Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa Postului Manager economic si turistic

SC ALIROMAND SRL

APROB,

ADMINISTRATOR

GHIMIS GHEORGHE

FIŞA POSTULUI

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului : Manager economic si turistic

Nivelul postului : Conducere

Scopul principal al postului : realizează activităţi de conducere si desfasoara


activitati specifice domeniului de activitate, in conformitate cu legislaţia în
vigoare, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii societatii;

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Studii de specialitate : Studii superioare turism / economice

Perfecţionări (specializări) :  In domeniile de activitate ale societatii;

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator : Windows, Ms Office;

Limbi străine : engleza, scris, vorbit, citit nivel mediu

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : capacitate de concentrare sporită,


receptivitate, spirit de echipă, spirit de iniţiativă, capacitate de a face faţă unor
situaţii dinamice, capacitate organizatorica .

Cerinţe specifice: cunostinte de coordonare a societatii, a vanzarilor; cunoasterea


in profunzime a pietei locale de afaceri; cunoasterea legislatiei in domeniu.

Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini


manageriale): cunoasterea metodelor si tehnicilor care sa contribuie la cresterea
eficientei activitatii.

Atribuţiile postului              

Atributii generale:

1/3
- responsabil de achizitiile publice

- elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli;

- elaboreaza planificarea de investitii;

- controlul si supervizarea activitatii departamentului financiar-contabil,

- avizeaza primele, bonificatiile sau promovarile doar pe considerente de merit


profesional;

- aplica politica de personal;

- stabileste politicile contabile;

- realizarea corecta si la zi a evidentei financiar contabile.

Atributii specifice pentru implementare proiecte cu finantare nerambursabila:

- face parte din echipa de management a proiectului


- va substitui daca si cand este cazul pe managerul general de proiect
- va raspunde direct catre managerul de proiect / administratorul societatii (si, implicit, in
fata Autoritatii Contractante) de:

atragerea, organizarea, monitorizarea desfasurarii evenimentelor turistice


organizate de catre societate

respectarea stricta a legislatiei nationale privind turismul si


agrementul/tratamentul balnear

elaborarea, actualizarea permanenta si monitorizarea indeplinirii planurilor de


marketing ale societatii

prevenirea, identificarea, raportarea catre managerul de proiect in cazul


neregulilor

identificarea, raportarea catre managerul de proiect a riscurilor care pot afecta


implementarea in bune conditii a proiectului

supervizare - corecta intocmire, din punct de vedere tehnic, a raportarilor


periodice / trimestriale catre finantator

supervizare - managementul financiar al proiectului

relatia cu bancile si alti finantatori (cand este cazul)

supervizare - platile in cadrul contractelor de achizitii publice

supervizare - corespondenta purtata cu finantatorul

2/3
alte atributii stabilite de catre managerul de proiect necesare pentru
implementarea proiectului

- monitorizarea din punct de vedere economico – financiar a tuturor


activitatilor desfasurate in cadrul unui proiect (managementul riscurilor si
neregurilor, derularea contractelor de achizitie, elaborarea cererilor de plata si
intregul management financiar al proiectului);

- arhivarea documentelor;

- monitorizarea controlului intern si raportarilor;

- realizarea corecta a contabilitatii proiectului.

Sfera relaţională a titularului postului              

    Sfera relaţională internă:            

a) Relaţii ierarhice:                                                    

 subordonat direct faţă de Managerul proiectului, fata de actionariatul


societatii.

b) Relaţii funcţionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de


consultanta sau supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul
societatii cu care se stabilesc relatii economice, juridice sau alte forme de
colaborare.

c) Relaţii de control: din punct de vedere economic-personalul din echipa de


implementare a proiectului

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului    

                      

Numele şi prenumele: Ghimis Valentina

Semnătura ........................................................... 

Data: ....16.10.2012.............. 

3/3

S-ar putea să vă placă și