Sunteți pe pagina 1din 10

Boeru Gheorghe

Realizarea unui sistem de alimentare cu apa regional pentru zona de sud alimentat din
20/05/2021 09:48:24 UTC+02
sursa Medgidia si de debit din municipiul Constanta.
Pentru aceasta optiune sunt necesare urmatoarele investitii:
o reabilitarea sursei existente in Medgidia pentru preluarea debitului necesar;
o dotarea forajelor cu pompe corespunzatoare;
o aductiune principala Medgidia-Agigea-Techirghiol-Tuzla-Eforie Sud-Mangalia;
o reabilitare statie de pompare SP3 in Palas pentru conectare la aductiunea
principala;
o conducta de transport complexul Palas – conducta principala in zona
Constanta Sud;
o statii de repompare (Palas si Eforie Sud);
o aductiuni secundare;
o statii de reclorare la gospodariile de apa din localitati.

Debitele de apa necesare alimetarii localitatilor din Sudul Litoralului


Debitele de dimensionare necesare pentru a fi prelevate de la surse si localitatile care intra in
analizele de optiuni sunt prezentate in tabelul si figurile urmatoare.
Tabel Error! No text of specified style in document.-1 – Debitele de calcul QIC ale localitatilor
implicate in analiza
Nr.crt. Localitate QIC [mc/zi] QIC [l/s]
1 EFORIE SUD 2.570 29,74
2 TUZLA 2.181 25,25
3 BIRUINTA 220 2,55
4 ALBESTI 680 7,87
5 DULCESTI 633 7,33
6 PECINEAGA 856 9,91
7 MANGALIA SI STATIUNILE 22.037 255,06
8 TOPRAISAR 791 9,16
9 LIMANU 1.451 16,79
10 2 MAI 2.789 32,28
11 VAMA VECHE 1.187 13,74
12 23 AUGUST 1.125 13,02
13 MOSNENI 396 4,58
14 ARSA 308 3,56
15 CASTELU 830 9,61
16 COSTINESTI* 2592 30
TOTAL 40.646 470,45
*Nota: Sistemul Costinesti este format din 2 localitati alipite (Costinesti si Schitu) deservite de
un singur sistem de alimentare cu apa. Acesta va fi alimentat din Sistemul Regional
Constanta.
Debit provenit din sistemul de alimentare Constanta (160 l/s) este consecinta a efectului de
reducere a pierderilor de apa din municipiul Constanta ca urmare a masurilor de reabilitare
implementate in acest sistem.
In aceasta optiune se pastreaza traseul conductelor din sistemul regional intre Medgidia si
Mangalia, diferenta fata de Optiunea 1 constand in reducerea diametrului aductiunii principale
pe tronsonul Medgidia – Zona DN 39E Constanta, ca urmare a preluarii unui debit mai mic de
la sursa subterana Medgidia.
In Zona DN 39E Constanta, aductiunea principala de la Medgidia se intersecteaza cu
aductiunea STAP Palas – Constanta Sud care aduce aportul suplimentar de debit din
Constanta in perioada de sezon.
Se estimeaza ca masurile de reabilitare propuse in municipiul Constanta vor asigura o
economie de apa intre 120-160 l/s, care vor putea fi folositi in alimentarea zonei de sud. Acest
surplus de debit permite preluarea din sursa subterana Medgidia a unui debit mai mic fata de
cel preconizat initial, intre 280-320 l/s.
In urma analizei financiare rezulta ca diametre optime pentru tronsoanele de aductiune sunt:
• Medgidia - Constanta Sud – diametrul: DN 700 mm;
• STAP Palas - Constanta Sud – diametrul: DN 500 mm;
• Eforie Sud – Mangalia – diametrul: DN 700 mm.

