Sunteți pe pagina 1din 31

Practica Pedagogică (KAT6004)

Semestrul de toamnă 2013

Sarcini de observare/asistare a lecțiilor

Autori:
Mai Normak
Anneli Roode
Inge Timoštšuk

Recenzent: Katrin Poom Valickis

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013
Cuvânt înnainte

Practica este o parte practică a studiilor pedagogice în cadrul căreia se formează legăturile dintre
cunoștințele teoretice si experiențele practice.
Pe parcursul practicii preliminare se formează abilitățile de observare și analiză ale realităților
școlare pentru planificarea independentă a propriei predări și analizarea rezultatelor muncii.
Pentru susținerea documentării și analizei lucrurilor care au loc pe parcursul unei lecții a fost
realizat următorul set de sarcini de observare. Selecția de sarcini se bazează pe posibilitatea de a
observa și analiza toate aspectele pedagogice importante care fac o lectie reușită. Acest
document constă din urmatoarele sarcini de observare:
1. Obiectivele lecției
2. Modalități de începere și finalizare a unei lecții
3. Discuția ca activitate de învățare
4. Învățarea prin cooperare
5. Feedback la procesul de învățare
6. Ilustrare prin materiale didactice și ilustrative
7. Distribuirea atenției profesorului între elevi
8. Comportamentul necorespunzător și evitarea acestuia
9. Parțile lecției

În pofida unui număr obligatoriu de lecții observate, studentul își alege o sarcină pentru fiecare
lecție observată. Toate sarcinile trebuie realizate cel puțin o dată pe parcursul practicii. Pentru
selectarea sarcinii, studentul trebuie să se familiarizeze cu toate sarcinile de observare înainte de
începutul practicii.
Înainte de a începe observarea lecției, studentul trebuie să informeze profesorul despre sarcinile
de observare și împreună cu profesorul să decidă care sarcini sunt cele mai oportune în cadrul
lecției date.
Lecția este o entitate și pe parcursul observării studentul, de asemenea, observă alte aspecte ale
lecției, suplimentar la aspectele menționate în sarcina de observare. De aceea, recomandam
utilizarea de fișe adăugătoare pentru notarea altor momente importante.

Vă dorim atenție maximă și bucuria descoperirilor!


Autorii

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

OBIECTIVELE DE INSTRUIRE ALE


LECȚIEI
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele observatorului/asistentului.......................................... Timpul..................................

Disciplina ........................................................Clasa .............. Numărul elevilor ...............


SCOPUL OBSERVĂRII:

Capacitatea de a analiza și de a atinge obiectivele de instruire ale lecției.

Importanța temei:

Planificarea și instruirea reușită în cadrul lecției depinde de obiectivele de instruire definite


specific.un obiectiv clar permite profesorului să aleagă activitățile lecției, să le pună în
ordinea corectă și să le realizeze. Obiectivele de instruire clar definite permit găsirea unei
modalități de evaluare și feedback potrivite.

Dacă elevul este informat despre obiective, el se concentrează asupra învățării și înțelege
importanța activităților din cadrul lecției.

FIȘA OBSERVĂRII/ASISTĂRII

1. Observă o lecție . Profesorul numește obiectivele de instruire ale lecției? Care sunt
acestea?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. În cazul în care profesorul nu a numit obiectivele de instruire ale lecției, care ar putea
fi acestea din observările dumneavoastră?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013
ANALIZA OBSERVĂRII

1. În baza cărui fapt ați decis că acestea sunt obiectivele de instruire ale lecției?

2. Decideți dacă obiectivele lecției observate au fost:

 înțelese de către elevi,


 realizabile,

 au descris rezultatele invățării? Vă rugam sa motivați.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. După părerea dumneavoastră, au fost obiectivele de instruire ale lectiei atinse? Vă rugăm să
motivați.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

MODALITĂȚI DE ÎNCEPERE ȘI
FINALIZARE ALE LECȚIEI
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului.......................................... Timpul..................................

Disciplina ............................................ Clasa .............. Numărul elevilor ...............


SCOPUL OBSERVĂRII

Capacitatea de a analiza activitățile profesorului pentru începerea și finalizarea lecției și


influiența acestora asupra întregului proces de învățare.

Importanța temei:

Fiecare lecție are un început și un sfârșit. Lecția constă din diferite părți care formeză un tot
întreg .

La începutul lecției atenția elevilor este captată și ei sunt orientași spre învățare. Începutul
lecției include momente organizaționale practice și suportul motivării elevilor pentru învățare.

La sfârșitul lecțiilor se trag concluziile referitor la materia însușită și se dă tema pentru acasa.
Terminarea lectiei la timp de către profesor permite menținerea unei atmosfere pașnice de
lucru și implicarea elevilor până în ultimul minut al lecției.

