Sunteți pe pagina 1din 5

An școlar: 2021 - 2022 Disciplina: Lb.

română
Clasa: a III-a B
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ Numele: .............................
Data:............................ SEM I Calificativ: .........................
– Varianta b – Punctaj: .............................

30 p I. Înțelegerea mesajului scris


Citeşte cu atenţie următorul text:
 Din desișul pădurii se contură o formă mică și firavă. Era un pui de căprioară, cu blăniță
maro, ca de mătase. Ridică în sus boticul umed și catifelat.
Cu nările fremătânde adulmecă aerul și simți un miros ciudat, nemaiîntâlnit. Parcă se
făcea tot mai frig...
- E ger! șopti ea. Am auzit-o pe mama de dimineață spunând că de acum vine iarna. Dar
cine este iarna? Unde a fost plecată de spun toți că vine?
Căprioara văzu cu uimire cum din nările sale, la fiecare respirație, se risipeau în aer
fuioare de abur cald. Oare de ce?
Observă că totul în jur se schimbase: poteca era înghețată bocnă, iar ierburile și crengile
copacilor erau acoperite cu un văl alb, argintat. Întreaga pădure părea îmbrăcată în haină
strălucitoare, ca de sărbătoare.
 - Nu mai există iarbă fragedă! spuse ea dezamăgită.
- Bineînțeles că nu, auzi o voce fermă în spatele ei. Doar nu credeai că iarba va sta verde
și proaspătă până la primăvară! Nu vezi? A sosit iarna. E preferata mea! spuse bursucul.
- Iarna? De unde vine? Cine este ea?
- Ha, ha, ha! se amuză bursucul. Nu știi? Iarna este doar un anotimp, ce-i drept cel mai
friguros, dar pentru mine e perfect! Iată prima zăpadă!
- Zăpadă? întrebă mirat puiul de căprioară.
 Dar până să apuce bursucul să-i răspundă, din cer, căzând ușor, i se așeză pe nas un fulg
de zăpadă. Și-apoi altul, și altul și încet-încet începu să ningă ca-n povești.
Puiul de căprioară zburda vesel încercând să prindă pe botic fulgii strălucitori. Apoi
alergă spre marginea poienii unde era mama sa. Abia aștepta să-i povestească că a înțeles cine
este Iarna.
(,,Căprioara descoperă iarna” de Laura Răducanu)

10 p 1. Precizează:
a) titlul textului ________________________________________________________________
b) numele autorului ____________________________________________________________
c) tipul textului ________________________________________________________________
d) tema textului _______________________________________________________________
e) număr de alineate ____________________________________________________________
f) locul acţiunii _______________________________________________________________
g) timpul acţiunii ______________________________________________________________
h) personajele _________________________________________________________________
i) mesajul textului ______________________________________________________________
j) o emoție sau stare pe care ai trăit-o citind textul:
tristețe, indiferență, plăcere, interes, curiozitate, uimire, neputință, revoltă, milă, furie, etc.
Eu am trăit ____________ pentru că __________________________________________

4p 2. Subliniază în textul citit:


a) cu mov un alineat ce conține un fragment narativ (care povestește o întâmplare)
b) cu albastru un alineat ce conține descrierea unui personaj
c) cu verde un alineat ce conține o descriere de natură
d) cu roșu un alineat ce conține dialog.

6p 3. Răspunde la întrebări:
a) Care sunt primele semne ale iernii, până să înceapă ninsoarea?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) De ce crezi tu că puiul de căprioară nu știa cine sau ce este iarna?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4p 4. Formulează două întrebări potrivite pentru următorul răspuns:


Căprioara simți în aer un miros ciudat, nemaiîntâlnit.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6 p 5. Alcătuiește planul de idei sub formă de propoziții pentru textul citit.


(3 fragmente logice)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20 p II. Vocabular
8p 1. Găsește sinonime (cuvinte cu sens asemănător) pentru următoarele cuvinte:
uimire - _____________________________ jurământ - ___________________________
adulmecă - __________________________ aprig - ___________________________

4p 2. Găsește antonime (cuvinte cu sens opus) pentru următoarele cuvinte:


se risipeau - _________________________ potolită - ____________________________
friguros - ___________________________ îndepărtată - _________________________

3p 3. Subliniază doar cuvintele care sunt omonime


( au aceeași formă dar în propoziții pot căpăta sensuri diferite):
ea, nouă, fermă, neam, bursuc, copii, vară, frig

2p 4. Explică expresiile:
înghețată bocnă - ______________________________________________________________
tobă de carte - _________________________________________________________________

3 p 5. Găsește cel puțin trei cuvinte care fac parte din familia de cuvinte a cuvântului muncă.
Ex: pădure: pădurice, pădurar, pădurăreasă, împădurit, despădurit, reîmpădurit, a împăduri
muncă - ______________________________________________________________________

20 p III. Ortografie și punctuație


12 p 1. Completează corespunzător cu ortograma sau cuvântul potrivit:
a) la sau l-a
________ servici ________ bunici ________ așteptat ________ hrănit
b) neam sau ne-am
________ de la țară ________ zărit ________ harnic ________ certat
c) nea sau ne-a
________ strigat ________ argintie ________ poftit ________ Ghiță

3p 2. Găsește în textul citit și desparte în silabe câte un cuvânt format din:


trei silabe: ____________________________________________________________________
patru silabe: __________________________________________________________________
cinci silabe: ___________________________________________________________________
Ex: două silabe: iarbă / iar-bă
5p 3. Completează următorul text cu semnele de punctuație care lipsesc:
Mircea îi spune colegului de bancă
Ce faci duminică Ștefane
Voi merge la verișoara mea Este ziua ei de naștere
La mulți ani pentru verișoara ta

20 p IV. Gramatică
3p 1. Subliniază cu o linie substantivele și cu două linii adjectivele:
catifea, zgârcită, iar, cântă, catifelat, lalele, patru, sau, catifelează, cuier, voi, cuminți

4p 2. Trece următoarele expresii (substantiv + adjectiv) la plural:


palton maroniu - ______________________ cenușiul nor - ________________________
rochie aurie - _________________________ vesela fetiță - ________________________

8p 3. Analizează cuvintele subliniate în următorul text:


În vastele teritorii ale Rusiei, în seara de Crăciun, o tânără și frumoasă fată vine să
împartă daruri copiilor, care o așteaptă cu nerăbdare de-a lungul întregului an. Numele ei este
Fata Zăpezii. Însoțită de Bunicul Îngheț, un bătrân cu barba albă și haina lungă și roșie, colindă
din casă în casă, călătorind într-o sanie trasă de patru cai. Fata Zăpezii și Bunicul Îngheț intră pe
ușa din față, nu pe hornurile caselor. Copilașii îi întâmpină cu merinde alese și băuturi fierbinți.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5 p 4. Găsește în textul ,,Căprioara descoperă iarna” părțile de vorbire cerute. Dacă nu le


descoperi, dă tu exemple personale.
un substantiv comun, nr. plural, gen. neutru – _______________________________________
un substantiv propriu – __________________________________________________________
un substantiv comun, nr. singular, gen. masculin – ____________________________________
un adjectiv, nr. singular, gen feminin – _____________________________________________
un adjectiv, nr. plural, gen. masculin - ______________________________________________

S-ar putea să vă placă și