Masurile propuse
Sunt necesare lucrarile de investitie la sursa Medgidia, pentru un numar de 4 foraje. Se
propune reabilitarea a 4 foraje existente si dotarea acestora cu pompe corespunzatoare care
sa asigure extragerea uniforma din fiecare foraj a unui debit maxim de 280 mc/h.
Pentru transportul debitului total maxim de apa captat de 310 l/s (considerand aportul din
Constanta ca avand valoarea maxima de 160 l/s), intre frontul de captare Medgidia –
Constanta Sud rezulta in urma calculului diametrului tehnico-economic o conducta de fonta
ductila clasa C25 tip Natural, conform EN 545: 2010 (protectie interioara mortar de ciment,
protectie exterioara Zn AL (15/85) 400 gr/mp + vopsea epoxi albastra), Dn 700 mm, cu o
lungime totala de 38,02 km.
Planul general de situatie al Sistemului Regional propus:
Conducta de aductiune, in functie de specificul traseului si a lucrarilor necesare, a fost
impartita pe tronsoane astfel:
1. Tronson sursa Medgidia – zona DN39 E Constanta;
2. Tronson Complex Palas (SP3) – conectare la tronson Medgidia – Constanta in zona
DN39E Constanta si reabilitare SP3 Palas;
3. Tronson zona DN39E Constanta – UAT Techirghiol;
4. Tronson UAT Techirghiol – front captare Biruinta;
5. Tronson front captare Biruinta – Eforie Sud;

Modul de functionare a aductiunii intre Medgidia si Eforie Sud, este cu pompare pana in
punctul de cota cea mai inalta aflat in zona autostrazii A2, iar de acolo functionare
gravitationala pana la rezervoarele de la Eforie Sud.
Pentru preluarea surplusului de debit din sistemul Constanta si transportul acestuia in zona
complexul Constanta Sud si injectarea in Sistemul Regional este necesara o statie de
pompare si o conducta care sa transporte acest surplus de 160 l/s.
Luand in considerare pierderile de sarcina pe conducte si cotele piezometrice la rezervorul
Palas si cota piezometrica necesara in conducta de aductiune din Sistemul Regional, se
constata ca este necesara pomparea apei de la complexul Palas cu (2+1) pompe, Q=290
m3/h, H=60 m. Se propune reabilitarea statiei de pompare SP3 aflata in incinta Complexului
Palas pentru a asigura pomparea apei.
Pentru transportul apei intre Statia de tratare Palas si injectia in aductiunea principala, s-a
propus o aductiune din fonta ductila clasa C25 tip Natural, conform EN 545: 2010 (protectie
interioara mortar de ciment, protectie exterioara Zn AL (15/85) 400 gr/mp + vopsea epoxi
albastra), Dn 500 mm, cu o lungime de 8.72 km, amplasata in interiorul municipiului
Constanta.

Pentru transportul apei extrase de la sursa se va folosi traseul:


- Medgidia – Castelu – Poarta Alba – Valu lui Traian – zona de sud a UAT Constanta
(zona de intersectie a DN39 E cu strada Prelungirea Mesterul Manole);
- De la Constanta Sud, conducta de aductiune va fi prelungita pana la complexul de
inmagazinare Eforie Sud.