FIȘA DE OBSERVARE

Începutul lecției

1. Cum conștientizează elevii începultul lecției?

................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Cum este stimulat interesul elevilor față de învățare? Cum este susținută motivarea pentru
învățare?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Cum sunt activate cunoștințele anterioare ale elevilor? Cum este dezvoltată relația dintre
cunoștințele anterioare și cele noi?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Finalizarea lecției

1. Care activități ale profesorului au avut menirea de a consolida cunoștințele obținute de


către elevi la lecție?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Când începe profesorul să încheie lecția? De cât timp are nevoie?

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

3. Ce feedback le dă profesorul elevilor referitor la lecție? Cere feedback de la elevi?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

DISCUȚIA CA ACTIVITATE DE
ÎNVĂȚARE
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului......................... Timpul..................................

Disciplina.............................................. Clasa .............. Numărul elevilor..............


SCOPUL

Capacitatea de a observa și analiza activitatea profesorului de a iniția și menține o discuție .

Importanța temei:

Discuția trebuie să însoțească toate activitățile de învățare. La începutul dicuției, profesorul


trebuie să formuleze clar întrebările. Discuția, însoțită de întrebări bine gândite, ajută la
formarea unei priviri în ansamblu asupra cunoștințelor deja existente ale elevilor și le
permite elevilor să-și împărtășească gândurile. Prin întrebări, profesorul este capabil să
încurajeze elevii, să aducă exemple, metafore, analogii și să le ceară elevilor să facă și să
controleze sugetiile.

FIȘA DE OBSERVARE

1. Cine inițiază discuția? Cum?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Întrebările profesorului facilitează discuția, sunt motivante și provoacă gândirea? Vă rugăm


să motivați răspunsul și să exemplificați.

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Cât timp așteaptă profesorul din moment ce a adresat o întrebare? Credeți că timpul alocat
elevilor pentru gândire este suficient? Motivați.

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Descrieți cum înțelegeți că elevii se gândesc la întrebarea care le-a fost adresată?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Cum iau in considerare elevii interesele și necesitățile colegilor în timpul discuției?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ANALIZAREA OBSERVĂRII

1. Cum evaluați activitatea de inițiere și menținere a discușiei de către profesor? Motivați


răspunsul.

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Dacă dumneavoastră ati duce discuția ce ați face altfel? Justificați.

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3 Cum evaluați abilitățile de discuție ale elevilor în baza lecției date?

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE


INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului .............. Timpul..................................

Disciplina....................................................Clasa .............. Numărul elevilor ...............

SCOPURI

1) Abilitatea de a observa sensurile cooperării (lucrul în perechi, lucrul în echipe) și de a


analiza rezultatele acesteia.

2) Cunoașterea modului în care mediul fizic și social influiențează cooperarea.

Importanța temei:

Învățarea prin cooperare este utilizată în cadrul lecțiilor pntru dezvoltarea abilităților sociale
și de coooperare ale elevilor. Utilizarea diferitor metode de învățare prin cooperare permite
elevilor să-și împărtășească cunoștintele și să învețe de la alții. Învățarea prin cooperare este
reușită dacă toți elevii sunt implicați, iar interesele și necesitățile lor sunt luate în calcul.

FIȘA DE OBSERVARE

Pe parcursul observării descrieți următoarele momente:

1. Ce modalități ale educării prin cooperare utilizează profesorul la lecții?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Cum sunt formate perechile sau grupurile de lucu și cât timp se alocă ?

..........................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

3. Care sunt sarcinile cooperării?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Toți elevii participă activ în educarea prin cooperare? Cât de eficiente au fost anumite
activități în grup/în perechi? Motivați răspunsul.

....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Profesorul observă procesul de cooperare? Cum ghidează și garantează acesta participarea și


implicarea tuturor elevilor în activități?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013
..........................................................................................................................................

6. Amplasarea mobilei și a materialelor ilustrative afectează cooperarea? Va rugăm să motivați.

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ANALIZA LECȚIEI

1. Cum evaluați eficiența metodelor de cooperare (lucrul în echipe/în perechi) folosite la


lecție? Vă rugăm să motivați răspunsul.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. În calitate de profesor, ati schimba ceva? De ce?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. După părerea dumneavoastră, ce influiențează eficiența ănvățării prin cooperare? Ce


trebuie să se ia în calcul, de către profesor, la organizarea lucrului în echipe/perechi?

...............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. În calitate de profesor, cum ati putea garanta participarea și implicarea tuturor elevilor?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

FEEDBACK LA PROCESUL DE
ÎNVĂȚARE
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului.............. Timpul..................................

Disciplina.........................................Clasa .............. Numărul de elevi ...............


SCOPUL

Abilitatea de a observa diferite forme de feedback (inclusiv aprecierea și evaluarea) și


influiența lor asupra motivării de învățare.

