Sunteți pe pagina 1din 9

Data:12. 01.

2017
Scoala:Școala Gimnazială,,Iulia Hașdeu" Galați
Clasa:a III-a A
Cadru didactic : prof. înv. primar Ionica Răileanu
Aria curriculara:Om și societate
Disciplina:Educație civică
Unitatea de învățare: Tema lecției: Să fim responsabili
Tipul lecției:- recapitulare
Durata : 50 minute
Obiective de referintă:
1.2 Să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice;
2.1 Să compare situații care privesc responsabilitățile la diferite vârste;
2.2 Să identifice reguli și norme de comportament civic în diferite situații;
Obiective operationale:
a) cognitive:
O1. Să identifice situațiile de pericol;
O2. Să opereze cu termeni specifici educației civice;
O3. Să analizeze cazurile prezentate, găsind explicații și măsuri juste de rezolvare;
O4. Să alcătuiască alt final la lectură(desene );
O5. Să identifice responsabilități la vârste diferite;
b) afectiv :
Conștientizarea importanței respectării responsabilității în contexte variate de viață;
Resurse:
 materiale :-text- suport(Guleraș Cenușiu ,după Dmitri Narkisovici Mamin-Sibiriak);
- Fișa -Turul întrebărilor  (puse pe imaginea unei rățuște);
- Fișa- Știați că... ;
- planșa cu ,,Copacul responsabilităților”;
- mânuțe din hârtie, decupate;
- coli colorate;
 procedurale: conversaţia, explicaţia, expunerea, studiul de caz, joc didactic,problematizarea;
 evaluare : observare sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă

Forme de organizare: frontal, individual, in grup.

Bibliografie
 Îndrumător pentru utilizarea manualului de Educație civică, Ed. Aramis
 *** Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a III-a, Bucureşti, 2006

Proiect de lecție-Educație civică


Nr. Momentele Du Ob. Demers didactic Resurse Evaluare
Crt. lecției rata op. procedurale materiale Forme
Activitatea Activitatea de
învăţătorului elevilor organiza
re
1 Moment 1’ Pregătesc materialele și cadrul optim Se pregătesc pentru Conversatia frontal Observare
organizatoric necesar lecției. lecţie. sistematică

2 5’ Pe tablă se găsește următoarea cerință: Elevii vor alcătui Problemati Post-it frontal Observare
Alcătuiește o propoziție în care îți propoziția. zarea sistematică
Captarea imaginezi că mama și tata ar lipsi o Elevii vor citi tema de
atenţiei săptămână de acasă, ce ai face tu acasă/clasă Conversatia
singur? exercitiul
Se va verifica tema de acasă / tema de
pe tablă, iar apoi se va discuta pe
marginea lor.
3 Anunţarea 3’ Anunț titlul lecției : ” Să fim Ascultă cu atenţie . Conversația frontal
temei si responsabili ”-text suport ,,Guleraș
enunțarea
Cenușiu",după Dmitri Narkisovici
obiectivelor
Mamin-Sibiriak
Voi scrie titlul lecției la tablă.
Enunț obiectivele lecției, pe înțelesul
elevilor.
4 Dirijarea 32’ O1 - Activitate individuală Explicația Fișe de lucru Activita Evaluare
activităţii O2 Se citește textul suport. conversaţia individual-text te scrisă
Vocabular : exercițiul individu
zarvă- Explică ală
frântă- termenii/alcătuiesc
a izbuti- propoziții cu aceste
copcă-.. cuvinte noi

Fiecare elev va primi câte o întrebare la


care trebuie să răspundă :
O-Care sunt personajele din lectură?
-Unde se petrece acțiunea? -Citesc enunțurile de
-În ce anotimp? pe fișe ( întrebările sunt
-Cine era Guleraș Cenușiu? scrise pe rățuște) Conversația ,,Turul frontal Evaluare
-De ce purta acest nume? Prezintă răspunsurile, întrebărilor" orală
-Care era familia acestei rățuște ? se corectează dacă este
-familia restrânsă cazul.
-familia lărgită
-familia de la școală
-Cum considerați hotărârea familiei de a
pleca?
-De ce erau îngrijorați cei apropiați?
-Din ce cauză nu putea zbura?
-Cine a greșit?
-Unde este greșeala? Elevii descoperă că
-Cu cine s-a împrietenit Guleraș rățușca nu a fost
Cenușiu? prevăzătoare și că la
-Ce putea să se întâmple dacă nu o orice vârstă există
salvau vânătorii?... pericole.

