Sunteți pe pagina 1din 1

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE

A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DECIZIA nr. 24

29 iunie 2022

în conformitate cu Legea nr. 212/2004 „Privind regimul stării de urgență și asediu de


război”, Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 „Privind declararea stării de urgență”, punctelor
2,3,4,5,6 și 7 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău,
aprobat prin dispoziția Primarului General nr. 1225-d/2017 și Dispoziția Primarului General al
municipiului Chișinău nr. 75-d din 07 martie 2022 ’’Despre operarea de modificări în dispoziția
nr.l 125-d din 20.12.2017 ”Cu privire la instituirea Comisia pentru situații excepționale a
municipiului Chișinău”, Comisia pentru situații excepționale a municipiului Chișinău, DECIDE:

1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dl. Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale
transport public și căi de comunicații (conform Anexei).
2. Se constată riscul intrării în incapacitate de plată a întreprinderilor municipale „Parcul
Urban de Autobuze” și „Regia Transport Electric Chișinău” și suspendării unor servicii
de transport public către populație din cauza lipsei mijloacelor financiare necesare.
3. Se propune Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat renunțarea la acțiunile
intentate privind contestarea Deciziei nr. 6/1 din 13 iunie 2022 cu privire la modificarea
și aprobarea unor acte normative și a Dispoziției nr. 282-d din 23 iunie 2022 „Cu privire
la stabilirea tarifelor de călătorie în transportul public din municipiul Chj^mău” .
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii mi-1 asum.
5. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se pagina oficială a
Primăriei municipiului Chișinău.

Viceprimar
Vice președinte al Comisiei Ilie CEBAN

Secretar al Comisiei Adrian TĂLMĂCI

S-ar putea să vă placă și