Importanța temei:

Feedback-ul asupra învățării este necesar pentru elev, parinții acestuia și pentru conducerea
școlii. Feedback-ul este bazat pe apreciere. Aprecierea este un proces în cadrul căruia
profesorul compară activitatea sau cunoștințele elevului cu o finalitate specifică. Criteriile de
apreciere trebuie ă fie clare pentru toți actorii. Feedback-ul profesorului asupra procesului sau
rezultatelor învățării poate fi exprimat printr-o valoare numerică (notă) sau printr-o evaluare
textuală/scrisă.

FIȘA OBSERVĂRII

Completați o tabelă bazată pe exemplul de mai jos. Scrieți în tabelă pentru ce și în ce mod s-
a oferit feedback-ul.

Exemplu:

Activitate de învățare a Activitatea Evaluarea profesorului


elevului profesorului
Pronounțarea cuvintelor la lecția Audiere „Majoritateaati reușit. Georg și
de limbă străină. Mari au avut dificultăți cu unele
cuvinte.“
Un elev a demonstrat capitalele Observare „Stai jos! Cinci!“
țărilor europene pe hartă.

Un elev a realizat o însărcinare. Verificarea scrisă a „Răspunsul este corect! Cinci.”


însărcinării

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

Completați tabelul

Activitatea de învățare a Activitatea Evaluarea profesorului


elevului profesorului

ANALIZA OBSERVĂRII

1. Care activități de învățare au beneficiat de feedback maximal?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Ce forme de feedback au fost utilizate cel mai frecvent?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Dupa părerea dumneavoastră, care au fost cele mai eficiente forme de feedback? Cum au

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

influiențat acesea motivarea de învățare a elevilor?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Ce activități de învățare au primit cel mai puțin feedback?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Ce forme de feedback s-ar fi putut folosi adăugător?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Cum a fost distribuit feedback-ul profesorului între elevi? Au fost elevi/echipe care au
primit prea mult/prea puțin feedback?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

ILUSTRAREA CU MATERIALE
DIDACTICE ȘI ILUSTRATIVE
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului.............. Timpul..................................

Disciplina ..........................................Clasa .............. Numărul elevilor ...............


SCOPURI

Analiza rolului vizualizării pentru susținerea învățării.

Capacitatea de a observa modalitățile și sensurile vizualizării utilizate de către profesorThe


ability to notice what ways and means of visualisation the teacher uses.

Capacitatea de a observa ce relatii crează profesorul între cunoștințele anterioare și alte


discipline.

Importanța temei:

Elevii sunt diferiți și ei utilizează diferite siluri de învățare pentru a acumula cunoștințe.
Pentru a lua în calcul necesitățile tuturor, profesorul trebuie să garanteze posibilitatea de
utilizare a diferitor simțuri la fiecare lecție.

Este mai simplu să acumulezi informația nouă dacă aceasta se asociază cu învățarea sau
experiența aterioară și dacă ea este importantă emoțional sau are o valoare practică pentru
elev.

FIȘA OBSERVĂRII

1. Cum a fost vizualizat materialul de studiu? Ce metode și modalități a utilizat profesorul cu


acest scop?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Cum a susținut profesorul formarea asocierilor dintre cunoștințele anterioare și cele noi?
Exemplificați.

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Cum a fost asociat materialul cu alte discipline, cu experiențele și interesele elevilor? Vă


rugăm să exemplificați.

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Cum a asociat profesorul materialul cu teme transcurriculare?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ANALIZA OBSERVĂRII

1. Care este părerea dumneavoastră referitor la materialele didactice și ilustrative folosite la


lecție și eficiența modului în care au fost folosite pentru a crea asociații? Dupa parerea
dumneavoastră în ce măsură acest fapt a susținut învățarea elevilor? Vă rugăm să justificați
răspunsul.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Enumărați posibilitățile adăugătoare pe care le-ați fi utilizat, în calitate de profesor, pentru a


vizualiza materialele lecției și pentru a crea asocieri.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

DISTRIBUIREA ATENȚIEI
PROFESORULUI ÎNTRE STUDENȚI
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului.............. Timpul .................................

Disciplina........................................... Clasa ............. Numărul elevilor ...............

SCOPURI

Capacitatea de a observa cum este distribuită atenția profesorului între elevi

Conștientizarea faptului cum atenția profesorului influiențează învățarea elevilor.

Importanța temei:

Profesorul conduce întreaga activitate a clasei simultan. Totuși, profesorul trebuie să observe
toate activitățile tuturor elevilor și grupurilor de elevi din cadrul lecției și să anunțe elevii
despre acest fapt. Elevii devin conștienți de de atenția profesorului prin intermediul
comunicarii verbale/non-verbale a acestuia.

