Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaţiei

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

FORMULAR DE APLICAŢIE
AVIZAT,
Insp. act. extrașcolare I.S.J.
Vaslui,
prof. BRANICI CRINA-IOANA

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 17 VASLUI


instituţiei/unităţii de GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9 VASLUI
învăţământ aplicante
Adresa completă Vaslui, Str. Mareșal Constantin Prezan, Nr. 4
Nr. de telefon/fax 0235312737
Adresă poştă ginanane@yahoo.com
electronică

COORDONATOR PROIECT/PERSOANĂ DE CONTACT


Dl./ NANE GINA
Nume, Prenume D-na MOCANU CRISTINA
Funcţia -profesor învățământ preșcolar

Adresa completă Vaslui, Str. Mareșal Constantin Prezan, Nr. 4


Adresă poştă ginanane@yahoo.com
electronică

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului ,,ZÂMBET DE COPIL”


B.2. Categoria în care A. cultural- artistic
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific
(bifaţi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)


C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1.Numar de elevi implicati și număr de cadre didactice implicate:


Proiectul ,,Zâmbet de copil” oferă șansa fiecărui copil să-și dezvolte sensibilitatea,
creativitatea, să învețe să-și cultive toleranța, să aibă o atitudine pozitivă față de toți
semenii lor, indiferent de cultuă, religie, dizabilitate. De asemenea, oferă ocazia
întâlnirii copiilor. Estimăm participarea a 33 cadre didactice și 195 de preșcolari
(copii din familii monoparentale, medii dezavantajate, cu cerințe educaționale, cu
dificultăți de învățare, copii de etnie rromă, copii cu părinți plecați în străinătate).
Beneficiarii direcți și indirecți:
Beneficiarii direcți: 195 de preșcolari și 33 cadre didactice
Beneficiarii indirecți: părinții elevilor implicați în proiect, reprezentanți ai comunității
locale
2.Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfăşura(numai titlul activitatilor).
Vor fi activități de informare a copiilor a copiilor despre drepturile și îndatoririle ce le
revin, despre cultura, tradițiile, jocurile copiilor din alte țări, despre viața copiilor
defavorizați sau cu dizabilități.
Propunem activitățile: Despre ,,Zâmbet de copil”, Zâmbet de copil-Diferiți, dar totuși
egali, Ne pregătim să te sărbătorim, copilărie!, Copilărie, joc și bucurie”.
3.Descrierea activității principale, în ordinea în care se vor dsfășura:
Dacă situația pandemică o va permite, Copilărie, joc și bucurie este momentul
bilanțului, când perșcolarii premiați și împrejurimi vor socializa, își vor admira
lucrările ce se găsesc expuse la CCD Vaslui și C.J.R.A.E. Vaslui
Dacă situația pandemică nu ne va permite, vom organiza o întâlnire online, unde vom
prezenta imagini din desfășurarea proiectului, albumul cu cele mai reprezentative
lucrări.
4.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:
-copiii sunt determinați să fie mai apropiați, să lege noi prietenii, să colaboreze, să fie
toleranți, să facă schimburi de experiență, să facă cunoscute produsele prin care își
exprimă sensibilitatea, imaginația și fantezia creativă.
- cadrele didactice fac schimb de experiență profesională, dezvoltă abilități
manageriale;
-părinții devin mai interesați în ideea sprijinirii activităților extrașcolare, fac schimb
de experiență.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MECTS, obiectivul


