Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Popa

Prenume: Mariana Adriana


Către: Academia de Studii Economice
In atenția: Comisia de Admitere

Stimată comisie,

Permiteți-mi să vă adresez această scrisoare în sprijinul candidaturii mele în cadrul


Academiei de Studii Economice din București.
Mă numesc Popa G.A. Mariana Adriana și sunt absolventă a Colegiului Național “Elena
Cuza” din București, iar decizia de a deveni student al Academiei de Studii Economice din
București, în cadrul Facultății de Drept, este bazată, pe de-o parte, pe o analiză obiectivă a ofertei
curriculare și extracurriculare în raport cu specializări asemănătoare propuse de către alte unități
de învățământ universitar. Calitatea instruirii științifice, climatul de studiu bazat pe seriozitate și
activitatea cadrelor didactice universitare reprezintă modalitățile prin care pot dobândi
competența profesională, valorile și aptitudinile pe care mi le doresc în specializarea aleasă.
Consider că, Academia de Studii Economice din București este alegerea cea mai potrivită, având
în vedere domeniile de cercetare și de studiu pe care le oferă studenților săi. Așa cum se poate
observa din domeniile și din informațiile postate pe site-ul facultății, instituția posedă o bază
materială adecvată, iar în ceea ce privește studiile de master, studenții au acces la o paletă și mai
largă de activități de practică și la activități special concepute pentru acces la o mai bună
angajabilitate în mediul profesional atât național, cât și internațional. Pe de altă parte, o mare
influență în alegerea acestui drum o are și familia mea, mama fiind cea care a urmat cursurile
Facultății de Management si care m-a îndrumat să aleg cu încredere ASE, reprezentând pentru
aceasta atât un cadru armonios de aprofundare, cât și factorul ascensiunii pe plan profesional.
Facultatea de Drept, din cadrul Academiei de Studii Economice constituie prima si unica mea
alegere deoarece întrunește așteptările mele și îmi poate oferi șansa de a-mi îndeplini idealul
socioprofesional.
Obiectivele mele sunt legate nu numai de obținerea unei diplome, cât mai ales de
dobândirea unor aptitudini, cunoștințe și competențe necesare creșterii capacității personale de
angajare pe o piața a muncii din ce în ce mai dinamică. Acest dinamism impune un contact
permanent cu cele mai noi abordări în domeniu, fapt pentru care sunt convinsă că ASE-ul îl
realizează prin cursurile proprii. Mai mult decât atât, intenționez să îmi consolidez formarea
profesională, continuându-mi studiile prin intermediul programelor de masterat pe care le oferă
facultatea.
Pot afirma faptul că, pe parcursul anilor de liceu am participat la acțiuni de voluntariat
susținute de “Proedus”, prin intermediul cărora am reușit să deprind noi aptitudini, sa îmi
antrenez răbdarea și să îmi dezvolt abilitățile de viață independentă. De asemenea, doresc să mă
implic activ în viitoarele activități extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenți,
pentru a adauga un plus de extindere procesului meu de pregătire.
Apreciez că Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Drept va
constitui o parte importantă din viața mea și din viitorul carierei mele, aceasta fiind nu numai o
instituție de învățământ superioară, dar și un loc al profesionalismului. Fiind o persoană cu o
puternică dorință de cunoaștere, cu o gândire rațională și obiectivă, dornică de a înfăptui
dreptatea, dar și o persoană pretențioasă când vine vorba de propriul viitor, voi alege întotdeauna
ce este mai bun pentru mine, iar această Universitate este debutul perfect în viitoarea mea
carieră.
Privesc acest demers cu respect și cu speranța că mă veți considera a fi unul dintre
viitorii studenți ai Academiei de Studii Economice din București.

Data: 04.07.2022 Cu considerație,

S-ar putea să vă placă și