Sunteți pe pagina 1din 6

”Together for a better educational integration of children with special educational needs” Cod

2SOFT/1.1/133

FIȘĂ ȘCOLARĂ INDIVIDUALĂ

NUME .Agafitei
PRENUME Mihaela
SEXUL feminin
DATA NAȘTERII 27 06 2007
DATA DESCHIDERII FIȘEI 02.05.2021
CLASA a- VII- a
DATE FAMILIALE
1. OCUPATIA ȘI LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR:
MAMA: Invatatoare
.........................................................................................................................................
. TATA: Inginer
.........................................................................................................................................
. 2. STRUCTURA SI COMPONENTA FAMILIEI:
A. a) normală (mama, tata) x
b) extinsă (mama, tata, alte rude) □
c) familie cu părinte unic □
d) părinți despărțiți □
e) părinți vitregi □
f) alte situații □
DATE PERSONALE :
FRAȚI 1
NUME Agafitei Andrei
VÂRSTA 5 ani
SEX masculin
”Together for a better educational integration of children with special educational needs” Cod
2SOFT/1.1/133

3. ATMOSFERA ȘI CLIMATUL EDUCATIV


x a) înțelegere deplină între părinți și între părinți și copii
□ b) conflicte sporadice
□ c) dezacord evindent între părinți, eventual între părinți și copii
□ d) familie dezorganizata sau în curs de disociere □
4. CONDIȚII DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ ALE ELEVULUI - eleva locuieste
impreuna cu familia,intr-un apartament .Dispune de toate conditiile de ordin
material ,necesare pregatirii scolare.
5. INFLUENȚE EXTRAFAMILIALE (vecinătatea, cercul de
prieteni) - este un cerc cunoscut de prieteni

II. DATE MEDICALE:


1. Antecedente- fara antecedente medicale deosebite ,doar bolile firesti ale copilariei
2. Dezvoltarea fizică și starea sănătății - stare de sanatate buna ,dezvoltare fizica
normala
III. EXPERIENȚE RELEVANTE:
1. anterioare - particip Olimpiada Nationala de Educatie Civica
2. curente
IV. REZULTATE ÎN ACTIVITĂȚILE ELEVULUI
1. REZULTATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ
a) grafic global - media la clasa a-V-a si a- VI-a , a fost 10
b) date selective ...........................................................................
2. REZULTATE ÎN ACTIVITĂȚILE TEHNICO-APLICATIVE :
a) felul activității;-sectia handbal
b) nivelul de pregătire practică la absolvire - insctructor sportiv
V. PROCESELE INTELECTUALE ȘI STILUL DE MUNCĂ
1. NIVELUL DE INTELIGENȚĂ (puterea de judecată, capacitatea de înțelegere,
sistematizarea, esențializarea, stabilirea de legături)
• Foarte inteligent - x
• Inteligent □
• Mediocru □
• Slab □
2. APTITUDINI SPECIALE

”Together for a better educational integration of children with special educational needs” Cod
2SOFT/1.1/133

.....................................................................................................................
. 3. MEMORIA

• Foarte bună -x
• Bună □
• Suficient dezvoltată □
• Slab dezvoltată □
4. LIMBAJUL
• Vocabular bogat, exprimare frumoasă □
• Exprimare ușoară și corectă -x
• Vocabular redus, exprimare greoaie □
• Exprimare foarte săracă și incoerentă □

5. CUM LUCREAZĂ ELEVUL, STILUL DE MUNCĂ


a) Cum lucrează elevul:
□ Sistematic, temeinic, cu preocupări de adâncire, depășind manualul sau
programa

x Organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului


□ Inegal, fluctuații vizibile în note, alternează conștiinciozitatea cu delăsarea □
Neglijent, improvizeaza răspunsurile, copiază temele, speculează notele □
Învață în salturi pentru a obține o notă de trecere (lacune mari în cunoștiințe) □
Alte mențiuni .......................................................
b) Sârguința:
• Foarte sârguincios x
• Sârguincios □
• Puțin sârguincios □
• Deloc sârguincios □
c) Independența, creativitate:
• Inventiv, cu manifestări de creativitate □

