să fie anticipate. La
unde se înregistrează de către angajaţi toate această etapă pot fi eliminate orice inconve-
informaţiile despre clienţi și asigură accesul nienţe și feedback-ul se colectează, fie prin
în timp real la ele printr-un singur click. Astfel discuţii prietenoase cu oaspeţii ori într-un
se pot anticipa cerinţele clienţilor, înregistra mediu mai formal, conform circumstanţelor.
unele comportamente alarmante ale acestora
și pot contribui la stabilirea unui plan de mar- 7.1.2.4 Post-tranzacţie
keting conform tipologiei clientelei compa- Odată ce a luat sfârșit un sejur/excursie/expe-
niei. rienţă turistică, sondajul pentru a măsura
satisfacţia poate fi diseminat pe e-mail ori
7.1.2.3 Punctul de contact pre-vânzare acest feedback poate fi colectat la recepţie /
În primă instanţă, prima interacţiune de famil- plecare. Se vor folosi întrebări scurte și speci-
iarizare a unui cumpărător cu produsul sau fice. La această etapă, se recomandă comuni-
serviciul propus, în cazul unui contact fizic, carea unui mesaj succint privind ofertele ori
necesită un răspuns prompt la cerinţele serviciile de actualitate, în perioada imediat
clienţilor, iar angajaţii împuterniciţi să inter- următoare. În cazul în care s-au înregistrat
acţioneze cu potenţialii clienţi, să fie instruiţi nemulţumiri pe durata sejurului și călătorul le
și bine informaţi. În cazul unei interacţiuni comunică abia în ultimă instanţă, managerul
online, standardele de amabilitate se aplică, trebuie anunţat și detaliile trebuie preluate
iar canalele digitale și instrumentele (Ex: privind incomodităţile create.
chatbot) prin care se comunică cu clientul Există posibilităţi de loializare a clientelei
final trebuie să opereze fără erori sau acţiuni prin crearea unui program de loialitate – odată
ce îngreunează procesul de familiarizare a ce se alătură acestui program, aceștia pot
călătorului cu ofertele propuse. La această dispune de beneficii suplimentare pe măsura
etapă se recomandă colectarea oricăror date frecvenţei vizitelor și ofertelor procurate.

60
7.1.3 Digitalizare si accesibilitate experienţe pentru turiști cu oferirea unor
Conform unui raport al Băncii Mondiale din informaţii interesante și atractive.
2018, privind locurile de muncă digitale în
Moldova, se prognozează că 60% din locurile 7.1.4 Promovare și comunicare
de muncă ar putea vedea schimbări semnifi- Acţiunile de promovare și comunicare ale
cative în sarcinile zilnice îndeplinite și, prin unei companii din turism derivă din planul de
urmare, abilităţile și instrumentele necesare marketing, elaborat în concordanţă cu obiec-
urmare a digitalizării trebuie ajustate în tivele strategice de marketing a Republicii
funcţie de cererea pieţei.15 Moldova ca destinaţie turistică. Odată cu
Cu referire la activitatea industriei ospital- identificarea pieţelor ţintă potrivite pentru
ităţii, pentru asigurarea unei eficienţe oper- produsul și serviciile turistice prestate,
aţionale în gestionarea tuturor rezervărilor și câteva acţiuni recomandate pentru promova-
evidenţa tranzacţiilor, se recomandă imple- rea destinaţiilor de marketing recomandate
mentarea soluţiilor tehnologice, ori mai sunt:
exact - Property Management System (PMS). - Campanii de comunicare online. Acestea se
Un asemenea sistem: vor desfășura conform obiectivelor specifice
• oferă evidenșă clară si detaliată a datelor; urmărite: mărirea gradului de conștientizare
• oferă integrare cu alte solutii hoteliere, a publicului ţintă privind activitatea/portofo-
• ofera siguranţă datelor, liul companiei; informarea pieţei privind
• ajută la optimizarea personalului; noul produs ori o nouă facilitate; celebrare
• crează rapoarte contabile (statistice & sărbătoare naţională (Ex.: Campanie de Paște,
analitice). Mărţișor, Crăciun, etc.), etc.;
Datorita PMS-ului activitatea hotelieră poate - Participarea la expoziţii și târguri de turism
fi gestionată si la distanţă. internaţionale specializate în regiunile și
Printre cele mai renumite PMS-uri se numără pieţele ţintă, cu stand de ţară, în cadrul cărora
Opera, Suite8, Clodbeds, ClockPMS. se organizează și activităţi de comunicare
Pe lângă sistemele de management hotelier, B2B;
unităţile de cazare mai utilizează sisteme de - Conferinţe tematice de oenoturism, turism
management a restaurantului (Simphony, gastronomic, cultural, aventură ușoară
Micros3700, IKKO), sisteme pentru manage- - Participarea la tururi de familiarizare organi-
mentul spa-ului (TNG), sisteme pentru zate individual ori de către asociaţiile de
evidenţa rezervărilor (Channel Manager) si al profil, Agenţia de Investiţii, pentru jurnaliști
upgrade-rilor (NOR1). specializaţi în destinaţiile turistice;
Pentru operatorii de turism din agenţiile de - Organizarea si/sau participarea la de eveni-
turism sunt importante abilităţile practice de mente; participarea în cadrul excursiilor de
utilizare a sistemelor de căutare și rezervare familiarizare cu destinaţiile turistice pentru
– Amadeus, Sabre sau Travelport (care tur-operatori;
cuprinde Apollo, Galileo și Worldspan). - Materiale tipărite și merchandisingul; etc.
În industria turismului, pentru toţi operatorii,
nu poate fi neglijată importanţa Agenţiilor de În general, comunicarea cu audienţa este
Turism Online (numite OTA), care sunt acompaniată de un concept vizual, slogan,
platforme online ce oferă călătorilor infor- mesaje-cheie, set de design-uri adaptate la
maţii, instrumente și modalităţi de planifi- diverse platforme de comunicare și medii,
care, rezervare și achiziţionare a serviciilor spoturi video general ori specific, etc. Până a
turistice. Expedia, care deţine portalurile fi create paginile oficiale ale companiei în
Expedia.com, Hotels.com, Hotwire.com, mediul online pe diverse platforme, trebuie
Priceline.com, care deţine Booking.com, realizată o analiză a publicului ţintă, pentru a
Agoda.com si agregatorul Kayak.com; sunt identifica ce platforme utilizează călătorul
câteva exemple de OTA-uri. pentru a accesa informaţii ori pentru comuni-
Pentru ghizi este important să folosească carea cu prestatorul de servicii. Odată create,
gadgeturi pentru a face excursiile mai se recomandă a fi gestionate de către depar-
distractive, să se axeze pe crearea unor tamentul de Marketing și Comunicare,

