Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către Președintele Republicii Moldova și membrii delegațiilor
în primul semestru al anului 2022
N Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
r. (scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele bugetul autorității/ instituției
delegate)
1 2 3 4
1. Delegare în Republica Germană, Ordin nr.AP-12 din 11 februarie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
München, în scopul participării Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
la Conferința de Securitate. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 34.3 mii lei
- Cristina Gherasimov – Secretar general al (inclusiv diurnă - 8.4 mii lei, cazare – 9.3
Perioada 18 – 20 februarie 2022 Aparatului Președintelui Republicii Moldova mii lei,
bilete avia – 16.6 mii lei )
2. Delegare în Regatul Belgiei, Ordin nr.AP-38 din 16 mai 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
Bruxelles, în scopul participării Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
într-o vizită de lucru. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 21.2 mii lei,
- Cristina Gherasimov – Secretar general al cheltuieli pentru bilete avia
Perioada 17 – 19 mai 2022 Aparatului Președintelui Republicii Moldova
3. Delegare în Regatul Țărilor de Jos, Ordin nr.AP-41 din 30 mai 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
Rotterdam, în scopul participării Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
într-o vizită de lucru. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 14.4 mii lei
Perioada 31 mai -1 iunie 2022 (inclusiv cazare – 3.4 mii lei,
bilete avia – 11.0 mii lei )
4. Delegare în Republica Elena, Cheltuieli aferente deplasării acoperite
localitatea Thessaloniki, în scopul Ordin nr.AP-46 din 8 iunie 2022 din bugetul Aparatului Președintelui R M
participării la Summit-ul șefilor de Delegat: Suma totală – 5.5 mii lei
stat și de guvern al Procesului de - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova (inclusiv diurna – 3.1 mii lei,
Cooperare în Europa de Sud-Est. bilete avia – 2.4 mii lei )
Perioada 10 -11 iunie 2022
5. Delegare în Republica Ucraina, Ordin nr.AP-53 din 27 iunie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
Kiev, în scopul participării Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
într-o vizită de lucru. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 0.00 lei
Perioada 27 iunie 2022 - Dorin Recean –Consilier al Președintelui
Republicii Moldova în domeniul apărării și
securității naționale.

S-ar putea să vă placă și