Tronson sursa Medgidia – Constanta Sud


- conducta de aductiune de la frontul de captare Medgidia pana la calea ferata, fonta
ductila clasa C25, DN 700 mm, L = 563 m; tehnologie de executie propusa -
sapatura deschisa;
- reabilitare conducta de aductiune de la calea ferata din apropierea Frontului de
captare Medgidia pana la iesirea din localitatea Castelu, cu conducta DN 700 mm,
fonta ductila clasa C25, pe traseul existent, L= 4.033 m;
- conducta de aductiune de la iesirea din localitatea Castelu pana la intrare in UAT
Poarta Alba, fonta ductila clasa C25, DN 700 mm, L = 3.943 m; tehnologie de
executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN 700, in
conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 30 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- reabilitare conducta de aductiune de la intrare in UAT Poarta Alba pana la intrare in
UAT Murfatlar, cu conducta DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, pe traseul existent,
L = 5.261 m;
- supratraversare Canal Poarta Alba – Midia – Navodari, cu conducta de aductiune
DN 700, prin suspendare de structura podului existent, L = 150 m/subtraversare;
- conducta de aductiune in UAT Murfatlar, cu conducta DN 700 mm, fonta ductila clasa
C25, pe traseul existent, L = 4.091 m;
- subtraversare DN3 cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN 700, in
conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 30 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- subtraversare CF cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN 700, in
conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 46 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 20 m; tehnologie de
executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 25 m; tehnologie de
executie propusa – pipe-jacking;
- conducta de aductiune in UAT Cumpana, fonta ductila clasa C25, DN 700 mm,
L=9.044m; tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 25 m; tehnologie de
executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare autostrada A2 cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L= 89 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 35 m; tehnologie de
executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare DN39E cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN 700, in
conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L= 35 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- subtraversare autostrada A2 cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L= 132 m; tehnologie de
executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN
700, in conducta PAFSIN, SN 10000, DN1200 mm, L = 40 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- conducta de aductiune in UAT Agigea pana la sistemul de conectare cu conducta
care vine din Palas pana in zona Constanta Sud, fonta ductila clasa C25, DN 700
mm, L = 118 m; tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- conducta zona Constanta Sud fonta ductila, DN 700, clasa C25, L = 1.612 m,
prevazut tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa.
Tronson Complex Palas – conectare la tronson Medgidia – Constanta Sud in zona
rezervor Constanta Sud
- reabilitare statie de pompare apa tratata SP3 Palas: (2+1) pompe cu
caracteristicile: Q=290 m3/h; H=60 m, inclusiv panou de comanda, instalatii
electrice si hidrulice;
- reabilitare retele de incinta in Complexul Palas;
- conducta de aductiune Palas – zona Port pe traseul unei conducte dezafectate,
DN 600 mm, PAFSIN, SN 100000, L=6.923,5 m;
- conducta de aductiune zona Port, continuare traseu, DN 600 mm, PAFSIN, SN
100000, L=352 m;
- inlocuire tronson conducta existenta cu conducta noua de aductiune DN 600
mm, PAFSIN, SN 100000, L=1.446 m;
- reabilitare tronson de conducta existent pe strada Ion Jalea DN 700 mm,
PAFSIN, SN 100000, L=2.085 m;
- constructii accesorii: 8 masive de ancoraj; 13 camine de vane de sectorizare;
3 camine de aerisire; 6 camin de golire.

Tronson Constanta Sud – Techirghiol


- conducta de aductiune de la Gospodaria de apa Constanta Sud la Gospodaria de
Apa Techirghiol, fonta ductila clasa C25, DN 700 mm, L = 9.201 m; tehnologie de
executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare A2 cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25, DN 900, in
conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 145 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal Dunare - Marea Neagra cu cu conducta de aductiune, fonta
ductila clasa C25, DN 700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L= 260
m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25,
DN 700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200, L = 25 m; tehnologie de
executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, PEID, PE100, RC, DN
200, in conducta otel, DN 300, L = 15 m; tehnologie de executie propusa – foraj
orizontal;
- constructii accesorii: 35 masive de ancoraj; 5 camine de vane de sectorizare; 1
camin de aerisire; 1 camin de golire; 3 camine de aerisire si sectorizare; 3 camine
de golire si sectorizare.