61
ori de către o companie de marketing și pub- maturitate a produsului/serviciului. Totuși în
licitate online, care va contribui la creșterea exemplul unei relaţii B2B, o pensiune va oferi
prezenţei online. agenţiilor de turism/turoperatorilor servicii
Prezenţa online necesită o gestionare calita- de cazare la un tarif care este în medie cu
tivă a tuturor conturilor companiei pe online. 20% mai mic, decât tariful afișat la recepţie.
Odată analizat publicul ţintă (potenţialii Agenţia de turism în acest caz, în calitatea sa
clienţi), conţinutul postărilor va fi elaborat cu de intermediar va aplica un comision rezon-
scopul de a fideliza calitativ urmăritorii și vor abil și are astfel responsabilitatea de a atrage
fi însoţite de elemente grafice (poze), iar un număr de turişti pentru ocuparea unui
calendarul de postări urmând a fi elaborat anumit număr de camere.
astfel încât să capteze atenţia publicului ţintă Prin intermediul simulării de mai jos pentru
în momentul potrivit. Ulterior, activitatea activitatea unui hotel cu o capacitate de peste
trebuie evaluată prin analiza impactului 100 camere, se poate identifica importanţa
postărilor și opinia clienţilor despre activi- unei diferenţieri în stabilirea tarifelor, în mod
tatea companiei trebuie colectată și analizată. special, cu impact asupra relaţiilor B2B.
În aceeași ordine de idei, în mediul online, Tariful afișat la recepţie este cel mai mare,
fiecare client trebuie abordat ulterior feed- spre exemplu de 65 EUR (cu taxe incluse) și
back-ului prezentat, cât și în mediul offline, va fi urmat de tariful prestat către călătorii
este nevoie de o abordare personalizată a care efectuează o rezervare direct, cu valoar-
fiecăruia. ea între 56 și 65 EUR. Apoi, în descreștere,
De menţionat că prezenţa online se recoman- urmează tariful oferit de către operatorii
dă a fi asigurată atât pe reţelele de socializare online (OTA) (Ex. Booking.com), de 56 EUR.
(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) cât și Contractele care vor fi încheiate cu com-
pe platformele pentru călătorii (motoare de paniile ce vor asigura pe o anumită perioadă
căutare în scop turistic) precum Tripadvisor, de timp cazarea angajaţilor, specialiștilor
Booking, Expedia, Airbnb, etc. acestora în unitatea de cazare, vor fi asociate
cu un tarif de 50 EUR. Agenţiile de turism și
7.1.5. Relaţii B2B și politica de preţuri turoperatorii vor beneficia de un tarif de
În relaţiile B2B, ofertele turistice sunt aproximativ 37 EUR, iar “Wholesalerii” (Ex.
prestate de regulă intermediarilor clasici (Ex.: Hotelbeds, JacTravel) ori mai exact, interme-
o pensiune prestează servicii turistice prin diarii, care achiziţionează o capacitate semni-
intermediul unei agenţii sau unui turopera- ficativă pentru a vinde mai departe către OTA,
tor), ori intermediarilor în canalele de vor obţine un tarif de 25 EUR.
distribuţie (Ex.: Agoda, Booking), cea din urmă O altă tactică este de a identifica cel mai bun
relaţie B2B oferind acces la canale de promo- tarif disponibil (BAR, Best Available Rate) și în
vare si vânzare disponibile 24/7, accesibile în dependenţă de numărul de rezervări actuale,
contextul prezenţei conexiunii la internet, odată cu atingerea unui prag de rezervări,
inclusiv de pe dispozitivele mobile. tarifele se vor modifica.
Identitatea de brand este creată prin relaţiile
personale cu partenerii de afaceri, cât şi prin În general, tarifele trebuie ajustate pentru 3
vânzările anterioare, care presupun în primă perioade, conform sezonalităţii: perioada de
instanţă varii negocieri de preţ. Politica de vârf, perioada de mijloc (shoulder) și în perio-
stabilire a tarifelor pentru orice ofertă turis- ada când se înregistrează cerere scăzută.
tică (prestată de un ghid de turism, pensiune, Datele istorice privind sezonalitatea în
etc.), indiferent că e o relaţie B2C ori în mod Republica Moldova comunicate de turopera-
special, B2B, trebuie să poarte un caracter torii și operatorii hotelieri menţionează că
“elastic”, însemnând că preţurile vor varia în perioada de vârf este reprezentată de lunile
conformitate cu, condiţiile pieţii. Condiţiile iulie și august, apoi sfârșitul lunii septembrie
pieţii cuprind indicatori precum sezonali- și începutul lunii octombrie.
tatea, tipul de călători ţintă care prezintă
cerere, performanţa setului competitiv, des-
fășurarea unor evenimente, dar și gradul de