”Together for a better educational integration of children with special educational needs” Cod
2SOFT/1.1/133

• Ocazional are inițiativă, manifestă independență □


• Lucreaza stereotipic □
• Nu manifestă deloc inițiativă și independență □
• Alte aprecieri □
VI. CONDUITA LA LECȚII ȘI ÎN COLECTIVUL ȘCOLAR
1. CONDUITA ELEVULUI LA LECȚII
a) Interesul, participarea la lecții:
x Intervine cu completări, participă activ, își aduce contribuția spontană la lecția
nouă

□ Manifestă interes inegal, fluctuant


□ Se lasă greu antrenat, participă numai când e direct solicitat
□ Obișnuit inactiv, parcă absent, numai observații repetate îl aduc la ordine
b) Disciplină la lecții:
x Se încadrează în disciplina lecției, este receptiv la observații și îndrumări
□ Disciplinat numai în condiții de supraveghere directă sau de constrângere, nereceptiv
la cerințele școlare
□ Nedisciplinat, chiar turbulent, atrage și pe alții în abateri
□ Fuge de la ore, are atitudine de bravare, preocupări colaterale
2. ACTIVITĂȚILE ȘI CONDUITA ELEVULUI ÎN COLECTIV:
a) Cum participă la viața colectivului:
□ Mai mult retras, izolat, nu se interesează de problemele colective
□ Se sustrage de la munci sociale, lucrează numai din obligație
□ Se integrează în colectiv, este bun executant dar fără opinie proprie
x Autoritar, bun organizator și animator al colectivului
b) Cum e privit de colegi:
x Bun coleg, sensibil la greutățile și problemele celorlalți
□ Preocupat mai mult de sine, individualist, egoist
□ Alte situații □ Prețuit pentru rezultate bune la învățătură
□ Apreciat pentru poziția în colectivul clasei

”Together for a better educational integration of children with special educational needs” Cod
2SOFT/1.1/133

□ Prețuit pentru performanțe extrașcolare


3. COMPORTAREA GENERALĂ A ELEVULUI :
Nota purtare
□ Cu abateri disciplinare grave
□ Cu abateri disciplinare minore dar frecvente
x Comportare cuviincioasă, corectă
x Este un exemplu de bună purtare
VII. TRASĂTURI DE PERSONALITATE:
1. FIREA ȘI TEMPERAMENTUL ELEVULUI :
a) Introvertit / extrovertit:
x Deschis, comunicativ, sociabil
□ Închis, rezervat, puțin sociabil
□ Tip combinat
b) Comportament:
□ Impulsiv, nestăpânit, uneori brutal
x Energic, vioi, ușor adaptabil
□ Liniștit, domol, reținut, chiar lent □ Rezistență redusă la efort, extrem de sensibil
c) Dispoziție afectivă generală:
□ Realist, cu înclinații practice, utilitariste
x Vesel, optimist
□ Visător, cu tendințe romantice
□ Înclinat spre meditație, interiorizare, singurătate
□ Mai mult trist, uneori deprimat, cu o umbră de melancolie
2. ECHILIBRUL EMOTIV
□ Hiperemotiv, excesiv de timid, emoțiile îi dezorganizează
performanțele □ Emotiv, dar fără reacții dezadaptate
x Controlat, stăpânit (cu prețul unui efort voluntar)
□ Calm, echilibrat, uneori nepăsător

”Together for a better educational integration of children with special educational needs” Cod
2SOFT/1.1/133

3. TRĂSĂTURI DOMINANTE DE CARACTER


a) Pozitive: politete, sociabilitate b) Negative: gelozie
VIII. OBSERVAȚII ȘI CONCLUZII
1. PARȚIALE PE ANI DE STUDIU - Este o eleva inteligenta , cu note bune la
diferite discipline
2. FINALE - din punct de vedere al temperamentului,este inca in formare,dar se
contureaza tipul sangvinicului ,cu elemente din flegmatic.Prezinta inclinatii spre domeniul
sportiv si artistic
3. RECOMANDĂRI- ascultarea activa a copilului,stimularea perseverentei in
pregatirea scolara, oferirea de feed-back-uri constructive

S-ar putea să vă placă și