Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 1 iulie 2022
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.523/1999 cu privire la


proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (art.81)
nr. 240 din 16.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1549/2002 cu privire la
deputaților înregistrarea dactiloscopică de stat (art.10, 12, 16)
nr. 90 din 23.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Novac, Gh.Ichim, S.Lazarencu, V.Barda,
A.Oglinda, Iu.Păsat, Gh.Agheorghiesei, B.Marcoci,
M.Gonța, M.Cușnir
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar - art.2, 4, 5, 8,
9 ș.a.; Legea nr. 160 /2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător - anexa nr. 1, capitolul III)
nr. 161 din 28.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea apelor
nr.272/2011 – art.25, 27, 29, 30; Codul funciar nr.828/1991 – art.36; ș.a.)
nr. 186 din 18.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

1
5 Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Finanțelor
nr. 248 din 20.06.2022
Inițiatori - deputații P.Burduja, Z.Greceanîi, C.Furculiță, O.Reidman,
E.Bodnarenco, E.Smirnov, T.Cunețchi, A.Darovannaia,
E.Beleacova, I.Lozovan, D.Caraman, I.Sibova, V.Nigai,
V.Muduc, N.Rusol, B.Tîrdea, G.Novac, C.Starîș, I. Koksal,
A.Răileanu, R.Mudreac, A.Lebedinschi, A.Nesterovschi,
V.Odnostalco, V.Bolea, A.Suhodolski
Raportor - Ministerul Finanțelor
Aviz - Comisia economie, buget și finanțe
6 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și