general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare
Scolara, din care derivă obiectivul general al proiectului(max. 1 pagina)
Proiectul ,,Zâmbet de copil”propune activități care să poată acoperi nevoia de
explorare, investigare, creativitate a copiilor. Copiii sunt dornici să se implice, să se
simtă importanți, să se manifeste liber, să-și arate talentele, să-și satisfacă dorințele. I-
am observat și am înțeles că au nevoie și să-și educe simțul estetic, să-și exprime
propriile idei, sentimente, trăiri.
Limbajul plastic și cel artistic sunt cele mai bune mijloace de comunicare, mai
ales pentru acei copii care nu se pot exprima liber, pentru cei care sunt timizi. Tot
ceea ce simt, tot ceea ce își doresc, trăiesc, le regăsim în lucrările lor plastice.
Dascălul are menirea de a forma copii dezvoltați intelectual, moral, estetic și nu de a
forma niște roboței fără suflet, fără sentimente, fără dragoste și respect față de
semenii lor. ,,Zâmbet de copil” oferă șansa fiecărui copil să-și dezvolte sensibilitatea,
creativitatea, să învețe să-și cultive toleranța, să aibă o atitudine pozitivă față de
semenii lor, indiferent de cultură, religie, dizabilitate, țară. ,,Zâmbet de copil” nu va fi
doar denumirea unui proiect, ci bucuria manifestată de copii prin participarea la
activitățile desfășurate.
2.Tinta strategica din PDS
Stimularea potențialului creativ al copiilor, descoperirea și atragerea în competiție a
unui număr cât mai mare de copii cu înclinații artistico-plastice.

D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului


Informarea copiilor din unitățile școlare participante, de către educatoarea grupei,
despre drepturile copiilor, despre acțiunile organizate în diferite locuri din lume, cu
ocazia Zilei Internaționale a Copilului în vederea dezvoltării imaginației și a
creativității prin cultivarea disponibilităților artistico-plastice.
Diseminarea rezultatelor proiectului organizat în 4 unități școlare într-un interval de 6
luni, martie până în august 2022.

D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile


acestuia/acestora
Proiectul se adresează copiilor preșcolari, copiilor cu cerințe educaționale speciale,
copiilor din medii dezavantajate, copii din familii monoparentale, copiilor rromi,
părinților acestora și cadrelor didactice din județ și din afara țării. Cadrele didactie
interesate vor coordona activitatea copiilor pentru participarea la una sau mai multe
activități din proiect.

D.4. Durata proiectului(minim 3 luni)

Martie 2022-august 2022

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai


jos(multiplicati fisa pentru fiecare activitate in parte.). Pentru data/perioada de
desfasurare, mentionati Luna 1, Luna 2, etc.
Activitatea nr. 1:
Titlul activităţii: Despre ,,Zâmbet de copil
Data/perioada de desfăşurare: martie, 2022
Locul desfăşurării: Grădinița cu P.P. Nr. 17 Vaslui
Participanți: cadre didactice din Vaslui: Nane Gina, Mocanu Cristina, Popescu
Zoica, Pascal Luminița, Grosu Gabriela, Chiosa Viorica, Maticiuc Liliana,
Pricop Coca, Popa Liliana, Savastița Gabriela, State Oana, Aliciuc –Haba Anca,
Giurgea Marcela, Agape Emanuela, Turbatu-Balan Dorinela, Moșneagu Ionela,
Parpalea Laura
cadre didactice din Anenii Noi- Chișinău, Cahul: Cracan
Mariana, Bogos Angela
Responsabil: Nane Gina, Mocanu Cristina, Cracan Mariana
Descrieţi pe scurt activitatea:
Despre ,,Zâmbet de copil” presupune lansarea oficială a proiectului și
promovarea acestuia pe rețelele de socializare, dar și pe adresele de e-mail ale
colegelor. Anunțul va cuprinde Regulamentul de participare și Fișa de înscriere
În perioada 1-15 martie 2022, cadrele didactice interesate de proiect vor informa
copiii despre proiect și vor discuta despre diverse acțiuni organizate în lumea
întreagă cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, despre cultură, tradițiile,
jocurile copiilor din alte țări, despre viața copiilor defavorizați, rromi, din
familii monoparentale sau cu cerințe educaționale speciale.
Activitatea nr. 2:
Titlul activităţii: Zâmbet de copil – Diferiți, dar totuși egali
Data/perioada de desfăşurare: martie -aprilie, 2022
Locul desfăşurării: Grădinița cu P.P. Nr. 17 Vaslui, Grădinița cu P.P. Nr. 9
Vaslui și Grădinița Anenii Noi- Chișinău
Participanți: copiii, părinții acestora, cadre didactice din Vaslui: Nane Gina,
Mocanu Cristina, Popescu Zoica, Pascal Luminița, Grosu Gabriela, Chiosa
Viorica, Maticiuc Liliana, Pricop Coca, Popa Liliana, Savastița Gabriela, State
Oana, Aliciuc –Haba Anca, Giurgea Marcela, Agape Emanuela, Turbatu-Balan
Dorinela, Moșneagu Ionela, Parpalea Laura
cadre didactice din Anenii Noi- Chișinău: Cracan Mariana, Bogos
Angela
Responsabil: Nane Gina, Mocanu Cristina, Cracan Mariana
Descrieţi pe scurt activitatea:
 În perioada 15-31 martie, 2022 se va desfășura etapa pe grădinițe a
concursului ,,Zâmbet de copil”. Copiii îndrumați de educatoarea grupei vor
realiza picturi, desene, pe tema ,,Zâmbet de copil!- Diferiți, dar egali”
 Lucrările plastice pot fi realizate în acuarele, dar și cu creioane colorate
și vor reda temele propuse, redând bucuria de a fi împreunî, indiferent de
cultură, tradiții, de etnie sau dizabilitate, conform regulamentului.
 În perioda 1-14 aprilie, 2022, vor fi selectate primele 3 lucrări pe grupă,
ce se califică la etapa următoare a concursului.