Tronson Techirghiol – front captare Biruinta


- conducta de aductiune de la Gospodaria de apa Techirghiol la forajul P1 al frontului
de captare Biruinta 1, DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, L = 11.284 m; tehnologie
de executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25
DN 700, in conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 20 m; tehnologie de
executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare DN38 cu conducta de aductiune, fonta ductila clasa C25 DN 700, in
conducta PAFSIN, SN 160000, DN1200 mm, L = 35 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- constructii accesorii: 21 masive de ancoraj; 3 camine de vane de sectorizare; 2
camine de aerisire; 1 camin de golire; 4 camin de aerisire si sectorizare; 4 camine
de golire si sectorizare.
Tronson front captare Biruinta – Eforie Sud
- inlocuire conducta de aductiune de la forajul P1 al frontului de captare Biruinta 1
pana la intrare in localitatea Tuzla, DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, L = 7.794
m; tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- constructii accesorii: 37 masive de ancoraj; 4 camine de vane de sectorizare; 2
camine de aerisire; 2 camine de golire; 2 camine de aerisire si sectorizare; 2 camine
de golire si sectorizare;
- conducta de conectare a conductei de aductiune existenta, DN 560 mm, la
conducta noua, DN 560 mm, PEID, PE100 RC, PN 10, SDR17, L = 30 m; tehnologie
de executie propusa - sapatura deschisa;
- inlocuire conducte de aductiune de apa tratata in Tuzla pana la gospodaria de apa
Eforie Sud, DN 560 mm, PEID, PE100 RC, PN 10, SDR17, L = 1.822 m; tehnologie
de executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare DN39 cu conducta de aductiune, PEID, PE100 RC, PN10, SDR 17,
DN 560 mm, L= 30 m, in tub de protectie din otel; tehnologie de executie propusa
– foraj orizontal;
- subtraversare CF cu conducta de aductiune, PEID, PE100 RC, PN10, SDR 17, DN
560 mm, L = 20 m, in tub de protectie din otel; tehnologie de executie propusa –
foraj orizontal;
- constructii accesorii: 5 masive de ancoraj; 1 camin de vane de sectorizare; 1 camin
de aerisire; 1 camin de golire si sectorizare, 1 vana automata de mentinere a presinii
in reteaua de distributie a localitatii Tuzla, DN 100 mm.

Conducte de aductiune Eforie Sud - Mangalia


Pentru transportul apei de la Eforie Sud la gospodaria de apa Mangalia este necesara
realizarea urmatoarelor tronsoane de conducte de aductiune, DN 700 mm din fonta ductila,
de apa tratata:
1. Tronson gospodaria de apa Eforie Sud – iesire din UAT Tuzla;
2. Tronson iesire din UAT Tuzla – gospodaria de apa Tatlageac;
3. Tronson gospodaria de apa Tatlageac – complex Mangalia;

Tronson gospodaria de apa Eforie Sud – iesire din Tuzla


- conducta noua de aductiune apa tratata de la Gospodaria de apa Eforie Sud la
iesirea din localitatea Tuzla, DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, L = 4.142 m;
tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare CF cu conducta de aductiune, conducta fonta ductila clasa C25, DN
700, in tub PAFSIN, DN1200, SN 160000, L = 31 m; tehnologie de executie propusa
- pipe-jacking;
- subtraversare canal cu conducta de aductiune, conducta fonta ductila clasa C25,
DN 700, in tub PAFSIN, DN1200, SN 160000, L = 10 m; tehnologie de executie
propusa - pipe-jacking;
- constructii accesorii: 9 masive de ancoraj; 2 camine de vane de sectorizare; 1 camin
de aerisire; 1 camin de golire; 1 camin aerisire si sectorizare; 2 camine de golire si
sectorizare.

Tronson iesire din Tuzla – gospodaria de apa Tatlageac


- conducta noua de aductiune apa tratata de la iesirea din localitatea Tuzla pana la
gospodaria de apa Costinesti, DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, L = 4.243 m;
tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- constructii accesorii: 1 masiv de ancoraj; 4 camine de vane de sectorizare; 1 camin
de aerisire si sectorizare; 1 camin de golire si sectorizare.
- conducta noua de aductiune apa tratata de la Gospodaria de apa Costinesti pana
la gospodaria de apa Tatlageac, DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, L = 8.204 m;
tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare DC6 cu conducta fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 75 m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare DN39 cu conducta fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 97 m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal cu conducta fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 18 m; tehnologie de executie propusa – pipe-jacking;
- subtraversare DJ394 cu conducta fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 39 m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare canal cu conducta fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 47 m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- sistem de conectare la gospodaria de apa Tatlageac – fonta ductila clasa C25, DN
700, L = 136 m, prevazuta cu apometre si vane de izolare; tehnologie de executie
propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare DN39 cu conducta fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 10000, L = 50 m; tehnologie de executie propusa – pipe-jacking;
- constructii accesorii: 30 masive de ancoraj; 2 camine de vane de sectorizare; 2
camine de aerisire; 2 camine de golire; 4 camine de aerisire si sectorizare; 3 camine
de golire si sectorizare.

