Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii practice Instruire asistata de calculator

Editorul de texte WORD Lect.univ.Adrian Runceanu

Seminar 2 - MICROSOFT WORD

Problema 1

1. Creaţi un document Word nou, cu următoarele setări de pagină: format A4, margini:
dreapta 1.75 cm, stânga 1.62 cm, sus 2.04 cm, jos 2.37 cm, orientarea paginii veticală.
 realizaţi un antet aliniat la stânga, care să conţină “Date studenti” ;
 numerotarea paginii: stânga – sus utilizând cifre romane cu dimensiunea de 14, bold,
fontul Tahoma.

2. Să se construiască un tabel de forma următoare şi să se completeze 5 linii în tabel:

Date studenti
Nr. Medii
Facultatea Total studenti Alte date
crt. Grupa Restantieri Promovaţi cu medii
De 5 Între 5-7 Peste 7
1.
2.

 Formatări:
- capul de tabel va fi aliniat centrat (orizontal şi vertical), aldin, fontul utilizat Arial,
culoare verde, dimens. de 14;
- fontul utilizat pentru textul din tabel va fi Bookman Old Style de dimensiune de
13.5, culoare albastru;
- conturul tabelului: linie triplă de culoare roşu, grosimea de 3 pct.; liniile dintre
coloane să fie punctate de culoare albastru şi grosime 2 pct.
- coloana Alte date va conţine numărul elevilor cu media 5, cea mai mare medie, cel
mai mare număr de elevi, cel mai mic număr de elevi, numărul total de elevi
corigenţi;
- ordonaţi tabelul crescător după câmpul Liceul.

3. Salvaţi documentul cu numele DATESTUDENTI din folderul GRUPA de pe discul C:\.

1
Aplicatii practice Instruire asistata de calculator
Editorul de texte WORD Lect.univ.Adrian Runceanu

Problema 2

1. Creaţi un document Word nou, cu următoarele setări de pagină: format A4, margini:
dreapta 1.37 cm, sus 1.99 cm, stânga 1.53 cm, jos 1.53 cm, orientarea paginii orizontală.
 realizaţi un antet aliniat la dreapta, care să conţină “Datele vaporului” ;
 numerotarea paginii: în partea superioară, centrată, utilizând cifre arabe, cu dimensiunea de
13.5, italic, fontul utilizat Arial Black.

2. Să se construiască un tabel de forma următoare şi să se completeze 5 linii în tabel:

DATE SPECIFICE VAPORULUI


Plecare / sosire
Nr. Sumă
Denumire vapor Număr Ora Ora Număr Observaţii
crt. Preţ bilet încasată
cursă plecării sosirii pasageri

1.
2.

 Formatări:
- capul de tabel va fi aliniat centrat (orizontal şi vertical), aldin, fontul utilizat – Times
New Roman, culoare verde, dimens. de 10;
- fontul utilizat pentru textul din tabel va fi Bookman Old Style de dimensiune de 9.5,
culoare albastru;
- conturul tabelului: linie dublă de culoare roşu, grosimea de 3 pct.; liniile dintre
coloane să fie punctate de culoare albastru şi grosime 2 pct.
- coloana Observaţii va conţine informaţii referitoare la starea tehnică a vaporului,
data ultimei revizii, durata de funcţionare;
- ordonaţi tabelul crescător după câmpul Suma încasată.

3. Salvaţi documentul cu numele DATEVAP din folderul GRUPA de pe discul C:\.