Activitatea nr. 3:
Titlul activităţii: Ne pregătim să te sărbătorim copilărie!
Data/perioada de desfăşurare: mai, 2022
Locul desfăşurării: Grădinița cu P.P. Nr. 17 Vaslui, Grădinița cu P.P. Nr. 9
Vaslui și Grădinița Anenii Noi- Chișinău, reprezentanți ai ISJ Vaslui, ai U.A.T.
Vaslui.
Participanți: copiii, părinții acestora, cadre didactice din Vaslui: Nane Gina,
Mocanu Cristina, Popescu Zoica, Pascal Luminița, Grosu Gabriela, Chiosa
Viorica, Maticiuc Liliana, Pricop Coca, Popa Liliana, Savastița Gabriela, State
Oana, Aliciuc –Haba Anca, Giurgea Marcela, Agape Emanuela, Turbatu-Balan
Dorinela, Moșneagu Ionela, Parpalea Laura
cadre didactice din Anenii Noi- Chișinău, Cahul: Cracan
Mariana, Bogos Angela
Responsabil: Nane Gina, Mocanu Cristina, Cracan Mariana
Descrieţi pe scurt activitatea:
 Se vor trimite invitații pentru membrii juriului în ziua de 2 mai, 2022.
Aceștia își vor da acordul până cel târziu, 6 mai,2022. Pentru jurizare se va crea
un grup pe WhatsApp unde vor fi trimise imagini ale desenelor, iar jurizarea se
va desfășura cu ajutorul formularelor Google, în perioada 10-12 mai, 2022.
Rezultatele vor fi afișate pe adresele de e-mail ale cadrelor didactice
participante, până la data de 25 mai, 2022. Dacă situația permite organizarea
premierii, câștigătorii își vor anunța prezența până, cel târziu, sâmbătă, 28 mai,
a.c.
 Se vor pregăti sălile pentru expoziții, unde vor fi amplasate panourile. Se
vor expune lucrările câștigătoare. Se tehnoredactează diplomele, pliantele
pentru vernisajul expoziției.
 Se multiplică cu ajutorul partenerilor implicați în proiect