62
Perioadele cu cerere scăzută sunt cele din olărit), organizatori de evenimente. Datorită
ianuarie, februarie, iar adesea, perioada de susţinerii continue din momentul fondării a
mijloc este regăsită în lunile martie, aprilie, Proiectului de Competitivitate din Moldova
noiembrie. Totuși, în cazul în care se des- finanţat de USAID, Guvernul Suediei și Marii
fășoară un eveniment ori există circumstanţe Britanii, ANTRIM susţine dezvoltarea de pro-
care determină o cerere, tarifele/perioadă duse turistice, iniţiativele de lobby și advoca-
trebuie reconsiderate. cy ale industriei și a reușit gestionarea activi-
De asemenea, odată lansată activitatea turis- tăţilor de marketing a destinaţiei pe pieţele
tică, se aplică strategia de preţuri înalte, în internaţionale și interne prin intermediul a 3
cazul unei concurenţe inexistente și în cazul dimensiuni importante:
unui produs/serviciu unic, ori se aplică strate- -Participarea cu standul de ţară a Moldovei la
gia de preţuri mici, care în prima perioadă peste 30 de târguri și expoziţii internaţionale;
permite penetrarea pieţei mai rapidă. -Organizarea de tururi de familiarizare pentru
Dacă o companie înregistrează creștere, se jurnaliști străini, bloggeri specializaţi în
aplică o creștere a tarifelor ori dacă iniţial turism, formatori de opinie și tururi de presă
s-au aplicat tarife mari, se optează pentru pentru jurnaliști internaţionali, fiind astfel
preţuri regresive. Companiile care oferă servi- generate peste 200 de articole de presă și
ciu de lux ori de nișă, vor menţine tariful
ridicat în mod constant.
-Includerea Moldovei în topul destinaţiilor
Cele expuse mai sus reprezintă bunele practi- globale de turism prin intermediul promovării
ci implementate în stabilirea tarifelor în activ- Republicii Moldova ca destinaţie turistică,
itatea turistică, iar decizia de a aplica o anu- dezvoltarea campaniilor de comunicare inter-
mită strategie trebuie luată în conformitate cu naţionale precum „Descoperă Moldova”, „Fii
toţi factorii interni și externi care au impact Oaspetele Nostru”, „Hai la Mine Acasă”, care
asupra activităţii turistice în cauză. au adunat premii ale forurilor internaţionale
de prestigiu.
7.2 Asociaţii sectoriale Totodată, în gestiunea asociaţiei este unicul
Asociaţiile din domeniul turismului joacă un Centru Naţional de Informare Turistică
rol vital în dezvoltarea durabilă a industriei funcţional din Moldova și a implementat cu
turismului, datorită intervenţiei acestoria de succes proiecte semnificative pentru indu-
lungă durată. Acestea coordonează campanii stria turismului, din proiecte atrase din fondu-
de promovare și oferă servicii de marketing cu ri de tip naţional (Programul , ,Capitala Tinere-
impact larg asupra la toată industria, susţine și tului 2020” al Ministerului Educaţiei, Culturii
dezvoltă produse turistice conectând actorii și Cercetării) și internaţional (Proiecte BSB,
din industrie și din numele reprezentanţilor GIZ) și este membru activ al Consiliului Eco-
industriei susţine interesele acestora în nomic de pe lângă Prim Ministru și alte foruri
comunicarea cu instituţiile de stat și alţi acto- locale și internaţionale.
rii relevanţi.
În Republica Moldova, sunt câteva asociaţii Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Mol-
care operează ca facilitatori ai industriei turis- dova (ADTM) contribuie la promovarea
mului intern și receptor: sectorului turistic, zonelor turistice, imaginii
Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor turistice a destinaţiilor naţionale şi regionale,
și Intern din Moldova (ANTRIM) - fondată în conservarea resurselor turistice naturale şi
2012, ANTRIM este cea mai activă asociaţie cultural-istorice. ADTM realizează și susţine
de business, cu peste 75 de antrepreno- parteneriate între principalii actori sociali,
ri-membri și o reprezentativitate de aproxi- promovează cooperări transfrontaliere şi
mativ 80% din industria de turism receptor și internaţionale în zonele turistice şi schimbul
intern în lanţul valoric, printre care: tur-oper- de experienţă în domeniul turismului.
atori și agenţii de turism, vinării cu servicii
turistice, agro-pensiuni și case rurale, hoteluri,
prestatori de experienţe turistice (kayak, SUP,