ANALIZA OBSERVĂRII

1. Descrieti cum erau poziționați elevii care au primit mai multă atenție din partea
profesorului?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Elevii și-au creat independent oportunități de a răspunde (prin răspunsuri spontane sau
ridicând mâna) sau profesorul a avut tendința de a interacționa repetat cu aceeași elevi? their
hand actively) or did the teacher tend to deal repeatedly with the same pupils?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

...............................................................................................................................................

3. Elevii cărora li s-a acordat atenție sporită aparțin unor grupuri anumite (de ex. Fete, băieți,
etc.) sau stau în locuri anumite?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. A fost vreun elev exclus complet? După parerea dumneavoastră, cum îi influiențează acest
lucru învățarea/participarea la lecție?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Ce concluzii puteti trage din datele colectate? Influiențează acordarea sau neacordarea
atenției asupra participării și învățării elevilor la lecție? În ce mod?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

COMPORTAMENTUL
NECORESPUNZĂTOR ȘI PREVENIREA
ACESTUIA
INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentului.............. Timpul..................................

Disciplina......................................... Clasa.............. Numărul elevilor ...............


SCOPUL

Capacitatea de a observa comportamentul necurespunzător, Capacitatea de a analiza


activitățile profesorului pentru prevenirea comportamentului necorespunzător al elevilor și
pentru soluționarea situațiilor.

Importanța temei:

Pentru a le permite elevilor să învețe și profesorului să predea este nevoie de o atmosferă de


lucru pașnică. Toși au dreptul la un mediu de lucru pașnic și sigur. Pentru a garanta un mediu
de lucru pașnic, profesorul trebuie să negocieze cu elevii și să stabilească niște reguli de
cooperare. Profesorul trebuie să garanteze conformarea regulilor. Sarcina profesorului constă
în a planifica și instrui în cadrul unei lectii astfel încât elevii să-și formeze și să-și mențină
motivarea pentru învățare. Activitățile planificate minuțios de către profesor ajută la
prevenirea unui comportament necorespunzător al elevilor. Comportamentul necorespunzător
al elevilor deseori nu are vreo legatura cu profesorul sau învățarea.

FIȘA OBSERVĂRII

1. Cum evaluați un mediu de lucru păașnic la lecție? Va rugăm sa motivați.

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. În baza observărilor, a fost posibil să observați că în cadrul clasei a fost stabilit vreun acord
referitor la comportament? Ce reguli de comportament au stat la bază?

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Ce măsuri a luat profesorul pentru a garanta o atmosferă de lucru pașnică?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Ce cazuri de comportament necorespunzător ați observat?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Care a fost motivul comportamentului necorespunzător, după părerea dumneavoastră?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

6. Cum a reacționat profesorul la comportamentul necorespunzător și cum a influiențat


situația? După părerea dumneavoastră, a fost suficient? Vă rugăm să justificați.

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Cum ați fi reacționat în astfel de situații, în calitate de profesor?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ANALIZA OBSERVĂRII

1. După părerea dumneavoastră, care sunt motivele principale care cauzează comportamentul
necorespunzător la lecție?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. După părerea dumneavoastră, ce tebuie de făcut pentru prevenirea comportamentului


necorespunzător?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

PĂRȚILE COMPONENTE ALE LECȚIEI


INFORMAȚIE DE BAZĂ

Numele asistentuli.............. Timpul..................................

Disciplina .......................................... Clasa .............. Numărul elevilor ...............


SCOPUL

Capacitatea de diferenția diverse părți componente ale lecției, de a evalua eficiența acestora în
atingerea obiectivelor de instruire și de a planifica metodele de învățare/activitățile de
învățare folosite în carul diferitor părți ale lecției.

I mportanța temei:

Lecția este o entitate care constă din diferite părți legate de obiectivele de instruire ale lecției.

Pentru a atinge diferite obiective de instruire, ar putea fi necesară aplicarea diferitor metode și
activități de învățare. Bazându-ne pe acest fapt, numărul și durata părților trebuie să fie
diferită de la lecție la lecție.

FIȘA OBSERVAȚIEI

Timpul
Părțile lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

ANALIZA OBSERVĂRII

1. Din ce părți a constat lecția observată?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Cât timp a folosit profesorul pentru promtitudinea învățării și pentru predarea unei noi
părți?

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Ce metode de predare și activități de învățare au fost utilizate pentru a activiza elevii și


pentru a susține învățarea în cadrul diferitor părți ale lecțiilor?

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. După părerea dumneavoastră, au fost părțile și meyodele selectate utilizate adecvat și cu o


durată corespunzătoare? Vă rugăm să justificați răspunsul.In your opinion were the
selected parts of the lesson and methods used in it appropriate and with suitable length?
Please justify your answer.

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. In calitate de profesor, ce ati fi facut diferit? De ce?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

REMARCI

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Practica Pedagogică (KAT6004)
Semestrul de toamnă 2013

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool

S-ar putea să vă placă și