Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicatii practice Instruire asistata de calculator

Editorul de calcul tabular EXCEL Lect.univ.Adrian Runceanu

Seminar 4
MICROSOFT EXCEL

Problema 8

Calcul de preţ

1. Deschideţi Microsoft Excel


2. Apăsaţi butonul NOU ( )pentru un nou spaţiu de lucru.

3. Redenumiţi Foaia de lucru făcând clic dreapta pe numele ‘Foaia1’ şi selectând REDENUMIRE. Daţi
foii numele de ‘Preţul unui calculator’
4. Scrieţi datele în modul prezentat în figura nr. 1
5. Calculaţi valoarea TVA în modul prezentat în figura nr. 2
6. După calcularea valorii TVA pentru toate componentele selectaţi celulele D3:D9 şi daţi un clic dreapta.
Va apărea următorul meniu:
7. Selectaţi submeniul Formatare celule

8. La Număr zecimale introduceţi numărul 2, iar bifaţi la Utilizare separator mii (.)
9. Faceţi aceeaşi paşi şi la coloana C şi E
10. Acum în celula E3 introduceţi formula din figura nr. 3
11. Selectaţi celulele de la A11:D11.
12. Deschideţi iarăşi submeniul Formatare celule, iar la Aliniere bifaţi Îmbinare celule.
13. În celula îmbinată insertaţi data ‘VALOARE TOTALĂ:’
14. În E11 insertaţi formula din figura nr. 4
15. După obţinerea rezultatului faceţi o diagramă de cerc (fig.
5)

1
Aplicatii practice Instruire asistata de calculator
Editorul de calcul tabular EXCEL Lect.univ.Adrian Runceanu

Figura nr. 1

Figura nr.2

Figura nr. 3

Figura nr. 4

2
Aplicatii practice Instruire asistata de calculator
Editorul de calcul tabular EXCEL Lect.univ.Adrian Runceanu

Problema 9

Grupa 113B
Profesor: Cercel Constatin

Platforma de lucru

1. Deschideţi un nou registru de calcul


2. Redenumiţi prima foaie de lucru: diagrama
3. Realizaţi următorul tabel

Productia Otonel Fetească Riesling


viticolă(tone)
Anul 1998 45 30 40
Anul 1999 50 35 45
Anul 2000 49 40 48

4. Realizaţi diagrama corespunzătoare acestui tabel.

Problema 10

Grupa 113B
Profesor: Cercel Constatin

Platforma de lucru

1. Deschideţi un nou registru de calcul


2. Redenumiţi prima foaie de lucru: diagrama
3. Realizaţi următorul tabel

Productia Otonel Fetească Riesling


viticolă(tone)
Anul 1998 45 30 40
Anul 1999 50 35 45
Anul 2000 49 40 48

4. Realizaţi diagrama corespunzătoare acestui tabel.

3
Aplicatii practice Instruire asistata de calculator
Editorul de calcul tabular EXCEL Lect.univ.Adrian Runceanu

Problema 11

1 Scrieti folosind o foaie de calcul Excel in ordine crescatoare numerele 214, 312,522.

Se poate folosi functia POWER(a, b)- reprezinta a la puterea b.

2.Folosind o foaie de calcul Excel sa se calculeze 319* x – (215 – 95)= 812

3.Gasiti numere de forma 7x9 divizibile cu 7 .

Se tine cont ca x ia valorile 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. nr se poate scrie 7*100+x*10+9 trebuie sa se imparta


exact la 7

4.Gasiti numere de forma 6x94y divizibile cu 5.

Se tine cont ca x si y pot lua valori de la 0 la 9.