63
.Oferă suport noilor destinaţii turistice, pro- Asociaţia Naţională a Ghizilor din Republica
gramelor de gestionare eficientă a zonelor Moldova (ANG) și Asociaţia Ghizilor, Lecto-
turistice, amenajarea turistică a teritoriului, rilor și Translatorilor din Republica Moldova
diversificarea locaţiilor turistice pe teritoriul (AGLT) sunt 2 asociaţii ecare reunesc ghizii,
Republicii Moldova şi realizează informarea lectorii și translatorii din domeniul turismului
publicului larg prin elaborarea și publicarea din Republica Moldova, care posedă compe-
unor materiale știinţifice și publicistice tenţe lingivistice în limba rusă, franceză,
despre destinaţiile turistice moldovenești. engleză, italiană, spaniolă și turcă.

Adiţional, ADTM se implică în: 7.3 Proiecte de asistenţă tehnică, granturi și


• Elaborarea și implementarea de proiecte în finanţări nerambursabile
turism; Proiectele de asistenţa externă acordată
• Planificarea afacerii, inclusiv planuri Republicii Moldova pentru dezvoltarea turis-
investiţionale în turism; mului pot fi regăsite pe portalul public al Plat-
• Studii de piaţă, planuri de marketing speci- formei pentru Gestionarea Asistenţei externe
fice turismului; al Guvernului Moldovei16 - http://amp.gov-
• Studii de fezabilitate pentru locaţii turis- .md/portal/. Câteva dintre entităţile ce oferă
tice; posibilităţi de asistenţă tehnică, granturi și
• Identificarea partenerilor și asocierea în finanţări nerambursabile sunt:
clustere turistice;
• Sisteme de management a calităţii, etc. Reprezentanţa Solidarity FUND PL (Polonia)
in Moldova
Asociaţia Patronală a Industriei Turismului Solidarity Fund PL în Moldova este reprezen-
din Republica Moldova (APIT) reprezintă, tanţa Fundaţiei Poloneze Solidarity Fund PL,
promovează, susţine și apără interesele înfiinţată de către Ministerul Afacerilor
comune economice, tehnice și juridice, Externe al Republicii Polone, misiunea căreia
precum și acţiunile de cooperare ale mem- este de a contribui la dezvoltarea comu-
brilor săi. Promovează politica de atragere a nităţilor, îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţe-
investiţiilor în valorificarea potenţialului nilor, orientată la valorificarea resurselor
turistic autohton. locale disponibile, printre care și resursele
turistice. Principalul partener în îndeplinirea
Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic misiunii este reţeaua naţională LEADER,
și Cultural din Moldova (ANTREC) a fost organizaţie creată sa reprezinte Grupurile de
creată în septembrie 2000 și este iniţiatorul Acţiune Locală (GAL-urile) și să ofere asis-
deschiderii primelor afaceri rurale în Republi- tenţă de la înfiinţare la consolidarea capac-
ca Moldova. Misiunea ANTREC cuprinde ităţilor acestora. Principalii actori ai tuturor
următoarele obiective: iniţiativelor locale LEADER sunt Grupurile de
• Elaborarea Strategiilor de dezvoltare dura- Acţiune Locală, iar membrii GAL sunt organi-
bilă a turismului în raioanele cu potenţial zaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezen-
turistic major; tanţi ai sectorului public, antreprenorial și
• Diversificarea produsului turistic naţional; civic, care împreună gestionează procesele de
• Participarea la perfecţionarea legislaţiei dezvoltare locală. Astăzi, abordarea LEADER
turistice; în Republica Moldova sprijină activitatea a 32
• Acordarea serviciilor de consultanţă de GAL-uri, ce acoperă peste 35% din zonele
potenţialilor prestatori de servicii turistice rurale ale ţării. Având la bază Strategia de
eco-rurale; Dezvoltare Locală (SDL), GAL-urile au imple-
• Participarea la evenimente naţionale și mentat aproximativ 700 de micro-proiecte
internaţionale: conferinţe, festivaluri, locale care vizează dezvoltarea afacerilor
expoziţii. mici, îmbunătăţirea infrastructurii din locali-
• Elaborarea de materiale informaţionale cu tăţi, crearea produselor și serviciilor lipsă în
scopul susţinerii dezvoltării afacerilor turis- sate, dezvoltarea și promovarea turismului
tice în mediul rural ș.a.m.d

64
rural, valorificând potenţialul economic, etc. Budești, Primăria Ciorești, Primăria Slobozia
Mare, Primăria Văleni, Primăria Manta (Cahul),
Mecanismele de finanţare conform abordării Primăria Mun. Cahul, Primăria Borogani,