Activitatea nr. 4:
Titlul activităţii: Copilărie, joc șibucurie!
Data/perioada de desfăşurare: august, 2022
Locul desfăşurării: Grădinița cu P.P. Nr. 17 Vaslui, Grădinița cu P.P. Nr. 9
Vaslui și Grădinița Anenii Noi- Chișinău, reprezentanți ai ISJ Vaslui, ai U.A.T.
Vaslui.
Participanți: copiii premiați, părinții acestora, cadre didactice din Vaslui: Nane
Gina, Mocanu Cristina, Popescu Zoica, Pascal Luminița, Grosu Gabriela,
Chiosa Viorica, Maticiuc Liliana, Pricop Coca, Popa Liliana, Savastița Gabriela,
State Oana, Aliciuc –Haba Anca, Giurgea Marcela, Agape Emanuela, Turbatu-
Balan Dorinela, Moșneagu Ionela, Parpalea Laura
cadre didactice din Anenii Noi- Chișinău, Cahul: Cracan
Mariana, Bogos Angela
reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai ISJ Vaslui
Responsabil: Nane Gina, Mocanu Cristina, Cracan Mariana
Descrieţi pe scurt activitatea:
 Lucrările artistico -plastice vor fi expuse la Casa Corpului Didactic
Vaslui și C.J.R.A.E. Vaslui
 În lunile iunie-august,2022, copiilor și cadrelor didactice li se vor expedia
diplomele și adeverințele prin poșta electronică;
 În perioada iunie-august,2022 vor fi invitați reprezentanți ai instituțiilor
implicate la o întâlnire online, unde se vor prezenta imagini din desfășurarea
proiectului, albumul cu cele mai reprezentative lucrări, acoul avut în cadrul
comunității și în mass-media locală;
 Se va realiza Raportul de activitate

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


(cantitative si calitative)
Rezultate calitative: În urma implementării proiectului așteptăm implicarea
cadrelor didactice pentru a valorifica potențialul creativ al copiilor, nevoia lor de
comunicare sub diferite forme, dorința de a-și găsi prieteni din afar țării.
Se urmărește integrarea copiilor cu CES, dezvoltarea emoțională și cognitivă a
acestor copii. De asemenea, așteptăm o comunicare dschisă între grădinițe și o
implicare a părinților și a comunității locale.
Rezultate cantitative: Dacă situația o permite, așteptăm cât mai mulți
participanți la concurs, la activitatea Copilărie, joc și bucurie, unde pot vizita
expozițiile cu lucrări și se pot bucura alături de câștigători.

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului


si a rezultatelor asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.
Monitorizarea proiectului se realizează prin înregistrarea în format electronic a
partenerilor și participanților la concurs, de responsabilii din echipa deproiect.

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


Beneficiarii direcți și indirecți:
Beneficiarii direcți: 195 de preșcolari și 33 cadre didactice (copii din familii
monoparentale, medii dezavantajate, cu cerințe educaționale, cu dificultăți de
învățare, copii de etnie rromă).
Beneficiarii indirecți: părinții elevilor implicați în proiect, reprezentanți ai comunității
locale

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


ţintă (elevi, cadre didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate
locala)
Prin toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, atât copiii, cât şi
părinţii şi-au însuşit cunoştinţe şi deprinderi privind noile educaţii, în care
educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, mai constructivă şi
dinamică, generaţia viitoare:
-Formarea unor atitudini favorabile luării unor decizii şi exprimării opiniilor
în privinţa nevoilor pe care le au;
- Sunt forme diverse de activităţi şi purtătoare de conţinuturi noi.
-Creşterea încrederii părinţilor la înscrierea copiilor la unitatea
coordonatoare de proiect;
- Îmbunătăţirea relaţiilor părinţi- grădiniţă-comunitate locală.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


Suntem convinși că proiectul educațional va avea ecou în rândul copiilor,
devenind un obicei în a participa anual la activitățile desfășurate de noi și cu
posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de
noi parteneri și prin crearea unor noi secțiuni.
Mare parte din partenerii implicați în acest proiect ne-au fost alături și la
proiectele anterioare, iar colaborarea a fost deosebită.

D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia(in scoala, in
comunitatea educativa largita, in comunitatea locala)
Acestea vor fi: participarea la întâlniri online, în care sunt prezentate activitățile
și rezultatele proiectului; articole în format electronic, pe rețele de socializare,
prin care ne propunem promovarea imaginii unității, popularizare proiectului,
articole în presa locală, pliante pentru vernisajul expoziției, imagini din
desfășurarea proiectului, albumul cu cele mai reprezentative lucrări.