Tronson gospodaria de apa Tatlageac – complex Mangalia


- conducta noua de aductiune apa tratata din Gospodaria de apa Tatlageac pana la
gospodaria de apa Mangalia, DN 700 mm, fonta ductila clasa C25, L = 10.603 m;
inclusiv debitmetru; tehnologie de executie propusa - sapatura deschisa;
- subtraversare DN39 cu conducte fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 38 m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- subtraversare DN39 cu conducte fonta ductila clasa C25, DN 700, in tub PAFSIN,
DN1200, SN 160000, L = 35 m; tehnologie de executie propusa - pipe-jacking;
- constructii accesorii: 27 masive de ancoraj; 4 camine de vane de sectorizare; 4
camine de aerisire; 2 camine de golire; 2 camine de aerisire si sectorizare; 4 camine
de golire si sectorizare.

Racorduri la conducta de aductiune pentru alimentarea cu apa a localitatilor:


- Castelu: conectarea la conducta de aductiune Medgidia – Eforie Sud in dreptul
localitatii Castelu si transportul apei cu ajutorul presiunii existente din aductiunea
principala la Gospodaria de apa Castelu, de unde se va alimenta reteaua de
distributie a apei din aceasta localitate;
- Biruinta si Topraisar: conectarea la conducta de aductiune Medgidia – Eforie Sud
in dreptul frontului de captare Biruinta I si transportul apei prin pompare la
rezervoarele din localitatea Biruinta, de unde se vor alimenta cele 2 localitati.
Deasemenea, lucrari de reabilitare a facilitatilor din gospodaria de apa Biruinta;
Lucrarile necesare sunt:
- conducta de conectare, la conducta DN 700 fonta ductila, DN 180 mm, PEID,
PE100 RC, PN 10, SDR17, L = 39 m; tehnologie de executie propusa –
sapatura deschisa;
- constructii accesorii: 1 camin de vane de sectorizare;
- statie hidrofor, Q=45 mc/h, H=40 m, inclusiv accesorii de comanda si control;
statie amplasata in apropierea forajului nr. 1 din cadrul frontului de captare
Biruinta 1;
- 1 debitmetru electromagnetic, DN 150 mm;
- inlocuire conducta de aductiune de apa potabila de la forajul P1 (front captare
Biruinta 1) la gospodaria de apa Biruinta, DN 180 mm, PEID, PE100 RC, PN
10, SDR17, L = 4.895 m; tehnologie de executie propusa – sapatura deschisa;
- Subtraversare canal cu conducta de aductiune, PEID, PE100 RC, DN 180
mm,
L = 10 m, inclusiv tub de protectie din otel; tehnologie de executie propusa –
foraj orizontal;
- constructii accesorii: 6 masive de ancoraj; 3 camine de vane; 3 camine de
aerisire;
- 4 camine de golire; 2 camine de aerisire si sectorizare; 2 camine de golire si
sectorizare;
- inlocuire conducta de aductiune de apa potabila de la Gospodaria de apa
Biruinta la gospodaria de apa Topraisar, DN 180 mm, PEID, PE100 RC, PN
6, SDR 26, L = 6.038 m; tehnologie de executie propusa – sapatura deschisa;
- Subtraversare canal de irigatii cu conducta de aductiune, PEID, PE100 RC,
DN 180 mm, L = 45 m, inclusiv tub de protectie din otel; tehnologie de executie
propusa – foraj orizontal;
- constructii accesorii: 5 masive de ancoraj; 3 camine de vane; 1 camin de
aerisire; 3 camine de golire; 1 camin de aerisisre si sectorizare; 1 camin de
golire si sectorizare.
- elemente de automatizare si control:
o automatizarea completa si integrarea automatizarii in sistemul SCADA
pentru: toate statiile de pompare, toate statiile de clorare, toate
debitmetrele, rezervoarele de la Eforie Sud si Tatlageac;
o senzori de presiune, instalati in caminele de sectorizare si echipament
de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare de
pe conducta de aductiune principala Medgidia-Mangalia.