Leader care se implementează în Republica Primăria Avdarma, Primăria satului Taraclia,
Moldova vizează: achiziţionarea echipamen- Primăria Ceadîr-Lunga, Primăria Tvardiţa,
telor pentru afacerile mici, reabilitarea obiec- Primăria Cotiujenii Mari, Primăria Scoreni,
tivelor culturale, de infrastructură și altele. Cu Primăria Rogojeni, Primăria Mun. Edineţ,
referinţă la activitatea turistică, acestea sunt Primăria Coșniţa, Primăria Sărata Veche,
orientate către: unităţile de cazare care Primăria Drochia, Primăria Palanca, Primăria
necesită renovarea sau constituirea agropen- Or. Cimișlia, Primăria Mihăileni. Odată identif-
siunilor; unităţile alimentare – constituirea icate oportunităţile, activitatea de suport al
acestora cu elemente de bucătărie tradiţion- programului se concentrează pe crearea part-
ală și proiectele ce presupun meșteșugăritul eneriatelor dintre administraţia publică locală
și includerea acestor activităţi în circuitul din regiuni, sectorul privat și comunitatea
turistic. locală. Se acordă asistenţă de dezvoltare iniţi-
Instrumentele financiare pentru implementa- ativelor antreprenoriale în domeniul turismu-
re sunt – Fondul de Dezvoltare Rurală, fond lui prin facilitarea conexiunilor cu institu-
care sprijină proiectele mici, dar în viitor tuţiile, autorităţile și asistenţă de instruire
GAL-urile vor implementa proiecte mari și pentru beneficiari privind elaborarea foilor de
prin urmare a fost lansat Fondul Iniţiativelor parcurs, selecţia activităţilor ce vor fi dezvol-
Pilot pentru a identifica metodologia ce va fi tate ș.a. De asemenea, sunt disponibile con-
transferată GAL-urilor pentru impementarea cursuri pentru Asociaţiile Mici ale Băști-
proiectelor mai mari. Cel din urmă cuprinde, nașilor, ce cuprind granturi de 1 000-10 000
12 proiecte din diverse sectoare si subsec- dolari, oferite întru dezvoltarea unei idei
toare ale economiei din spaţiul rural printre comunitare, dar și de afaceri, în special dacă
care și turismul. există o sursă de co-finanţare.
Un alt program lansat este Inovatorii Proiectele de dezvoltare ale turismului local
LEADER, program orientat către turism în susţin localităţile de pe ambele maluri ale r.
mod particular. Au fost selectate 4 GAL-uri și Nistru și urmăresc printre obiective și restau-
utilizând infrastructura turistică deja creată în rarea obiectivelor cultural-istorice. Domeniul
contextul programului LEADER, această turismului a fost identificat drept unul priori-
infrastructură urmează a fi consolidată într-un tar în mod special în regiunea Ungheni și regi-
produs unic și competitiv, prin crearea trasee- unea Cahul, în urma unei analize, iar una din
lor turistice. În viitor, urmare a finanţării priorităţile la care se lucrează ca parte a pro-
proiectelor mici și dezvoltării capacităţii de gramului UE pentru Moldova în regiuni cheie
monetizare a infrastructurii acestora, există este de a fi susţinută dezvoltarea clusterizării
premizele formate pentru ca GAL-urile să și brandului local în aceste zone.
devină organizaţii de management ale desti-
naţiilor (OMD). Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)
Programul PNUD (UNDP) - Proiectul ODIMM oferă o gamă largă de servicii de cali-
Migraţie și Dezvoltare Locală (MiDL) tate pentru companiile din Republica Moldo-
Intervenţiile acestui program, cu suportul va, inclusiv pentru cele din turism, aflate la
Delegaţiei Uniunii Europene, Guvernul toate etapele sale de dezvoltare. Programul
Elveţiei, Guvernul Suediei are la bază identifi- prioritar este cel de oferire a consultanţei și
carea oportunităţilor de dezvoltare turistică, de informare în afaceri, formare antreprenori-
prin implicarea diasporei (prin intermediul ală cu scopul dezvoltării abilităţilor antre-
asociaţiilor de băștinași) în următoarele zone: prenoriale prin cursuri și workshopuri. O altă
Primăria Sipoteni, Primăria Selemet, Primăria componentă este finanţarea nerambursabilă
Geamăna, Primăria Carpineni, Primăria Sireţ, din partea statutului sub formă de grant
Primăria Strălșeni, Primăria Vorniceni, Primăria pentru IMM-uri pentru deschiderea afacerii
Telenești, Primăria Mileștii Mici, Primăria ori extinderea acesteia.