Se verifică răspunsurile date.


5 T:Solicit găsirea personajelor, însușirea După expirarea c
O2 și menționarea responsabilității fiecăruia timpului de lucru ( 10 Explicația Activitate Evaluare
O3 După finalizarea schemei la tablă, minute) fiecare rând , Conversația pe echipe scrisă
acestea vor fi expuse. printr-un lider observația
Guleraș Cenușiu-jucăuș-să desemnat va scrie la
supraviețuiască tablă
Rățoiul tată- iubitor – să-și Evaluare
învețe orală
copilul ce
Mama rață-responsabilă- e bine/rău
Vulpea-șireată-să păcălească puii naivi -Spune un argument ptr Conversația Activitate Observare
O4 Vânătorul –protector-să păzească fiecare personaj Exercițiul individua sistematică
pădurea lă
Iepurele –prietenos-să se ascundă
Conducătorul cârdului-înțelept-să frontal
conducă păsările în țările calde
6 Asigurarea 5’ O5 Elevii vor primi câte o mânuță decupată Notează, conform Conversația Mânuțe decupate Observare
retenției și a Fiecare copil va scrie : în palmă- cerințelor : numele, Exercițiul Planșa ”Copacul sistematică
transferului numele, pe degete responsabilitățile pe responsabilități Joc didactic responsabilităților” Evaluare
care le au la ei în familie/ ce tabla flipchart scrisă
responsabilități au în clasă.
Fiecare elev va lipi mânuța scrisă
pe ,,Copacul responsabilităților ” la
tabla flip-chart
7 Tema pentru 2’ Anunț tema pentru acasă: Notează tema în caiete Conversația Observare
acasă 1 .Citește ,,Puiul" deI.Al.Brătescu sistematică
Voinești
2.Schimbă finalul lecturii ,,Guleraș
Cenușiu"
Aprecieri 2’ Voi aprecia,voi face observaţii, voi nota Conversația Aprecieri
finale elevii și îi voi încuraja. verbale

Anexa -Turul întrebărilor


Care sunt personajele din lectură?
Unde se petrece acțiunea?
În ce anotimp?
Cine era Guleraș Cenușiu?
De ce purta acest nume?
Care era familia acestei rățuște ?
-familia restrânsă
-familia lărgită
-familia de la școală
Cum considerați hotărârea familiei de a pleca?
De ce erau îngrijorați cei apropiați?
Din ce cauză nu putea zbura?
Cine a greșit?
Unde este greșeala?
Cu cine s-a împrietenit Guleraș Cenușiu?
Ce putea să se întâmple dacă nu o salvau vânătorii?...
Anexa-Copacul responsabilităților
Știați că...
*Puful și stratul de grăsime de sub piele protejează rațele de frig.. Pentru a se camufla de
prădători în perioada în care nu pot să zboare, masculii capătă un colorit maroniu-gălbui, numit și
penaj de eclipsă.
*La câteva ore după ieșirea din ou, puii pot merge sau înota.
*Unele specii sunt capabile să depășească 100 km/oră în zbor.
*Rațele pot zbura ore în șir, adesea planând, datorită aripilor uriașe și oaselor foarte
ușoare
*Sunt răspândite pe toate continentele, cu excepția Antarcticei; cele care cuibăresc în
zonele reci și temperate sunt migratoare.
* Cum se îngrijesc ?
Cu ajutorul unei glandece este situată deasupra cozii. Ea secretă un produs uleios, cu
care pasărea își unge penele, servindu-se de cioc. Pasărea stimulează glanda cu ciocul și apoi
își distribuie uleiul pe tot corpul frecându-și și curățându-și penele. Penele astfel unse nu sunt
udate de apă. Îngrijirea penajului este importantă pentru păsările de apă, deoarece este esențial
ca penele să rămână impermeabile.
*Stoluri zboară într-o formație în formă de V
*Stând în urma păsării conducătoare, cele din spate profită de mai puțină turbulență și
economisesc astfel energie. Poziția păsării conducătoare care muncește din greu se schimbă
periodic.
* În România sunt deosebit de frecvente, ca specii și indivizi, în Delta Dunării, complexul
lagunar Razim, precum și în multe bălți interioare din zonele joase și chiar pe lacurile de
acumulare de la altitudini mai mari.
* Unele specii sunt ținute pentru valoarea lor ornamentală.

* Sunt mult vânate pentru carnea și penele lor și la multe din ele se consumă și ouăle

S-ar putea să vă placă și