- Costinesti si Schitu: conectarea la conducta de aductiune Eforie Sud-Mangalia in


dreptul Gospodariei de Apa Costinesti si transportul apei cu ajutorul presiunii
existente din aductiunea principala la rezervoarele din Gospodaria de apa Costinesti,
de unde se vor alimenta cu apa, prin pompare, cele doua localitati;
- Dulcesti, Pecineaga si Mosneni: conectarea la conducta de aductiune Eforie Sud-
Mangalia in dreptul localitatii 23 August si transportul apei cu ajutorul presiunii
existente din aductiunea principala la Gospodaria de apa Dulcesti, de unde se vor
alimenta cu apa cele trei localitati;
- Gospodaria de apa TATLAGEAC: conectarea se face printr-o conducta PEID Dn
110 mm, L=136m;
- Gospodaria de Apa Mangalia: conectare SRC in caminul de vane existent in
Gospodaria de Apa Mangalia;
Indicatori tehnici pentru Sistemul Regional Constanta

Nr
.
Descriere UM Cantitati
Cr
t

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA


1 Reabilitare si automatizare foraje existente de adancime mare buc 4
2 Conducta de aductiune – tronson nou m 106.399,0
3 Conducta de aductiune – reabilitare tronson existent m 9.371,0
Subtraversari canale, cursuri de apa, linii CF, drumuri nationale si
4 buc 40
judetene prin pipe-jacking
Subtraversari canale, cursuri de apa, linii CF, drumuri nationale si
5 buc 7
judetene prin foraj orizontal
6 Supratraversari canale buc 2
Total (m)

Indicatori valorici
Nr. Contract Valoarea estimata a Tip Contract
Denumire Contract
Crt. contractului fara
Diverse
si Neprevazute

- EURO fara TVA -


Sistemul Regional Constanta
CL36+37+38 Reabilitare Sursa Medgidia; Aductiune Medgidia – Gospodaria de Apa Constanta Sud. Aductiune 58.103.537,00 LOTIZAT
Gospodaria de Apa Constanta Sud - Tuzla - Gospodaria de Apa Eforie Sud; Aductiune Eforie Sud
– Gospodaria de Apa Tatlageac; Reabilitare Gospodarie de Apa Biruinta; Reabilitare Gospodarie
de Apa Eforie Sud; Alimentare cu apa Biruinta si Topraisar (statie hidrofor). Aductiune
Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia
Aductiune Mangalia - Albesti; Aductiune Mangalia - Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3
Palas, conducta de aductiune Palas - SRC si reabilitare conducta str. Ion Jalea

LOT 1: Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Reabilitare sursa Medgidia; Aductiune


43 CL36 21.213.541,00 Contract de executie
Medgidia - Gospodaria de Apa Constanta Sud
LOT 2: Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Constanta
Sud - Tuzla - Gospodaria de Apa Eforie Sud; Aductiune Eforie Sud – Gospodaria de Apa
44 CL37 25.522.381,00 Contract de executie
Tatlageac; Reabilitare Gospodarie de Apa Biruinta; Reabilitare Gospodarie de Apa Eforie
Sud; Alimentare cu apa Biruinta si Topraisar (statie hidrofor)

45 CL38 LOT 3: Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – 11.367.615,00 Contract de executie
Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune Mangalia - Albesti; Aductiune Mangalia - Limanu;
Reabilitare statie de pompare SP3 Palas, conducta de aductiune ST Palas - SRC

S-ar putea să vă placă și