D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului
Aceste activităţi întregesc activitatea educativă, aducând un surplus
informaţional copiilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.
Copiii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc, să se cunoască pe sine şi
să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi
sentimentele, fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat,
fie prin creaţie plastică.Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile
specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de
exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formativ, cât şi informativ.

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
1 Inspectoratul Școlar Județean Vaslui
Roluri și responsabilități în proiect:
-să participe la evaluarea lucrărilor;
-să promoveze concursul;
-să certifice prin semnătură diplomele copiilor premiați
2. Unitatea administrativ teritorială Vaslui
Roluri și responsabilități în proiect:
-să participe la evaluarea lucrărilor;
-să ofere diplome câștigătorilor;
3. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
Roluri și responsabilități în proiect:
-să participe la evaluarea lucrărilor;
-să asigure spațiu pentru expoziția lucărilor;
4. Casa Corpului Didactic Vaslui
Roluri și responsabilități în proiect:
-să participe la evaluarea lucrărilor;
-să asigure spațiu pentru expoziția lucărilor;
5. Grădiniţa cu P.P.Nr. 18 Vaslui;
Roluri și responsabilități în proiect:
-să participe la evaluarea lucrărilor;
-să promoveze concursul;
-asigură condiţiile optime în desfăşurarea proiectului;
6. Grădinița Anenii Noi- Chișinău, Cahul
Roluri și responsabilități în proiect:
-să participe la evaluarea lucrărilor;
-să promoveze concursul;
-asigură condiţiile optime în desfăşurarea proiectului;
7. Invitaţii participă la acţiuni şi contribuie cu experienţa personală, la buna derulare a
proiectului.

DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Total
Nr. Descrierea sumă
crt. cheltuielilor Fonduri Finanţare
proprii externa

2 topuri de x   45
1. hârtie xerox
2. folii x   22
3. CD-uri x   35
4 Cartoane albe x 100
5 Baloane x 50
tuş negru şi x   150
6. color
TOTAL   442
Introduceti cate randuri sunt necesare.

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ
(gradinita, scoala primara /
gimnaziala, liceu, palat, club)
PJ / Structura
X DA

NU
Numărul cadrelor didactice Total: 33 Femei: 33 Bărbaţi:
Numărul elevilor înmatriculaţi Total:195 Fete: 95 Băieţi: 100

F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect


Numărul cadrelor didactice Total: 33 Femei: 33 Bărbaţi:
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total: 195 Fete: 99 Băieţi: 100
proiect
Discipline de studiu implicate in
proiect
Numărul claselor/ 12 grupe
grupelor/cercurilor participante la
proiect şi tipul/profilul acestora

F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte finantate si / nefinantate.

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
An Finanţat Titlul proiectului
de către /
nefinantat
2020 Nefinanțat ,,Din inimă pentru tine”
2020 Nefinanțat ,,Eco-piticii”
2019 Nefinanțat ,,Din inimă pentru tine
2019 Nefinanțat ,,Eco-piticii”

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI


Tabelul se multiplica pentru fiecare unitate scolara partenera. Rubricile pentru care nu exista
informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.
G.1. Instituţia C.J.R.A.E. Vaslui
parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă

Strada Alecu Donici nr. 2, cod 730122


tel. 0235/314706, fax 0235/314706
email:cjrae_vaslui@yahoo.com

Nr. de telefon/fax TEL./FAX. 0235314706


Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia Director,
persoanei de contact: Prof. Daniela LAIC

G.1. Instituţia Grădinița cu P.P. Nr. 18 Vaslui


parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă Str. Victor Babeș

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia Director,
persoanei de contact: Prof. Turbatu-Balan Dorinela

Tabelul se multiplica pentru fiecare institutie/organizatie partenera. Rubricile pentru care


nu exista informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.