65
O altă funcţie ODIMM este de a menţine un ului, pentru turismul agro-rural. Sunt oferite 2
dialog public-privat cu mediul de afaceri, prin mecanisme de finanţare – subvenţii post-in-
organizarea forumurilor, evenimentelor și vestiţionale precum și subvenţii în avans. Cea
chestionărilor pentru a afla ce dorește mediul dintâi metodă presupune suportul financiar
de afaceri. Câteva dintre programele ODIMM nerambursavil de până la 50% din costul
de care pot dispune operatorii din turism investiţiei realizate eligibile pentru sub-
sunt: venţionare, dar nu mai mult de 1.0 mil.lei per
Programul de Atragere a Remitenţelor în beneficiar (conform HG 455/2017), pentru
Economie Pare 1+1 proiectele de îmbunătăţire ale infrastructurii
Cel mai longeviv program este Programul de agro-rurale reconstrucţii, construcţii, mod-
Atragere a Remitenţelor în Economie, Pare ernizării pensiunilor agro-turistice. Ideile de
1+1, lansat în 2010 – peste 2 600 migranţi au afceri in turismul rural
fost instruiţi, a 3-a parte din toţi beneficiarii Solicitanţii de subvenţii pot beneficia de
acestui program au fost familiile de migranţi utilaje/echipamente, reţele de utilităţi, echi-
reveniţi în ţară ori rudele de gr.I (copiii) care pamente și software, mobilier, unele/dispozi-
cu ajutorul remitenţelor au creat afaceri. tive. Sunt finanţate și amenajarea terenurilor
Femei în Afaceri aferente pensiunilor agroturistice, cuprinzând
Acesta este un program dedicat femeilor, spaţiile de recreere, divertisment din zonele
preponderent din zonele rurale, care doresc rurale (alei, spaţii verzi, terenuri de sport, zone
să-și lanseze/dezvolte propria afacere. de campare).
Actualmente, 70% din bugetul programului a O altă formă este pre-finanţarea proiectelor
fost alocat femeilor ce locuiesc în zona rurală, investiţionale (HG 476/2019), acordate
pentru iniţierea afacerii în Republica Moldo- persoanelor juridice și fizice înregistrate în
va. mediul rural conform Legislaţiei în vigoare,
Femeile antreprenoare, urmare a imple- pentru: structurile de primire turistică, activi-
mentării cu succes a programelor care își tăţile recreative, serviciile de agrement.
doresc ca produsul acestora să fie poziţionat Aceste plăţi de acordă dacă proiectul se
pe pieţe de desfacere internaţională benefici- implementează într-o zonă rurală, costul total
ază de Programul de Granturi Mari, de 1 600 al proiectului eligibil fiind de până la 1 000
000 lei /grant nerambursabil. 000 de lei, iar contribuţia financiară a benefi-
ciarului de subvenţii reprezintă 50% din
Start pentru Tineri valoarea totală, iar perioada de implementare
Acest program oferă tinerilor cu vârsta între va fi de 24 luni.
18 și 35 de ani, doritori de a iniţia o afacere ori Până la 500 000 lei pot fi subvenţionate în
care conduc deja o întreprindere nou-înregis- avans activităţile în aer liber precum: călăritul,
trată în zonele rurale și urbane, șansa de a se ciclismul, pârtiile pentru schiat, centrele de
lansa în business. agrement acvatic, pescuitul sportiv, vânătoar-
ea și sportul nautic.
Fondul de garantare a creditelor
În contextul problemei existente pe piaţă, și 7.4 Branding de ţară
anume cea de lipsă a resurselor financiare, Diferenţierea pe care Republica Moldova o
ODIMM administrează fondul de garantare a comunică comunică publicului-ţintă în cali-
creditelor destinate IMM-urilor care apelează tate de destinaţie turistică din 2014, este prin
la resursele financiare ale sistemului bancar, intermiul brandului naţional turistic - „Pomul
dar nu dispun de suficient gaj. Prin aceste pro- Vieţii. Descoperă căile vieţii” (Tree of Life:
duse de garantare, se oferă posibilitatea de Discover the routes of life). Acest simbol și
finanţare. mesajul transmis de noua identitate vizuală
turistică de ţară este un răspuns la cererea
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agri- călătorilor de a descoperi destinaţii autentice,
cultură (AIPA) de refugiu, de evadare de la globalizare și
Prin intermediul gestiunii FNDAMR se oferă întoarcere la tradiţii, origini, valori umane și la
sprijin financiar neramburasbil din partea stat- o viaţă plină de sens.

66
În 2019, brandul turistic naţional a fost redesenat și lansat ca un brand de
ţară generic pentru toate industriile, cu modificarea logo-ului și excluderea
sloganului industriei de turism „Descoperă căile vieţii”.

În 2021, repoziţionarea Republicii Moldova pe harta turistică globală are loc


printr-un mesaj nou. Sloganul “Moldova: A place to find yourself” subsituie
îndemnul de a descoperi drumurile vieţii (Discover the routes of life) și con-
stituie o promisiune inspirată din oferta actuală a ţării, în contextul în care
Moldova este un loc perfect pentru călători, unde pot trăi experienţe turis-
tice izolate, pot găsi un spaţiu pentru a gândi și pentru a se regăsi.

În același timp, sloganul de ţară este adesea înlocuit cu chemarea „Be Our Guest” (Fii Oas-
petele Nostru), care a fost elaborat și utilizat în contextul campaniilor de promovare. „Be
Our Guest” comunică ospitalitatea și autenticitatea experienţelor oferite de către operatorii
de turism din Moldova, însă nu este un mesaj suficient de complet pentru a fi utilizat în
referinţă la oferta generală a turismului în Republica Moldova.
Elementele identităţii vizuale se recomandă a fi utilizate în materialele de promovare speci-
fice ale companiei, pentru că sub umbrela brandului de ţară operatorii individuali au ocazia
să obţină un grad sporit de vizibilitate. Ghidul privind utilizarea brandului turistic poate fi
accesat pe website-ul: https://pomulvietii.md/, unde se regăsesc instrucţiuni privind reguli-
le de utilizare a logoului sau a elementelor sale.

67
VIII. ABREVIERI

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională


APC Agenţia Servicii Publice
ASP Agenţia Servicii Publice
BRICS Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud
CAEM Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei
CRM Customer Relationship Management (Tradus: Managementul
relaţiilor cu clienţii)
DCFTA Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
ETC European Travel Commission (Tradus: Comisia de Călătorii)
FNDAMR Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
GAL Grupuri de Acţiune Locală
HG Hotărâre de Guvern
HoReCa Hotel / Restaurant / Catering
IMMM Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
MCP Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID,
Guvernul Suediei și Marii Britanii
MIA Agenţia de Investiţii din Moldova
MICE Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (Tradus: Eveni-
mente de tip business, Evenimente sub forma unui program de
recunoaștere și motivare a angajaţilor sau chiar a partenerilor,
Conferinţe și Expoziţii)
ME Ministerul Economiei
MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii din Moldova, ulterior refor-
mei APC- ME.
OMD Organizaţie de Marketing a destinaţiei
OMT Organizaţia Mondială a Turismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite
OTA Agenţie de Turism Online
PMS Property Management System (Tradus: Sistem de gestiune a
inventarului de camere)
SFS Serviciul Fiscal de Stat
SUP Stand Up Paddle Board
PIB Produs intern brut
PPP Parteneriat Public Privat
VFR Vizitarea prietenilor și rudelor
UE Uniunea Europeană
USD Dolari
ZDT Zonă de dezvoltare turistică
WEF World Economic Forum (Tradus: Forul Economic Mondial)