G.2. Numele NU ESTE CAZUL


firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie (se
completează numai
dacă o
firmă/companie
locală, organizaţie sau
instituţie este
parteneră în proiect)
Domeniul de activitate
Adresa completă

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia
persoanei de contact

Director, Coordonatori proiect,


prof. Nane Gina prof. Nane Gina
prof. Mocanu Cristina

Avizat C.A. Data,

Ap ro ba t ,
In sp ec t o r Ș c ol ar Ge ne r al
P r of . El en a Mu st a ț ă

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 17 VASLUI

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9 VASLUI

Vă fac cunoscut

martie 2022-august 2022

(DOMENIUL CULTURAL –ARTISTIC, ARTE VIZUALE)


Parteneri:
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui;
Unitatea Administrativ Teritorială Vaslui;
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
Grădinița cu P.P. Nr. 18 Vaslui;
Casa Corpului Didactic Vaslui;
I.E.T. Anenii Noi-Chișinău
I.E.T. nr. 8 ,,Prichindel” - Cahul

Prezentarea pe scurt a proiectului/concurs

Proiectul ,,Zâmbet de copil” oferă șansa fiecărui copil să-și dezvolte sensibilitatea, creativitatea, să învețe să-și
cultive toleranța, să aibă o atitudine pozitivă față de semenii lor, indiferent de cultură, religie, dizabilitate, țară. De
asemenea, oferă ocazia întâlnirii copiilor, părinților, cadrelo, într-o lume inocentă, hazlie, plină de energie –lumea
copiilor.

Scopul proiectului/concurs

 Stimularea potențialului creatival copiilor, descoperirea și atragerea în competiție a unui număr cât mai
mare de preșcolari cu înclinații artistico-plastice

Echipa de proiect:

Nane Gina State Oana-Mădălina


Mocanu Cristina Aliciuc-Haba Anca
Crăcan Mariana Giurgea Marcela
Bogos Angela Agape Emanuela
Turbatu –Balan Dorinela Pascal Luminița
Popescu Zoica Moșneagu Ionela
Grosu Gabriela Parpalea Laura
Chiosa Viorica Grup țintă:
Pricop Mihaela-Coca
Maticiuc Elena-Liliana
Popa Liliana-Lăcrămioara
Savastița Gabriela

o Beneficiari direcți:copiii și cadrele didactice


o Beneficiari indirecți:părinții copiilor, reprezentanți ai cumunității locale

Secțiuni:
a) Creație plastică
TEME:
- ,,Zâmbet de copil”
- ,,Diferiți, dar egali”
Diagrama Gantt a activităților
Proiect educațional TRANSFRONTALIER ,,Zâmbet de copil”
Nr. Obiectiv specific Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Responsabil
crt.
1. Informarea copiilor din Despre ,,Zâmbet de copil” Echipa de proiect
unitățile școlare, de care -lansarea oficială a proiectului
educatoarele în intervalul -discuții despre acțiuni organizate cu
martie-aprilie 2022, des- ocazia Zilei Internaționale a
pre drepturile copiilor, Copilului, despre cultura, tradițiile,
despre acțiunile organi- jocurile copiilor din alte țări, despre
zate în diferite locuri din viața copiilor defavorizați, despre
lume, cu ocazia Zilei drepturile copiilor de la noi din țară
Internaționale a Copilu- și din alte țări
lui în vederea dezvoltării Zâmbet de copil/Diferiți, dar egali Echipa de proiect
imaginației și a creativi- -realizarea de lucrări artistic-plastice
tății prin cultivarea dis- pe tema proiectului
ponibilităților artistico- -transmiterea și primirea lucrărilor
plastice
2. Diseminarea rezultatelor Ne pregătim să te sărbătorim, Echipa de proiect
proiectului organizat copilărie!
într-un interval de 6 luni -realizarea unei baze de date
-jurizarea lucrărilor
-centralizarea rezultatelor și
transmiterea lor cadrelor didactice
implicate
-pregătirea diplomelor
-organizarea expoziției

Copilărie, joc și bucurie Echipa de proiect


-distribuirea diplomelor copiilor
care au obținut premiile I, II, III
-distribuirea adeverințelor pentru
cadrele didactice
-organizarea unei întâlniri online,
unde se vor disemina rezultatelor
proiectului

S-ar putea să vă placă și