68
IX. BIBLIOGRAFIE
Codul fiscal nr. 1163/1997
Codul civil nr.1107/2002
Codul muncii nr. 154/2003
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020
Legea nr. 10/ 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător
Legea nr. 72/2020 privind unele măsuri de susţinere a călătorilor și a agenţilor economici din
industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situaţia epidemiologică
(COVID-19)
Legea nr.91/2020 pentru modificarea unor acte normative
Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Legea nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor
Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată
Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Legii nr.173/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
Legea nr.185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Legea nr. 186/2008 a securităţii și sănătăţii în muncă
Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor indi-
viduali
Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară
Legea apelor nr.272/2011
Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior
Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră
Legea nr. 287/2017 a contabilităţii şi raportării financiare
Legea nr.352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Mol-
dova
Legea nr. 438/ 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni
Legea nr.1353/ 2000 privind gospodăriile ţărăneşti
Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător
Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigura-
re obligatorie de asistenţă medicală
Lege nr.50/2020 privind grupurile de acţiune locală
Hotărârea Guvernului nr. 322/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Investiţii
Hotărîrea Guvernului nr.395/20107 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat
Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sub-
venţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul naţional
de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

69
Hotărârea Guvernului nr. 485/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru
Geologie şi Resurse Minerale
Hotărârea Guvernului nr. 538/2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sector-
ului întreprinderilor mici şi mijlocii
Hotărârea Guvernului nr. 549/ 2018 cu privire la constituirea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Mediu
Hotărîrea Guvernului nr.643/2003 privind aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor de
clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei
Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcţionarea Ministerului Econo-
miei și Infrastructurii.
Hotărîrea Guvernului nr.693/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1470/2001 cu
privire la utilizarea contractului turistic şi a voucherului turistic
Hotărîrea Guvernului nr. 695/ 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare
Hotărârea Guvernului nr. 725/2013 cu privire la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

1. International Tourism Highlights, 2020, https://www.e-unwto.org/doi/epd-


f/10.18111/9789284422456
2. The Travel & Tourism Competitiveness Report, Travel and Tourism at a Tipping Point, 2019,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
3. Drumul Vinului Moldovei – inclus în Rutele Culturale ale Consiliului Europei, 2020,
https://antrim.md/2020/03/06/drumul-vinului-moldovei-in-
clus-in-rutele-culturale-ale-consiliului-europei/
4. Global Assessment of the National Statistical System of the Republic of Moldova
Final Report, 15 February 2019, https://statistica.gov.md/public/files/despre/evalu-
are_opinii/externe/GA_Moldova_Final_Report_2019.pdf
5. Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.28, 07 mai 2019, https://statistica.gov.md/pa-
geview.php?l=ro&idc=385
6. Proiectul pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului ”Turism 2025” ,
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_610_1.pdf
7. European Commission, DG GROW, Cultural tourism, https://ec.europa.eu/growth/sec-
tors/tourism/offer/cultural_en
8. European Heritage Alliance Manifesto “Cultural Heritage: a powerful Catalyst for the
Future of Europe”, May 2020, http://europeanheritagealliance.eu/author/alliance/
9. ATTA Adventure Pulse; Research Gate Gastronomy Tourism Motivations and Destinations;
Skift Research; Turismul rural în Europa
10. ETC and UNWTO Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes,
2018, http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Hand-
book-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
11. TOP Extrase din Sesiunea II a Forumului ANTRIM pentru Turism Domestic și Receptor,
2020, https://antrim.md/2020/08/10/top-extrase-din-sesiunea-ii-a-fo-
rumului-antrim-pentru-turism-domestic-si-receptor-2020/
12. The Value of Keeping the Right Customers, 2014, https://hbr.org/2014/10/the-val-
ue-of-keeping-the-right-customers
13. Raportul Băncii Mondiale privind locurile de muncă digitale în Moldova, 2018, https://doc-
uments1.worldbank.org/curat-
ed/en/165681548705998410/pdf/Final-version-of-report-on-digital-jobs-in-Moldova.pdf
14. Portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenţei externe al Guvernului
http://www.amp.gov.md/portal/activities?search=tur-
ism&da=&ba=&psec=&loc=&language=ro&order=actual_start_date&sort=desc